en

Bakalauro studijos

Vidurinį išsilavinimą įgiję asmenys kviečiami stoti į:

Priėmimas vykdomas per Bendrąjį priėmimą ir Institucinį priėmimą.

 

Aktuali informacija

Kur kreiptis renkantis studijas?

Studijų informacijos grupė

Studentų g. 50–121, Kaunas
mob. tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 • Minimalūs reikalavimai 2015-2021 m. abiturientams: išlaikyti vidurinio išsilavinimo baigimo metais nustatyti valstybiniai brandos egzaminai, plačiau ČIA.
 • Minimalūs reikalavimai 2014 m. abiturientams, taip pat kitais atvejais – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas, plačiau ČIA.
 • Papildomas reikalavimas – konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metasi patvirtinta LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems,  kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligos.

Praplėsk savo kompetencijas

Studijų vertės

 • modernūs dėstymo metodai, atitinkantys pažangias šiuolaikines ugdymo tendencijas;
 • išlyginamieji pagrindų dalykų kursai – sudarytos geriausios sąlygos tinkamai pasirengti ir sklandžiai integruotis Universitete;
 • bendra veikla su pažangiais užsienio universitetais;
 • mentorystės programa –  net 5 skirtingų tipų mentoriai, kuriuos galima pasirinkti kiekviename savo studijų etape.

Rask studijas

Dėstymo kalba
Lietuvių kalba
Anglų kalba
 

Priėmimo tvarka

Bendros taisyklės

 

 • Priėmimas į pirmąją pakopą bei vientisąsias studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2021 m. taisyklių II ir VII skyriuose aprašytą tvarką. Aktualūs 1, 2 ir 7 priedai.
 • Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą  pagal Taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką. Aktualūs 1 ir 7 priedai.
 

Minimalūs reikalavimai

Minimalūs reikalavimai stojantiems 2021 metais, pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus ir kitus kriterijus:

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Reikalavimai stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas:

 • išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:
 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas;

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.


Reikalavimai stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas:

 • išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Reikalavimai stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas:

 • išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:
 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.

 


Reikalavimai stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas:

 • išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.

2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Reikalavimai stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.


Reikalavimai stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas:

 • išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Reikalavimai stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas:
Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.


Reikalavimai stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas:

 • išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro.

Kitais atvejais

Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

 • vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas;
 • konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

Papildomas reikalavimas visiems, nepriklausomai nuo vidurinį išsilavinimo įgijimo metų
Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

 

