en

Mechanikos inžinerija

Jungtinė doktorantūros programa kartu su Vytauto Didžiojo universitetu.

Mechanikai inžinieriai kuria fizines sistemas ir įrenginius, kurie charakterizuoja šiuolaikinę bendruomenę. KTU Mechanikos inžinerijos daktaro laipsnis tobulina Jūsų inžinerinius gebėjimus per projektinę veiklą apginkluodamas techniniu sumanumu, kūrybine dvasia ir realaus pasaulio pažinimu leidžiančiu daryti pokyčius labiausiai rūpimose srityse. Programa siūlo subalansuotą studijų planą, o doktorantai ruošiami tapti ateities išradėjais ir novatoriais.

Studijuok
Kodas T009
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslų daktaras
  • Vytauto Didžiojo universitetas

 

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Spausdinamų bešvinių pjezopolimerinių keitiklių kūrimas, tyrimas ir taikymas lanksčiuose biomedicininiuose įrenginiuose
v.m.d. dr. Rolanas DAUKŠEVIČIUS valstybės nefinansuojama
Elektrai laidžių pluoštinių polimerinių kompozitų, turinčių savidiagnostikos funkciją, kūrimas
doc. dr. Daiva ZELENIAKIENĖ valstybės nefinansuojama
Lanksčių daugiafunkcių konstrukcijų kūrimas ir tyrimas taikant polimerinių nanokompozitų su aktyviomis savybėmis ekstruzinį 3D spausdinimą
v.m.d. dr. Rolanas DAUKŠEVIČIUS valstybės nefinansuojama
Sumanių kompozitinių struktūrų kūrimas ir tyrimas
doc. dr. Rūta RIMAŠAUSKIENĖ valstybės nefinansuojama
Bioinspiruotų mikromechaninųi struktūrų sensoriai, vykdikliai, keitikliai: kūrimas, tyrimas ir taikymas inovatyviose monitoringo sistemose prof. dr. Rimvydas GAIDYS valstybės nefinansuojama
Frikcinio suvirinimo ištisine siūle proceso tyrimas virinant skirtingas medžiagas
doc. dr. Ramūnas ČESNAVIČIUS valstybės nefinansuojama
Lengvųjų kompozitinių konstrukcijų struktūrinės būklės stebėsena, pagrįsta eksperimentine bekontakte fotogrametrija ir modifikuotu baigtinių elementų metodu dr. Adi Adumitroaie valstybės nefinansuojama
Adaptyvios magnetoreologinės pavaros, skirtos naudoti protezuose, kūrimas
prof. dr. Egidijus DRAGAŠIUS valstybės nefinansuojama
Naujos įrankių plieno markės kūrimas ir tyrimas
doc. dr. Rasa Kandrotaitė Janutienė valstybės nefinansuojama
Vibracinio mikrodetalių manipuliavimo metodų kūrimas ir tyrimas
doc. dr. Sigitas KILIKEVIČIUS valstybės nefinansuojama
Peri-dinaminės nelokalios teorijos taikymas skaičiuojamojoje pažeidimų mechanikoje ir eksperimentinė skaitmeninė vaizdo koreliacija kompozitinėms lengvosioms konstrukcijoms dr. Adi Adumitroaie valstybės nefinansuojama
Plienų mažaciklio nuovargio skaitinis modeliavimas panaudojant baigtinių elementų metodiką
vyr.m.d. dr. Gintautas DUNDULIS valstybės nefinansuojama
Metalų ciklinio stiprumo ir ilgalaikiškumo tyrimas esant daugiaašiam apkrovimui
doc. dr. Ramūnas ČESNAVIČIUS valstybės nefinansuojama
Atsisiųsti tematikų sąrašą
Studijuok
 
Studijų modulis T210D004 „Mechaninių sistemų virpesiai ir dinamika“ ir T210D841 "Mechatronika" yra privalomi visiems studijuojantiems Mechanikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje.
 

Studijuok

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7,5

 

Priėmimo tvarka

Stojantieji į doktorantūrą turi pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma
  • magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis (originalas ir kopijos)
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas,  kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams)
  • sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo Universitete
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,45

Mokslinė patirtis
Mokslinė patirtis pagal dešimtbalę sistemą (publikacijos, įvertintos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką, arba mokslinis referatas ir kita mokslinė patirtis, ir mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai).

0,3

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,2

Mokslininkų rekomendacijos

0,05

 

 

 

 


Studijuok