en

Informatikos inžinerija

Informatikos inžinerija yra kompiuterių mokslo šaka, orientuota į praktinių skaičiavimo ir informacijos apdorojimo problemų efektyvų sprendimą taikant mokslines žinias. Ši doktorantūros programa ruošia būsimuosius mokslo lyderius Informatikos inžinerijos mokslo kryptyje. Siekdamas daktaro laipsnio, kiekvienas doktorantas turi išklausyti 30 kreditų apimties doktorantūros studijas, vykdyti originalius Informatikos inžinerijos mokslo krypties mokslinius tyrimus ir plėtoti naujas mokslines žinias, pristatyti savo mokslinių tyrimų rezultatus nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir mokslo žurnaluose, parašyti ir žodžiu apginti daktaro disertaciją. Programa suteikia galimybę doktorantams išklausyti vieną studijų modulį užsienio akademinėje institucijoje arba dalyvauti užsienyje organizuojamoje doktorantų vasaros mokykloje ir nuo pat pirmos studijų dienos aktyviai vykdyti pažangiausius mokslinius tyrimus Santakos slėnio integruotame mokslo, verslo ir studijų centre. Suteikiamas daktaro laipsnis patvirtina, kad doktorantas įgijo gilų akademinį išsilavinimą ir geba vykdyti originalius Informatikos inžinerijos krypties mokslinius tyrimus.

Studijuok
Kodas T007
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslų daktaras
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Gilusis mokymasis smegenų kraujosruvos monitoringui ir rizikos analizei prof. dr. Robertas ALZBUTAS valstybės finansuojama
UML, BPMN ir SBVR integravimas veiklos procesams ir taisyklėms modeliuoti ir transformuoti į IS projektinius modelius prof. dr. Rimantas BUTLERIS valstybės nefinansuojama
Energetinių pastato sąnaudų prognozavimas taikant gilaus mokymo metodus prof. dr. Vidas RAUDONIS valstybės nefinansuojama
Gilaus apmokymo intelektinių metodų taikymas dinaminių vaizdų anomalijoms aptikti
doc. dr. Arūnas LIPNICKAS valstybės nefinansuojama
Kriptografijos algoritmų specializavimo metodai energijos suvartojimo prognozavimui ir valdymui mobiliose įtaisuose
prof. dr. Jevgenijus TOLDINAS valstybės nefinansuojama
Dirbtiniu intelektu paremtas vaizdo srautų analizės metodas chuliganiško vairavimo atvejams nustatyti prof. dr. Rytis MASKELIŪNAS valstybės nefinansuojama
Efektyvaus apmokymo metodas vaizdų atpažinimo algoritmams naudojant mažos apimties duomenų rinkinius prof. dr. Rytis MASKELIŪNAS valstybės nefinansuojama
Mikrobiologijos proceso modeliavimas ir optimalusis valdymas
prof. dr. Renaldas URNIEŽIUS valstybės nefinansuojama
Nesąžiningo vartotojo identifikacijos ir sekimo metodų sukūrimas ir analizė blokų grandinių (blockchain) technologijose
prof. dr. Eligijus SAKALAUSKAS valstybės nefinansuojama
Sėdėsenos taisyklingumo nustatymo metodas iš artimo atstumo gylio informacijos prof. dr. Rytis MASKELIŪNAS valstybės nefinansuojama
Savi besimokantis dirbtinio intelekto metodas “išspręsti” vaizdu paremtas CAPTCHA sistemas prof. dr. Rytis MASKELIŪNAS valstybės nefinansuojama
Atsisiųsti tematikų sąrašą
Studijuok
 
Studijų modulis T120D004 „Informacinių technologijų metodai" yra privalomas visiems studijuojantiems Informatikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje.
 

Studijuok

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys technologijos arba gamtos mokslų bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7,5

 

Priėmimo tvarka

Stojantieji į doktorantūrą turi pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma
 • bakalauro ir magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis (originalas ir kopijos)
 • gyvenimo aprašymas
 • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos (viena iš pateikiamų rekomendacijų turi būti parašyta temos, į kurią stoja kandidatas, vadovo)
 • mokslinio tyrimo pasiūlymas pasirinktoje tematikoje
 • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas,  kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika
 • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
 • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams)
 • sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo Universitete
 • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,3

Mokslinė patirtis
Mokslinė patirtis pagal dešimtbalę sistemą (publikacijos, įvertintos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką, arba mokslinis referatas ir kita mokslinė patirtis, ir mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai).

0,4

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,2

Mokslinio tyrimo pasiūlymas

0,1

 

 

 

 


Studijuok