Prašymo teikimas

Priėmimo prašymo pateikimas

Instituciniame priėmime
 • Institucinis priėmimas vyksta dviem etapais – iki bendrojo priėmimo pradžios ir pasibaigus bendrajam priėmimui. Jis skirtas tiems stojantiesiems, kurie yra tvirtai apsisprendę dėl studijų ir siekia iš anksto užsitikrinti vietą Universitete. Stojantiesiems dalyvaujant pirmajame institucinio priėmimo etape, tai galimybė pirmiesiems patekti į KTU studentų tarpą iki bendrojo priėmimo pradžios. Šiais metais mokyklas baigiantys abiturientai prašymų teikti pirmame etape negali, kadangi teikiant priėmimo prašymą reikia turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinanti dokumentą.
 • Stojantieji, kurie nespėjo pateikti priėmimo prašymo per bendrąjį priėmimą, dalyvaudami institucinio priėmimo antrame etape gali sėkmingai pradėti studijas einamaisiais metais. Šio etapo metu teikti prašymus gali visi pageidaujantis asmenys.
 • Institucinis priėmimas vykdomas vadovaujantis Priėmimo taisyklių 52 punkte nurodytu teisės aktu – LR švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu Konkursinės eilės sudarymo 2021 metais tvarkos aprašu. Institucinio priėmimo metu priimama tik į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.
 • Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą. Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.
 • Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į studijas konkurse priimami tik internetu numatytomis datomis Priėmimo grupei Kaune, paštu priemimo.sistema@ktu.lt, arba Priėmimo grupei Panevėžyje, el. paštu ptvf.priemimas@ktu.lt, atsiunčiant užpildytą nurodytos formos prašymą (prašymas privalo būti pasirašytas).
 • Pateikiant prašymą, privalu užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir prioriteto mažėjimo tvarka nurodyti studijų programų pageidavimus.
 • Nurodant pageidavimus, būtina įvertinti tai, kad studijų programa, kuri siūloma lietuvių ir anglų kalbomis, įstojus nors vienam užsienio šalies studentui, bus vykdoma anglų kalba. Programa gali būti vykdoma ir lietuvių kalba, jei susidarys daugiau nei viena studentų grupė.
 • Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir prioriteto mažėjimo tvarka nurodyti studijų programų pageidavimus. Prašyme galima nurodyti iki keturių pageidavimų prioriteto mažėjimo tvarka.
 • Kartu su priėmimo prašymu pateikiamos šių dokumentų elektroninės kopijos:
  • asmens tapatybės kortelės ar paso;
  • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • pavardės ar vardo keitimą patvirtinančio dokumento, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu.
 • Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio šalių institucijoje, prašymai dėl akademinio kvalifikacijos pripažinimo teikiami internetu Tarptautinių ryšių departamentui iki prašymo studijuoti Universitete pateikimo. Pažymių pervedimo (konvertavimo) procedūra pradedama įvertinus, ar asmuo turi teisę stoti į Universitetą, atlikus akademinį kvalifikacijos pripažinimą (gautą iš anksto) ir pateikus prašymą studijuoti. Akademinio kvalifikacijos pripažinimo procedūra Universitete atliekama per 1 mėnesį, o pažymių pervedimo (konvertavimo) procedūra – per 1 savaitę. (žr. skiltį Išsilavinimą įgijusiems užsienyje).
 • Prašymas pradedamas nagrinėti tik Priėmimo grupei pateikus įrodymą iš banko apie sumokėtą stojamąją studijų įmoką (žr. skiltį Įmokos).
 • Stojamąją studijų įmoką už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis arba juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis – mokėtojo (stojančiojo) identifikacinius duomenis, įmokos paskirtį. Neteisingai nurodžius šiuos duomenis, lėšos nebus įskaitomos. Užregistravus prašymą leisti dalyvauti priėmimo į studijas konkurse, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
Konsultacijas dėl studijų programos pasirinkimo teikia:

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 (679) 44 555
El. p. studijos@ktu.lt

Konsultacijas dėl Institucinio priėmimo prašymo pateikimo teikia:

Priėmimo grupė (Kaune)
K. Donelaičio g. 73-404, Kaunas
Tel.: +370 (37) 300 007,
+370 (685) 96 007, +370 (665) 17 478
El. p. priemimo.sistema@ktu.lt

Priėmimo grupė (Panevėžyje)
Nemuno g. 33-203, Panevėžys
Tel.: +370 (685) 96 470, +370 (612) 38 080
El. p. ptvf.priemimas@ktu.lt

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo sandara yra vienoda stojantiesiems į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas. Konkursiniam balui apskaičiuoti taikoma LR švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinta tvarka ir naudojama dešimties balų skalė. Konkursinį balą sudaro brandos atestato priedo (priedėlio) mokomųjų dalykų brandos egzaminų įvertinimų ar metinių pažymių, perskaičiuotų į dešimties balų skalę ir (arba) stojamųjų egzaminų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma.

 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai pateikti Priėmimo taisyklių 2-ame priede ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Konkursinio balo dedamosios:

 • pagrindinio (pirmojo) dalyko brandos egzamino arba stojamojo egzamino įvertinimas. Jeigu šio įvertinimo nėra, ši konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui;
 • antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
 • trečiojo, su kitu konkursinio balo dalyku nesikartojančio dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (palankiausias stojančiajam). Informatikos, inžinerijos ir technologijų mokslų studijų krypčių grupėse šia dedamąja gali būti kvalifikacijos egzamino dalių įvertinimų aritmetinis vidurkis;
 • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertinimas arba kito dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, brandos egzamino arba metinio dalyko įvertinimas.

 

Konkursinių dalykų dedamosios netaikomos muzikos krypties studijų programai Muzikos technologijos – brandos atestato įvertinimai į konkursinį balą neskaičiuojami, juos pakeičia stojamojo egzamino įvertinimas.

Stojantiesiems į Architektūros studijų programą konkursiniam balui apskaičiuoti imamas stojamojo egzamino įvertinimas ir brandos atestato įvertinimai – matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminų įvertinimai, bei trečiasis dalykas, nesutampantis su kitais dalykais.

 

Pagal LR švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintos tvarkos trečiąjį priedą, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už kitus stojančiojo pasiekimus (olimpiadų, konkursų ir kt. laimėjimus), taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas. Asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems iki 2021 metų įskaitytinai, pridedama balų už tuos pasiekimus, kurie tais metais, kai asmuo įgijo vidurinį išsilavinimą, yra patvirtinti LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Už tą patį kriterijų balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 2,5 balo.

 

Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimai įskaitomi ir perskaičiuojami pagal LR švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtiną Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašą.

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle, kurią rasite čia.

Priėmimas į aukštesnį studijų semestrą

 • Į aukštesnį studijų semestrą konkurso būdu priimami asmenys:
  • pageidaujantys grįžti į Universitetą po studijų nutraukimo,
  • baigę kolegines studijas ir norintys tęsti studijas Universitete bei įgyti bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
  • norintys studijuoti dar vieną pirmosios studijų pakopos programą.
 • Priėmimas į aukštesnį studijų semestrą vyksta dviem etapais, iki kiekvieno studijų semestro pradžios, pagal Rektoriaus įsakymu nustatytas priėmimo procedūrų datas.
 • Stojant į aukštesnį semestrą įskaitomi ankstesnėse studijose pasiekti studijų rezultatai pagal ketinamas studijuoti tas pačias arba kitas studijų programas.
 • Į antrąjį studijų semestrą priimami asmenys, kurie ankstesnėse studijose atsiskaitė už studijų dalykus, kurių suma yra ne mažesnė kaip 24 studijų kreditai, t. y. asmenys, kurie yra sėkmingai pabaigę pirmąjį studijų semestrą.
 • Į aukštesnį studijų semestrą priimama tik į valstybės nefinansuojamas vietas. Studijų įmoka skaičiuojama už kiekvieną pasirinkto individualiojo studijų plano modulio kreditą. Kreditų kainos tvirtinamos Senato nutarimu.
 • Studijų programoje atsiradus laisvai valstybės biudžeto lėšomis apmokamai vietai, studentas turi teisę Universiteto nustatyta konkurso tvarka pagal studijų rezultatus ją užimti, jei nėra priežasčių, kurioms esant valstybės finansavimas studijoms neskiriamas. Atsiradusios laisvos vietos užimamos iki kiekvieno semestro pradžios.
 • Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į aukštesnį studijų semestrą konkurse pateikiami fakultetų studijų centruose.
 • Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir nurodyti motyvuotą studijų programos pageidavimą. Būtinų dokumentų kopijos pateikiamos kartu su prašymu. Nepateikus šios informacijos, prašymas nebus nagrinėjamas.
 • Su prašymu pateikiamos šių dokumentų kopijos:
  • asmens tapatybės kortelės arba paso;
  • brandos atestato ir jo priedo ar kito įgytą vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento;
  • pažymos apie išklausytus dalykus;
  • pažymos apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų įvertinimą;
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu (jei išsilavinimo dokumente nėra nurodytas asmens kodas).
 • Prašymas pradedamas nagrinėti Universitetui gavus iš banko pranešimą apie stojamosios studijų įmokos sumokėjimą.
 • Gavus kvietimą studijuoti, sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką.
 • Priėmę kvietimą studijuoti Universitete konkrečios studijų programos aukštesniame semestre, asmenys turi su Universitetu pasirašyti studento studijų sutartį. Priimtiesiems į aukštesnį semestrą studijų pradžia sutampa su rudens arba pavasario semestro pradžia.
 • Studijų sutartį sudaryti galima nuotoliniu būdu, per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą, visus priėmimo informacinėje sistemoje pateiktus dokumentus privaloma pateikti fakulteto studijų centre rugsėjo (arba vasario) mėnesį atvykus studijuoti.
 • Studijų sutartį sudaryti galima tiesioginiu būdu fakulteto studijų centruose.
 • Prašymai studijuoti atskirus studijų modulius pateikiami fakultetų studijų centruose:
 • Prašymai baigiamojo darbo gynimui pateikiami fakultetų studijų centruose:

Išsilavinimą įgijusiems užsienyje

Užsienio institucijose išsilavinimą įgiję asmenys, LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu, gali būti priimami konkurso būdu į valstybės finansuojamas studijų vietas, jeigu jie yra:

 • Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai ir jų šeimos nariai;
 • turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;
 • užsienio lietuviai.

Asmenų, išsilavinimą įgijusių užsienio šalių institucijose ir pretenduojančių į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas, priėmimą organizuoja ir vykdo Studijų departamento Priėmimo grupė, el. p. priemimo.sistema@ktu.lt, pretenduojančių į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas, priėmimą organizuoja ir vykdo Tarptautinių ryšių departamento Tarptautinių studijų skyrius (toliau – TRD), el. p. international@ktu.lt.

Instituciniame priėmime
 1. Išsilavinimo dokumentai, išduoti užsienio šalių institucijose, turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.
 2. Stojančiajam reikia turėti akademinio kvalifikacijos pripažinimo pažymą ir pažymių pervedimo (konvertavimo) pažymą.
 3. Išsilavinimo pripažinimą iki prašymo studijuoti Universitete pateikimo atlieka Tarptautinių ryšių departamento Tarptautinių studijų skyrius (toliau – TRD), kontaktai: K. Donelaičio g. 73 – 104, Kaunas, tel.: +370 615 86 378, el. p. academic.recognition@ktu.lt.
 4. Dokumentai, išduoti kita nei lietuvių ar anglų kalba, privalo būti išversti į vieną iš šių kalbų ir patvirtinti įstatymų numatyta tvarka.
 5. Pateikus visus privalomus dokumentus, TRD akademinio kvalifikacijos pripažinimo procedūra atliekama per 1 mėnesį. Išduodama atlikto akademinio kvalifikacinio pripažinimo pažyma, kurią asmuo teikdamas prašymą studijuoti prideda prie stojančiojo prašymo.
 6. Jei asmuo jau turintis Studijų kokybės ir vertinimo centro (toliau – SKVC) išduotą užsienio akademinio kvalifikacijos pripažinimo pažymą ir pažymių pervedimo (konvertavimo) pažymą, jis gali iš karto tiesiogiai teikti priėmimo prašymą Priėmimo grupei.
 7. Jei asmuo turi tik SKVC ar TRD išduotą pažymą dėl kvalifikacijos pripažinimo, tai teikdamas priėmimo prašymą Priėmimo grupei nurodo, kad reikalinga pažymių pervedimo (konvertavimo) pažyma.
 8. Priėmimo grupė gavusi tokį prašymą kreipiasi tiesiogiai į  TRD ir Universitete atliekamas dalykų atitikmenų nustatymas ir gautų pažymių pervedimas (konvertavimas) į lietuvišką vertinimo sistemą per 1 savaitę.
 9. Priėmimo grupė gavusi iš TRD pažymių pervedimo (konvertavimo) pažymos elektroninę kopiją, prideda ją prie stojančiojo prašymo ir išsiunčia el. paštu stojančiajam.
Bendrajame priėmime
 1. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijose, stojantysis turi kreiptis į SKVC dėl užsienio institucijose įgyto išsilavinimo pripažinimo ir dalykų atitikmenų nustatymo bei gautų pažymių pervedimo (konvertavimo). SKVC kontaktai: A. Goštauto g. 12, Vilniuje, tel. +370 5 210 4772, el. p. skvc@skvc.lt. Nuo 2020 m. kovo 3 d. šios SKVC paslaugos teikiamos Elektroninės pripažinimo erdvės informacinėje sistemoje (EPE IS).
 2. SKVC užsienio kvalifikacijos akademinis pripažinimas atliekamas per 1 mėnesį. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo visų akademiniam pripažinimui reikalingų dokumentų, įskaitant ir papildomus dokumentus, pateikimo dienos. Trūkstant informacijos apie užsienio kvalifikaciją, terminas gali būti pratęsiamas dar 3 mėnesiams.
 3. Išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą (jei pasirinktos studijos vyks lietuvių kalba ir jei stojantysis jos mokėjimo negali įrodyti dokumentais, išduotais kompetentingos institucijos).
 4. Pateikti stojimo prašymą internetu.
 5. Išlaikyti stojamuosius egzaminus (jei jie yra numatyti, stojant į pasirinktas studijų programas).
 6. Iki numatyto termino prie savo prašymo prisegti dokumentų kopijas.
 

Datos ir terminai

Priėmimo į pirmą semestrą procedūrų datos

Bendrojo priėmimo procedūrų datos bus paviešintos, kai tik informaciją stojantiesiems bus pateikta ir Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti LAMA BPO svetainėje.

Institucinio priėmimo

Pirmas etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2021-05-03
8 val.
2021-05-28
12 val.
Konkursinių balo ir kvietimo studijuoti paskelbimas 2021-05-06
8 val.
2021-05-31
13 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas 2021-05-24
8 val.
2021-05-31
17 val.

Antras etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2021-08-17
8 val.
2021-08-26
12 val.
Konkursinių balo ir kvietimo studijuoti paskelbimas 2021-08-19
8 val.
2021-08-31
13 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas 2021-08-25
8 val.
2021-08-31
17 val.

Priėmimo į aukštesnį semestrą procedūrų datos

Pirmas etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2021-05-03
8 val.
2021-08-23
12 val.
Stojančiojo dokumentų vertinimas priėmimo komisijose 2021-08-24
8 val.
2021-08-24
16 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas iki 2021-08-26
13 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas iki 2021-08-27
15 val.

Antras etapas

Priėmimo procedūros nuo iki
Priėmimo prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2021-12-01
8 val.
2022-01-24
12 val.
Stojančiojo dokumentų vertinimas priėmimo komisijose 2022-01-25
8 val.
2022-01-25
16 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas iki 2022-01-27
13 val.
Studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas iki 2022-01-28
15 val.

* – Pirmame etape asmenys priimami studijuoti nuo rudens semestro, antrame etape – pavasario semestro.

 

Studijų sutartis

Studijų sutarties sudarymas

 1. Numatytomis datomis kvietimai studijuoti Instituciniame priėmime siunčiami el. paštu individualiai.
 2. Numatytomis datomis kvietimai studijuoti Bendrajame priėmime yra skelbiami LAMA BPO priėmimo sistemoje BPIS, kviečiamieji papildomai informuojami el. paštu, kurį nurodė teikdami priėmimo prašymą.
 3. Kviečiamieji pagal nustatytus terminus turi su Universitetu sudaryti studijų sutartį. Studijų sutartys su pakviestaisiais sudaromos po kiekvieno kvietimo studijuoti paskelbimo.
 4. Gavus kvietimą studijuoti, prieš sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką, (žr. skiltį Įmokos). Nutraukus studijų sutartį, registracijos studijoms įmoka negrąžinama.
 5. Nepasirašius studijų sutarties pagal kvietime nurodytą terminą, kvietimas studijuoti anuliuojamas, o atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.
 6. Studijų sutartį su Universitetu sudaryti galima:
 7. Atvykus pasirašyti studijų sutartį privaloma laikytis asmens saugumo reikalavimų, kuriuos rasite čia.
 8. Studijų sutartis su nepilnamečiais sudaroma tik tiesioginiu būdu ir tik pateikus notariškai patvirtintą tėvų (globėjų) sutikimą, kad sutartį sudarys pats (pati) nepilnametis (-ė). Šio dokumento pateikti nereikia, jei sutartis sudaroma tiesiogiai, atvykus su vienu iš tėvų (globėjų).
 9. Studijų sutartį pasirašyti ir dokumentus pateikti galima ir per įgaliotą asmenį, tokiu atveju, būtinas notaro patvirtintas įgaliojimas.

