Medžiagų inžinerija

Dvigubo laipsnio studijos su Bolonijos universitetu (Italija)

Galimybės įgyti Europos daktaro diplomą (Doctor Europeus) medžiagų inžinerijos mokslo kryptyje su partneriais iš Fizikos ir chemijos šiuolaikinių medžiagų tinkle (PCAM)

Medžiagų inžinerija – plati mokslinių problemų visuma, apimanti įvairius medžiagų tyrimo klausimus, siekiant pagerinti esamų medžiagų savybes ar sukurti naujas medžiagas bei gauti informacijos apie dar neištirtas medžiagų savybes (medžiagotyros arba medžiagų mokslo klausimai), o taip pat technologinio pobūdžio darbus, siekiant sukurti efektyvesnius nei žinomi medžiagų gamybos būdai (tai – technologijos objektas).

registruotis konsultacijai
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslo daktaras
Dvigubas laipsnis
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Megztos konstrukcijos išmaniajai padidinto komforto ir funkcionalumo tekstilei
prof. dr. Daiva Mikučionienė valstybės finansuojama
Tekstilės iš gamtinių pluoštų tvarus funkcionalizavimas prof. dr. Rimvydas Milašius valstybės finansuojama
Multiferoinių magnetoelektrikų plonų sluoksnių supergardelių formavimas ir tyrimas
doc. dr. Vytautas Stankus valstybės finansuojama
Mikro ir nanotekstūriniai funkciniai stiklo paviršiai
vyresn.m.d. dr. Dalius Jucius valstybės finansuojama
Tiesiogiai ant dielektrikų sintezuoto grafeno tyrimas ir taikymas jutikliams
vyr.m.d. dr. Šarūnas Meškinis valstybės finansuojama
Polimerinių atliekų panaudojimas kuriant naujas funkcines medžiagas
vyresn.m.d. dr. Daiva Milašienė valstybės finansuojama
Individulizuotojo trimačio fantomo kūrimas ir vertimas doc. dr. Judita Puišo valstybės finansuojama
Gradientiniai metapaviršiai ultraspartaus lazerinio pluošto valdymui
vyresn.m.d. dr. Mindaugas Juodėnas valstybės finansuojama
Organinių spinduolių, pasižyminčių emisija artimoje infrararaudonajai spektro srytyje, sintezė ir savybių tyrimai
prof. habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius valstybės finansuojama
Daugiafunkcių polimerinių sistemų kūrimas cheminiu ir struktūriniu modifikavimu bei jų vertinimas
prof. dr. Virginija Jankauskaitė valstybės finansuojama
Plonų dangų atsparumo kosmoso spinduliuotei tyrimas
doc. dr. Benas Gabrielis Urbonavičius valstybės finansuojama
Funkcinių tekstilės medžiagų kūrimas ir tyrimas
doc. dr. Erika Adomavičiūtė valstybės finansuojama
Katalitinių plonasluoksnių struktūrų formavimas ir tyrimas
prof. dr. Giedrius Laukaitis valstybės finansuojama
Išmaniųjų dangų su makseno nanodalelėmis kūrimas prof. dr. Daiva Zeleniakienė valstybės finansuojama
Chromo oksido kompozitų dangų formavimas plazminiu purškimu
prof. dr. Liutauras Marcinauskas valstybės finansuojama
Baltų organinių electroliuminescencinių prietaisų kūrimas panaudojant naujas medžiagas vyr.m.d. dr. Dmytro Volyniuk valstybės finansuojama
Nanokompositinių dangų struktūros kinetika nusodinant iš garų fazės prof. habil. dr. Arvaidas Galdikas valstybės finansuojama
Apsaugai nuo radiacijos skirtų daugiakomponenčių plonų sluoksnių kūrimas ir tyrimai prof. dr. Diana Adlienė valstybės finansuojama
Gamtinės kilmės hidrogelai ir hidrogelių nanokompozitai kaip vandens atsargos miškų atkūrimui doc. dr. Kristina Žukienė valstybės finansuojama
Stikliškų trifenilamino ir karbolinil fragmentus turinčių medžiagų kūrimas optoelektroninių prietaisų nelegiruotiems skyles transportuojantiems sluoksniams doc. dr. Audrius Bučinskas valstybės finansuojama
ZnO nanostruktūrų 3D tinklai daugiafunkcinėms dangoms
vyr.m.d. dr. Simas Račkauskas valstybės finansuojama
Asimetrinių metalų nanostruktūrų sintezė ir taikymas jutikliams.
doc. dr. Asta Tamulevičienė valstybės finansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7.5

Papildomos sąlygos:

– privaloma pateikti bakalauro kvalifikacinio laipsnio diplomą ir jo priedėlį

– viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo

 

Priėmimo tvarka

Stojantysis pateikia dokumentus konkursui

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma (užpildomas online)
  • bakalauro ir magistro diplomai ir jų priedėlių kopijos, arba juos atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos (viena iš pateikiamų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo)
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas, kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika (-omis)
  • galiojančio asmens dokumento – paso (visų šalių piliečiams) arba asmens tapatybės kortelės (tik Europos Sąjungos piliečiams) – kopija
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (50 Eurų ES piliečiams, 120 Eurų ne ES piliečiams)
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

* (prašyme galima pasirinkti ne daugiau kaip 2 (dvi) mokslo kryptis ir 2 (dvi) tematikas konkrečioje mokslo kryptyje)

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Bakalauro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,1

Magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,25

Mokslinė patirtis
Vertinant mokslinę patirtį įvertinamos stojančiojo mokslinės publikacijos arba mokslinis referatas, kita mokslinė patirtis, mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai

0,55

Mokslininkų rekomendacijos
Viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo

0,05

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,05

 

 

 

Studijų programos moduliai

Studijų modulis P260D001 „Medžiagų fizika” yra privalomas visiems studijuojantiems Medžiagų inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje.