en

Mechanikos inžinerija

Jungtinė doktorantūros programa kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu.

Mechanikai inžinieriai kuria fizines sistemas ir įrenginius, kurie charakterizuoja šiuolaikinę bendruomenę. KTU Mechanikos inžinerijos daktaro laipsnis tobulina Jūsų inžinerinius gebėjimus per projektinę veiklą apginkluodamas techniniu sumanumu, kūrybine dvasia ir realaus pasaulio pažinimu leidžiančiu daryti pokyčius labiausiai rūpimose srityse. Programa siūlo subalansuotą studijų planą, o doktorantai ruošiami tapti ateities išradėjais ir novatoriais.

Studijuok
Kodas T009
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslų daktaras
 • Aleksandro Stulginskio universitetas

Disertacijų tyrimų tematikos stojantiesiems 2019 m.

 

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Ilgaamžių hibridinių ir hierarchinių polimerinių kompozitų, skirtų konstrukciniams elementams, kūrimas ir vertinimas doc. dr. Daiva ZELENIAKIENĖ valstybės nefinansuojama
Peri-dinaminės nelokalios teorijos taikymas skaičiuojamojoje pažeidimų mechanikoje ir eksperimentinė skaitmeninė vaizdo koreliacija kompozitinėms lengvosioms konstrukcijoms doc. dr. Adi Adumitroaie valstybės nefinansuojama
Dinaminis išmanios gamybos procesų modeliavimas doc. dr. Kazimieras JUZĖNAS valstybės nefinansuojama
Biosensorių kūrimas, tyrimas ir taikymas inovatyviose stebėjimo sistemose prof. dr. Rimvydas GAIDYS valstybės nefinansuojama
Biologinių struktūrų ir jų funkcijų tyrimas autonominių energijos šaltinių kūrime ir taikyme prof. dr. Rimvydas GAIDYS valstybės nefinansuojama
Frikcinio suvirinimo ištisine siūle proceso tyrimas virinant skirtingas medžiagas doc. dr. Ramūnas ČESNAVIČIUS valstybės nefinansuojama
Metalų ciklinio stiprumo ir ilgalaikiškumo tyrimas esant daugiaašiam apkrovimui doc. dr. Ramūnas ČESNAVIČIUS valstybės nefinansuojama
Mikrorinkimo taikant vibracijas tyrimas doc. dr. Sigitas KILIKEVIČIUS valstybės nefinansuojama
Plienų mažaciklio nuovargio skaitinis modeliavimas panaudojant baigtinių elementų metodiką vyr.m.d. dr. Gintautas DUNDULIS valstybės nefinansuojama
Hibridinių 3D spausdinimu pagamintų su ištisiniu anglies pluoštu kompozitų mechaninės elgsenos eksperimentiniai tyrimai ir modeliavimas doc. dr. Paulius GRIŠKEVIČIUS valstybės nefinansuojama
Sumanių hibridinių struktūrų kūrimas ir tyrimas doc. dr. Rūta RIMAŠAUSKIENĖ valstybės nefinansuojama
Atsisiųsti tematikų sąrašą
 
Studijų modulis T210D004 „Mechaninių sistemų virpesiai ir dinamika“ ir T210D841 "Mechatronika" yra privalomi visiems studijuojantiems Mechanikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje.
 

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 7,5

 

Priėmimo tvarka

Stojantieji į doktorantūrą turi pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma
 • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
 • gyvenimo aprašymas
 • magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis (originalas ir kopijos)
 • mokslo krypties dviejų mokslininkų rekomendacijos
 • mokslo darbų sąrašas
 • publikacijų kopijos (arba mokslinis referatas, kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika, jeigu stojantysis neturi publikacijų)
 • stojamosios studijų įmokos kvitas (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams).
 • kiti stojančiojo nuomone svarbūs dokumentai
 • sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo Universitete

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,45

Mokslinė patirtis
Mokslinė patirtis pagal dešimtbalę sistemą (publikacijos, įvertintos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką, arba mokslinis referatas ir kita mokslinė patirtis, ir mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai).

0,3

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,2

Mokslininkų rekomendacijos

0,05