BA+ kompetencijų modelis

Rask studijas

 

Bendra informacija apie BA+

Pasirinkęs BA+ kompetenciją, studentas įgyja žinių ir gebėjimų papildomoje studijų kryptyje bei atranda naujų karjeros perspektyvų.

KTU bakalauro studijų programose siūlomi BA+ kompetencijų blokai gali būti kaip studijų plano alternatyva specializacijoms, asmeniniam modulių rinkiniui (AMR), studijų krypties gilinimosi dalykams.

Prie kiekvienos bakalauro studijų programos yra pažymėta, ar jai taikomas BA+ kompetencijų modelis. Studentai BA+ kompetencijas gali rinktis iš kompetencijų sąrašų, kurie yra atrinkti tam tikroms studijų programoms, kurios turi BA+ galimybę.

 

4 metų studijų programose gali būti numatyta 18 arba 30 kreditų BA+ kompetencijų galimybė.

  • Jei 4 metų studijų programoje yra numatyta 18 kreditų BA+ kompetencijos galimybė, moduliai studijų programoje klausomi po vieną – 5, 6 ir 7 semestruose.
  • Jei 4 metų studijų programoje yra numatyta 30 kreditų BA+ kompetencijos galimybė, moduliai studijų programoje klausomi šia tvarka: vienas modulis 5 semestre, du moduliai 6 semestre ir du moduliai 7 semestre.

 

3 metų studijų programose gali būti numatyta 18 kreditų BA+ kompetencijų galimybė.

  • Moduliai studijų programoje klausomi po vieną – 3, 4 ir 5 semestruose.

 

BA+ kompetencijos pasirinkimas nurodomas Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS). Studentai, kurių studijų programoje numatyta BA+ galimybė, apie prašymų pateikimo terminus ir procedūras informuojami atskiru el. laišku. 4 metų studijų programose kompetencijų pasirinkimas AIS yra numatytas trečiųjų studijų metų rudens semestre, 3 metų studijų programose – antrųjų studijų metų rudens semestre.

 

Studentai gali rinktis kompetencijas, kurios yra dėstomos lietuvių arba anglų kalbomis. Kompetencija yra vykdoma tik tuo atveju, jei susirenka rentabili studentų grupė ir yra suderinama su studijų tvarkaraščiu.

 

Kompetencijos įgijimą įrodo Kauno technologijos universiteto pažymėjimo suteikimas ir įrašas diplomo priedėlyje.

 

BA+ kompetencijų sąrašas