en

Aplinkos inžinerija

Jungtinė KTU, ASU ir LEI Aplinkos Inžinerijos krypties doktorantūros programa sukurta siekiant parengti aukščiausio lygio tarpdisciplinines kompetencijas turinčius mokslininkus ir suteikti žinių bei įgūdžių užtikrinančių karjerą tiek akademinėje, tiek neakademinėje srityse. Šios programos studentai turi galimybę įgyti dvigubą daktaro laipsnį, nes yra pasirašyta sutartis su Bolonijos universitetu (Italija).

Programos struktūra suteikia galimybę studentams rinktis modulius atitinkančius jų mokslinių tyrimų poreikius ir įgyti tarpdisciplinines kompetencijas. Pagrindinius studijų modulius parengė pažangiausi jungtinės programos universitetų mokslininkai, todėl užtikriname, kad studijuojantys bus supažindinami su aktualiausiais aplinkos inžinerijos mokslo iššūkiais, eksperimentų planavimu, kiekybiniais bei kokybiniais tyrimų metodais. Taip pat sudarytos puikios sąlygos programos studentams siekti naujų žinių, daryti mokslinius atradimus bei kurti inovatyvias priemones užtikrinančias darnią įvairių lygių ekosistemų plėtrą dalyvaujant moksliniuose seminaruose, konferencijose, politikos formavimo procesuose, viešuose renginiuose ar kuriant startuolius.

Studijuok
Kodas T004
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslų daktaras
Dvigubas laipsnis
 • Aleksandro Stulginskio universitetas
 • Lietuvos energetikos institutas

Disertacijų tyrimų tematikų sąrašas stojantiesiems į aplinkos inžinerijos doktorantūros studijas 2019 m.

 

 

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Išteklių atgavimas iš antroposferos prof. dr. Gintaras DENAFAS valstybės nefinansuojama
Fosforo, kaip kritinės žaliavos, srautų analizė ir valdymas prof. dr. Jolita KRUOPIENĖ valstybės nefinansuojama
Atsakingas vartojimas ir gamyba diegiant aplinkai palankias tekstilės srautų inovacijas lekt. dr. Inga GURAUSKIENĖ valstybės nefinansuojama
Celiuliozės nanopluoštų formavimas iš medvilninių tekstilinių atliekų prof. dr. Linas KLIUČININKAS valstybės nefinansuojama
Atsisiųsti tematikų sąrašą
 
Studijų modulis T270D106 „Darni pramonės plėtra" yra privalomas visiems studijuojantiems aplinkos inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje.
 

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į Doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7

 

Priėmimo tvarka

Stojantieji į doktorantūrą turi pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma
 • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
 • gyvenimo aprašymas
 • magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis (originalas ir kopijos)
 • mokslo krypties dviejų mokslininkų rekomendacijos
 • mokslo darbų sąrašas
 • publikacijų kopijos (arba mokslinis referatas, kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika, jeigu stojantysis neturi publikacijų)
 • stojamosios studijų įmokos kvitas (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams).
 • kiti stojančiojo nuomone svarbūs dokumentai
 • sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo Universitete

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,5

Mokslinė patirtis
Mokslinė patirtis pagal dešimtbalę sistemą (publikacijos, įvertintos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką, arba mokslinis referatas ir kita mokslinė patirtis, ir mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai).

0,3

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,2