Aplinkos inžinerija

04T Mokslų daktaras N - 4 m. Kaunas

 

Jungtinė KTU, ASU ir LEI Aplinkos Inžinerijos krypties doktorantūros programa sukurta siekiant parengti aukščiausio lygio tarpdisciplinines kompetencijas turinčius mokslininkus ir suteikti žinių bei įgūdžių užtikrinančių karjerą tiek akademinėje, tiek neakademinėje srityse. Šios programos studentai turi galimybę įgyti dvigubą daktaro laipsnį, nes yra pasirašyta sutartis su Bolonijos universitetu (Italija).

Programos struktūra suteikia galimybę studentams rinktis modulius atitinkančius jų mokslinių tyrimų poreikius ir įgyti tarpdisciplinines kompetencijas. Pagrindinius studijų modulius parengė pažangiausi jungtinės programos universitetų mokslininkai, todėl užtikriname, kad studijuojantys bus supažindinami su aktualiausiais aplinkos inžinerijos mokslo iššūkiais, eksperimentų planavimu, kiekybiniais bei kokybiniais tyrimų metodais. Taip pat sudarytos puikios sąlygos programos studentams siekti naujų žinių, daryti mokslinius atradimus bei kurti inovatyvias priemones užtikrinančias darnią įvairių lygių ekosistemų plėtrą dalyvaujant moksliniuose seminaruose, konferencijose, politikos formavimo procesuose, viešuose renginiuose ar kuriant startuolius.

Kontaktai

Tarptautinė doktorantūros mokykla
K. Donelaičio g. 73,
kab. 422, 423
44249 Kaunas, Lietuva
e. p. doktorantura@ktu.lt
Skype: ktu.doktorantura

Darbo laikas:
I-IV 8:00-12:00 12:45-17:00
V 8:00-12:00 12:45-15:45
Konsultavimo laikas:
I-V nuo 13:00 val.

Tel. +370 (37) 30 00 42

 

Studijuok

Disertacijų tyrimų tematikų sąrašas stojantiesiems į aplinkos inžinerijos doktorantūros studijas 2018 m.

Aplinkos inžinerija , 04T

Dalykai

Atsiliepimai

Priėmimo tvarka

Priėmimo į Doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys technologijos, gyvybės ar fizinių mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą.

Stojantysis:

1. priėmimo informacinėje sistemoje online užpildo prašymą dalyvauti priėmimo į doktorantūros studijas konkurse

2. užpildytą prašymą atspausdina, pasirašo ir su žemiau išvardintais dokumentais pateikia KTU Tarptautinei doktorantūros mokyklai:

– paso ar asmens tapatybės kortelės kopija

– gyvenimo aprašymas (pasirašytas)

– magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis (originalas ir kopijos)

– mokslo krypties dviejų mokslininkų rekomendacijos (pasirašytos)

– mokslo darbų sąrašas (pasirašytas)

– publikacijų kopijos arba mokslinis referatas

– stojamosios studijų įmokos kvitas (35 Eurai ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams).

– kiti stojančiojo nuomone svarbūs dokumentai

3. Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

4. Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti).

Priėmimo datos skelbiamos čia: „Datos ir terminai“

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis 0,4
Mokslinė patirtis
Mokslinė patirtis pagal dešimtbalę sistemą (publikacijos, įvertintos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką, arba mokslinis referatas ir kita mokslinė patirtis, ir mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai).
0,4
Mokslininkų rekomendacijos, motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą
0,2

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7.