en

Medžiagų inžinerija

Dvigubo laipsnio programa su partneriais iš Fizikos ir chemijos šiuolaikinių medžiagų tinklo (Physics and Chemistry of Advanced Materials Network)

Tai gana plati mokslinių problemų visuma, apimanti įvairius medžiagų tyrimo klausimus, siekiant pagerinti esamų medžiagų savybes ar sukurti naujas medžiagas bei gauti informacijos apie dar neištirtas medžiagų savybes (medžiagotyros arba medžiagų mokslo klausimai), o taip pat technologinio pobūdžio darbus, siekiant sukurti efektyvesnius nei žinomi medžiagų gamybos būdai (tai – technologijos objektas).

Studijuok
Kodas T008
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslų daktaras
Dvigubas laipsnis

Disertacijų tyrimų tematikos stojantiesiems 2019 m.

tematikos sąraše pateiktos prioriteto mažėjimo tvarka

 

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Medžiagų, skirtų organiniams šviesos diodams kūrimas ir tyrimas prof. habil. dr. Juozas Vidas GRAŽULEVIČIUS valstybės nefinansuojama
2D nanostruktūros su metalų nanodalelėmis biojutikliams prof. habil. dr. Sigitas TAMULEVIČIUS valstybės nefinansuojama
Grafeno tiesioginė sintezė ir taikymas fotoelektriniams prietaisams vyr.m.d. dr. Šarūnas MEŠKINIS valstybės nefinansuojama
Lydinių kristalinės gardelės įtempių anizotropija azotavimo metu prof. habil. dr. Arvaidas GALDIKAS valstybės nefinansuojama
Lengvi ir stiprūs natūraliais celiulioziniais pluoštais armuoti ekologiški kompozitai prof. dr. Rimvydas MILAŠIUS valstybės nefinansuojama
Vienos kameros kieto elemento komponentų kinetinių savybių modeliavimas prof. habil. dr. Arvaidas GALDIKAS valstybės nefinansuojama
Ultra trumpų lazerių taikymai naujiems nanostruktūrų formavimo metodams prof. dr. Tomas TAMULEVIČIUS valstybės nefinansuojama
Katalitinių plonasluoksnių struktūrų formavimas fizikiniais vakuuminiais metodais prof. dr. Giedrius LAUKAITIS valstybės nefinansuojama
ZnO nanovielų sintezė ir integravimas į daugiafunkcines dangas dr. Simas Račkauskas valstybės nefinansuojama
Daugiafunkcių polimerinių medžiagų kūrimas cheminiu ir struktūriniu modifikavimu ir jų vertinimas prof. dr. Virginija JANKAUSKAITĖ valstybės nefinansuojama
Keramikos kompozitų dangų formavimas plazminiu purškimu prof. dr. Liutauras MARCINAUSKAS valstybės nefinansuojama
Adityvios gamybos technologija suformuotų metalinių ir keramikinių medžiagų paviršių modifikavimas nano- ir mikrostruktūromis bei fizikinių savybių tyrimas doc. dr. Brigita ABAKEVIČIENĖ valstybės nefinansuojama
Bismuto titanatų plonų dangų sintezė ir jų savybių tyrimas doc. dr. Aleksandras ILJINAS valstybės nefinansuojama
Multiferoinių bismuto ferito plonų dangų sintezė ir jų savybių tyrimas doc. dr. Aleksandras ILJINAS valstybės nefinansuojama
Naujos struktūros audinių kūrimas ir jų savybių tyrimas doc. dr. Eglė KUMPIKAITĖ valstybės nefinansuojama
Nanogijų ir mikrogijų iš PVP su jodu formavimas ir jų savybių analizė prof. dr. Sigitas STANYS valstybės nefinansuojama
Lengvasvorių medinių statybinių konstrukcijų kūrimas ir tyrimas doc. dr. Darius ALBREKTAS valstybės nefinansuojama
Metalų regeneravimas iš elektroninių atliekų, naudojant biologinį valiklį doc. dr. Ahmed Samy Yousef Saed valstybės nefinansuojama
Atsisiųsti tematikų sąrašą
 
Studijų modulis P260D001 „Medžiagų fizika” yra privalomas visiems studijuojantiems Medžiagų inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje.
 

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7,5

 

Priėmimo tvarka

Stojantieji į doktorantūrą turi pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • gyvenimo aprašymas
  • bakalauro ir magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis (originalas ir kopijos)
  • mokslo krypties dviejų mokslininkų rekomendacijos (viena iš pateikiamų rekomendacijų turi būti parašyta temos, į kurią stoja kandidatas, vadovo)
  • mokslo darbų sąrašas
  • publikacijų kopijos (arba mokslinis referatas, kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika, jeigu stojantysis neturi publikacijų)
  • stojamosios studijų įmokos kvitas (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams).
  • kiti stojančiojo nuomone svarbūs dokumentai
  • sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo Universitete

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

Vertinamas bakalauro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,1

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

Vertinamas magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,25

Mokslinė patirtis ir pasiekimai mokslinėje veikloje

Vertinamos publikacijos: Clarivate Analytics (ankst. Thomson Reuters) Web of Science duomenų bazės užsienio leidiniuose; Clarivate Analytics (ankst. Thomson Reuters) Web of Science duomenų bazės Lietuvos leidiniuose; tarptautinių konferencijų medžiagoje

0,35

Mokslinė patirtis ir pasiekimai mokslinėje veikloje

Vertinamos publikacijos: Clarivate Analytics (ankst. Thomson Reuters) Web of Science duomenų bazės užsienio leidiniuose; Clarivate Analytics (ankst. Thomson Reuters) Web of Science duomenų bazės Lietuvos leidiniuose; tarptautinių konferencijų medžiagoje.

0,2

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,05

Mokslininkų rekomendacijos

0,05