Elektroninės muzikos kompozicija ir atlikimas

Tai pirmosios tokios antros pakopos – magistrantūros – studijos Lietuvoje: čia yra ruošiami elektroninės muzikos kūrėjai bei atlikėjai.

Tokio pobūdžio profesionalių muzikų poreikis – akivaizdžiai augantis. Muzikinės technologijos vis labiau skaitmenizuojasi, jos vartojimo įpročiai – taipogi. Todėl šioje programoje orientuositės į muzikos kompoziciją bei atlikimą naudojant programinę įranga, įrašo metodologijas, šiuolaikinių koncertų poreikius, estetinį ir meninį apipavidalinimą, kino filmų ir interneto svetainių garso komponavimą bei į visą kitą su garso meno ir muzikos technika susijusią meninę kūrybą.

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Muzika
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 1,5 m. (dieninis; mišrusis)
Laipsnis Menų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 9887 €

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Lekt. Vytautas Kederys
A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
el. p. vytautas.kederys@ktu.lt

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

visų studijų krypčių grupių bakalauro laipsnis,
IR išlaikytas stojamasis egzaminas

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

muzikos studijų krypties profesinio bakalauro laipsnis
IR 30 kr. papildomosios studijos, arba ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu,
IR išlaikytas stojamasis egzaminas

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

  • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
  • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
  • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 9887 €
Kredito kaina 164,78 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Komponavimas – realiuoju laiku, garso ruošiniais, „grynąja“ elektronika

Konkrečių garsų pritaikymas – kine, teatre, reklamoje

Garso dizainas – muzikos įrašai, koncertiniai garso sprendimai ,popmuzikos ir roko ypatumai
Elektroakustinė kompozicija – instrumentuotės ypatumai, stilistinė įvairovė, interpretacija
Atlikimas Kompozicija Technologijos

 

 

Programos vertės

Studijos

Elektroninės muzikos kūrimas

Tai ne šiaip sau skambus studijų programos pavadinimas. Čia, jūsų rankose, iš tiesų gims elektroninė muzika. O tam jūs pasitelksite šiuolaikiškas kūrimo ir atlikimo technikas. Dirbsite kūrybiškai bei puikiai valdysite naujas technologijas.

Galingi IT įgūdžiai
Lektoriai

Dėsto kompozitoriai ir prodiuseriai

Studijų metu susidursite su tikrų tikriausiais muzikos profesionalais. Jums savo žinių bagažą atvers ir patarimus dalins tokie patyrę elektroninės muzikos kompozitoriai ir prodiuseriai kaip A. Jasenka, J. Jurkūnas, T. Petrikis, A. Laucevičius.

Įgūdžiai

Įgūdžiai per kūrybą

Tokioms studijoms būtinas ne tik teorinis bagažas, bet ir realūs gebėjimai. Todėl kiekviename modulyje susidursite su kūrybinėmis užduotimis, kurių metu išmoksite praktiškai pritaikyti savo sukauptas žinias.

Karjera

Laukia spalvinga karjera

Elektroninė muzika tampa vis aktualesnė visiems – tiek teatrams, tiek filmams, tiek televizijoms. Todėl šiose srityse nuolat ieškomi elektroninės muzikos kūrėjai, menininkai, galintys savo muzika nuspalvinti įvairius čia kuriamus projektus.

Infrastruktūra

KTU studija ir įranga

Studijuodami ne tik vartysite knygas, bet ir iš tiesų dirbsite bei kursite. Tam jums bus atvira KTU garso įrašų studija bei specialiai muzikos kūrimui pritaikyta kompiuterių klasė. Be viso to – į jūsų projektus ir paskaitas įsitrauks tikri praktikai: iš teatro, televizijos, renginių organizavimo sričių.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios leis:

  • Kurti elektroninę muziką.
  • Taikyti naujausias muzikos technologijas.
  • Savarankiškai atlikti elektroninę muziką.
 

Gali tapti

Tai muzikos kūrėjai, kompozitoriai, prodiuseriai, kurie geba pristatinėti ir atlikti savo kūrybą bei užsiimti užsakomaisiais projektais spektakliams, reklamoms, kinui, televizijai. Jie bendrauja su užsakovais, aiškinasi jų poreikius ir kuria elektroninę muziką.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Antanas Jasenka

Antanas Jasenka

Elektroninės muzikos kompozicija
Darius Kučinskas

Darius Kučinskas

Muzikos kūryba ir interpretacija
Jonas Jurkūnas

Jonas Jurkūnas

Elektroninės muzikos atlikimas
Andrius Laucevičius

Andrius Laucevičius

Garso dizaino studija

 

 

Atsiliepimai

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Lekt. Vytautas Kederys
A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
el. p. vytautas.kederys@ktu.lt