Doktorantūros studijos

Doktorantūros studijos technologijos, fizinių, socialinių bei humanitarinių mokslų srityse 19–oje mokslo krypčių (iš jų 10-yje kartu su kitomis mokslo institucijomis).

 

Aštuonios papildomos 520 Eur/mėn stipendijos 2018 m. priėmimo doktorantams

Rask studijas

Priėmimo tvarka

 1. Priėmimo į doktorantūros studijas Kauno technologijos universitete 2018 m. taisyklės (toliau – Priėmimo taisyklės) nustato tvarką, pagal kurią stojantieji priimami studijuoti KTU koordinuojamų mokslo krypčių doktorantūroje.
 2. Dalyvauti konkurse doktorantūros studijų vietai užimti galima pateikus prašymą nustatytomis datomis.
 3. Priėmimas vykdomas tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Į kiekvieną studijų programą stojantieji priimami konkurso tvarka pagal konkursinį balą.
 4. Priėmimas gali vykti keliais etapais, jeigu po pagrindinio priėmimo  lieka laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų.
 5. Priėmimo tvarka į doktorantūros studijas tose mokslo kryptyse, kur KTU yra partnerinė institucija, skelbiama atskirai:
  5.1. priėmimo į politikos mokslų doktorantūrą taisyklės;
  5.2. priėmimo į sociologijos doktorantūrą taisyklės;
  5.3. priėmimo į edukologijos doktorantūrą taisyklės;
  5.4. priėmimo į transporto inžinerijos doktorantūrą taisyklės.

Kur kreiptis renkantis studijas?

Tarptautinė doktorantūros mokykla

K. Donelaičio g. 73,
kab. 422, 423
44249 Kaunas, Lietuva
Tel. +370 (37) 30 00 42
mob. tel. +370 626 22701
e. p. doktorantura@ktu.lt
Skype: ktu.doktorantura
ktu.edu/doktorantura

Darbo laikas:
I-IV nuo 8 iki 17 val.
V nuo 8 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.
Konsultavimo laikas:
I-V nuo 13:00 val

Doktorantūros studijos 2018

Kauno technologijos universitetas siūlo doktorantūros studijas 19-oje mokslo krypčių technologijos, fizinių, socialinių bei humanitarinių mokslų srityse.

 • Jungtinės / dvigubo laipsnio doktorantūros programos
 • Aktualios mokslinių tyrimų tematikos
 • Intensyvieji doktorantūros moduliai anglų kalba
 • Bent vienas modulis išklausomas užsienio institucijoje
 • MTEPI gebėjimų ugdymas ir stiprinimas
 • Tarptautinė doktorantų vasaros mokykla perkeliamųjų gebėjimų ugdymui
 

Datos ir terminai

Kaip ir kada vyksta priėmimas?

Priėmimas vyksta keliais etapais: pagrindinis priėmimas į Kauno technologijos universiteto koordinuojamas doktorantūros studijas organizuojamas birželio mėnesį. Papildomas priėmimas organizuojamas, jeigu lieka laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų.

 

Papildomo 2018 m. priėmimo į KTU koordinuojamas doktorantūros studijas datos ir terminai

Priėmimo į doktorantūrą procedūros Datos ir terminai
Priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas 2018-09-05 – 2018-09-17
Doktorantūros komiteto posėdžiai dalyvaujant stojančiajam (motyvacinis pokalbis) 2018-09-19 (tvarkaraštis >>)
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus 2018-09-20
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui 2018-09-21
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2018-09-21
Studijų sutarčių pasirašymas 2018-09-24 – 2018-09-27

Priėmimas į politikos mokslų, sociologijos bei edukologijos doktorantūrą vyksta šių mokslo krypčių doktorantūros studijas koordinuojančių universitetų nustatyta tvarka ir terminais (liepos – rugsėjo mėn.).

 

2018 m. priėmimo į politikos mokslų doktorantūros studijas datos ir terminai (detali informacija priėmimo taisyklėse):

Priėmimo į politikos mokslų doktorantūrą procedūros Datos ir terminai
Priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas 2018-07-02 – 2018-08-27
Doktorantūros komiteto posėdis dalyvaujant stojančiajam (motyvacinis pokalbis) 2018-09-03 – 2018-09-10
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus 2018-09-14
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui 2018-09-17 – 2018-09-19
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui 2018-09-20 – 2018-09-24
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2018-09-26
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas 2018-09-27 – 2018-09-28

 

2018 m. priėmimo į sociologijos doktorantūros studijas datos ir terminai (detali informacija priėmimo taisyklėse):

Priėmimo į sociologijos doktorantūrą procedūros Datos ir terminai
Priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas 2018-07-02 – 2018-08-24
Doktorantūros komiteto posėdis dalyvaujant stojančiajam (motyvacinis pokalbis) 2018-09-03 – 2018-09-11
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus 2018-09-14
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui 2018-09-17 – 2018-09-19
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui 2018-09-20 – 2018-09-24
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2018-09-27
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas  2018-09-28

 

2018 m. priėmimo į edukologijos doktorantūros studijas datos ir terminai (detali informacija priėmimo taisyklėse):

Priėmimo į edukologijos doktorantūrą procedūros Datos ir terminai
Priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas 2018-08-20 – 2018-09-03
Edukologijos stojamasis egzaminas (kandidatams, kurių studijų kryptis nesutampa su edukologijos mokslo kryptimi). 2018-09-05
Motyvacinis stojamasis pokalbis (Edukologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdis Lietuvos sporto universitete.) Kandidatų dalyvavimas privalomas. 2018-09-14
Stojimo rezultatų paskelbimas. 2018-09-17
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas  2018-09-20

Dokumentų pateikimas

Prašymai 2018 m. priėmimui į doktorantūros studijas Kauno technologijos universitete priimami priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Motyvaciniai pokalbiai

Visi stojantieji turi dalyvauti priėmimo į doktorantūrą mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdyje.

Informacija dėl motyvacinio pokalbio

Papildomo priėmimo motyvacinių pokalbių tvarkaraštis

Pakviestųjų studijuoti informavimas

Apie preliminarius stojimo rezultatus stojantieji informuojami po priėmimo į doktorantūrą posėdžio. Pakviestieji į doktorantūrą informuojami asmeniškai per Priėmimo į doktorantūrą informacinę sistemą.

Informacija apie priėmimo rezultatus telefonu neteikiama.

Apeliacijų teikimas

Apeliacijos dėl Universitete vykdomo priėmimo į mokslo krypties doktorantūros studijas procedūrinių pažeidimų ir kitais tiesiogiai su priėmimo procedūromis susijusiais klausimais teikiamos Universiteto Tarptautinės doktorantūros mokyklai priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

Sutarčių pasirašymas

Asmenys, pakviesti studijuoti doktorantūroje, turi su Universitetu sudaryti studijų sutartį, kuri pasirašoma Tarptautinėje doktorantūros mokykloje.

Jei pakviestieji studijuoti Taisyklėse nustatytais terminais sutarties nesudaro, jiems pakvietimas studijuoti Universitete nebegalioja, o į atsilaisvinusias vietas mokslo krypties komiteto sprendimu kviečiami aukščiausią konkursinį balą turintys, bet nepakviesti studijuoti, arba atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.

 

Tyrimų tematikos

Technologijos mokslai

Fiziniai mokslai

Socialiniai mokslai

Humanitariniai mokslai

 

D.U.K.

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą.

Papildomos sąlygos stojantiesiems į chemijos inžineriją: universitetinėse I-os ir II-os pakopos studijose išklausytų chemijos inžinerijos ir chemijos krypties dalykų ECTS kreditų suma turi būti ≥30

Kartu su prašymu dalyvauti priėmimo konkurse stojantysis turi pateikti:

 • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • CV;
 • magistro (jei reikalaujama – ir bakalauro) arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomą su jo priedu (originalą ir kopijas);
 • mokslo krypties dviejų mokslininkų rekomendacijas (chemijos inžinerijos mokslo kryptyje būtina temos, į kurią kandidatuojama, mokslinio vadovo rekomendacija);
 • mokslo darbų sąrašą;
 • publikacijų kopijas (arba mokslinį referatą jeigu nėra publikacijų);
 • mokslinio tyrimo pasiūlymą pasirinktoje tematikoje, kandidatuojant į fizikos, elektros ir elektronikos inžinerijos, statybos inžinerijos, informatikos inžinerijos ir matavimų inžinerijos mokslo kryptis;
 • stojamosios studijų įmokos mokėjimo kopiją;
 • kitus stojančiojo nuomone svarbius dokumentus.

Nepateikus visų reikalaujamų dokumentų, pareiškėjo prašymas nenagrinėjamas.

Stojantysis:

 1. priėmimo informacinėje sistemoje online užpildo prašymą dalyvauti priėmimo į doktorantūros studijas konkurse;
 2. užpildytą prašymą atspausdina, pasirašo ir drauge su kitais reikalingais dokumentais pateikia KTU Tarptautinei doktorantūros mokyklai (Donelaičio g. 73, kab. 422, 423, Kaunas).

Priėmimo datos skelbiamos skyrelyje „Datos ir terminai“

Priėmimo į doktorantūrą posėdyje (motyvaciniame pokalbyje) stojančiajam dalyvauti privaloma.

Apie priėmimo į doktorantūrą rezultatus stojantysis informuojamas po priėmimo į doktorantūrą posėdžio, o taip pat priėmimo informacinėje sistemoje, kurioje pateikė paraišką. Informacija apie rezultatus telefonu neteikiama.

Datos skelbiamos skyrelyje „Datos ir terminai“

Su pakviestais studijuoti doktorantūroje studijų sutartis pasirašoma KTU Tarptautinėje doktorantūros mokykloje (Donelaičio g. 73, kab. 422, 423, Kaunas). Su savimi reikia turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

Sutarčių pasirašymo datos skelbiamos skyrelyje „Datos ir terminai“

Stojantysis moka vienkartinę stojamąją įmoką.  Žr. Kaina

 

Įmokos, rekvizitai, parama

Privalomos įmokos

Stojamoji studijų įmoka (moka visi stojantieji į doktorantūros studijas): 40€ ES piliečiai, 100€ ne ES piliečiai.

Įmokos pavadinimas – Stojamoji studijų įmoka, kodas 2881

Sąskaitos rekvizitai

Stojamąją studijų įmoką galima mokėti į bet kurią iš žemiau nurodytų sąskaitų.

Įmokos kodas – 2881, mokėjimo paskirtis – „Stojamoji doktorantūros studijų įmoka“.

Mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas. Mokantiems iš užsienio banko sąskaitos būtina nurodyti stojančiojo vardą ir pavardę.

Gavėjas – Kauno technologijos universitetas

Swedbank: LT54 7300 0100 0251 0317, SWIFT XABALT 22
SEB bankas: LT75 7044 0600 0310 4494, SWIFT CBVILT 2X
Luminor bankas: LT70 4010 0425 0240 0369, SWIFT AGBLLT 2X

Finansinė parama

Priimtiems į valstybės finansuojamas doktorantūros vietas studijų laikotarpiu teikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio parama (nuo 4742 iki 5472 eurų per metus).

Doktorantai taip pat gali pretenduoti į papildomą fondų paramą:

 • už puikius studijų ir mokslinių tyrimų rezultatus;
 • studijoms, mokslinei kūrybinei veiklai;
 • akademiniam mobilumui.

Daugiau informacijos ktu.edu/doktorantura

Papildomos stipendijos 2018 m.

Parama išskirtinės kompetencijos doktorantams, tyrimus vykdantiems KTU mokslo ir studijų proveržio kryptyse

Paramos doktorantams pagrindinis tikslas – stiprinti Universiteto doktorantūros konkurencingumą KTU prioritetinėse mokslo ir studijų kryptyse,  pritraukiant ir išlaikant tarptautinio lygio doktorantus, stiprinant mokslo grupes ir studijų kokybę, įtraukiant doktorantus į moksliniais tyrimais grįstų studijų vykdymą.

Paramos teikimo  trukmė: 2018 m. rugsėjo –2019 m. rugpjūčio mėn.

Paramai skiriama iki 50 tūkst. eurų per metus aštuoniems doktorantams studijuojantiems KTU mokslo ir studijų proveržio kryptyse:

 • Sveikatos technologijos;
 • Skaitmeninė transformacija ir išmanios aplinkos;
 • Naujos medžiagos pramonei ir medicinai;
 • Maisto technologijos;
 • Transporto ir aviacijos technologijos;
 • Inovacijų vadyba.

Paramos dydis 520 eurų/mėnesį papildomai prie doktoranto stipendijos (395,20 eurų/mėnesį I kurso doktorantams).

Parama skiriama įstojusiam pirmo kurso doktorantui, jei tenkinamos sąlygos:

 1. doktorantas studijuoja vienoje iš mokslo krypčių:
 • Elektros ir elektronikos inžinerija 01T (sveikatos technologijos) – 1 stipendija;
 • Chemija 03P (naujos medžiagos pramonei ir medicinai) – 1 stipendija;
 • Chemijos inžinerija 05T (maisto technologijos) – 1 stipendija;
 • Informatika 09P (skaitmeninė transformacija ir išmanios aplinkos) – 1 stipendija;
 • Informatikos inžinerija 07T (skaitmeninė transformacija ir išmanios aplinkos) – 1 stipendija;
 • Medžiagų inžinerija 08T (naujos medžiagos pramonei ir medicinai) – 1 stipendija;
 • Transporto inžinerija 03T (transporto ir aviacijos technologijos) – 1 stipendija;
 • Vadyba 03S (inovacijų vadyba) – 1 stipendija.
 1. doktorantas įsipareigos dalį laiko (rekomenduojama ne mažiau kaip 0.25 etato apimties) savanoriškai dalyvauti studijų procese (vesti paskaitas, laboratorinius darbus, vadovauti bakalaurų baigiamiesiems darbams);
 2. doktorantas pateiks konkretų veiklos planą su aiškiais planuojamais rezultatais.

 

Paraiškų pateikimas

Kvietimą teikti paraiškas administruoja KTU Tarptautinė doktorantūros mokykla.

Paraiškų teikimo terminai

Paraiškų teikimo terminai skelbiami ktu.edu svetainėje.

Studijų kaina

Studijų kaina priimtiems į valstybės nefinansuojamos doktorantūros studijas:

Eil. Nr. Mokslo srities doktorantūros studijos
(Nuolatinė studijų forma, trukmė – 4 metai)
Metinė studijų kaina, EUR
1. Technologijos mokslų  6800
2. Fizinių mokslų  8015
3. Socialinių mokslų  6570
4. Humanitarinių mokslų  8015