ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Mechanikos inžinerija

Jungtinė doktorantūros programa kartu su Vytauto Didžiojo universitetu (koordinuojanti institucija – Kauno technologijos universitetas).

Mechanikai inžinieriai kuria fizines sistemas ir įrenginius, kurie charakterizuoja šiuolaikinę bendruomenę. KTU Mechanikos inžinerijos doktorantūros studijose tobulinami inžineriniai gebėjimai per projektinę veiklą, įveiklina techninį sumanumą, kūrybinę dvasią, suteikia realaus pasaulio pažinimą, leidžiantį daryti pokyčius labiausiai rūpimose srityse. Doktorantūros studijos mechanikos inžinerijos mokslo kryptyje siūlo subalansuotą studijų planą, o doktorantai ruošiami tapti ateities išradėjais ir novatoriais.

teikti prašymą
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslo daktaras
  • Vytauto Didžiojo universitetas
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Natūralių pluoštų pagrindu hibridinių kompozitų kūrimas: tyrimai ir taikymas biomechanikoje
prof. habil. dr. Arvydas PALEVIČIUS valstybės finansuojama
Daugiamačio judesio pjezoelektrinių pavarų kūrimas ir tyrimas prof. dr. Vytautas JŪRĖNAS valstybės finansuojama
Kompozitinių medžiagų vystymas, tyrimas ir taikymai mikroskystinėse sistemose
prof. dr. Giedrius JANUŠAS valstybės finansuojama
Aplinkai nežalingų plastiko kompozitų su puikiomis mechaninėmis savybėmis kūrimas inžineriniam taikymui
prof. dr. Daiva ZELENIAKIENĖ valstybės finansuojama
Elektrai laidžių pluoštinių polimerinių kompozitų, turinčių savidiagnostikos funkciją, kūrimas
prof. dr. Daiva ZELENIAKIENĖ valstybės finansuojama
Neinvazinio prietaiso ir metodų kūrimas gydyti plaučių hipertenziją ir kitas susijusias kvėpavimo takų ligas
v.m.d. dr. Mantas VENSLAUSKAS valstybės finansuojama
Robotizuotos sensorinių konstrukcijų 3D spausdinimo technologijos kūrimas ir tyrimas
vyr.m.d. dr. Rolanas DAUKŠEVIČIUS valstybės finansuojama
Aplinką tausojančio spausdinamo biopjezoelektrinio kompozito kūrimas ir tyrimas
vyr.m.d. dr. Rolanas DAUKŠEVIČIUS valstybės finansuojama
Sumanių kompozitinių struktūrų kūrimas ir tyrimas
doc. dr. Rūta RIMAŠAUSKIENĖ valstybės finansuojama
Naujo technologinio požiūrio į aliuminio lydinių TIG DC suvirinimą kūrimas
doc. dr. Regita BENDIKIENĖ valstybės finansuojama
Deformuojamų kūnų sąveikos, veikiant dinaminėms apkrovoms, tyrimai skaitinio modeliavimo metodais
vyr.m.d. dr. Gintautas DUNDULIS valstybės finansuojama
Medicinoje naudojamų individualizuotų priemonių kūrimas ir tyrimas doc. dr. Aurelijus DOMEIKA valstybės finansuojama
Peties sąnario treniruoklio kūrimas
prof. dr. Egidijus DRAGAŠIUS valstybės finansuojama
Robotizuoto palaipsninio polimero lakšto formavimo technologijos kūrimas ir tyrimas
lekt. dr. Darius EIDUKYNAS valstybės finansuojama
Metalų ciklinio stiprumo ir ilgalaikiškumo tyrimas esant daugiaašiam apkrovimui
doc. dr. Ramūnas ČESNAVIČIUS valstybės finansuojama
Frikcinio suvirinimo ištisine siūle proceso tyrimas virinant skirtingas medžiagas
doc. dr. Ramūnas ČESNAVIČIUS valstybės finansuojama
Medžiagos irimo prognozavimas ciklinio apkrovimo atveju naudojant eksperimentinius-skaitinius metodus doc. dr. Paulius GRIŠKEVIČIUS valstybės finansuojama
Lanksčių mikro hidraulinių komponentų su integruota jutimo funkcija kūrimas ir tyrimas
doc. dr. Kęstutis PILKAUSKAS valstybės finansuojama
Bioispiruoto heksapodo roboto kūrimas, dinamikos analizė it taikymas prof. dr. Rimvydas GAIDYS valstybės finansuojama
Ortodontinio danties judesio biomechaninės sistemos kūrimas, tyrimas ir taikymas prof. dr. Rimvydas GAIDYS valstybės finansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 8.0

Papildomos sąlygos: privaloma tematikos, į kurią kandidatuojama, vadovo rekomendacija.

 

Priėmimo tvarka

Stojantysis pateikia dokumentus konkursui

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą (sąrašas bus patikslintas kovo mėn.):

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma (užpildomas online)
  • magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis (originalas ir kopijos)
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos
  • mokslinio tyrimo pasiūlymas pasirinktoje tematikoje (viena iš pateikiamų rekomendacijų turi būti parašyta temos, į kurią stoja kandidatas, vadovo)
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas,  kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams)
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,45

Mokslinė patirtis
Mokslinė patirtis pagal dešimtbalę sistemą (publikacijos, įvertintos pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką, arba mokslinis referatas ir kita mokslinė patirtis, ir mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai).

0,3

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,2

Mokslininkų rekomendacijos

Viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta temos, į kurią stoja kandidatas, vadovo

0,05

 

 

 

Studijų programos moduliai

Studijų modulis T210D004 „Mechaninių sistemų virpesiai ir dinamika“ ir T210D841 "Mechatronika" yra privalomi visiems studijuojantiems Mechanikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje.