Sociologija

Jungtinė doktorantūra su Vytauto Didžiojo universitetu ir Lietuvos socialinių mokslų centru (koordinuojanti institucija – Vytauto Didžiojo universitetas).

Studijos sociologijos mokslo krypties doktorantūroje ugdo individualius mokslinius gebėjimus, kūrybiškumą, plėtoja teorinį pasirengimą bei praktinę patirtį.
Į sociologijos mokslo krypties doktorantūrą priimami asmenys atviro konkurso būdu ir turintys magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.

Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslo daktaras
 • Vytauto Didžiojo universitetas
 • Lietuvos socialinių mokslų centras
 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Rizikos ir saugumo studijos, rizikos komunikacija doc. dr. Jurgita JURKEVIČIENĖ
prof. dr. Aistė BALŽEKIENĖ
valstybės finansuojama
Aplinkos ir visuomenės santykis, socialinės transformacijos klimato krizėje
prof. dr. Aistė BALŽEKIENĖ
prof. dr. Audronė TELEŠIENĖ
valstybės finansuojama
Pilietinė visuomenė ir socialinės inovacijos prof. dr. Eglė BUTKEVIČIENĖ valstybės finansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

 

Priėmimo tvarka

Stojantysis pateikia dokumentus konkursui

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą:

 • prašymas institucijos vadovo vardu dalyvauti konkurse nurodant pageidaujamą mokslo kryptį, studijų formą ir finansavimo pobūdį
 • magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas / priedėlis
 • dviejų sociologijos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos
 • gyvenimo aprašymas (pasirašytas)
 • mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis
 • užsienio kalbų mokėjimą patvirtinantys dokumentai (sertifikatai, pažymėjimai, diplomai ir kt. dokumentai)
 • mokslinio tyrimo projekto elektroninė kopija .doc ar .docx formatu; jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, galima pateikti 2 mokslinio tyrimo projektus
 • paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
 • dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
 • kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikt

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Mokslinės publikacijos

Pretendento publikacijos vertinamos taškais. 

0,25

Mokslinio tyrimo projektas

Projektas rengiamas pagal komiteto nustatytus reikalavimus

0,25

Diplomo pažymių vidurkis

0,25

Motyvacinis pokalbis

0,25

 

 

 

Studijų programos moduliai

Pasirenkami 2 dalykai pagal sociologijos šaką ir disertacijos tematiką, 1 pasirinktinis dalykas pagal poreikį.