en

Medžiagų inžinerija

Dvigubo laipsnio programa su partneriais iš Fizikos ir chemijos šiuolaikinių medžiagų tinklo (Physics and Chemistry of Advanced Materials Network)

Tai gana plati mokslinių problemų visuma, apimanti įvairius medžiagų tyrimo klausimus, siekiant pagerinti esamų medžiagų savybes ar sukurti naujas medžiagas bei gauti informacijos apie dar neištirtas medžiagų savybes (medžiagotyros arba medžiagų mokslo klausimai), o taip pat technologinio pobūdžio darbus, siekiant sukurti efektyvesnius nei žinomi medžiagų gamybos būdai (tai – technologijos objektas).

Studijuok
Kodas 08T
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslų daktaras

Disertacijų tyrimų tematikų sąrašas stojantiesiems į medžiagų inžinerijos doktorantūros studijas 2018 m.

 

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Organinės optoelektronikos medžiagos ir prietaisai prof. habil. dr. Juozas Vidas GRAŽULEVIČIUS valstybės finansuojama
Lazerinių technologijų bei skaitinių modeliavimo metodų vystymas naujų apsaugos nuo padirbinėjimo priemonių kūrimui prof. dr. Tomas TAMULEVIČIUS valstybės finansuojama
Organinių elektroaktyvių medžiagų, skirtų organiniams šviesos diodams kūrimas ir tyrimas prof. habil. dr. Juozas Vidas GRAŽULEVIČIUS valstybės nefinansuojama
Mikrobangės plazmos taikymas grafeno monosluoksnių nusodinimui optiniams ir elektriniams taikymams prof. habil. dr. Sigitas TAMULEVIČIUS valstybės nefinansuojama
Grafeno Šotkio kontakto infraraudonosios spinduliuotės jutikliai vyr.m.d. dr. Šarūnas MEŠKINIS valstybės nefinansuojama
Plonasluoksnių struktūrų, naudojamų protoninio laidumo kietakūnio oksido kuro elementuose, formavimas fizikiniais vakuuminiais metodais bei tyrimas prof. dr. Giedrius LAUKAITIS valstybės nefinansuojama
Lydinių kristalinės gardelės įtempių anizotropija azotavimo metu prof. habil. dr. Arvaidas GALDIKAS valstybės nefinansuojama
Funkcinės tekstilės iš natūralaus šilko atliekų kūrimas prof. dr. Rimvydas MILAŠIUS valstybės nefinansuojama
Fotoninės struktūros integruojamiems optiniams lūžio rodiklio jutikliams prof. dr. Tomas TAMULEVIČIUS valstybės nefinansuojama
Avalynei skirtos antistatinės elektrai laidžios tekstilės kūrimas prof. dr. Daiva MIKUČIONIENĖ valstybės nefinansuojama
Daugiafunkcių polimerinių medžiagų kūrimas cheminiu ir struktūriniu modifikavimu ir jų vertinimas prof. dr. Virginija JANKAUSKAITĖ valstybės nefinansuojama
Modelio, skirto fotonų srauto sukeltos fizinių bei cheminių savybių kaitos vertinimui apšvitintame gelinio polimero tūryje, kūrimas ir eksperimentinė realizacija prof. dr. Diana ADLIENĖ valstybės nefinansuojama
Plazmoninių nanokompozitų auginimas, tyrimas ir taikymas savaime įsisotinančios sugerties veidrodžiams vyr.m.d. dr. Šarūnas MEŠKINIS valstybės nefinansuojama
Antimikrobinių plonasluoksnių struktūrų formavimas fizikiniais vakuuminiais metodais bei tyrimas prof. dr. Giedrius LAUKAITIS valstybės nefinansuojama
Metalų nanodalelių ir jų struktūrų plazmoninių savybių valdymas naudojant poveikį ultra trumpais lazerio impulsais prof. dr. Tomas TAMULEVIČIUS valstybės nefinansuojama
Baltų electroliuminescencinių prietaisų kūrimas, pasitelkiant tinkamo tripletinių ir singletinių eksitonų paskirstymo organinėse sistemose strategiją v.m.d. dr. Dmytro VOLYNIUK valstybės nefinansuojama
Multiferoinių bismuto ferito plonų dangų sintezė ir jų savybių tyrimas doc. dr. Aleksandras ILJINAS valstybės nefinansuojama
Bismuto titanatų plonų dangų sintezė ir jų savybių tyrimas doc. dr. Aleksandras ILJINAS valstybės nefinansuojama
Bioskaidžių nanogijų ir mikrogijų formavimas iš perdirbtų polimerų ir jų savybių analizė prof. dr. Sigitas STANYS valstybės nefinansuojama
Heterogeninių kompozicinių medžiagų kūrimas ir savybių vertinimas doc. dr. Vaida JONAITIENĖ valstybės nefinansuojama
Smūginiam prapjovimui ir pradūrimui atsparių megztinių medžiagų kūrimas ir tyrimas doc. dr. Kristina ANCUTIENĖ valstybės nefinansuojama
Atsisiųsti tematikų sąrašą
 
Studijų modulis P260D001 „Medžiagų fizika” yra privalomas visiems studijuojantiems Medžiagų inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje.
 

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7,5

 

Priėmimo tvarka

Stojantysis priėmimo informacinėje sistemoje online užpildo prašymą dalyvauti priėmimo į doktorantūros studijas konkurse

Užpildytą prašymą atspausdina, pasirašo ir su toliau išvardintais dokumentais pateikia KTU Tarptautinei doktorantūros mokyklai:

  • paso ar asmens tapatybės kortelės kopija
  • gyvenimo aprašymas
  • bakalauro ir magistro arba juos atitinkančių kvalifikacijų mokslo baigimo diplomai ir jų priedėliai (originalai ir kopijos)
  • mokslo krypties dviejų mokslininkų rekomendacijos
  • mokslo darbų sąrašas
  • publikacijų kopijos (arba mokslinis referatas pasirinktoje tematikoje, jeigu stojantysis neturi mokslinių publikacijų)
  • stojamosios studijų įmokos kvitas (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams).
  • kiti stojančiojo nuomone svarbūs dokumentai

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

Vertinamas bakalauro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,1

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

Vertinamas magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,25

Mokslinė patirtis ir pasiekimai mokslinėje veikloje

Vertinamos publikacijos: Clarivate Analytics (ankst. Thomson Reuters) Web of Science duomenų bazės užsienio leidiniuose; Clarivate Analytics (ankst. Thomson Reuters) Web of Science duomenų bazės Lietuvos leidiniuose; tarptautinių konferencijų medžiagoje

0,35

Mokslinė patirtis ir pasiekimai mokslinėje veikloje

Vertinamos publikacijos: Clarivate Analytics (ankst. Thomson Reuters) Web of Science duomenų bazės užsienio leidiniuose; Clarivate Analytics (ankst. Thomson Reuters) Web of Science duomenų bazės Lietuvos leidiniuose; tarptautinių konferencijų medžiagoje.

0,2

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,05

Mokslininkų rekomendacijos

0,05