ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Mechanikos inžinerija

Jungtinė doktorantūros programa kartu su Vytauto Didžiojo universitetu (koordinuojanti institucija – Kauno technologijos universitetas).

Mechanikai inžinieriai kuria fizines sistemas ir įrenginius, kurie charakterizuoja šiuolaikinę bendruomenę. KTU Mechanikos inžinerijos doktorantūros studijose tobulinami inžineriniai gebėjimai per projektinę veiklą, įveiklina techninį sumanumą, kūrybinę dvasią, suteikia realaus pasaulio pažinimą, leidžiantį daryti pokyčius labiausiai rūpimose srityse. Doktorantūros studijos mechanikos inžinerijos mokslo kryptyje siūlo subalansuotą studijų planą, o doktorantai ruošiami tapti ateities išradėjais ir novatoriais.

teikti prašymą
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslų daktaras
  • Vytauto Didžiojo universitetas
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Bioaktyvaus kompozito kūrimas, tyrimai ir taikymas biomechanikoje
prof. habil. dr. Arvydas PALEVIČIUS valstybės nefinansuojama
Aplinką tausojančių pjezokompozitų kūrimas ir taikymas sensorinių ir elektrogeneracinių konstrukcijų adityvioje gamyboje
vyr.m.d. dr. Rolanas DAUKŠEVIČIUS valstybės nefinansuojama
Aukštos kokybės erdvinių kompozicinių 3D spausdintų struktūrų kūrimas ir tyrimas
doc. dr. Marius RIMAŠAUSKAS valstybės nefinansuojama
Elektrai laidžių pluoštinių polimerinių kompozitų, turinčių savidiagnostikos funkciją, kūrimas
doc. dr. Daiva ZELENIAKIENĖ valstybės nefinansuojama
Ortodontinio danties judesio biomechaninės sistemos kūrimas, tyrimas ir taikymas prof. dr. Rimvydas GAIDYS valstybės nefinansuojama
Heksapodo roboto kūrimas, dinamikos analizė it taikymas prof. dr. Rimvydas GAIDYS valstybės nefinansuojama
Peties sąnario treniruoklio kūrimas
prof. dr. Egidijus DRAGAŠIUS valstybės nefinansuojama
Neinvazinio prietaiso ir metodų kūrimas gydyti plaučių hipertenziją ir kitas susijusias kvėpavimo takų ligas v.m.d. dr. Mantas VENSLAUSKAS valstybės nefinansuojama
Daugiamačio judesio pjezoelektrinių pavarų kūrimas ir tyrimas
prof. dr. Vytautas JŪRĖNAS valstybės nefinansuojama
Metalų ciklinio stiprumo ir ilgalaikiškumo tyrimas esant daugiaašiam apkrovimui
doc. dr. Ramūnas ČESNAVIČIUS valstybės nefinansuojama
Frikcinio suvirinimo ištisine siūle proceso tyrimas virinant skirtingas medžiagas
doc. dr. Ramūnas ČESNAVIČIUS valstybės nefinansuojama
Kompozitinių medžiagų bekontaktės pažaidų kontrolės ir stebesėnos sistemos kūrimas ir tyrimas naudojant iteratyvų atvirkštinį baigtinių elementų modelį
lekt. dr. Darius EIDUKYNAS valstybės nefinansuojama
Natūraliais pluoštais armuotų polimerinių kompozitų su aukštomis mechaninėmis savybėmis kūrimas ir tyrimas.
doc. dr. Sigitas KILIKEVIČIUS valstybės nefinansuojama
Adaptyvios magnetoreologinės pavaros, skirtos naudoti protezuose, kūrimas
prof. dr. Egidijus DRAGAŠIUS valstybės nefinansuojama
Lengvųjų kompozitinių konstrukcijų struktūrinės būklės stebėsena, pagrįsta eksperimentine bekontakte fotogrametrija ir modifikuotu baigtinių elementų metodu dr. Adi Adumitroaie valstybės nefinansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7.5

Papildomos sąlygos: privaloma tematikos, įkurią kandidatuojama, vadovo rekomendacija.

 

Priėmimo tvarka

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma (užpildomas online)
  • magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis (originalas ir kopijos)
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos
  • mokslinio tyrimo pasiūlymas pasirinktoje tematikoje (viena iš pateikiamų rekomendacijų turi būti parašyta temos, į kurią stoja kandidatas, vadovo)
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas,  kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams)
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,45

Mokslinė patirtis
Mokslinė patirtis pagal dešimtbalę sistemą (publikacijos, įvertintos pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką, arba mokslinis referatas ir kita mokslinė patirtis, ir mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai).

0,3

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,2

Mokslininkų rekomendacijos

Viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta temos, į kurią stoja kandidatas, vadovo

0,05

 

 

 

Studijų programos moduliai

Studijų modulis T210D004 „Mechaninių sistemų virpesiai ir dinamika“ ir T210D841 "Mechatronika" yra privalomi visiems studijuojantiems Mechanikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje.