ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Informatikos inžinerija

Jungtinė doktorantūra su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (koordinuojanti institucija – Kauno technologijos universitetas)

Dvigubo laipsnio studijos su Bolonijos universitetu (Italija)

Informatikos inžinerija yra kompiuterių mokslo šaka, orientuota į praktinių skaičiavimo ir informacijos apdorojimo problemų efektyvų sprendimą taikant mokslines žinias. Ši doktorantūros programa ruošia būsimuosius mokslo lyderius Informatikos inžinerijos mokslo kryptyje. Siekdamas daktaro laipsnio, kiekvienas doktorantas turi išklausyti 30 kreditų apimties doktorantūros studijas, vykdyti originalius Informatikos inžinerijos mokslo krypties mokslinius tyrimus ir plėtoti naujas mokslines žinias, pristatyti savo mokslinių tyrimų rezultatus nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir mokslo žurnaluose, parašyti ir žodžiu apginti daktaro disertaciją. Programa suteikia galimybę doktorantams išklausyti vieną studijų modulį užsienio akademinėje institucijoje arba dalyvauti užsienyje organizuojamoje doktorantų vasaros mokykloje ir nuo pat pirmos studijų dienos aktyviai vykdyti pažangiausius mokslinius tyrimus Santakos slėnio integruotame mokslo, verslo ir studijų centre. Suteikiamas daktaro laipsnis patvirtina, kad doktorantas įgijo gilų akademinį išsilavinimą ir geba vykdyti originalius Informatikos inžinerijos krypties mokslinius tyrimus.

teikti prašymą
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslo daktaras
Dvigubas laipsnis
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Dirbtiniu intelektu paremtas metodas ankstyvosios demencijos ligos požymių prognozavimui per multimodaliųjų signalų analizę
prof. dr. Rytis MASKELIŪNAS valstybės finansuojama
Nulinės dienos tinklo atakų atpažinimas naudojant dirbtinio intelekto metodus
prof. dr. Robertas DAMAŠEVIČIUS valstybės finansuojama
Diabeto sukeltų komplikacijų stebėsenos metodai grįsti giliaisiais neuroniniais tinklais
prof. dr. Vidas RAUDONIS valstybės finansuojama
Gilaus apmokymo intelektinių metodų taikymas dinaminių vaizdų anomalijoms aptikti
doc. dr. Arūnas LIPNICKAS valstybės finansuojama
Neprižiūrimuoju giliuoju mokymu paremtas gedimų aptikimo pramonės gamybinėse linijose metodas
prof. dr. Rytis MASKELIŪNAS valstybės finansuojama
Generatyvinio priešinio metodo taikymas naujumo detektavimui vienos klasės uždaviniuose
doc. dr. Arūnas LIPNICKAS valstybės finansuojama
Nekontaktiniai metodai žmogaus gyvybinių signalų stebėsenai
prof. dr. Vidas RAUDONIS valstybės finansuojama
Nepertraukiamo bioproceso modeliavimas ir optimalusis valdymas
prof. dr. Renaldas URNIEŽIUS valstybės finansuojama
Virtualios realybės mokymosi sistemų tyrimas
prof. dr. Tomas BLAŽAUSKAS valstybės finansuojama
Mašininio mokymosi modeliai objektų formos atpažinimo uždaviniams spręsti
doc. dr. Armantas OSTREIKA valstybės finansuojama
Kibernetinės saugos dirbtinio intelekto metodai energijos suvartojimo prognozavimui ir valdymui mobiliuose įrenginiuose prof. dr. Jevgenijus TOLDINAS valstybės finansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys technologijos arba gamtos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7.5

Papildomi reikalavimai:
– privalomas tematikos, į kurią kandidatuojama, vadovo sutikimas vadovauti kandidatui, jei jis būtų pakviestas studijuoti;
– privaloma tematikos, į kurią kandidatuojama, vadovo rekomendacija;
– privaloma bent viena mokslinė publikacija.

 

Priėmimo tvarka

Stojantysis pateikia dokumentus konkursui

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą (sąrašas bus patikslintas kovo mėn.):

 • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma (užpildomas online)
 • bakalauro ir magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis
 • gyvenimo aprašymas
 • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos (viena iš pateikiamų rekomendacijų turi būti parašyta temos, į kurią stoja kandidatas, vadovo)
 • tematikos, įkurią kandidatuojama, vadovo sutikimas vadovauti kandidatui, jei jis būtų pakviestas studijuoti
 • mokslinio tyrimo pasiūlymas pasirinktoje tematikoje
 • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos,
 • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
 • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams)
 • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,3

Mokslinė patirtis
Mokslinė patirtis pagal dešimtbalę sistemą (publikacijos, įvertintos pagal galiojantį Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentą, kita mokslinė patirtis ir mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai).

0,4

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,2

Mokslinio tyrimo pasiūlymas pasirinktoje tematikoje

0,1

 

 

 

Studijų programos moduliai

Studijų modulis T120D004 „Informacinių technologijų metodai" yra privalomas visiems studijuojantiems Informatikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje.