Mados inovacijų technologijos

Studijų programos Mados inovacijų technologijos turinyje integruojamos mados produkto kūrimo, projektavimo ir gamybos inovacijų žinios. Gilinsiesi į mados produktų žiedinio dizaino ir tvaraus vystymo tendencijas, virtualaus kūrimo, projektavimo ir skaitmeninio vizualizavimo technologijas, inovatyvias medžiagas ir pažangias gamybos technologijas. Galėsi pasirinkti medžiagų arba rinkodaros inovacijų alternatyvų bloką. Baigus(-ęs) studijas turėsi naujausių technologijų žinių ir gebėsi vystyti mados produkto inovacijas (angl. know how). Būsi savo srities ekspertas ir komandos, kuriančios paklausius produktus, lyderis, pasiruošęs veiklai nuolat kintančioje ir neapibrėžtoje mados industrijos aplinkoje.

Domina papildomosios Mados inžinerijos studijos kolegijoje įgijus profesinio bakalauro laipsnį arba universitete įgijus bakalauro laipsnį bei sieki studijuoti magistrantūros (antrosios pakopos) studijose? Spausk ČIA.

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Polimerų ir tekstilės technologijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 1,5 m. (vakarinis; mišrusis)
Laipsnis Technologijų mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 5266 €

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Jurgita Domskienė
Studentų g. 56, Kaunas
el. p. jurgita.domskiene@ktu.lt

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ar fizinių mokslų krypčių grupės bakalauro laipsnis;

dizaino studijų krypties ar architektūros studijų krypties bakalauro laipsnis
IR ≥30 kr. išklausytų polimerų ir tekstilės technologijos krypties, dizaino krypties dalykų;

kitos studijų krypties bakalauro laipsnis
IR iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu, arba nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ar fizinių mokslų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis
IR nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos, arba iki 30 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu;

dizaino studijų krypties ar architektūros studijų krypties profesinio bakalauro laipsnis
IR ≥30 kr. išklausytų polimerų ir tekstilės technologijos krypties, dizaino krypties dalykų,
IR iki 30 kr. papildomosios studijos;

kitos studijų krypties profesinio bakalauro laipsnis
IR nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos bei ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

 • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
 • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
 • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
 • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
 • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 5266 €
Kredito kaina 87,77 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

 

 

Programos vertės

Studijos

Praktinis dalykų taikymas

Studijose daug dėmesio skiriama praktiniam žinių pritaikymui, išbandant kaip naujausios kūrimo, vizualizavimo ir gamybos technologijos gali būti susiejamos kuriant paklausius ateities produktus ir prekės ženklus.
Kompetencijos

Virtualus projektavimas

Mados industrijoje plačiai pritaikomos pažangios skaitmeninės technologijos tokios, kaip aprangos virtualaus primatavimo ir  kolekcijų kūrimo, papildytos realybės (AR) ir dirbtinio intelekto (AI). Virtualus projektavimas atveria naujas galimybes kurti mados produktus, iš anksto prognozuoti jų funkcines savybes, įvertinti jų komfortabilumą ir kokybę.   
Technologijos

Ateities funkcinių medžiagų technologijos

Tvarumo iššūkiai, plečiamos panaudojimo sritys ir nauji mokslo pasiekimai verčia nuolat tobulinti tekstilės medžiagų technologijas, kurių dėka rinkai pasiūlomos išskirtinėmis funkcinėmis savybėmis pasižyminčios, draugiškos aplinkai ar greitai gamtoje suyrančios medžiagos.
Galingi IT įgūdžiai
Žinios

Sumanios medžiagos ir dėvimosios technologijos

Teigiama, kad jau 2025 m. 10 proc. pasaulio gyventojų dėvės sumaniąją aprangą, į bus kurią integruotos inovatyvios fazę keičiančios ir e-tekstilės medžiagoms, apie kurių struktūrą, savybes, elgseną ir vystymo kryptis sužinosi studijuodamas(-ma).
Technologijos

Komunikacijų technologijos

Skaitmeninės komunikacijos technologijos neatsiejamos nuo mados industrijos. Vizualinis skaitmeninės medijos dizainas, skaitmeninės rinkodaros metodai,  socialinė tinklaveika ir jos poveikis vartotojų elgsenai gali nulemti tai, ar tavo kurtą produktą tiesiog graibstys, ar jame įgyvendintos geriausios idėjos liks nepastebėtos.
Karjera

Viskas suderinama

Jei dvejoji, ar pakaks laiko darbui, pomėgiams ir studijoms – gali atsikvėpti. Studijos organizuojamos mišriu būdu ir tęsiasi tik 1,5 metų, todėl lanksčiai galėsi planuoti savo laiką ir pomėgius.
 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios leis:

 • susieti dizaino, technologijų ir prekės ženklo žinias, ir spręsti tarpkryptines naujų mados produktų vystymo problemas.
 • kūrybiškai taikyti žinias ir išmanymą naujiems mados produktams kurti, įgyvendinti pažangias produktų kūrimo ir gamybos technologijas bei žiedinio dizaino principus.
 • parinkti ir taikyti dizaino, technologijų ir rinkodaros tyrimų metodus ir metodikas.
 • gerai išmanyti kūrybinius ir technologinius procesus ir jų raidos tendencijas, tvarios gamybos principus.

