doktorantūros studijos

Asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą, kviečiami stoti į doktorantūros studijas

Sužinok daugiau

Rask studijas

Dėstymo kalba
Lietuvių kalba
Anglų kalba
 

Priėmimo tvarka

 1. Priėmimo į doktorantūros studijas Kauno technologijos universitete taisyklės (toliau – Priėmimo taisyklės 2020 ) nustato tvarką, pagal kurią stojantieji priimami studijuoti KTU koordinuojamų mokslo krypčių doktorantūroje.
 2. Dalyvauti konkurse doktorantūros studijų vietai užimti galima pateikus prašymą ir privalomus dokumentus internetu nustatytomis datomis.
 3. Priėmimas vykdomas tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Į kiekvieną studijų programą stojantieji priimami konkurso tvarka pagal konkursinį balą.
 4. Priėmimas gali vykti keliais etapais, jeigu po pagrindinio priėmimo  lieka laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų.
 5. Priėmimo tvarka į doktorantūros studijas tose mokslo kryptyse, kur KTU yra partnerinė institucija (t.y. edukologijos, sociologijos, politikos mokslų, transporto inžinerijos mokslo kryptyse):
  5.1. į transporto inžinerijos mokslo krypties studijas;
  5.2.  į sociologijos mokslo krypties studijas;
  5.3.  į edukologijos mokslo krypties studijas;
  5.4. į politikos mokslų krypties studijas.
 

Kontaktai

Kur kreiptis renkantis studijas?

Doktorantūros mokykla

K. Donelaičio g. 73,
kab. 422, 423
44249 Kaunas, Lietuva
Tel. +370 (37) 30 06 25
mob. tel. +370 626 22701
e. p. doktorantura@ktu.lt
ktu.edu/doktorantura

Darbo laikas:
I-IV nuo 8 iki 17 val.
V nuo 8 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.
Konsultavimo laikas:
I-V nuo 13:00 val

Doktorantūros studijos 2020

Kauno technologijos universitetas siūlo doktorantūros studijas 19-oje mokslo krypčių technologijos, gamtos, socialinių bei humanitarinių mokslų srityse.

 • Jungtinės / dvigubo laipsnio doktorantūros programos
 • Aktualios mokslinių tyrimų tematikos
 • Bent vienas modulis išklausomas užsienio institucijoje
 • MTEPI gebėjimų ugdymas ir stiprinimas
 • Tarptautinė doktorantų vasaros mokykla perkeliamųjų gebėjimų ugdymui
 • Intensyvieji doktorantūros moduliai anglų kalba
 

Datos ir terminai

Kaip ir kada vyksta priėmimas?

Priėmimas vyksta keliais etapais: pagrindinis priėmimas į Kauno technologijos universiteto koordinuojamas doktorantūros studijas organizuojamas birželio mėnesį. Papildomas priėmimas organizuojamas rudenį, jeigu lieka laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų.

 

Pagrindinio priėmimo į Universiteto koordinuojamas doktorantūros studijas datos:

 

Priėmimo į doktorantūrą procedūros Datos
Priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas (internetu) nuo 2020 m. birželio 8 d. iki  birželio 23 d. 10.00 val.
Priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas  (internetu) kandidatams, išsilavinimą įgijusiems užsienio aukštojo mokslo institucijoje, ir neturintiems diplomo pripažinimą Lietuvoje patvirtinančio dokumento 2020 m. gegužės 1–15 d.
Apeliacijų dėl neteisingo priėmimo dokumentų įvertinimo pateikimas 2020 m. birželio 23 d., 13.00–14.00 val.
Apeliacijų dėl neteisingo priėmimo dokumentų įvertinimo skelbimas 2020 m. birželio 23 d., 15.30 val.
Motyvaciniai pokalbiai su mokslo krypčių doktorantūros komitetais 2020 m. birželio 25, 26 ir 29 d.
Stojančiųjų į doktorantūros studijas informavimas apie konkurso rezultatus priėmimo informacinėje sistemoje 2020 m. birželio 29 d. nuo 16.00 val.
Apeliacijų dėl priėmimo rezultatų pateikimas 2020 m. birželio 30 d., 8.00–10.00 val.
Apeliacijų dėl priėmimo rezultatų skelbimas 2020 m. birželio 30 d., 11.00 val.
Stojančiųjų į doktorantūros studijas informavimas apie galutinius konkurso rezultatus priėmimo informacinėje sistemoje 2020 m. birželio 30 d., 13.00 val.
Sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais į doktorantūros studijas 2020 m. liepos 1–2 d., 13.00–17.00 val.

 

 

Priėmimo į transporto inžinerijos mokslo krypties doktorantūros studijas datos

Priėmimo procesą koordinuoja VGTU

Priėmimo į doktorantūrą procedūros Datos
Priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas (internetu) 2020 m. birželio 25 – liepos 1 d. (iki 10.00 val.)
Motyvaciniai pokalbiai su mokslo krypčių doktorantūros komitetu (VGTU, Vilnius) 2020 m. liepos 3 d.
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo (prioritetinės eilės) skelbimas 2020 m. liepos 7 d. nuo 10.00 val.
Apeliacijų priėmimas 2020 m. liepos 7 d. 13 val.
Apeliacijų nagrinėjimo rezultatų ir priimtųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2020 m. liepos 8 d. 10.00 val.
Sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais į doktorantūros studijas (KTU, Kaunas) 2020 m. liepos 8 -9  d., 13.00–17.00 val.

 

Priėmimo į sociologijos mokslo krypties doktorantūros studijas datos

Priėmimo procesą koordinuoja VDU

Priėmimo į doktorantūrą procedūros Datos
Priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas 2020 m. liepos 1 – rugojūčio 26 d.
Motyvaciniai pokalbiai su mokslo krypčių doktorantūros komitetu (VDU) 2020 m. rugsėjo 10 d.
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus 2020 m. rugsėjo 16 d.
Apeliacijos doktorantūros komitetui 2020 m. rugsėjo 17 – 21 d.
Apeliacijos institucijos vadovui 2020 m. rugsėjo 22 – 24 d.
Priimtųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2020 m. rugsėjo 28 d.
Sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais į doktorantūros studijas (KTU) 2020 m. rugsėjo  29 – 30 d.

 

Dokumentų pateikimas

Prašymai ir dokumentai dalyvauti priėmimo į doktorantūros studijas konkurse teikiami tik elektroniniu būdu, vadovaujantis Kauno technologijos universiteto priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Stojantysis KTU priėmimo į doktorantūrą informacinėje sistemoje užpildo prašymą ir prideda visus priėmimo taisyklėse nurodytus privalomus dokumentus. Pateikus ne visus reikalingus dokumentus, prašymas nenagrinėjamas.

Motyvaciniai pokalbiai

Visi stojantieji turi dalyvauti priėmimo į doktorantūrą mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdyje.

Pagrindinio priėmimo motyvacinių pokalbių tvarkaraštis bus skelbiamas birželio mėn. pabaigoje.

Pakviestųjų studijuoti informavimas

Apie preliminarius stojimo rezultatus stojantieji informuojami po priėmimo į doktorantūrą posėdžio. Pakviestieji į doktorantūrą informuojami asmeniškai per Priėmimo į doktorantūrą informacinę sistemą.

Informacija apie priėmimo rezultatus telefonu neteikiama.

Apeliacijų teikimas

Apeliacijos dėl Universitete vykdomo priėmimo į mokslo krypties doktorantūros studijas procedūrinių pažeidimų ir kitais tiesiogiai su priėmimo procedūromis susijusiais klausimais teikiamos Universiteto Doktorantūros mokyklai priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

Sutarčių pasirašymas

Asmenys, pakviesti studijuoti doktorantūroje, turi su Universitetu sudaryti studijų sutartį, kuri pasirašoma Doktorantūros mokykloje.

Jei pakviestieji studijuoti Taisyklėse nustatytais terminais sutarties nesudaro, jiems pakvietimas studijuoti Universitete nebegalioja, o į atsilaisvinusias vietas mokslo krypties komiteto sprendimu kviečiami aukščiausią konkursinį balą turintys, bet nepakviesti studijuoti, arba atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.

 

Tyrimų tematikos

Technologijos mokslai

Gamtos mokslai

Socialiniai mokslai

Humanitariniai mokslai

 

D.U.K.

Kokie minimalūs reikalavimai stojančiajam?

Priėmimo į Doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą.

Papildomi minimalūs reikalavimai:
stojant į doktorantūros studijas chemijos inžinerijos, chemijos mokslo kryptis –  universitetinėse I-os ir II-os pakopos studijose išklausytų chemijos inžinerijos ir chemijos krypties dalykų ECTS kreditų suma turi būti ≥30.
stojant į informatikos inžineriją – technologijos arba gamtos mokslų bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai.

 

Ar galiu stoti į doktorantūrą, pateikdamas užsienyje įgyto išsilavinimo dokumentus (bakalauro/magistro diplomus)?

Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje. Išsilavinimo dokumentų pripažinimą vykdo Universitetas, nustatyta tvarka ir terminais gavęs stojančiojo prašymą dalyvauti konkurse į doktorantūros studijas.
Diplomų pripažinimo proceso trukmė 2-10 savaičių.

 

Aukštoji mokykla magistro diplomą su priedėliu išduos man vėliau negu pasibaigs dokumentų konkursui pateikimo terminas. Ar aš vis tiek galiu dalyvauti konkurse į doktorantūrą?

Taip, galite dalyvauti konkurse.  Tokiu atveju iki dokumentų pateikimo termino pabaigos Jūs turėsite pateikti pažymą iš aukštosios mokyklos su gautais kreditais ir įvertinimais.

 

Jeigu neturiu IELTS, TOEFL, CEFR anglų kalbos lygio sertifikato, ar tinka kitokia pažyma nurodanti mano anglų kalbos lygį?

