Architektūra

Jungtinė KTU ir VDA trečiosios pakopos studijų programa architektūros meno kryptyje suteikia galimybę studijuoti į praktiką orientuotoje, meniniu tyrimu ir mokslu, tarpdiscipliniškumu ir eksperimentais grindžiamoje doktorantūroje.
Studijų metu doktorantams suteikiama unikali galimybė semtis meno akademijoje ir technologijos universitete sukauptų žinių, klausyti kursų užsienyje, tyrimų metu derinti meninio tyrimo ir mokslinius metodus, dalintis idėjomis ir patirtimis su kitų krypčių meno ir mokslo doktorantais, kurti į architektūros praktiką orientuotus arba tarpdisciplininius, eksperimentinius projektus.
Ši doktorantūra apima meno ir technologijos aspektus – prisideda prie kritinio architektų mąstymo ugdymo, įgalinimo juos eksperimentuoti, taikyti meninių tyrimų metodologijas.

registruotis konsultacijai
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Meno daktaras
  • Vilniaus dailės akademija
 

Stojimo sąlygos

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

 

 

 

Studijų programos moduliai