en

Mados inovacijų technologijos

Mados inovacijų technologijos turinyje integruojamos mados produkto kūrimo, projektavimo, gamybos ir rinkodaros inovacijų žinios. Gilinsi žinias apie mados produktų skaitmeninio kūrimo, projektavimo ir vizualizavimo technologijas, pažangias medžiagų ir gamybos technologijas, darnaus produkto vystymą bei rinkodaros technologijas ir komunikaciją. Baigus studijas turėsi naujausių technologijų žinių ir gebėjimus vystyti mados produkto inovacijas (angl. know how) suderinant su rinkodaros sprendimais. Būsi savo srities ekspertas ir komandos, kuriančios paklausius produktus, lyderis, pasiruošęs veiklai nuolat kintančioje ir neapibrėžtoje mados industrijos aplinkoje.

 

Vieta Kaunas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Polimerų ir tekstilės technologijos
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 1,5 m. (Nuotolinė, Vakarinė)
Laipsnis Technologijų mokslų magistras
 

Programos vertės

Studijos

Praktinis dalykų taikymas

Studijos skirtos suprasti, kaip naujausios vizualizavimo, gamybos ir rinkodaros technologijos gali būti susiejamos kuriant paklausius produktus ir prekės ženklus.

Technologijos

3D spausdinimas

Susipažinsi su 3D ir 4D spausdinimo technologijomis, ir kaip jos pritaikomos kuriant naujus dizainus ir naujas mados vizijas.

Žinios

Sumanios medžiagos ir dėvimosios technologijos

Susipažinsi su pažangiomis fazę keičiančiomis ir e-tekstilės medžiagomis, sužinosi jų gamybos technologijas ir kaip kurti integruotas lanksčias sumaniąsias dėvimąsias sistemas.

Gebėjimai

Komunikacijų technologijos

Skaitmeninės komunikacijos technologijos neatsiejamos nuo mados industrijos. Vizualinis skaitmeninės medijos dizainas, skaitmeninės rinkodaros metodai,  socialinė tinklaveika ir jos poveikis vartotojų elgsenai – tai gali nulemti, kad tavo kurtą produktą tiesiog graibstys arba geriausia idėja liks nepastebėta.

Karjera

Viskas suderinama!

Jei dvejojate, ar pakaks laiko darbui, kitai veiklai ir studijoms – galite atsikvėpti. Studijos trunka 1,5 metų ir yra organizuojamos taip, kad galėtumėte visa tai suderinti.

 

Įgūdžių aprašas

Atsiliepimai

Karjera

Jūsų žinios leis:

– Taikyti mokslo naujoves ir inžinerinius principus, kuriant naujas optimalių savybių tekstilės medžiagas bei aprangą.

– Adaptuoti standartinius ir kurti naujus tyrimų metodus netipiniams medžiagų ir aprangos tyrimams atlikti.

– Sisteminti ir analizuoti informaciją apie pramonės bei rinkos plėtros tendencijas.

– Generuoti idėjas, kvalifikuotai tirti technologinius procesus ir tekstilės gaminių savybes bei kokybę.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2021 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų krypčių grupės

dizaino studijų krypties ar architektūros studijų krypties;
ir ≥30 kr. išklausytų polimerų ir tekstilės technologijos krypties, dizaino krypties dalykų, arba iki 30 kr.  papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai;
arba kita studijų kryptis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

technologijų mokslų, fizinių mokslų ar inžinerijos mokslų krypčių grupės;
ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

dizaino studijų krypties ar architektūros studijų krypties;
ir ≥30 kr. išklausytų polimerų ir tekstilės technologijos krypties, dizaino krypties dalykų, arba nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. praktinės veiklos patirtis adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

Priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų kaina

2021-2022 m. m. studijų kaina bus patvirtinta ir paskelbta iki 2021 m. kovo 31 d. 2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų krypties programų vadovė
Jurgita Domskienė
Studentų g. 56, 248 kab.
e.p jurgita.domskiene@ktu.lt