Stojantysis turi pateikti IELTS, TOEFL, CEFR anglų kalbos lygio sertifikatą ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduotą pažymą, įrodančią anglų kalbos lygį, jei bakalauro arba magistro studijos baigtos ne anglų kalba.
Jeigu diplomo priedėlyje (išduoto ne anksčiau nei prieš du metus) nurodytas anglų kalbos lygis, sertifikato ar pažymos papildomai pateikti nereikia.
Dėl anglų kalbos lygio nustatymo ir pažymos išdavimo galima kreiptis į  KTU Užsienio kalbų centrą arba bet kurią įstaigą, atliekančią anglų kalbos lygio nustatymą, pvz. kalba.lt, anglustudija.lt, ames.lt, intellectus.lt ar kt.

 

 

Kokie yra atrankos kriterijai stojant į doktorantūrą?

Stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Konkursinis balas stojant į doktorantūrą apskaičiuojamas pagal stojančiojo magistro (ir bakalauro, kandidatuojant į fizikos bei medžiagų inžinerijos mokslo kryptis) kvalifikacinio laipsnio ar jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedėlio bei mokslinės veiklos rodiklių duomenis. Jį sudaro diplomo priedėlio pažymių svertinio vidurkio, mokslinės patirties, mokslininkų rekomendacijų arba mokslinio tyrimo pasiūlymo pasirinktoje tematikoje motyvacinio pokalbio
įvertinimų pagal dešimtbalę vertinimo sistemą, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma.

Kokius mokesčius turi sumokėti stojantysis?

Stojantieji moka stojamąją studijų įmoką:
40 EUR – Lietuvos ir kiti Europos Sąjungos piliečiai;
100 EUR – ne Europos Sąjungos piliečiai.
Išlygos skelbiamos priėmimo taisyklėse.

 

Ar gali kitas asmuo sumokėti stojamąją įmoką už stojantįjį?

Stojamąją įmoką už stojantįjį gali sumokėti kitas fizinis ar juridinis asmuo, tokiu atveju mokėjimo duomenyse turi būti nurodytas asmens, už kurį mokama, vardas, pavardė, asmens kodas ir mokėjimo paskirtis. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ir įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

 

Jeigu neįstojau, ar galiu susigrąžinti sumokėtą stojamąją įmoką?

Užregistravus prašymą leisti dalyvauti doktorantų priėmimo konkurse, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.

 

Kokie yra sąskaitų rekvizitai?

Mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas. Mokantiems iš užsienio banko sąskaitos būtina nurodyti stojančiojo studijuoti vardą ir pavardę.
Gavėjas – Kauno technologijos universitetas
Swedbank: LT54 7300 0100 0251 0317, SWIFT XABALT 22
SEB bankas: LT75 7044 0600 0310 4494, SWIFT CBVILT 2X
Luminor bankas: LT70 4010 0425 0240 0369, SWIFT AGBLLT 2X

Ar doktorantūros studijos mokamos?

Doktorantūros studijos gali būti valstybės finansuojamos ir valstybės nefinansuojamos.

Priimtieji į valstybės finansuojamą vietą nemoka už studijas, jie gauna valstybės paramą (stipendiją).

Priimtieji į valstybės nefinansuojamą vietą moka už studijas nustatytą kainą. Mokestį už studijas gali mokėti pats doktorantas arba trečioji šalis.

 

Kokia metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje doktorantūroje?

2020 m. pradėsiantiems studijuoti doktorantūroje valstybės nefinansuojamose studijų vietose metinė studijų kaina bus patvirtinta 2020 m. gegužės mėn.

2019 m. taikoma metinė studijų kaina studijuojant valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Mokslo sritis Metinė studijų kaina, EUR
Technologijos mokslai 8583
Fizinių mokslai 9449
Socialiniai mokslai 7685
Humanitariniai mokslai 9110

Ar doktorantas gauna stipendiją?

Studijuojantys valstybės finansuojamose doktorantūros studijose gauna Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės paramą:
pirmųjų metų doktorantai – 19,0 BSI/mėn.
antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų doktorantai – 22,0 BSI/mėn.
Nuo 2020.01.01 BSI = 39 Eur.

 

 

 

 

Ar doktorantas gauna paramą dalyvavimui konferencijose, mokslinėms publikacijoms ir pan?

KTU doktorantai gali pasinaudoti Universiteto Doktorantūros fondo bei Tarptautinių mokslinių renginių fondo parama doktorantūros modulio/-ių užsienyje klausymui, dalyvavimui vasaros/žiemos mokyklose, mokslinių tyrimų rezultatų pristatymui tarptautinėse konferencijose, ir pan.

 

Doktorantai gali pretenduoti į papildomą universiteto ir išorinių fondų paramą:
– už puikius studijų ir mokslinių tyrimų rezultatus
– studijoms, mokslinei kūrybinei veiklai,
– akademiniam mobilumui užsienio mokslo ir studijų institucijose.