Mechanikos inžinerija

Jungtinė doktorantūros programa kartu su Vytauto Didžiojo universitetu (koordinuojanti institucija – Kauno technologijos universitetas).

Mechanikai inžinieriai kuria fizines sistemas ir įrenginius, kurie charakterizuoja šiuolaikinę bendruomenę. KTU Mechanikos inžinerijos doktorantūros studijose tobulinami inžineriniai gebėjimai per projektinę veiklą, įveiklina techninį sumanumą, kūrybinę dvasią, suteikia realaus pasaulio pažinimą, leidžiantį daryti pokyčius labiausiai rūpimose srityse. Doktorantūros studijos mechanikos inžinerijos mokslo kryptyje siūlo subalansuotą studijų planą, o doktorantai ruošiami tapti ateities išradėjais ir novatoriais.

registruotis konsultacijai
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslo daktaras
  • Vytauto Didžiojo universitetas
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Adityvia gamyba gamintų aukštos kokybės kompozitinių konstrukcijų armuotų ištisiniu pluoštu kūrimas ir tyrimas
prof. dr. Marius Rimašauskas valstybės finansuojama
Aktyvių skysčių taikymo dinaminiam transporto priemonių aptikimui tyrimai
prof. dr. Egidijus Dragašius valstybės finansuojama
Aplinkai nežalingų plastiko kompozitų su puikiomis mechaninėmis savybėmis kūrimas inžineriniam taikymui
prof. dr. Daiva Zeleniakienė valstybės finansuojama
Bioinspiruotas mojavimo sparnais skrydžio mechanizmas skirtas mikro oro transporto priemonei. Tyrimas, kūrinas, modeliavimas. prof. dr. Rimvydas Gaidys valstybės finansuojama
Bioinspiruoti dirbtiniai mikrojutikliai skrydžio valdymui. Tyrimas, kūrimas, modeliavimas. prof. dr. Rimvydas Gaidys valstybės finansuojama
Biomechanika odontologijoje – ortodontinis danties judesys ir dantų sąkandžio kontaktas. Tyrimas, kūrimas, modeliavimas. prof. dr. Rimvydas Gaidys valstybės finansuojama
Biovandenilio gamyba naudojant katalizinį termocheminį riformingo procesą vyr.m.d. dr. Ahmed Samy Yousef Saed valstybės finansuojama
Daugiamačio judesio pjezoelektrinių pavarų kūrimas ir tyrimas prof. dr. Vytautas Jūrėnas valstybės finansuojama
Elektrai laidžių pluoštinių polimerinių kompozitų, turinčių savidiagnostikos funkciją, kūrimas
prof. dr. Daiva Zeleniakienė valstybės finansuojama
Frikcinio suvirinimo ištisine siūle proceso tyrimas virinant skirtingas medžiagas
doc. dr. Ramūnas Česnavičius valstybės finansuojama
Hibridinės adityvios gamybos procesas daugiasluoksnių biokompozitinių konstrukcijų formavimui sveikatos technologijų reikmėms
vyr.m.d. dr. Rolanas Daukševičius valstybės finansuojama
Kompozitinių medžiagų bekontaktės pažaidų kontrolės ir stebesėnos sistemos kūrimas ir tyrimas naudojant iteratyvų atvirkštinį baigtinių elementų modelį
doc. dr. Darius Eidukynas valstybės finansuojama
Kompozitinių medžiagų vystymas, tyrimas ir taikymai mikroskystinėse sistemose
prof. dr. Giedrius Janušas valstybės finansuojama
Kompozitinių savaime išsivalančių nanofiltracijos membranų, skirtų vandens valymui, kūrimas prof. dr. Giedrius Janušas valstybės finansuojama
Lankstūs mikro hidrauliniai komponentai su integralia jutimo funkcija
doc. dr. Kęstutis Pilkauskas valstybės finansuojama
Mechaninis nanostruktūrų įspaudas metaluose: įrenginiai ir technologijos
prof. habil. dr. Arvydas Palevičius valstybės finansuojama
Medžiagų jungimo metodų kūrimas, taikymas gamyboje ir gautų junginių savybių tyrimas
prof. dr. Saulius Baskutis valstybės finansuojama
Metalų ciklinio stiprumo ir ilgalaikiškumo tyrimas esant daugiaašiam apkrovimui
doc. dr. Ramūnas Česnavičius valstybės finansuojama
Natūralių pluoštų pagrindu hibridinių kompozitų kūrimas: tyrimai ir taikymas bioinžinerijoje
prof. habil. dr. Arvydas Palevičius valstybės finansuojama
Naujo technologinio požiūrio į aliuminio lydinių TIG DC suvirinimą kūrimas
prof. dr. Regita Bendikienė valstybės finansuojama
Naujų biologiškai tvarių nanokompozitinių plonų plėvelių kūrimas, tyrimas ir taikymas lanksčių elektronikos sistemų gamyboje asist. dr. Sigita Urbaitė valstybės finansuojama
Naujų pakavimo medžiagų mechaninių savybių tyrimai ir darnių pakavimo medžiagų kūrimas asist. dr. Laura Gegeckienė valstybės finansuojama
Robotizuoto palaipsninio polimero lakšto formavimo technologijos kūrimas ir tyrimas
doc. dr. Darius Eidukynas valstybės finansuojama
Skaitmeniniai dvyniai kompozitinių konstrukcijų būklės stebėjimui
prof. dr. Paulius Griškevičius valstybės finansuojama
Spausdinamos biologinės kilmės funkcinės kompozitinės medžiagos ir ekologiškų mechatronikos komponentų adityvioji gamyba
vyr.m.d. dr. Rolanas Daukševičius valstybės finansuojama
Techninės priežiūros procesų optimizavimo metodo kūrimas
doc. dr. Kazimieras Juzėnas valstybės finansuojama
Tvaraus adityvios gamybos proceso skirto natūraliais pluoštais armuotų kompozitų gamybai kūrimas ir tyrimas
prof. dr. Marius Rimašauskas valstybės finansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 8.0

Papildomos sąlygos:

– magistro diplomo priedėlyje įrašytų įvertinimų svertinis vidurkis turi būti ne mažesnis nei 8,0

– viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo

 

Priėmimo tvarka

Stojantysis pateikia dokumentus konkursui

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma (užpildomas online)
  • magistro diplomo ir jo priedėlio kopijos, arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis (magistro diplomo priedėlyje įrašytų įvertinimų svertinis vidurkis turi būti ne mažesnis nei 8,0)
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos (viena iš pateikiamų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo)
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas,  kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika (-omis)
  • galiojančio asmens dokumento – paso (visų šalių piliečiams) arba asmens tapatybės kortelės (tik Europos Sąjungos piliečiams) – kopija
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (50 Eurų ES piliečiams, 120 Eurų ne ES piliečiams)
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

* (prašyme galima pasirinkti ne daugiau kaip 2 (dvi) mokslo kryptis ir 2 (dvi) tematikas konkrečioje mokslo kryptyje)

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

Magistro diplomo priedelyje įrašytų įvertinimų svertinis vidurkis turi būti nemažesnis nei 8.0

0,45

Mokslinė patirtis
Vertinant mokslinę patirtį įvertinamos stojančiojo mokslinės publikacijos arba mokslinis referatas, kita mokslinė patirtis, mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai

0,3

Mokslininkų rekomendacijos
Viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo

0,05

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,2

 

 

 

Studijų programos moduliai

Studijų modulis T210D004 „Mechaninių sistemų virpesiai ir dinamika“ ir T210D841 "Mechatronika" yra privalomi visiems studijuojantiems Mechanikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje.