MA+ kompetencijų modelis

Rask studijas

 

Bendra informacija apie MA+

Kauno technologijos universiteto magistrantūra – tai pirmosios Lietuvoje naujos kartos, visuomenės ir rinkos poreikius atliepiančios bei pasaulines tendencijas atitinkančios studijos, kuriose didžiausias dėmesys skiriamas individualių asmens kompetencijų ugdymui.

 

Magistrantūros studijų programos įgyvendinimo keliai:

Prie kiekvienos magistrantūros studijų programos yra pažymėta, ar jai taikomas „MA+“.

Šių studijų programų studentai gali rinktis iš:

 

  • Krypties eksperto kelio,
  • Tarpkrypčio eksperto kelio.

 

Pasirinkimas nurodomas Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS). Kompetencijų pasirinkimas AIS yra numatytas rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo pradžioje. Kiekvieną kelią (kompetenciją) sudaro trys dalykai (18 kr.), kurie išdėstomi taip:

  • I kurso I sem. (ruduo) – pirmas dalykas (6 kr.),
  • I kurso II sem. (pavasaris) – antras dalykas (6 kr.),
  • II kurso III sem. – trečias dalykas (6 kr.).

 

Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto

(skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);

Tarpkrypčio eksperto kompetencijos vykdomos tik Kaune esančiuose fakultetuose.

Studentai taip pat gali rinktis kompetencijas, kurios yra dėstomos anglų kalba, ir studijuoti kartu su tarptautiniais studentais. Kompetencijos (lietuvių ir anglų kalba) yra vykdomos tik tuo atveju, jei susirenka reikiama studentų grupė (ne mažiau nei 10 studentų grupėje) ir yra suderinama su studijų tvarkaraščiu.

 

Studentai, kurie studijuoja 1,5 m. trukmės magistrantūros studijų programose, taip pat gali rinktis „MA+“ kompetencijas ir jas studijuoti mokėdami už kredito kainą. Kompetencijos vykdomos tik tuo atveju, jei susirenka visa studentų grupė. Pasirinkta „MA+“ kompetencija turi derėti su studento tvarkaraščiu. Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į „MA+“ kompetencijos vadovą.

 

Kompetencijos įgijimą įrodo KTU pažymėjimo suteikimas ir įrašas magistro diplomo priedėlyje. Papildomai studentas gali įgyti tarptautinį sertifikatą (detalės nurodytos prie kiekvienos kompetencijos). Kompetencijas įgyvendina KTU dėstytojai – savo srities ekspertai – ir aukšto lygio verslo bei viešojo sektoriaus organizacijos, kurių darbuotojai skaito paskaitas, teikia temas baigiamiesiems studentų darbams, į praktiką orientuotas užduotis projektams ir kt.

 

MA+ kompetencijų pasirinkimas vykdomas jau įstojus į Universitetą, rugpjūčio mėn. pabaigoje – rugsėjo mėn. pradžioje, KTU Akademinėje informacinėje sistemoje. Studentai, kurių studijų programoje numatyta MA+ galimybė, apie prašymų pateikimo terminus ir procedūras informuojami atskiru el. laišku rugpjūčio pabaigoje.

 

MA+ kompetencijų sąrašas