ECIU Universitetas – virtualaus mokslinių tyrimų instituto link

ECIU | 2021-02-09

2021 m. vasario mėn. pirmąją savaitę startavo naujasis Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020“ (H2020) projektas „ECIU Universiteto mokslinių tyrimų institutas sumaniems Europos regionams“ (SMART-ER) (angl. Research Institute for Smart European Regions). Šis projektas bus įgyvendinamas kartu su Europos inovatyvių universitetų konsorciumo (ECIU) nariais, kurie drauge kurs ir sieks įveiklinti ECIU Universiteto virtualų mokslinių tyrimų institutą.

SMART-ER virtualus tyrimų institutas suteiks pagrindą vykdyti bendrus pažangius mokslinius tyrimus, papildančias ECIU Universiteto inovacijų ir studijų veiklas ir atliepiančias 11-ąjį Darnaus vystymosi tikslą – „Darnūs miestai ir bendruomenės“, pagal Jungtinių Tautų „Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 metų“. Kitas svarbus projekto aspektas yra veiksmingas mokslo ir visuomenės bendradarbiavimas, siekiant vykdyti mokslinius tyrimus, inovacijų veiklas derančias su visuomenės poreikiais, vertybėmis ir lūkesčiais.

Projekto metu bus kuriama bendra mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkė ir projekto partnerių turimos infrastruktūros dalinimosi planas, stiprinami mokslinio potencialo ištekliai bendrųjų mokslinių iniciatyvų ar projektinių veiklų pagrindu, plėtojamas mokslo ir visuomenės bendradarbiavimas bei piliečių mokslinės iniciatyvos praktikoje.

KTU mokslo ir inovacijų prorektorius Leonas Balaševičius vertina, kad laimėtas SMART-ER projektas ­– ECIU narių bendros veiklos rezultatas kuriant ir testuojant Europoje naują aukštojo mokslo modelį – ECIU universitetą, pagal Erasmus+ Europos universitetų iniciatyvą. SMART-ER projekte turėtų būti pasiūlyti ir išbandyti nauji būdai kaip studijų turinį praturtinti moksliniais tyrimais bei kaip paskatinti dialogą tarp mokslininkų ir piliečių, kuriant piliečių mokslo koncepciją.

„Tikiuosi ECIU universiteto virtualus mokslinių tyrimų institutas bus ne tik Europos kompetencijos centras, atliepiantis 11-ąjį darnaus vystymosi tikslą, bet ir pavyzdys kitiems aljansams, kuriant daugiainstitucinius mokslinių tyrimų centrus“,  – teigia prorektorius L. Balaševičius.

SMART-ER projekto eigoje įkurtas mokslinių tyrimų institutas kartu su skirtingomis suinteresuotų šalių grupėmis dirbs nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Naujas mokslinių tyrimų ir inovacijų modelis, kurio pagrindą sudarys virtuali bendradarbiavimo aplinka, įgalins dialogą tarp skirtingų mokslo sričių, verslo sektorių, skirtingų kultūrų ir šalių.

Projekto tarptautinę komandą sudaro šios Europos aukštojo mokslo institucijos: Alborgo universitetas (Danija), Autonominis Barselonos universitetas (Ispanija), Aveiro universitetas (Portugalija), Dublino universitetas (Airija), INSA grupė (Prancūzija), Hamburgo technologijos universitetas (Vokietija), Kauno technologijos universitetas (Lietuva), Linčiopingo universitetas (Švedija), Stavangerio universitetas (Norvegija), Tamperės technologijos universitetas (Suomija), Trento universitetas (Italija), Tventės universitetas (Nyderlandai), taip pat Monterėjaus technologijos universitetas (Meksika).

SMART-ER projektas vykdomas pagal H2020 programos teminę sritį „Mokslas dalyvaujant visuomenei ir jai skirtas mokslas“ (angl. Science for and with Society, SwafS). Projekto įgyvendinimui skirta 2 mln. Eurų. Projekto vykdymo laikotarpis – 36 mėnesiai.

Daugiau informacijos apie projektą:

projekto vadovė KTU Mokslo ir inovacijų projektų centro vadovė Vilma Karoblienė,
projekto mokslinė vadovė KTU SHMMF prof. Audronė Telešienė.

Projekto internetinė svetainė: https://www.eciu.org/for-researchers/about#smart-er