Nuotolinis studijų sutarties sudarymas

 1. Studijų sutartis nuotoliniu būdu (elektroninė studijų sutartis) sudaroma per Universiteto elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (toliau – ESSS IS).
 2. Pageidaujantiems studijų sutartį sudaryti nuotoliniu būdu instituciniame priėmime nuoroda siunčiama el. paštu individualiai.
 3. Per LAMA BPO kviečiamasis studijuoti asmuo turi prisijungti BPIS  ir skiltyje “Užpildytas prašymas”. Šioje skiltyje, per individualią prisijungimo nuorodą, galės prisijungti prie ESSS IS elektroninei studijų sutarčiai su Universitetu sudaryti.
 4. Norint sudaryti studijų sutartį  ESSS IS, privaloma patvirtinti savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasinaudojant Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis arba elektroniniu parašu.
 5. Studijų sutartį sudarant nuotoliniu būdu, pakviestieji per pirmąsias 5 darbo dienas nuo studijų pradžios, nurodytos Universiteto studijų kalendoriuje, fakulteto studijų centrui turi pateikti šių dokumentų kopijas:
  • asmens tapatybės kortelės arba paso;
  • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • dokumentų, patvirtinančių pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, arba šių dokumentų notaro patvirtintų kopijų;
  • visų kitų prašyme nurodytų dokumentų.
 6. Studijų sutarties sudarymo nuotoliniu būdu, per Universiteto Elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą ESSS IS, instrukcija:

Tiesioginis studijų sutarties sudarymas

 1. Studijų sutartį sudarant tiesioginiu būdu, pakviestieji privalo asmeniškai atvykti į Universitetą.
 2. Įforminant priėmimą, pakviestieji su savimi privalo turėti visus originalius dokumentus, kuriuos nurodė LAMA BPO priėmimo sistemoje BPIS pildydami prašymą. Originalūs dokumentai parodomi priėmimą įforminančiam darbuotojui, o jų kopijos pateikiamos saugojimui. Privalomos dokumentu kopijos:
  • asmens tapatybės kortelės arba paso;
  • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • dokumentų, patvirtinančių pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, arba šių dokumentų notaro patvirtintų kopijų;
  • visų kitų prašyme nurodytų dokumentų.
 3. Stojantieji, pakviesti studijuoti Bendrojo priėmimo metu į Kaune vykdomas studijas, studijų sutartį pasirašo ir priėmimo įforminimui privalomus dokumentus pateikia adresu: Kaunas, K. Baršausko g. 59, pirmojo aukšto fojė, fakultetų įgaliotiems atstovams, o pakviesti studijuoti į Panevėžyje vykdomas studijas, adresu: Panevėžys, Nemuno g. 33–203.
 4. Atvykus pasirašyti studijų sutartį privaloma laikytis asmens saugumo reikalavimų, kuriuos rasite čia.
 5. Atvykstant studijų sutartį sudaryti Bendrojo priėmimo metu į Universitetą Kaune, artimiausią automobilių parkavimo vietą rasite: Studentų gatvėje arba Prekybos centrų MOLAS arba LIDL aikštelėse.

Asmens saugumo reikalavimai

Atvykus pasirašyti studijų sutartį, Jums ir Jus lydintiems asmenims PRIVALOMA dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) bei laikytis ne mažesnio kaip 1 metro atstumo tarp asmenų.

Prie įėjimo į pastatą rasite rankų dezinfekcijai skirtą priemonę.

Primename ir kitas pandemijos metu galiojančias rekomendacijas:

 • dažnai plaukite rankas muilu (20-30 s.), naudokite rankų dezinfekavimo skystį;
 • kosėdami ar čiaudėdami prisidenkite burną ir nosį servetėle, vidine alkūnės puse;
 • neplautomis rankomis nelieskite veido srities;
 • venkite kontaktų su peršalimo simptomų turinčiais asmenimis;
 • kas valandą vėdinkite patalpas;
 • jeigu turite peršalimo simptomų, skauda gerklę, kosėjate, pakyla temperatūra ir jaučiatės prastai – likite namuose;
 • jeigu karščiuojate, kamuoja kosulys, pasunkėja kvėpavimas, kreipkitės į gydymo įstaigą.
 

Įmokos

Privalomosios įmokos

 • Stojamoji studijų įmoka (moka stojantieji (išskyrus per bendrąjį priėmimą), pateikdami prašymą): įmokos dydis – 15 Eur., įmokos pavadinimas – Stojamoji studijų įmoka, kodas 2881
 • Registracijos studijoms įmoka (moka pakviestieji studijuoti, pasirašydami studijų sutartis): įmokos dydis – 50 Eur., įmokos pavadinimas – Registracijos studijoms įmoka, kodas 103170
 • Studijų įmoka (moka priimtieji į valstybės nefinansuojamas studijas, pagal studijų sutartyse nurodytus terminus): įmokų dydžiai nustatomi KTU Senato, įmokos pavadinimas – Už studijas, kodas 103161

Konsultacija dėl apmokėjimo

Jei atlikote apmokėjimą, tačiau per 2 darbo dienas Universiteto Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS) nematote patvirtinimo apie sėkmingai atliktą mokėjimą, kreipkitės į Universiteto Finansų departamento vyr. buhalterę Ireną Narmontienę, el. p. irena.narmontiene@ktu.lt, arba tel. +370 37 300 688. Rašant el. laišką, būtina pridėti mokėjimo išrašą ir nurodyti įmokos tipą.

Sąskaitų rekvizitai

Mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas (jei turi). Mokantiems iš užsienio banko sąskaitos būtina nurodyti pakviestojo studijuoti vardą ir pavardę.
Gavėjas – Kauno technologijos universitetas
Swedbank: LT54 7300 0100 0251 0317, SWIFT XABALT 22
SEB bankas: LT75 7044 0600 0310 4494, SWIFT CBVILT 2X
Luminor bankas: LT70 4010 0425 0240 0369, SWIFT AGBLLT 2X

Mokantiems įmokas per „Swedbank“:  rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje „Swedbank“ programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ parduotuvių).

Mokantiems įmokas per „SEB bankas“: rekomenduojame atlikti pinigų pervedimus interneto banke arba išmaniojoje „SEB Lietuva“ programėlėje (programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“ parduotuvių).

Studijų kainos

Stojantiesiems1 taikyta 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Studijų kryptis arba studijų krypčių grupė Nuolatinės Ištęstinės Kredito kaina
Filosofijos, ekonomikos, politikos mokslų, sociologijos, komunikacijos studijų kryptys, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupė 1669€ 1113€ 27,82€
2 – Kaina taikoma Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų programoms 1680€2 1120€2 28,00€2
Taikomosios matematikos studijų kryptis 2037€ 1358€ 33,95€
Lingvistikos studijų kryptis 2474€ 1649€ 41,23€
Informatikos mokslų, fizinių mokslų, inžinerijos mokslų3, technologijų mokslų studijų krypčių grupės, vertimo studijų kryptis ir architektūros4 studijų kryptis 2951€ 1967€ 49,18€
Muzikos studijų kryptis 6973€ 4649€ 116,22€

1 – LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijai patvirtinus naujas normines studijų kainas gali keistis ir 2021-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamose studijų vietose.
2 – Kaina taikoma Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų programoms.
3 – Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės studijų programai Elektronikos ir elektros inžinerija (anglų kalba) nuolatine studijų forma taikoma 3200 € studijų kaina, ištęstine forma – 2400 €, vieno kredito kaina 53,33 €.
4 – Kaina nurodyta už pirmąją studijų programos Architektūra vientisųjų studijų dalį (240 kreditų). Antroji studijų dalis (nuo 241 iki 300 kreditų) nuolatine studijų forma taikoma 4234 € studijų kaina, ištęstine forma – 2823 €, vieno kredito kaina 70,57 €.

Tiksli metinė ištęstinių studijų kaina apskaičiuojama pagal semestre numatytų studijų kreditų skaičių.

Finansinė parama

Universitete siūlomos įvairios finansinės paramos galimybės ir skatinimo priemonės. Visa aktuali informacija pateikiama čia.

Finansinę paramą administruoja ir konsultacijas teikia Karjeros ir paslaugų centras, tel. +370 37 300 080, el. p. klausk@ktu.lt, adresu Studentų g. 50-168, Kaunas.