en

Politikos mokslai

Jungtinė programa su su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Klaipėdos universitetu ir Vytauto Didžiojo universitetu (koordinuojanti institucija).

Politikos mokslų doktorantūros programa Kauno technologijos universitete yra vykdoma viešosios politikos ir administravimo kryptyje. Kadangi šios programos įgyvendinime taip pat dalyvauja Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Klaipėdos ir Vytauto Didžiojo universitetai, tai disertacijų tematikas galima rinktis iš partnerinių doktorantūros institucijų siūlomų krypčių kaip politikos teorija, politinė komunikacija, lyginamoji politika ir tarptautiniai santykiai.

Į politikos mokslų krypties doktorantūrą priimami asmenys atviro konkurso būdu ir turintys magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją. Studijos doktorantūroje vysto individualius mokslinius gebėjimus, kūrybiškumą, plėtoja teorinį pasirengimą bei praktinę patirtį, sprendžiant pasirinktas tyrimų problemas.

Studijuok
Kodas S002
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslų daktaras
 • Vytauto Didžiojo universitetas
 • Klaipėdos universitetas
 • Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

 

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Lyginamoji politika vyr.m.d. dr. Vaidas MORKEVIČIUS valstybės nefinansuojama
Viešoji politika ir administravimas doc. dr. Ainius LAŠAS
prof. dr. Eglė BUTKEVIČIENĖ
v.m.d. dr. Florian Caspar Rabitz
vyr.m.d. dr. Vaidas MORKEVIČIUS
valstybės nefinansuojama
Tarptautiniai santykiai doc. dr. Ainius LAŠAS valstybės nefinansuojama
Politikos teorija prof. dr. Andrius Bielskis valstybės nefinansuojama
Atsisiųsti tematikų sąrašą
Studijuok
 
Jeigu asmens, priimto į doktorantūros studijas, įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis ar šiam laipsniui prilygintas aukštasis išsilavinimas nėra politikos mokslų krypties, jam gali būti skiriama papildomai studijuoti išlyginamuosius dalykus pagal doktorantūros komiteto rekomendacijas.

Doktorantai turi išklausyti bent du 6 kreditų apimties dalykus iš savo specializacijos krypties (pagal disertacijos tematiką), ir laisvai pasirinkti vieną 6 kreditų apimties dalyką.
 

Studijuok

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

 

Priėmimo tvarka

Stojantieji į doktorantūrą turi pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymas rektoriaus vardu dalyvauti konkurse
 • magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas/ priedėlis
 • Dviejų politikos mokslų krypties mokslininkų rekomendacijos
 • Gyvenimo aprašymas
 • Mokslinių publikacijų sąrašas ir jų kopijos; jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį ir jo rankraštis
 • Mokslinio tyrimo projekto elektroninė kopija .doc ar .docx formatu; jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, galima pateikti du mokslinio tyrimo pasiūlymus
 • Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
 • Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
 • Stojamosios studijų įmokos kvitas (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams)
 • Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Mokslinės publikacijos

(pretendento publikacijos vertinamos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą antro lygmens mokslinės produkcijos vertinimo metodiką).

0,2

Mokslinio tyrimo projektas

(projektas rengiamas pagal komiteto nustatytus reikalavimus).

0,4

Diplomo pažymių vidurkis

0,2

Motyvacinis pokalbis

0,2

 

 

 

 


Studijuok