Doktorantūros studijos

Doktorantūros studijos technologijos, fizinių, socialinių bei humanitarinių mokslų srityse 19–oje mokslo krypčių (iš jų 10-yje kartu su kitomis mokslo institucijomis).

Rask studijas

Priėmimo tvarka

 1. Priėmimo į doktorantūros studijas Kauno technologijos universitete 2018 m. taisyklės (toliau – Priėmimo taisyklės) nustato tvarką, pagal kurią stojantieji priimami studijuoti KTU koordinuojamų mokslo krypčių doktorantūroje.
 2. Dalyvauti konkurse doktorantūros studijų vietai užimti galima pateikus prašymą nustatytomis datomis.
 3. Priėmimas vykdomas tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Į kiekvieną studijų programą stojantieji priimami konkurso tvarka pagal konkursinį balą.
 4. Priėmimas gali vykti keliais etapais, jeigu po pagrindinio priėmimo  lieka laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų.
 5. Priėmimo tvarka į doktorantūros studijas tose mokslo kryptyse, kur KTU yra partnerinė institucija, skelbiama atskirai:
  5.1. priėmimo į politikos mokslų doktorantūrą taisyklės;
  5.2. priėmimo į sociologijos doktorantūrą taisyklės;
  5.3. priėmimo į edukologijos doktorantūrą taisyklės;
  5.4. priėmimo į transporto inžinerijos doktorantūrą taisyklės.

Kur kreiptis renkantis studijas?

Tarptautinė doktorantūros mokykla

K. Donelaičio g. 73,
kab. 422, 423
44249 Kaunas, Lietuva
Tel. +370 (37) 30 00 49
mob. tel. +370 626 22701
e. p. doktorantura@ktu.lt
ktu.edu/doktorantura

Darbo laikas:
I-IV nuo 8 iki 17 val.
V nuo 8 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.
Konsultavimo laikas:
I-V nuo 13:00 val

Doktorantūros studijos 2018

Kauno technologijos universitetas siūlo doktorantūros studijas 19-oje mokslo krypčių technologijos, fizinių, socialinių bei humanitarinių mokslų srityse.

 • Jungtinės / dvigubo laipsnio doktorantūros programos
 • Aktualios mokslinių tyrimų tematikos
 • Intensyvieji doktorantūros moduliai anglų kalba
 • Bent vienas modulis išklausomas užsienio institucijoje
 • MTEPI gebėjimų ugdymas ir stiprinimas
 • Tarptautinė doktorantų vasaros mokykla perkeliamųjų gebėjimų ugdymui
 

Datos ir terminai

Kaip ir kada vyksta priėmimas?

Priėmimas vyksta keliais etapais: pagrindinis priėmimas į Kauno technologijos universiteto koordinuojamas doktorantūros studijas organizuojamas birželio mėnesį. Papildomas priėmimas organizuojamas, jeigu lieka laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų.

 

2019 m. pagrindinis priėmimas į doktorantūros studijas

tikslios datos bus skelbiamos 2019 m. pradžioje

Prašymų leisti dalyvauti konkurse priėmimo registracija 2019 m. birželio mėn
Motyvaciniai pokalbiai 2019 m. birželio pabaiga
Sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais į doktorantūrą 2019 m. liepos pradžia

Dokumentų pateikimas

Prašymai 2018 m. priėmimui į doktorantūros studijas Kauno technologijos universitete priimami priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Stojantysis KTU priėmimo į doktorantūrą informacinėje sistemoje užpildo prašymą, atspausdina, pasirašo ir kartu su kitais reikalaujamais dokumentais pristato į Tarptautinę doktorantūros mokyklą.

Motyvaciniai pokalbiai

Visi stojantieji turi dalyvauti priėmimo į doktorantūrą mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdyje.

Pakviestųjų studijuoti informavimas

Apie preliminarius stojimo rezultatus stojantieji informuojami po priėmimo į doktorantūrą posėdžio. Pakviestieji į doktorantūrą informuojami asmeniškai per Priėmimo į doktorantūrą informacinę sistemą.

Informacija apie priėmimo rezultatus telefonu neteikiama.

Apeliacijų teikimas

Apeliacijos dėl Universitete vykdomo priėmimo į mokslo krypties doktorantūros studijas procedūrinių pažeidimų ir kitais tiesiogiai su priėmimo procedūromis susijusiais klausimais teikiamos Universiteto Tarptautinės doktorantūros mokyklai priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

Sutarčių pasirašymas

Asmenys, pakviesti studijuoti doktorantūroje, turi su Universitetu sudaryti studijų sutartį, kuri pasirašoma Tarptautinėje doktorantūros mokykloje.

Jei pakviestieji studijuoti Taisyklėse nustatytais terminais sutarties nesudaro, jiems pakvietimas studijuoti Universitete nebegalioja, o į atsilaisvinusias vietas mokslo krypties komiteto sprendimu kviečiami aukščiausią konkursinį balą turintys, bet nepakviesti studijuoti, arba atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.

 

Tyrimų tematikos

Technologijos mokslai

Fiziniai mokslai

Socialiniai mokslai

Humanitariniai mokslai