en

Sociologija

Jungtinė doktorantūros studijų programa su Vytauto Didžiojo universitetu (koordinuojanti institucija) ir Lietuvos socialinių tyrimų centru.
Į sociologijos mokslo krypties doktorantūrą priimami asmenys atviro konkurso būdu ir turintys magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją. Studijos doktorantūroje vysto individualius mokslinius gebėjimus, kūrybiškumą, plėtoja teorinį pasirengimą bei praktinę patirtį.

Studijuok
Kodas S005
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslų daktaras
 • Vytauto Didžiojo universitetas
 • Lietuvos socialinių tyrimų centras

Disertacijų tyrimų tematikų sąrašas bus skelbiamas 2020 m. gegužės mėn.

 

 
Pasirenkami 2 dalykai pagal sociologijos šaką ir disertacijos tematiką, 1 pasirinktinis dalykas pagal poreikį.
 

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

 

Priėmimo tvarka

Stojantieji į doktorantūrą turi pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymas institucijos vadovo vardu dalyvauti konkurse nurodant pageidaujamą mokslo kryptį, studijų formą ir finansavimo pobūdį
 • magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas/ priedėlis
 • Dviejų sociologijos mokslų krypties mokslininkų rekomendacijos
 • Gyvenimo aprašymas
 • Mokslinių publikacijų sąrašas ir jų kopijos; jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį ir jo rankraštis
 • Užsienio kalbų mokėjimą patvirtinantys dokumentai
 • Mokslinio tyrimo projekto elektroninė kopija .doc ar .docx formatu
 • Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
 • Stojamosios studijų įmokos kvitas (40 Eurų ES piliečiams, 100 Eurų ne ES piliečiams).
 • Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
 • Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Mokslinės publikacijos

(pretendento publikacijos vertinamos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą antro lygmens mokslinės produkcijos vertinimo metodiką).

0,25

Mokslinio tyrimo projektas

(projektas rengiamas pagal komiteto nustatytus reikalavimus).

0,25

Diplomo pažymių vidurkis

0,25

Motyvacinis pokalbis

0,25

0,25