en

Elektroninės muzikos kompozicija ir atlikimas

Tai pirmosios tokios antros pakopos – magistrantūros – studijos Lietuvoje: čia yra ruošiami elektroninės muzikos kūrėjai bei atlikėjai.

Tokio pobūdžio profesionalių muzikų poreikis – akivaizdžiai augantis. Muzikinės technologijos vis labiau skaitmenizuojasi, jos vartojimo įpročiai – taipogi. Todėl šioje programoje orientuositės į muzikos kompoziciją bei atlikimą naudojant programinę įranga, įrašo metodologijas, šiuolaikinių koncertų poreikius, estetinį ir meninį apipavidalinimą, kino filmų ir interneto svetainių garso komponavimą bei į visą kitą su garso meno ir muzikos technika susijusią meninę kūrybą.

Kodas 6211PX025
Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Muzika
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 1,5 m. (Dieninė)
Laipsnis Menų magistras

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Antanas Jasenka

Elektroninės muzikos kompozicija

Darius Kučinskas

Muzikos kūryba ir interpretacija

Jonas Jurkūnas

Elektroninės muzikos atlikimas

Andrius Laucevičius

Garso dizaino studija
 

Programos vertės

Studijos

Elektroninės muzikos kūrimas

Tai ne šiaip sau skambus studijų programos pavadinimas. Čia, jūsų rankose, iš tiesų gims elektroninė muzika. O tam jūs pasitelksite šiuolaikiškas kūrimo ir atlikimo technikas. Dirbsite kūrybiškai bei puikiai valdysite naujas technologijas.

Lektoriai

Dėsto kompozitoriai ir prodiuseriai

Studijų metu susidursite su tikrų tikriausiais muzikos profesionalais. Jums savo žinių bagažą atvers ir patarimus dalins tokie patyrę elektroninės muzikos kompozitoriai ir prodiuseriai kaip A. Jasenka, J. Jurkūnas, T. Petrikis, A. Laucevičius.

Įgūdžiai

Įgūdžiai per kūrybą

Tokioms studijoms būtinas ne tik teorinis bagažas, bet ir realūs gebėjimai. Todėl kiekviename modulyje susidursite su kūrybinėmis užduotimis, kurių metu išmoksite praktiškai pritaikyti savo sukauptas žinias.

Karjera

Laukia spalvinga karjera

Elektroninė muzika tampa vis aktualesnė visiems – tiek teatrams, tiek filmams, tiek televizijoms. Todėl šiose srityse nuolat ieškomi elektroninės muzikos kūrėjai, menininkai, galintys savo muzika nuspalvinti įvairius čia kuriamus projektus.

Infrastruktūra

KTU studija ir įranga

Studijuodami ne tik vartysite knygas, bet ir iš tiesų dirbsite bei kursite. Tam jums bus atvira KTU garso įrašų studija bei specialiai muzikos kūrimui pritaikyta kompiuterių klasė. Be viso to – į jūsų projektus ir paskaitas įsitrauks tikri praktikai: iš teatro, televizijos, renginių organizavimo sričių.

 

Įgūdžių aprašas

Komponavimas – realiuoju laiku, garso ruošiniais, „grynąja“ elektronika

Konkrečių garsų pritaikymas – kine, teatre, reklamoje

Garso dizainas – muzikos įrašai, koncertiniai garso sprendimai ,popmuzikos ir roko ypatumai
Elektroakustinė kompozicija – instrumentuotės ypatumai, stilistinė įvairovė, interpretacija
Atlikimas Kompozicija Technologijos

Atsiliepimai

Karjera

Jūsų žinios leis:

  • Kurti elektroninę muziką.
  • Taikyti naujausias muzikos technologijas.
  • Savarankiškai atlikti elektroninę muziką.

 

 

Gali tapti

Tai muzikos kūrėjai, kompozitoriai, prodiuseriai, kurie geba pristatinėti ir atlikti savo kūrybą bei užsiimti užsakomaisiais projektais spektakliams, reklamoms, kinui, televizijai. Jie bendrauja su užsakovais, aiškinasi jų poreikius ir kuria elektroninę muziką.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir išlaikytas stojamasis egzaminas.

Muzikos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios studijos, išlaikytas stojamasis egzaminas arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai) ir išlaikytas stojamasis egzaminas.
ARBA
Kitos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos, išlaikytas stojamasis egzaminas.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos grupė

Studentų g. 50–121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas

Lekt. Vytautas Kederys

A. Mickevičiaus g. 37 – 103, Kaunas

e. p. vytautas.kederys@ktu.lt

mob. tel. +370 67 525 987

 

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 8256 €
Kredito kaina 137,6 €

 

Finansinė parama