Elektros ir elektronikos inžinerija

Dvigubo laipsnio studijos su Bolonijos universitetu (Italija)

Elektros ir elektronikos inžinerija – viena iš smarkiausiai besivystančių mokslo krypčių, kurioje plėtojami moksliniai tyrimai apimantys diagnostiką aviacijoje, energetikoje ir kitose pramonės šakose, elektronikos taikymą biomedicinoje, stebėsenos ir valdymo sistemas ūkio ir transporto objektuose, signalų ir vaizdų gavimo bei apdorojimo metodus. Tyrimai atliekami naudojant naujausią mokslinę ir technologinę įrangą, sukauptą „Santakos“ mokslo slėnyje. Šios krypties doktorantūroje sudaromos sąlygos dalį tyrimų pagal sutartis atlikti Anglijos ir Italijos mokslo institucijose, bei siekti dvigubo laipsnio Bolonijos universitete (Italija).

Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslo daktaras
Dvigubas laipsnis
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Efektyvaus žadinimo bei signalų apdorojimo technologijos ultragarsiniams matavimams ir vizualizacijai
prof. dr. Linas SVILAINIS valstybės finansuojama
Elektroninė ultraskvarbios dezinfekcijos ir probiotikų mišinio kolonizavimo sistema doc. dr. Mindaugas ŽILYS valstybės finansuojama
Elektro-optinių moduliatorių topologijų ir akustinių triukšmų šaltinių tyrimas lazeriuose
prof. dr. Vytautas MARKEVIČIUS valstybės finansuojama
Energetiškai efektyvaus išmanaus miesto valdiklių tinklai nuotolinei stebėsenai prof. dr. Darius ANDRIUKAITIS valstybės finansuojama
FPGA technologijos su integruotais komunikacijos kanalais lazeriuose tyrimas
prof. dr. Vytautas MARKEVIČIUS valstybės finansuojama
Intelektinių metodų taikymas elektros pavarų valdymui.
doc. dr. Gytis PETRAUSKAS valstybės finansuojama
Kardiovaskuline dinamika grįstų parametrinio vaizdinimo ir stebėsenos technologijų tyrimai
doc. dr. Rytis JURKONIS valstybės finansuojama
Lankstaus kolaboruojančio roboto sukūrimas ir tyrimas prof. dr. Renaldas URNIEŽIUS valstybės finansuojama
Smegenų funkcijų apsaugos nuo pažeidimų chirurginių operacijų su generaline anestezija (kardiochirugija, transplantologija ir kt.) metu neinvazinių technologijų plėtra. prof. dr. Arminas RAGAUSKAS valstybės finansuojama
Ultragarsiniai ir rentgeno neelektrinių dydžių matavimo, neardomųjų bandymų, techninės ir medicininės diagnostikos metodai.
prof. dr. Liudas MAŽEIKA valstybės finansuojama
Ultragarsiniuose neardomųjų bandymų ir medicininės diagnostikos vaizduose esančių informatyvių sričių analizė, taikant dirbtinio intelekto metodus
prof. dr. Renaldas RAIŠUTIS valstybės finansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7.5

 

Priėmimo tvarka

Stojantysis pateikia dokumentus konkursui

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma (užpildomas online)
  • magistro diplomo ir jo priedėlio kopijos, arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos
  • mokslinio tyrimo pasiūlymas pasirinktoje tematikoje, į kurią stojama
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas,  kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika (-omis) 
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams)
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,35

Mokslinė patirtis
Vertinant mokslinę patirtį įvertinamos stojančiojo mokslinės publikacijos arba mokslinis referatas, kita mokslinė patirtis, mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai

0,35

Mokslinio tyrimo pasiūlymas pasirinktoje tematikoje

0,05

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,25

 

 

 

Studijų programos moduliai

Studijų modulis T110D811 „Neelektrinių dydžių matavimas elektriniais metodais“ yra privalomas visiems studijuojantiems elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje.
Laisvai pasirenkami Matavimų inžinerijos (T010), Informatikos inžinerijos (T007), Mechanikos inžinerijos (T009) mokslo krypčių dalykai