en

Fizika

Jungtinė KTU ir Pietų Danijos universiteto (Danija) fizikos krypties doktorantūros programa, kurioje įgyjama kompetencijų ir žinių kondensuotų terpių, spinduliuotės sąveikos su medžiagomis, optinės spektroskopijos srityse, siūlo platų tematikų ratą ir bendrus eksperimentinius ir teorinius tyrimus mezo, mikro ir nanostruktūrų, fotoninių struktūrų srityse, apimančiose jų formavimą, analizę ir taikymus, plazmonikoje, biojutikliuose, alternatyviojoje energetikoje. Tyrimams naudojamos naujos funkcinės medžiagos, šiuolaikinės technologijos (elektroninė litografija, reaktyvusis plazminis ėsdinimas, holografinė litografija) bei progresyvūs tyrimų metodai (spektroskopinė elipsometrija, Ramano sklaida, Furje transformacijų infraraudonųjų spindulių spektroskopija, ultrasparčių procesų spektroskopija ir pan.) Šios programos studentai turi galimybę įgyti dvigubą daktaro laipsnį Shizuoka universitete (Japonija). Fizikos doktorantūros programos tikslas – ugdyti aukščiausios kvalifikacijos fizikos krypties mokslininkus, gebančius atlikti aktualių problemų sprendimui nukreiptus mokslinius tyrimus.

Studijuok
Kodas N002
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslų daktaras
Jungtinis laipsnis
 • Pietų Danijos universitetas

Disertacijų tyrimų tematikos stojantiesiems 2019 m.

tematikos sąraše pateiktos prioriteto mažėjimo tvarka

 

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Mikrobangės plazmos taikymas grafeno monosluoksnių nusodinimui optiniams ir elektriniams taikymams prof. habil. dr. Sigitas TAMULEVIČIUS valstybės nefinansuojama
Atomų difuzijos anizotropija lydinių azotavimo metu prof. habil. dr. Arvaidas GALDIKAS valstybės nefinansuojama
Daugiafunkcinių dangų ZnO nanovielų pagrindu tyrimas dr. Simas Račkauskas valstybės nefinansuojama
Fotonų energijos pernašos procesų modeliavimas biologiniams audiniams lygiavertėse 3D spausdinimo medžiagose ir eksperimentinis tyrimas prof. dr. Diana ADLIENĖ valstybės nefinansuojama
Aliuminio oksido kompozitų dangų formavimas ir tyrimas prof. dr. Liutauras MARCINAUSKAS valstybės nefinansuojama
Titanatų plonų dangų sintezė ir jų savybių tyrimas doc. dr. Aleksandras ILJINAS valstybės nefinansuojama
Vienos kameros kieto elemento komponentų kinetinių savybių modeliavimas prof. habil. dr. Arvaidas GALDIKAS valstybės nefinansuojama
Atsisiųsti tematikų sąrašą
 
Studijų modulis P266D101 „Kondensuotų medžiagų fizikos rinktiniai skyriai" yra privalomas visiems studijuojantiems fizikos mokslo krypties doktorantūroje.
 

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7,5

 

Priėmimo tvarka

Stojantieji į doktorantūrą turi pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma
 • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
 • gyvenimo aprašymas
 • bakalauro ir magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis (originalas ir kopijos)
 • mokslo krypties dviejų mokslininkų rekomendacijos
 • mokslo darbų sąrašas
 • publikacijų kopijos (arba mokslinis referatas, kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika, jeigu stojantysis neturi publikacijų)
 • mokslinio tyrimo pasiūlymas pasirinktoje tematikoje
 • stojamosios studijų įmokos kvitas (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams).
 • kiti stojančiojo nuomone svarbūs dokumentai
 • sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo Universitete

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Mokslinė patirtis ir pasiekimai mokslinėje veikloje

Mokslinė patirtis – publikacijos: Clarative Analytics Web of Knowledge duomenų bazės Web of Science užsienio leidiniuose; Clarative Analytics Web of Knowledge duomenų bazės Web of Science Lietuvos leidiniuose; tarptautinių konferencijų medžiagoje; pasiekimai mokslinėje veikloje –dalyvavimas moksliniuose projektuose, LMT studentų mokslinės praktikos programose, Žinių ekonomikos forumo konkurso laureatai, LMA konkursų laureatai.

0,45

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

Vertinami bakalauro (0,1) ir magistro (0,25) diplomo priedėlio pažymių svertiniai vidurkiai

0,35

Mokslinio tyrimo pasiūlymas

0,1

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,1