Statybos inžinerija

Dvigubo laipsnio studijos su Bolonijos universitetu (Italija)

Statybos inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje vykdomų disertacijų tematikos aktualios Lietuvos ir tarptautiniu mastu, jos susietos su Statybos ir architektūros fakulteto bei Architektūros ir statybos instituto vykdoma moksline veikla. Doktorantūros studijų programa atitinka pagrindines atliekamų tyrimų sritis: pastatų energinio efektyvumo didinimas, statinių konstrukcijų modeliavimas ir tyrimai, naujų statybinių medžiagų kūrimas ir tyrimai, statybos technologijos ir valdymas. Padaliniuose sukomplektuoti pagrindiniai tyrimams reikalingi prietaisai ir įrenginiai. Dauguma doktorantų studijų laikotarpiu priimami daliniam darbui katedrose ar institute. Per studijų laikotarpį doktorantai įgyja praktinę tyrimų, gautų rezultatų apdorojimo ir jų tolimesnio pritaikymo patirtį. Doktorantai turi galimybę bendrauti su gamintojų atstovais, todėl iš jų gauna išsamią praktinę informaciją apie medžiagas ir gaminius. Dauguma statybos inžinerijos mokslo krypties doktorantų dalį studijų arba tyrimų atlieka užsienio mokslo ir studijų institucijose.

registruotis konsultacijai
Pakopa Trečiosios pakopos studijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Trukmė 4 m.
Laipsnis Mokslo daktaras
Dvigubas laipsnis

Doktorantūros mokykla
Studentų infocentras
Studentų g. 50
LT-51368, Kaunas
el. p. doktorantura@ktu.lt

 

Tyrimų tematikos

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Atliekinės energijos akumuliavimo ir panaudos pastatų inžinerinėse sistemose technologijų plėtra
prof. dr. Tadas Ždankus valstybės finansuojama
Draugiško aplinkai, 3D technologija spausdinamo kompozito struktūros ir savybių tyrimai. prof. dr. Vitoldas Vaitkevičius valstybės finansuojama
Inovatyvių sprendimų taikymas tarpukario paveldo pastatų renovacijoje: koncepcijos kūrimas ir vertinimas
prof. dr. Lina Šeduikytė valstybės finansuojama
Medienos ir poliuretaninio putplasčio eksploatacinių savybių šių medžiagų kontakto zonoje tyrimai
vyresn.m.d. dr. Raimondas Bliūdžius valstybės finansuojama
Medinių konstrukcijų iš natūralios ir klijuotos statybinės medienos (GST) ir/ar sluoksniuotojo lukšto medienos (LVL) mechaninių savybių modeliavimas ir ilgaamžiškumo tyrimai
doc. dr. Ernestas Ivanauskas valstybės finansuojama
Metodikos sukūrimas integruotam pastatų konstrukcijų saugumo, atsparumo ir modernizavimo vertinimui gamtos stichijų kontekste
prof. dr. Andrius Jurelionis valstybės finansuojama
Pastatų energinės būsenos skaitmeninis dvynys prof. dr. Darius Pupeikis valstybės finansuojama
Pastatų juostinių sandarinimo medžiagų eksploatacinių savybių ir ilgalaikiškumo tyrimai
vyresn.m.d. dr. Vaida Dobilaitė valstybės finansuojama
Statinio informacinio Modeliavimo (BIM) semantinis praturtinimas taikant dirbtinį intelektą prof. dr. Darius Pupeikis valstybės finansuojama
Tekstilės atliekų panaudojimo interjero apdailos plokščių gamybai tyrimas
vyresn.m.d. dr. Milda Jucienė valstybės finansuojama
Termoizoliacinio-konstrukcinio biokompozito iš medienos atliekų ilgaamžiškumo tyrimai
doc. dr. Algirdas Augonis valstybės finansuojama
Žiedinės ekonomikos ir dekarbonizavimo principų taikymas statybos sektoriuje
prof. dr. Lina Šeduikytė valstybės finansuojama
atsisiųsti tematikų sąrašą

 

 

 

Stojimo sąlygos

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo į doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą

Į mokslo krypties doktorantūros studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Minimalus konkursinis balas 8.0

Papildomos sąlygos:

– viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo

– privaloma pateikti mokslinio tyrimo pasiūlymą pasirinktoje tematikoje

 

Priėmimo tvarka

Stojantysis pateikia dokumentus konkursui

Privalomi dokumentai stojimui į doktorantūrą:

  • prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma (užpildomas online)
  • magistro diplomo ir jo priedėlio kopijos, arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo priedėlis
  • gyvenimo aprašymas
  • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos (viena iš pateikiamų mokslininkų rekomendacijų turi būti parašyta tematikos vadovo)
  • mokslinio tyrimo pasiūlymas pasirinktoje tematikoje, į kurią stojama (jei stojama į dvi tematikas, turi būti pateikiami du atskiri mokslinio tyrimo pasiūlymai)
  • mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijos, jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas,  kurio (-ių) tema (-os) suderinta (-os) su prašyme nurodyta (-omis) disertacijos (-ų) tematika (-omis) 
  • galiojančio asmens dokumento – paso (visų šalių piliečiams) arba asmens tapatybės kortelės (tik Europos Sąjungos piliečiams) – kopija
  • stojamosios studijų įmokos kvito kopija (50 Eurų ES piliečiams, 120 Eurų ne ES piliečiams)
  • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį, jei stojančiojo pirmosios ir antrosios pakopos studijos baigtos ne anglų kalba

* (prašyme galima pasirinkti ne daugiau kaip 2 (dvi) mokslo kryptis ir 2 (dvi) tematikas konkrečioje mokslo kryptyje)

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Pasirašo studijų sutartį (jeigu pakviestas studijuoti)

 

Atrankos kriterijai ir svertiniai koeficientai

Magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,45

Mokslinė patirtis
Vertinant mokslinę patirtį įvertinamos stojančiojo mokslinės publikacijos arba mokslinis referatas, kita mokslinė patirtis, mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai

0,3

Mokslinio tyrimo pasiūlymas pasirinktoje tematikoje

0,1

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą

0,15

 

 

 

Studijų programos moduliai

Studijų moduliai T230D438 „Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimo metodai“ ir T230D011 „Pastatų energinis efektyvumas“ yra privalomi visiems studijuojantiems Statybos inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje.
 

 

 

 

Kontaktai

Doktorantūros mokykla
Studentų infocentras
Studentų g. 50
LT-51368, Kaunas
el. p. doktorantura@ktu.lt