Doktorantūros studijos

Kauno technologijos universitetas turi teisę vykdyti doktorantūros studijas technologijos, fizinių, socialinių bei humanitarinių mokslų srityse 19–oje mokslo krypčių (iš jų 10-yje kartu su kitomis mokslo institucijomis).

Rask studijas

Priėmimo tvarka

 1. Priėmimo į doktorantūros studijas Kauno technologijos universitete 2018 m. taisyklės (toliau – Priėmimo taisyklės) nustato tvarką, pagal kurią stojantieji priimami studijuoti KTU koordinuojamų mokslo krypčių doktorantūroje.
 2. Dalyvauti konkurse doktorantūros studijų vietai užimti galima pateikus prašymą nustatytomis datomis.
 3. Priėmimas vykdomas tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Į kiekvieną studijų programą stojantieji priimami konkurso tvarka pagal konkursinį balą.
 4. Priėmimas gali vykti keliais etapais, jeigu po pagrindinio priėmimo  lieka laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų.
 5. Priėmimo tvarka į doktorantūros studijas tose mokslo kryptyse, kur KTU yra partnerinė institucija, skelbiama atskirai.

Kur kreiptis renkantis studijas?

Tarptautinė doktorantūros mokykla

K. Donelaičio g. 73,
kab. 422, 423
44249 Kaunas, Lietuva
Tel. +370 (37) 30 00 42, +370 (37) 30 00 49,
+370 (626) 227 01
e. p. doktorantura@ktu.lt
Skype: ktu.doktorantura
ktu.edu/doktorantura

Darbo laikas:
I-IV 8:00-12:00 12:45-17:00
V   8:00-12:00 12:45-15:45
Konsultavimo laikas:
I-V nuo 13:00 val

Doktorantūros studijos 2018

Kauno technologijos universitetas siūlo doktorantūros studijas 19-oje mokslo krypčių technologijos, fizinių, socialinių bei humanitarinių mokslų srityse.

 

Datos ir terminai

Kaip ir kada vyksta priėmimas?

Priėmimas vyksta keliais etapais: pagrindinis priėmimas į Kauno technologijos universiteto koordinuojamas doktorantūros studijas organizuojamas birželio mėnesį. Papildomas priėmimas organizuojamas, jeigu lieka laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų.

 

Priėmimas į politikos mokslų, sociologijos ir edukologijos doktorantūrą vyksta šių mokslo krypčių doktorantūros studijas koordinuojančių universitetų nustatyta tvarka ir terminais (liepos – rugsėjo mėn.).

 

Pagrindinio 2018 m. priėmimo į doktorantūros studijas datos ir terminai:

 

Priėmimo į doktorantūrą procedūros Datos ir terminai
Konkurso į doktorantūrą skelbimas 2018-06-04
Priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas

2018-06-05 – 2018-06-25, 13.00–17.00 val.

2018-06-26, 8.00–12.00 val.

Apeliacijų dėl neteisingo priėmimo dokumentų įvertinimo priėmimas ir nagrinėjimas 2018-06-26, 14.00–15.00 val.
Apeliacijų dėl neteisingo priėmimo dokumentų įvertinimo skelbimas 2018-06-26, 15.30 val.
Priėmimo į doktorantūrą posėdžiai ir stojančiųjų į doktorantūrą informavimas apie konkurso rezultatus 2018-06-28, 2018-06-29
Apeliacijų dėl priėmimo rezultatų priėmimas ir nagrinėjimas 2018-07-02, 8.00–10.00 val.
Apeliacijų dėl priėmimo rezultatų skelbimas 2018-07-02, 11.00 val.
Pakviestųjų į doktorantūrą informavimas priėmimo informacinėje sistemoje 2018-07-02, 13.00 val.
Sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais į doktorantūrą 2018-07-03, 2018-07-04, 8.00–16.00 val.

Dokumentų pateikimas

Prašymai 2018 m. priėmimui į doktorantūros studijas bus priimami 2018 m. birželio 5 – 26 d.

Motyvaciniai pokalbiai

Visi stojantieji turi dalyvauti priėmimo į doktorantūrą mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdyje.

2018 m. pagrindinio priėmimo posėdžiai į doktorantūros studijas numatomi 2018 m. birželio 28 – 29 d.
Tikslus posėdžių laikas bus skelbiamas birželio mėn.

Pakviestųjų studijuoti informavimas

Apie preliminarius stojimo rezultatus stojantieji informuojami po priėmimo į doktorantūrą posėdžio. Pakviestieji į doktorantūrą informuojami asmeniškai per Priėmimo į doktorantūrą informacinę sistemą.

Informacija apie priėmimo rezultatus telefonu neteikiama.

Apeliacijų teikimas

Apeliacijos dėl Universitete vykdomo priėmimo į mokslo krypties doktorantūros studijas procedūrinių pažeidimų ir kitais tiesiogiai su priėmimo procedūromis susijusiais klausimais teikiamos Universiteto Tarptautinės doktorantūros mokyklai priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

Pagrindinio priėmimo apeliacijų datos:

Apeliacijų dėl neteisingo priėmimo dokumentų įvertinimo priėmimas ir nagrinėjimas 2018-06-26, 14.00–15.00 val.
Apeliacijų dėl neteisingo priėmimo dokumentų įvertinimo skelbimas 2018-06-26, 15.30 val.
Apeliacijų dėl priėmimo rezultatų priėmimas ir nagrinėjimas 2018-07-02, 8.00–10.00 val.
Apeliacijų dėl priėmimo rezultatų skelbimas 2018-07-02, 11.00 val.

