en

Medžiagų inžinerija

Dvigubo laipsnio programa su partneriais iš Fizikos ir chemijos šiuolaikinių medžiagų tinklo (Physics and Chemistry of Advanced Materials Network)

Tai gana plati mokslinių problemų visuma, apimanti įvairius medžiagų tyrimo klausimus, siekiant pagerinti esamų medžiagų savybes ar sukurti naujas medžiagas bei gauti informacijos apie dar neištirtas medžiagų savybes (medžiagotyros arba medžiagų mokslo klausimai), o taip pat technologinio pobūdžio darbus, siekiant sukurti efektyvesnius nei žinomi medžiagų gamybos būdai (tai – technologijos objektas).

Studijuok
Kodas T008
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslų daktaras
Dvigubas laipsnis

 

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Tekstilės iš gamtinių pluoštų funkcionalizavimas suteikiant nedegumo savybes prof. dr. Rimvydas MILAŠIUS valstybės finansuojama
Organiniai bemetaliai spinduoliai naujos kartos šviesos šaltiniams prof. habil. dr. Juozas Vidas GRAŽULEVIČIUS valstybės finansuojama
Optinių deguonies jutiklių kūrimas panaudojant organines sistemas, pasižyminčiais labai ilgai gyvuojančia emisija v.m.d. dr. Dmytro VOLYNIUK valstybės finansuojama
Organinių puslaidininkių, skirtų perovskitiniams Saulės elementams, sintezė bei savybių tyrimas
doc. dr. Tadas MALINAUSKAS valstybės nefinansuojama
Palengvintų medinių statybinių konstrukcijų kūrimas ir tyrimas
doc. dr. Darius ALBREKTAS valstybės nefinansuojama
Funkcinių tekstilės sistemų kūrimas ir jų eksploatacijos tyrimas
doc. dr. Jurgita DOMSKIENĖ valstybės nefinansuojama
Vienos kameros kieto elemento komponentų kinetinių savybių modeliavimas prof. habil. dr. Arvaidas GALDIKAS valstybės nefinansuojama
Naujos struktūros audinių kūrimas ir jų savybių tyrimas doc. dr. Eglė KUMPIKAITĖ valstybės nefinansuojama
Antrinių polimerinių žaliavų panaudojimas naujoms tikslinės paskirties funkcinėms medžiagoms
v.m.d. dr. Daiva MILAŠIENĖ valstybės nefinansuojama
Multiferoinių bismuto ferito plonų dangų sintezė ir jų savybių tyrimas doc. dr. Aleksandras ILJINAS valstybės nefinansuojama
Dvimačių nanodalelių technologija ir taikymai
prof. habil. dr. Sigitas TAMULEVIČIUS valstybės nefinansuojama
Funkcinių tekstilės medžiagų iš nano/mikrogijų kūrimas ir tyrimas doc. dr. Erika ADOMAVIČIŪTĖ valstybės nefinansuojama
Grafeno tiesioginė sintezė ir taikymas fotoelektriniams prietaisams vyr.m.d. dr. Šarūnas MEŠKINIS valstybės nefinansuojama
Bioskaidžių plastikų ir biokompozitų kūrimas panaudojant žemės ūkio kilmės žaliavas dr. Paulius Pavelas DANILOVAS valstybės nefinansuojama
Pluoštinių polimerinių medžiagų ir jų sistemų eksploatacinių ir funkcinių savybių tyrimas ir vertinimas vystant aktyvaus laisvalaikio aprangą prof. dr. Virginija DAUKANTIENĖ valstybės nefinansuojama
Elektroaktyvių medžiagų, skirtų organiniams šviestukams, sintezė ir panaudojimas prietaisuose
prof. dr. Saulius GRIGALEVIČIUS valstybės nefinansuojama
Daugiafunkcių polimerinių medžiagų kūrimas cheminiu ir struktūriniu modifikavimu ir jų vertinimas prof. dr. Virginija JANKAUSKAITĖ valstybės nefinansuojama
Tekstilės paviršiaus funkcionalizavimas sublimacijos būdu prof. dr. Daiva MIKUČIONIENĖ valstybės nefinansuojama
Atsisiųsti tematikų sąrašą
Studijuok
 
Studijų modulis P260D001 „Medžiagų fizika” yra privalomas visiems studijuojantiems Medžiagų inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje.
 

Studijuok

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7,5

 

Priėmimo tvarka

Stojantieji į doktorantūrą turi pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma
  • bakalauro ir magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis (originalas ir kopijos)
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos (viena iš pateikiamų rekomendacijų turi būti parašyta temos, į kurią stoja kandidatas, vadovo)
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas,  kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams)
  • sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo Universitete
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

Vertinamas bakalauro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,1

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

Vertinamas magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,25

Mokslinė patirtis ir pasiekimai mokslinėje veikloje

Vertinamos publikacijos: Clarivate Analytics (ankst. Thomson Reuters) Web of Science duomenų bazės užsienio leidiniuose; Clarivate Analytics (ankst. Thomson Reuters) Web of Science duomenų bazės Lietuvos leidiniuose; tarptautinių konferencijų medžiagoje

0,55

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,05

Mokslininkų rekomendacijos

Viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta temos, į kurią stoja kandidatas, vadovo

0,05

 

 

 

 


Studijuok