Politikos mokslai

Jungtinė doktorantūra su Vytauto Didžiojo universitetu, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija ir Klaipėdos universitetu (koordinuojanti institucija – Vytauto Didžiojo universitetas).

Politikos mokslų doktorantūra Kauno technologijos universitete yra vykdoma viešosios politikos ir administravimo sferoje. Jungtinės doktorantūros partnerinės institucijos siūlo disertacijų tematikas tokiose srityse kaip politikos teorija, politinė komunikacija, lyginamoji politika ir tarptautiniai santykiai.

Į politikos mokslų krypties doktorantūrą priimami asmenys atviro konkurso būdu ir turintys magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją. Studijos doktorantūroje vysto individualius mokslinius gebėjimus, kūrybiškumą, plėtoja teorinį pasirengimą bei praktinę patirtį, sprendžiant pasirinktas tyrimų problemas.

registruotis konsultacijai
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslo daktaras
  • Vytauto Didžiojo universitetas
  • Klaipėdos universitetas
  • Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Teisingumas ir demokratija skaitmeninio kapitalizmo laikais prof. dr. Andrius Bielskis valstybės finansuojama
Parlamentarizmas ir parlamentinės elgsenos studijos
prof. dr. Vaidas Morkevičius valstybės finansuojama
Klimato kaitos valdysena prof. dr. Aistė Balžekienė
prof. dr. Audronė Telešienė
vyr.m.d. dr. Florian Caspar Rabitz
valstybės finansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Priėmimo tvarka

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

 

 

 

 

Studijų programos moduliai

Jeigu asmens, priimto į doktorantūros studijas, įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis ar šiam laipsniui prilygintas aukštasis išsilavinimas nėra politikos mokslų krypties, jam gali būti skiriama papildomai studijuoti išlyginamuosius dalykus pagal doktorantūros komiteto rekomendacijas.

Doktorantai turi išklausyti bent du 6 kreditų apimties dalykus iš savo specializacijos krypties (pagal disertacijos tematiką), ir laisvai pasirinkti vieną 6 kreditų apimties dalyką.