Sutarčių pasirašymas

Asmenys, pakviesti studijuoti doktorantūroje, turi su Universitetu sudaryti studijų sutartį, kuri pasirašoma Tarptautinėje doktorantūros mokykloje.

Jei pakviestieji studijuoti Taisyklėse nustatytais terminais sutarties nesudaro, jiems pakvietimas studijuoti Universitete nebegalioja, o į atsilaisvinusias vietas mokslo krypties komiteto sprendimu kviečiami aukščiausią konkursinį balą turintys, bet nepakviesti studijuoti, arba atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.

 

2018 m. pagrindinio priėmimo doktorantūros studijų sutarčių pasirašymas vyks 2018 liepos 3 – 4 d.  8.00–16.00 val.

 

Tyrimų tematikos

 

D.U.K.

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą.

Papildomos sąlygos stojantiesiems į chemijos inžineriją: universitetinėse I-os ir II-os pakopos studijose išklausytų chemijos inžinerijos ir chemijos krypties dalykų ECTS kreditų suma turi būti ≥30

Kartu su prašymu dalyvauti priėmimo konkurse stojantysis turi pateikti:

 • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • CV;
 • magistro (jei reikalaujama – ir bakalauro) arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomą su jo priedu (originalą ir kopijas);
 • mokslo krypties dviejų mokslininkų rekomendacijas (chemijos inžinerijos mokslo kryptyje būtina temos, į kurią kandidatuojama, mokslinio vadovo rekomendacija);
 • mokslo darbų sąrašą;
 • publikacijų kopijas (arba mokslinį referatą jeigu nėra publikacijų);
 • mokslinio tyrimo pasiūlymą pasirinktoje tematikoje, kandidatuojant į fizikos, elektros ir elektronikos inžinerijos, statybos inžinerijos, informatikos inžinerijos ir matavimų inžinerijos mokslo kryptis;
 • stojamosios studijų įmokos mokėjimo kopiją;
 • kitus stojančiojo nuomone svarbius dokumentus.

Nepateikus visų reikalaujamų dokumentų, pareiškėjo prašymas nenagrinėjamas.

Stojantysis:

 1. priėmimo informacinėje sistemoje online užpildo prašymą dalyvauti priėmimo į doktorantūros studijas konkurse;
 2. užpildytą prašymą atspausdina, pasirašo ir drauge su kitais reikalingais dokumentais pateikia KTU Tarptautinei doktorantūros mokyklai (Donelaičio g. 73, kab. 422, 423, Kaunas).

Priėmimo datos skelbiamos skyrelyje „Datos ir terminai“

Priėmimo į doktorantūrą posėdyje (motyvaciniame pokalbyje) stojančiajam dalyvauti privaloma.

Apie priėmimo į doktorantūrą rezultatus stojantysis informuojamas po priėmimo į doktorantūrą posėdžio, o taip pat priėmimo informacinėje sistemoje, kurioje pateikė paraišką. Informacija apie rezultatus telefonu neteikiama.

Datos skelbiamos skyrelyje „Datos ir terminai“

Su pakviestais studijuoti doktorantūroje studijų sutartis pasirašoma KTU Tarptautinėje doktorantūros mokykloje (Donelaičio g. 73, kab. 422, 423, Kaunas). Su savimi reikia turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

Sutarčių pasirašymo datos skelbiamos skyrelyje „Datos ir terminai“

Stojantysis moka vienkartinę stojamąją įmoką.  Žr. Kaina

 

Įmokos ir rekvizitai

Privalomos įmokos

Stojamoji studijų įmoka (moka visi stojantieji į doktorantūros studijas): 40€ ES piliečiai, 100€ ne ES piliečiai.

Įmokos pavadinimas – Stojamoji studijų įmoka, kodas 2881

Sąskaitos rekvizitai

Stojamąją studijų įmoką galima mokėti į bet kurią iš žemiau nurodytų sąskaitų.

Įmokos kodas – 2881, mokėjimo paskirtis – „Stojamoji doktorantūros studijų įmoka“.

Mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas. Mokantiems iš užsienio banko sąskaitos būtina nurodyti stojančiojo vardą ir pavardę.

Gavėjas – Kauno technologijos universitetas

Swedbank: LT54 7300 0100 0251 0317, SWIFT XABALT 22
SEB bankas: LT75 7044 0600 0310 4494, SWIFT CBVILT 2X
Luminor bankas: LT70 4010 0425 0240 0369, SWIFT AGBLLT 2X

Finansinė parama

Priimtiems į valstybės finansuojamas doktorantūros vietas studijų laikotarpiu teikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio parama (nuo 4742 iki 5472 eurų per metus).

Doktorantai taip pat gali pretenduoti į papildomą fondų paramą:

 • už puikius studijų ir mokslinių tyrimų rezultatus;
 • studijoms, mokslinei kūrybinei veiklai;
 • akademiniam mobilumui.

Daugiau informacijos ktu.edu/doktorantura

Studijų kaina

Studijų kaina priimtiems į valstybės nefinansuojamos doktorantūros studijas:

Eil. Nr. Mokslo srities doktorantūros studijos
(Nuolatinė studijų forma, trukmė – 4 metai)
Metinė studijų kaina, EUR
1. Technologijos mokslų  6700
2. Fizinių mokslų  8015
3. Socialinių mokslų  6570
4. Humanitarinių mokslų  8014

 

2018 m. planuojama Tarybos nutarimais patvirtinti naujas metines doktorantūros studijų kainas.