en

Muzikos technologijos

KTU Muzikos technologijos – unikaliu turiniu ir pedagoginiu personalu pasižyminti studijų programa Lietuvoje, jungianti dvi skirtingas, tačiau šiandienos pramogų industrijoje sunkiai atsiejamas sritis – muziką ir technologijas. Studijų metu studentai nagrinėja muzikos kalbą, akustikos pagrindus, meno produkcijos autorinę teisę, garso technologijas ir jų sintezę, muzikos programinę įrangą, interpretacijos, improvizacijos pagrindus, muzikos įrašų režisūrą, garso ir vaizdo reklamos projektavimą ir kt.

Praktikos metu studentai susipažįsta su techninės ir programinės garso ir vaizdo programine įranga, įrašo atlikimo tvarka, jo paruošimu leidybai, jos metu įgyjami praktiniai gebėjimai atlikti muzikos įrašus ir įgarsinti renginius naudojant įvairią techninę įrangą. Muzikos technologijų programos absolventai yra puikiai vertinami darbdavių – televizijos, radijo stočių, koncertų techninio aptarnavimo kompanijų, garso įrašų studijų vadovų.

Kodas 6121PX030
Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Muzika
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 3 m. (Dieninė)
Laipsnis Menų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Aleksandra Kerienė

LRT garso režisierė

George Kennaway

University of Leeds Faculty of Performance Didžioji Britanija

Dalius Nomicas

Midiaudio, direktorius

Linas Adomaitis

Kompozitorius, muzikantas, prodiuseris
 

Programos vertės

Studijos

Tarpdisciplininė studijų programa

Programa sujungia muziką ir technologijas, leidžia įgyti tiek techninių žinių apie garso įrangą, programas ir jų naudojimą, tiek kūrybinių, ugdomų garso įrašų studijoje režisuojant ir prodiusuojant muzikos kūrinius.

Lektoriai

Dėsto patyrę savo srities specialistai

Pedagoginį personalą sudaro tiek patyrę mokslininkai: Rytis Ambrazevičius, Darius Kučinskas, Dario Martinelli, tiek muzikos režisieriai, prodiuseriai: Linas Adomaitis, Vytautas Kederys, Leonas Berezina,  bei kompozitoriai, muzikantai: Antanas Jasenka, Motiejus Bazaras, Mykolas Bazaras ir kt.

Įgūdžiai

Studijų metu mokomasi su pasaulyje pripažintomis kompiuterinėmis programomis

Ypatingas dėmesys skiriamas muzikos technologijų programinės įrangos įsisavinimui bei pritaikymui realiose situacijose. Naudojamos pasaulyje pripažintos programos – Cubase, Samplitude, Soundvision, Mapp XT, ArrayCalc ir kt.

Karjera

Daugiau nei 80 % absolventų įsidarbina pagal specialybę

Remiantis Lietuvos darbo biržos duomenimis ne mažiau nei 80 % programos absolventų dirba įvairiose televizijose, radio stotyse, muzikiniuose bei dramos teatruose, renginių techninio aptarnavimo kompanijose, įrašų studijose.

Infrastruktūra

Studijos neapsiriboja tik teorija

Programos tikslams yra naudojama KTU garso įrašų studija bei specialiai muzikos technologams pritaikyta kompiuterių klasė. Studijų procesas neapsiriboja teoriniais užsiėmimais, dėl to įtraukiami ir socialiniai partneriai bei alumnai, kurių paskaitos vyksta tiek universitete, tiek teatruose, televizijose, renginių techninio aptarnavimo kompanijose.

Atsiliepimai

Aleksandra Suchova

LRT garso režisierė

 

Įgytas Universitetinis išsilavinimas KTU buvo labai tvirtas žingsnis mano karjeros pradžioje. Studijos suteikė gebėjimą ne tik pritaikyti išmoktas tiesas kasdieniniame darbe, bet ieškoti ir matyti platesnes galimybes, mąstyti ir kurti sau profesionalią erdvę, kurioje galiu realizuoti save. Įvairiapusiškas studijų kontekstas suteikė žinių skirtingose garso režisūros sferose, tai padeda dirbti su įvairiais projektais, taikyti savo žinias tiek televizijos transliacijose tiek gilinantis į man asmeniškai įdomiausią garso režisūros sritį – akademinės muzikos įrašus. Taip pat studijos suteikė galimybę pažinti ir bendradarbiauti su įdomiais žmonėmis, menininkais. Studijų metu sukurta kontaktų bazė yra vertingas lobis mano kasdieniniame profesiniame gyvenime.

Dalius Nomicas

UAB „Midiaudio“ direktorius

 

Į įmonę esame priėmę muzikos technologijų absolventą ir jo darbu esame patenkinti - pakankama kvalifikacija, turi praktinės patirties, lengvai įsitraukė į įmonės veiklą. Apskritai, visur, kur tenka dirbti su muzikos technologijų absolventais, darbas einasi sklandžiai.

Karjera

Studento kompetencijos
– muzikos technologijų programinės, bei aparatūrinės įrangos išmanymas
– muzikos stilių, žanrų supratimas
– muzikos įrašymo ir transliavimo procesų planavimas ir valdymas.

 

Studento gebėjimai
– gebės atlikti, redaguoti garso įrašą ir jį paruošti leidybai;
– gebės parengti renginio įgarsinimo planą ir jį realizuoti;
– gebės atlikti garso transliavimo darbus.

 

 

Gali tapti

Kino, teatro, televizijos, teatro ir panašių sričių garso režisieriumi (-e) ir prodiuseriu (-e)

 – vadovavimas garso komandai
 – garso transliavimo, įgarsinimo planų rengimas ir įgyvendinimas
 – garso įrašų rengimas ir paruošimas platinimui

Renginių garso režisieriumi (-e)

 – komandos, atsakingos už renginio techninį aptarnavimą formavimas
 – renginio techninių reikalavimų analizavimas,  įgarsinimo planų sudarymas ir įgyvendinimas
 – įmonės tehcninės bazės plėtros planavimas

Įrašų studijos garso režisieriumi (-e), prodiuseriu (-e)

 – organizuoti įrašų studijos veiklą
 – atlikti garso įrašymo, sutvarkymo, bei paruošimo platinimui darbus
 – ieškoti galimų užsakovų

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2020 ir 2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2018 -2016 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
Papildomi reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

stojamasis egzaminas

1

Stojamasis egzaminas

Antrasis dalykas

rekomenduojama laikyti muzikologijos egzaminą,

už jį skiriami papildomi balai

Trečiasis dalykas

Ketvirtasis dalykas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Kauno technologijos universiteto vykdomo stojamojo egzamino į Muzikos technologijų programą organizavimo ir vykdymo 2020 m. tvarkos aprašą rasite čia.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 6973 €
Kredito kaina 116,22 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121,
Kaunas mob. tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Lekt. Vytautas Kederys
A. Mickevičiaus g. 37-103, Kaunas
e. p. vytautas.kederys@ktu.lt
mob. tel. +370 67 525 987