en

Edukologija

Jungtinė doktorantūros programa su Lietuvos edukologijos universitetu (koordinuojanti institucija), Lietuvos sporto universitetu ir Šiaulių universitetu.

Edukologija – šiuolaikinis mokslas, turintis gilias pedagogikos tradicijas. Šiandien edukologijos mokslininkus domina ne tik jaunosios kartos ir suaugusiųjų formalaus, neformalaus ir informalaus ugdymo bei mokymosi, socialinio ugdymo, švietimo vadybos, aukštojo mokslo klausimai, bet ir šiuolaikinių edukacinių technologijų, edukacinių ir mokymosi aplinkų, edukacinių novacijų klausimai.

Edukologijos sandūroje su kitais socialiniais mokslais yra atliekami tyrimai, siekiant įsiveikti su darbuotojų organizacinio mokymosi žinių organizacijose, mokymosi partnerystėje tinklų, besimokančių miestų ir regionų vystymo edukaciniais iššūkiais.

KTU edukologijos mokslinė grupė, turinti daugiau nei 50 metų patirtį ir parengusi per šimtą šiuolaikines edukologijos žinias turinčių šio mokslo daktarų, yra pripažintas išskirtinis šios mokslo krypties centras. Edukologijos krypties doktorantūros studijų kokybė užtikrinama ne tik doktorantams rengiant disertacijas šiuolaikinių aktualijų „smaigalyje“ esančiomis temomis. Ilgametis bendradarbiavimas su Kembridžo universiteto (D. Britanija), Haifos universiteto (Izraelis), Kalifornijos valstybinio universiteto Fulertone (JAV) ir kt. mokslininkais, pastaruoju metu vykdomi ERASMUS mainai, ypač – su Lisabonos universitetu (Portugalija), yra atvėrę mūsų doktorantams tiesioginio sąlyčio su tarptautine akademine erdve galimybes.

Studijuok
Kodas S007
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslų daktaras
  • Šiaulių universitetas
  • Lietuvos sporto universitetas

Disertacijų tyrimų tematikų sąrašas bus skelbiamas 2020 m. gegužės mėn.

 

Studijuok
 
Doktorantūros studijų programą sudaro ne mažiau kaip keturi dalykai, jų bendra apimtis – ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų. Visus egzaminus privalu išlaikyti per pirmuosius tris semestrus. Kreditai gali būti kaupiami ir dalyvaujant doktorantų tarptautinėse mokyklose, doktorantui esant dalinėse studijose užsienyje. Sprendimą dėl jų įskaitymo priima edukologijos mokslo krypties komitetas.
Studijų modulis S270D852 „Aukštojo mokslo filosofija, sistemos ir didaktika " yra privalomas visiems studijuojantiems edukologijos mokslo krypties doktorantūroje.
 

Studijuok

Minimalūs reikalavimai

 

Priėmimo tvarka

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

 

 

 

 


Studijuok