Technikos kalbos vertimas ir postredagavimas

Studijų metu tobulinsite savo vertimo raštu įgūdžius įvairių kalbų kombinacijose, o jas baigę – galėsite puikiai spręsti vertimo ir postredagavimo problemas, turėsite programinės įrangos, internetinio teksto lietuvinimo, audiovizualiųjų medijų vertimo įgūdžių, dirbtinio intelekto technologijų, tekstų lygiagretinimo, terminų tvarkybos, vertimo projektų valdymo įgūdžių.

Nepaisant darbo su dalykiniais, publicistiniais, reklamų, medicininiais ir kitais negrožinės literatūros tekstais, audiovizualine produkcija, tinklalapiais, taip pat turėsite galimybę gilinti komunikacinius įgūdžius ir kūrybiškai spręsti komandinių projektų iššūkius.

Tai „MA+“ programa, todėl čia galėsite stiprinti ekspertines savo savybes arba pasirinkti papildomų modulių ir plėsti savo, kaip projektų vadovo, komunikacijos eksperto ir kitas kompetencijas.

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Vertimas
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 2 m. (vakarinis; mišrusis)
Laipsnis Humanitarinių mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 5266 €

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Lekt. Audronė Daubarienė
A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
audrone.daubariene@ktu.lt

 

Studijų programos koordinatorė
Lekt. Greta Danilavičienė
A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
el. p. greta.danilaviciene@ktu.lt

 

Kviečiame sužinoti daugiau:

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

visų studijų krypčių grupių bakalauro laipsnis

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

visų studijų krypčių grupių profesinio bakalauro laipsnis
IR 30 kr. papildomosios studijos

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

 • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
 • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
 • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
 • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
 • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 5266 €
Kredito kaina 87,77 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Lokalizacija – programinė įranga, interneto svetainės, vaizdo žaidimai
Vertimas raštu – vertimo technologijos, projektų valdymas, specializuoti tekstai
Terminai – tvarkyba, kūrimas, terminų bankai
Audiovizualiųjų medijų vertimas – procesas, reikalavimai, kokybė
Vertimas Lokalizacija Technologijos Lingvistika ir teksto išmanymas

 

 

Programos vertės

Kokybė

Aukščiausias įvertinimas Europos Sąjungoje

Europos vertimo raštu magistro kokybės ženklas (angl. European Master’s in Translation, EMT) – tai aukščiausias Europos Sąjungos įvertinimas tokio lygio vertimo studijoms. Būtent šis ženklas parodo: jeigu norite pagilinti savo vertimo ir postredagavimo žinias, čia tam – ideali vieta.

Aukščiausias įvertinimas Europos Sąjungoje
Galingi IT įgūdžiai
Studijos

Čia jungiasi disciplinos

Vertimo magistrantūros programa gali pasigirti tuo, kad ji vienintelė Lietuvoje yra orientuota į postredagavimą ir lokalizaciją: programinės įrangos, interneto svetainių, reklamos ar produktų pritaikymo lietuvių kultūrai bei kalbai. Tad greta vertimo, studijų metu gilinsitės ir į turinį generuojančius dirbtinio intelekto įrankius ir skaitmeninės įrangos technologijas.

Įgūdžiai

Ateities įgūdžiai

Šioje programoje ugdomos ne tik technikos kalbos vertimo, bet ir postredagavimo kompetencijos. Postredagavimo praktika yra gan naujas reiškinys, atsiradęs išsivysčius mašininiam vertimui. Vis dažniau pakanka dirbtinio intelekto pagalba išverstą tekstą tik redaguoti, taigi vertimo rinkoje didėja profesionalių postredaktorių poreikis. Vertėjams svarbu susipažinti su mašininio vertimo keliamomis rizikomis, postredagavimo privalumais ir trūkumais. 

Programos sandara

Antros kalbos vertimas

Galėsite mokytis ir antrosios kalbos vertimo raštu. Tereikės pasirinkti, ką norėsite versti: prancūzų-lietuvių kalbas, vokiečių-lietuvių kalbas, rusų-lietuvių kalbas ar anglų-rusų kalbas.

Įrankiai

Profesionalų įranga

Čia naudosite įvairias komercines vertimo ir lokalizacijos programas ar mašininio vertimo sistemas. Išmoksite dirbti su „Trados“, o tai – bene labiausiai pasaulyje naudojama vertimo procesus palengvinanti programa. Dirbsite ir su kitomis prestižinėmis ir visame pasaulyje naudojamomis vertimo bei lokalizacijos programomis: „MemoQ“, „OmegaT“, „DejaVu“, „WordFast“, „Passolo“, „Catalyst“, „Language Studio“, „Multilizer“, „Visual Localize“.

Karjera

Garantuota vieta darbo rinkoje

Beveik visi (nuo 80 iki 100 proc.) absolventai po studijų pagal specialybę įsidarbina Lietuvoje arba Europos Sąjungos šalyse. Jie dirba tokiose įmonėse kaip „Skrivanek“, „Alma Littera“, „Bretalita“ arba laisvai samdomais vertėjais.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios leis:

 • Valdyti antrąją užsienio kalbą C1 lygiu.
 • Versti įvairių sričių tekstus iš dviejų užsienio kalbų.
 • Lietuvinti internetines svetaines ar programinę įrangą.
 • Versti audiovizualiąsias medijas – filmus, žaidimus, reklamą.
 • Valdyti vertimo ir lokalizavimo programas.
 • Spręsti sudėtingas vertimo ir lokalizacijos problemas.
 • Taikyti „SDL Trados Studio“, „MemoQ“, „OmegaT“, „DejaVu“, „WordFast“, „Passolo“, „Catalyst“, „Language Studio“, „Multilizer“, „Visual Localize“ programas.
 • Lietuvinti programinę įrangą ar internetinius tekstus.
 • Atlikti vertimo ir lingvistinę analizę.
 

Gali tapti

Tai žmonės, planuojantys, organizuojantys ir koordinuojantys vertimo darbus, vertimo konsultacijas ar lokalizacijos projektus. Jie darbuojasi valstybinėse įstaigose, privačiose įmonėse, NVO arba vadovauja savo pačių verslui.

Tai ekspertai, kurie dirba ir specializuojasi elektroninės terpės tekstų vertime bei redagavime, konsultuoja vertimo ir lokalizacijos klausimais, palaiko ryšius su kitais padaliniais bei užtikrina sklandžią komunikaciją.

Šie specialistai testuota ir lokalizuoja tokius IT produktus, kaip vaizdo žaidimai ar programinė įranga, taip pat dirba reklaminių tekstų, informacinių pranešimų kūrėjais, rašytojais, vertėjais, redaktoriais.

Tai specialistai, pasirinkę tiriamąjį darbą. Jie atlieka šiuolaikinėmis vertimo ir kalbos tyrimo teorijomis grįstus tyrimus, analizuoja, sistemina ir kuruoja įvairių sričių terminiją.

 

 

MA+ kompetencijos

Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas. Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Vilmantė Liubinienė

Vilmantė Liubinienė

Lingvistinė lokalizacija
Yves Gambier

Yves Marie Michel Gambier

Tarpkultūrinės komunikacijos tyrimų projektas
Saulutė Juzelėnienė

Saulutė Juzelėnienė

Tekstas, diskursas, funkcinis stilius
Jūratė Maksvytytė

Jūratė Maksvytytė

Audiovizualiųjų medijų vertimas ir lokalizacija

 

 

Atsiliepimai

Milda Povilaitienė

Milda Povilaitienė

UAB „Baltijos vertimai“ direktorė

 

Technikos kalbos vertimo ir lokalizacijos magistro studijų programa aprėpia visas sritis, kurios yra aktualios būsimam vertėjui. Absolventai turi puikius gimtosios kalbos ir dviejų užsienio kalbų bei vertimo įgūdžius, kuriuos gali plačiai pritaikyti dirbdami ne tik vertimo srityje. Puikiai gimtąją ir dvi užsienio kalbą įvaldęs darbuotojas – daugelio darbdavių svajonė, o siekiantiems karjeros tarptautinėse įmonėse – būtinybė. Šių studijų metu daug dėmesio skiriama ne tik pačioms vertimo kompetencijoms ugdyti, bet ir susipažinimui ir darbui su vertimo technologijomis, lokalizacijos problemų analizei ir jų sprendimui. Technikos kalbos vertimo ir lokalizacijos magistro studijų programa ugdo ne tik vertėją kaip specialistą, bet ir pilnavertę šiuolaikišką plataus akiračio asmenybę. Magistro studijų programos absolventų įgūdžiai puikiai atitinka šiandieninius vertėjams keliamus reikalavimus. Tokius įgūdžius ir kompetencijas turintis specialistas yra laukiamas darbuotojas ir Lietuvos, ir užsienio vertimų biuruose.

Renata Mykolaitytė

Renata Mykolaitytė

Interneto projektų valdymo įmonės „Digima“ projektų vadovė

 

Džiaugiuosi baigusi technikos kalbos vertimo ir lokalizacijos magistro studijas ir tikrai rekomenduočiau šią studijų programą visiems norintiems įgyti tiek praktinių, tiek teorinių žinių reikalingų vertėjams. Studijų metu išmokome versti specializuotus technikos kalbos tekstus, gilinome antrosios užsienio kalbos žinias, taip pat daug dėmesio buvo skiriama programinės įrangos ir interneto svetainių lokalizavimo analizavimui.
Paskaitų metu suteikiamos ne tik esminės žinios apie vertimo ypatumus, vertėjo darbą, bet ir skatinama spręsti vertimo problemas, mąstyti ir vertinti kritiškai, rašyti mokslinius darbus. Džiaugiuosi, kad mane mokė be galo
profesionalūs dėstytojai, kurie ne tik suteikė teorinių bei praktinių žinių, bet ir dalinosi savo pačių patirtimi, motyvavo ir visuomet buvo pasiruošę padėti. Mano nuomone, vertėjo specialybė šiuo metu yra labai perspektyvi, o vertimo paslaugų poreikis nuolatos auga. Technikos kalbos vertimo ir lokalizacijos magistro studijos yra tikrai naudingos ir suteikia daug perspektyvų tiek dirbant vertėjais, tiek siekiant kitokių pareigų įvairiose Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Lekt. Audronė Daubarienė
A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
audrone.daubariene@ktu.lt

 

Studijų programos koordinatorė
Lekt. Greta Danilavičienė
A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
el. p. greta.danilaviciene@ktu.lt