KTU DOKTORANTŪROS STUDIJOS:
FAKTAI, SKAIČIAI, GALIMYBĖS

KTU – lyderiaujantis technologinių ir fizinių mokslų universitetas Kaune ir Lietuvoje.

Rask studijas

Lietuvių kalba
Anglų kalba

Priėmimo tvarka

 1. Priėmimo į doktorantūros studijas Kauno technologijos universitete taisyklės (toliau – Priėmimo taisyklės 2019 ) nustato tvarką, pagal kurią stojantieji priimami studijuoti KTU koordinuojamų mokslo krypčių doktorantūroje.
 2. Dalyvauti konkurse doktorantūros studijų vietai užimti galima pateikus prašymą ir privalomus dokumentus internetu nustatytomis datomis.
 3. Priėmimas vykdomas tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Į kiekvieną studijų programą stojantieji priimami konkurso tvarka pagal konkursinį balą.
 4. Priėmimas gali vykti keliais etapais, jeigu po pagrindinio priėmimo  lieka laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų.
 5. Priėmimo tvarka į doktorantūros studijas tose mokslo kryptyse, kur KTU yra partnerinė institucija, skelbiama atskirai:
  5.1 priėmimo į edukologijos mokslo krypties doktorantūrą taisyklės;
  5.2 priėmimo į sociologijos mokslo krypties doktorantūrą taisyklės;
  5.3 priėmimo į politikos mokslų krypties doktorantūrą taisyklės;
  5.4 priėmimo į transporto inžinerijos mokslo krypties doktorantūrą taisyklės.
 

Kontaktai

Kur kreiptis renkantis studijas?

Doktorantūros mokykla

K. Donelaičio g. 73,
kab. 422, 423
44249 Kaunas, Lietuva
Tel. +370 (37) 30 00 49
mob. tel. +370 626 22701
e. p. doktorantura@ktu.lt
ktu.edu/doktorantura

Darbo laikas:
I-IV nuo 8 iki 17 val.
V nuo 8 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.
Konsultavimo laikas:
I-V nuo 13:00 val

Doktorantūros studijos 2019

Kauno technologijos universitetas siūlo doktorantūros studijas 19-oje mokslo krypčių technologijos, fizinių, socialinių bei humanitarinių mokslų srityse.

 • Jungtinės / dvigubo laipsnio doktorantūros programos
 • Aktualios mokslinių tyrimų tematikos
 • Intensyvieji doktorantūros moduliai anglų kalba
 • Bent vienas modulis išklausomas užsienio institucijoje
 • MTEPI gebėjimų ugdymas ir stiprinimas
 • Tarptautinė doktorantų vasaros mokykla perkeliamųjų gebėjimų ugdymui
 

Datos ir terminai

Kaip ir kada vyksta priėmimas?

Priėmimas vyksta keliais etapais: pagrindinis priėmimas į Kauno technologijos universiteto koordinuojamas doktorantūros studijas organizuojamas birželio mėnesį. Papildomas priėmimas organizuojamas, jeigu lieka laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų.

 

2019 m. papildomas priėmimas į Informatikos inžinerijos, Chemijos, Chemijos inžinerijos, Elektros ir elektronikos inžinerijos, Energetikos ir termoinžinerijos, Ekonomikos bei Vadybos mokslo krypčių doktorantūros studijas:

Konkurso į doktorantūrą skelbimas 2019-09-06
Priėmimo dokumentų pateikimas internetu nuo 2019-09-09 iki 2019-09-20
Apeliacijų dėl neteisingo priėmimo dokumentų įvertinimo priėmimas ir nagrinėjimas 2019-09-23, 8.00–9.00 val.
Apeliacijų dėl neteisingo priėmimo dokumentų įvertinimo skelbimas 2019-09-23, 13 val.
Priėmimo į doktorantūrą posėdžiai ir stojančiųjų į doktorantūrą informavimas apie konkurso rezultatus 2019-09-25 – 2019-09-26
Apeliacijų dėl priėmimo rezultatų priėmimas ir nagrinėjimas 2019-09-27, 8.00–10.00 val.
Apeliacijų dėl priėmimo rezultatų skelbimas 2019-09-27, 11.00 val.
Stojančiųjų į doktorantūrą informavimas apie galutinius konkurso rezultatus priėmimo informacinėje sistemoje 2019-09-27, 13.00 val.
Sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais į doktorantūrą 2019-09-30 13.00 – 16.00 val.

 

 

2019 m. priėmimas į Politikos mokslų doktorantūros studijas

 

Priėmimo dokumentų pateikimas
KTU Doktorantūros mokykla, K.Donelaičio 73, kab. 422 ir 423, Kaunas
paraiškos forma >>>
2019-07-01 – 2019-08-28
(I–IV 13.00–17.00 val., V 13.00–15.45 val.)
Priėmimo į doktorantūrą posėdis, dalyvaujant stojantiesiems, (motyvacinis pokalbis) Vytauto Didžiojo universitete 2019-09-09 – 2019-09-13
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus 2019-09-16
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui 2019-09-17 – 2019-09-19
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui 2019-09-20 – 2019-09-24
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2019-09-26
Studijų sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais į doktorantūrą 2019-09-27 (13.00 – 15.45 val)
2019-09-30 (13.00 – 17.00 val)

 

 

2019 m. priėmimas į Sociologijos doktorantūros studijas

 

Priėmimo dokumentų pateikimas
KTU Doktorantūros mokykla, K.Donelaičio 73, kab. 422 ir 423, Kaunas
paraiškos forma >>>
2019-07-01 – 2019-08-26
(I–IV 13.00–17.00 val., V 13.00–15.45 val.)
Priėmimo į doktorantūrą posėdis, dalyvaujant stojantiesiems,  (motyvacinis pokalbis) Vytauto Didžiojo universitete 2019-09-02 – 2019-09-13
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus 2019-09-16
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui 2019-09-17 – 2019-09-19
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui 2019-09-20 – 2019-09-24
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2019-09-27
Studijų sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais į doktorantūrą 2019-09-30 (13.00 – 17.00 val)

 

 

2019 m. priėmimas į Edukologijos doktorantūros studijas

 

Priėmimo dokumentų pateikimas
(Doktorantūros mokykla, K.Donelaičio 73, kab. 422 ir 423, Kaunas)
2019-08-21 – 2019-09-02
(I–IV 13.00–17.00 val., V 13.00–15.45 val.)
Edukologijos stojamasis egzaminas
(laiko tik tie asmenys, kurių studijų kryptis nesutampa su edukologijos mokslo kryptimi)
2019-09-04
Edukologijos egzamino rezultatų paskelbimas 2019-09-05
Priėmimo į doktorantūrą posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis)
(Lietuvos Sporto universitetas)
2019-09-13  11 val.
Galutinių stojimo rezultatų paskelbimas 2019-09-16
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui 2019-09-17 – 2019-09-18
Apeliacijų nagrinėjimas 2019-09-20
Apeliacijų teikimas koordinuojančio universiteto rektoriui 2019-09-23 – 2019-09-24
Apeliacijų nagrinėjimas 2019-09-25 – 2019-09-26
Studijų sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais į doktorantūrą 2019-09-19 (jei nėra apeliacijų)
2019-09-27 (po apeliacijų)

Dokumentų pateikimas

Prašymai ir dokumentai dalyvauti priėmimo į doktorantūros studijas konkurse teikiami tik elektroniniu būdu, vadovaujantis Kauno technologijos universiteto priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Stojantysis KTU priėmimo į doktorantūrą informacinėje sistemoje užpildo prašymą ir prideda visus priėmimo taisyklėse nurodytus privalomus dokumentus. Pateikus ne visus reikalingus dokumentus, prašymas nenagrinėjamas.

Motyvaciniai pokalbiai

Visi stojantieji turi dalyvauti priėmimo į doktorantūrą mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdyje.

 

Priėmimo posėdžių (motyvacinių pokalbių) tvarkaraštis

Pakviestųjų studijuoti informavimas

Apie preliminarius stojimo rezultatus stojantieji informuojami po priėmimo į doktorantūrą posėdžio. Pakviestieji į doktorantūrą informuojami asmeniškai per Priėmimo į doktorantūrą informacinę sistemą.

Informacija apie priėmimo rezultatus telefonu neteikiama.

Apeliacijų teikimas

Apeliacijos dėl Universitete vykdomo priėmimo į mokslo krypties doktorantūros studijas procedūrinių pažeidimų ir kitais tiesiogiai su priėmimo procedūromis susijusiais klausimais teikiamos Universiteto Doktorantūros mokyklai priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

Sutarčių pasirašymas

Asmenys, pakviesti studijuoti doktorantūroje, turi su Universitetu sudaryti studijų sutartį, kuri pasirašoma Doktorantūros mokykloje.

Jei pakviestieji studijuoti Taisyklėse nustatytais terminais sutarties nesudaro, jiems pakvietimas studijuoti Universitete nebegalioja, o į atsilaisvinusias vietas mokslo krypties komiteto sprendimu kviečiami aukščiausią konkursinį balą turintys, bet nepakviesti studijuoti, arba atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.

 

Tyrimų tematikos

Technologijos mokslai

Gamtos mokslai

Socialiniai mokslai

Humanitariniai mokslai

 

Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

Kokie minimalūs reikalavimai stojančiajam?

Priėmimo į Doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą.

Papildomi minimalūs reikalavimai yra stojant į doktorantūros studijas chemijos inžinerijos mokslo kryptyje: universitetinėse I-os ir II-os pakopos studijose išklausytų chemijos inžinerijos ir chemijos krypties dalykų ECTS kreditų suma turi būti ≥30.

 

Ar galiu stoti į doktorantūrą, pateikdamas užsienyje įgyto išsilvinimo dokumentus (bakalauro/magistro diplomus)?

Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje. Išsilavinimo dokumentų pripažinimą vykdo Universitetas, gavęs tinkamai užpildytą ir užregistruotą prašymą dalyvauti konkurse į doktorantūros studijas.
Diplomų pripažinimo proceso trukmė 2-8 savaitės.

 

Kokie yra atrankos kriterijai stojant į doktorantūrą?

Stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Konkursinis balas stojant į doktorantūrą apskaičiuojamas pagal stojančiojo magistro (ir bakalauro, kandidatuojant į fizikos bei medžiagų inžinerijos mokslo kryptis) kvalifikacinio laipsnio ar jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedėlio bei mokslinės veiklos rodiklių duomenis. Jį sudaro diplomo priedėlio pažymių svertinio vidurkio, mokslinės patirties, mokslininkų rekomendacijų arba mokslinio tyrimo pasiūlymo pasirinktoje tematikoje motyvacinio pokalbio
įvertinimų pagal dešimtbalę vertinimo sistemą, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma.

Kokius mokesčius turi sumokėti stojantysis?

Stojantieji moka stojamąją studijų įmoką:
40 EUR – Lietuvos ir kiti Europos Sąjungos piliečiai;
100 EUR – ne Europos Sąjungos piliečiai.
Išlygos skelbiamos priėmimo taisyklėse.

 

Ar gali kitas asmuo sumokėti stojamąją įmoką už stojantįjį?

Stojamąją įmoką už stojantįjį gali sumokėti kitas fizinis ar juridinis asmuo, tokiu atveju mokėjimo duomenyse turi būti nurodytas asmens, už kurį mokama, vardas, pavardė, asmens kodas ir mokėjimo paskirtis. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ir įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

 

Jeigu neįstojau, ar galiu susigrąžinti sumokėtą stojamąją įmoką?

Užregistravus prašymą leisti dalyvauti doktorantų priėmimo konkurse, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.

 

Kokie yra sąskaitų rekvizitai?

Mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas. Mokantiems iš užsienio banko sąskaitos būtina nurodyti stojančiojo studijuoti vardą ir pavardę.
Gavėjas – Kauno technologijos universitetas
Swedbank: LT54 7300 0100 0251 0317, SWIFT XABALT 22
SEB bankas: LT75 7044 0600 0310 4494, SWIFT CBVILT 2X
Luminor bankas: LT70 4010 0425 0240 0369, SWIFT AGBLLT 2X

Ar doktorantūros studijos mokamos?

Doktorantūros studijos gali būti valstybės finansuojamos ir valstybės nefinansuojamos.

Priimtieji į valstybės finansuojamą vietą nemoka už studijas, jie gauna valstybės paramą (stipendiją).

Priimtieji į valstybės nefinansuojamą vietą moka už studijas nustatytą kainą. Mokestį už studijas gali mokėti pats doktorantas arba trečioji šalis.

 

Kokia metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje doktorantūroje?

2019 m. taikoma metinė studijų kaina studijuojant valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Mokslo sritis Metinė studijų kaina, EUR
Technologijos mokslai 8583
Fizinių mokslai 9449
Socialiniai mokslai 7685
Humanitariniai mokslai 9110

Ar doktorantas gauna stipendiją?

Studijuojantys valstybės finansuojamose doktorantūros studijose gauna Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės paramą:
pirmųjų metų doktorantai – 722 Eur/mėn
antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų doktorantai – 836 Eur/mėn

Studijuojantys valstybės nefinansuojamoje doktorantūroje valstybės paramos negauna.

 

Ar doktorantas gauna paramą dalyvavimui konferencijose, mokslinėms publikacijoms ir pan?

KTU doktorantai gali pasinaudoti Universiteto Doktorantūros fondo bei Tarptautinių mokslinių renginių fondo parama doktorantūros modulio/-ių užsienyje klausymui, dalyvavimui vasaros/žiemos mokyklose, mokslinių tyrimų rezultatų pristatymui tarptautinėse konferencijose, ir pan.

Doktorantai gali pretenduoti į papildomą universiteto ir išorinių fondų paramą:
už puikius studijų ir mokslinių tyrimų rezultatus
studijoms, mokslinei kūrybinei veiklai,
akademiniam mobilumui užsienio mokslo ir studijų institucijose.