Studento gebėjimai:

 •  absolventas pasirengęs dirbti įmonėje, kuriančioje inovatyvius mados produktus, jų prekės ženklus ir rinkodaros strategijas.
 • absolventas bus konkurencingas Lietuvos ir užsienio darbo rinkose.
 • absolventas galės įsidarbinti mados ir tekstilės sektoriaus įmonėse, pretenduodamas į skirtingas pareigybes (gamybos ir inovacijų specialistu, gamybos vadovu, produkto kūrimo ir vystymo specialistu, produkto kūrimo ir vystymo skyriaus vadovu), galės siekti įmonės vadovo karjeros ar kurti nuosavą verslą.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Kristina Ancutienė

Kristina Ancutienė

KTU docentė, virtualaus projektavimo ir skaitmeninės mados ekspertė
Kęstutis Lekeckas

Kęstutis Lekeckas

KTU Dizaino centro profesorius, dizaineris, prekės ženklo „leKeckas" įkūrėjas
Vaida Jonaitienė

Doc. dr. Vaida Jonaitienė

KTU docentė, tvarios mados ir žiedinės gamybos ekspertė
Virginija Daukantienė

Virginija Daukantienė

KTU profesorė, Mados produktų tvarumas, gamybos technologijos ir eksploatacinė elgsena

 

 

Atsiliepimai

Julija Krauledaitė

Julija Krauledaitė

Doktorantė

 

Technologiniais mokslais susidomėjau dėl šioje mokslo srityje reikalingų tarpdisciplininių kompetencijų, kurios būtinos sprendžiant įvairias inžinerines problemas. Studijuojant Mados inžinerijos bakalauro studijų programą dizaino pakraipos moduliai buvo integruoti su inžineriniais moduliais, taip ugdant ne tik kūrybinius gebėjimus, bet ir buvo mokoma kaip techniškai įgyvendinti suprojektuotą aprangos gaminį. Bakalauro studijų metais susidomėjau moksliniais tyrimais, kurie orientuoti į tekstilės medžiagų savybių gerinimą.
Mokslininko-tyrėjo profesijoje techninės žinios yra vienas iš svarbiausių kriterijų sprendžiant aktualias mokslines problemas. Tad renkantis magistratūros studijas norėjau, jog studijos praplėstų turimas technines žinias. Magistratūros studijų metais pagilintos ir naujai įgytos technologinės žinios buvo sėkmingai pritaikytos studijuojant trečiosios pakopos Medžiagų inžinerijos studijų programą.
Dabartiniame profesiniame kelyje bakalauro ir magistratūros studijų metais įgytos kompetencijos padeda analizuoti mokslinių tyrimų rezultatus ir prognozuoti naujai suprojektuotų tekstilinių medžiagų savybes.

Ana Černiavskaja

Ana Černiavskaja

Absolventė

 

Šios studijų programos dėstytojai yra savo srities profesionalai, sukaupę vertingą patirtį medžiagų inžinerijos srityje ir besidomintys naujausiomis technologijomis. Magistro studijose įgijau tekstilės ir aprangos technologijų, skaitmeninės mados ir virtualių technologijų aprangos pramonėje žinių, kurias galėjau sėkmingai pritaikyti studijų metu bei dabartinėje profesinėje veikloje. Magistro baigiamajame projekte naudojant 3D virtualias technologijas sukūriau inovatyvų aprangos gaminį, kurį pristačiau inovacijų ir technologijų parodoje ,,Technorama 2022”. Studijos ir jų metu atlikti moksliniai tyrimai tapo svarbiu žingsniu keičiant profesinės karjeros kryptį, ją siejant su mokslu ir naujausiomis technologijomis.

Giedrė Grinkevičiūtė

Giedrė Grinkevičiūtė

Absolventė

 

Šios studijos įsiminė dėl plataus dėstomų dalykų pobūdžio: nuo 3D spausdinimo technologijų ir sumaniosios tekstilės iki mados tendencijų prognozių ir prekės ženklų komunikacijos. Tai parodo, kokia įvairi šiandien yra mados industrija. Studijų metu susipažinau su skirtingomis šios industrijos sritimis, taip tarsi išbandžius jėgas ir ,,pasimatavus" skirtingas profesijas, lengviau pasirinkti dominančią sritį.

Ugnė Gliaudelytė

Ugnė Gliaudelytė

Absolventė

 

Magistro studijų programą rinkausi labai atsakingai ir žinodama, ko tikiuosi iš studijų bei kokių žinių noriu įgyti. Turėjau suplanavusi ir savo baigiamojo darbo temą, todėl man buvo svarbu, kad studijuodama galėčiau ją plačiau patyrinėti.
Mados inovacijų technologijų studijų programą pasirinkau todėl, kad studijuojamų dalykų temos apjungė ne tik technologinius, bet ir prekės ženklo dalykus, kas man buvo itin svarbu profesinėje karjeroje.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Jurgita Domskienė
Studentų g. 56, Kaunas
el. p. jurgita.domskiene@ktu.lt