Veiklos skaitmeninimas ir sistemų architektūros

Informacijos kiekis, svarba ir sudėtingumas šiuolaikiniame pasaulyje nepaliauja augę, todėl žmonėms, verslams ir valstybėms reikia ieškoti naujų būdų, kaip šią informaciją suvaldyti. Kita vertus, auga ir poreikis skaitmeninti įmonių bei organizacijų veiklą. Šiuos iššūkius sprendžia veiklos skaitmeninimo specialistai, informacinių sistemų sprendimų architektai, diegiantys naujausius inžinerinius ir mokslinius sprendimus bei kuriantys kokybiškas ir pažangias informacines sistemas.

Studijuodami šioje programoje sustiprinsite arba įgysite veiklos analizės ir skaitmeninimo, informacinių sistemų ir organizacijų architektūrų, veiklos duomenų analitikos bei vizualizavimo ir IT projektų valdymo kompetencijas. Be to, galėsite gilintis į dirbtinio intelekto, sistemų saugumo ir jų kokybės užtikrinimo sritis arba įgyti pasirinktą kitos studijų krypties MA+ kompetenciją.

 

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Informatikos fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Informacijos sistemos
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 2 m. (vakarinis; mišrusis)
Laipsnis Informatikos mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 5266 €

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Kęstutis Kapočius
Studentų g. 50, Kaunas
El. p. kestutis.kapocius@ktu.lt

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų ar fizinių mokslų krypčių grupės bakalauro laipsnis;

kitos studijų krypčių grupės bakalauro laipsnis
IR ≥ 30 kr. išklausytų informatikos, informatikos inžinerijos ar matematikos studijų krypčių dalykų, arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu)

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

informatikos inžinerijos ar informatikos studijų krypties profesinio bakalauro laipsnis
IR ≥30 kr. informatikos, informatikos inžinerijos ar matematikos studijų krypčių dalykų,
IR iki 60 kr. papildomosios studijos

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

  • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
  • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
  • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 5266 €
Kredito kaina 87,77 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Elementai – duomenys, informacija, žinios, veiklos procesai, reikalavimai sistemai.
Informacinės sistemos – duomenų bazės, funkcijos, paslaugos, architektūra, technologijos.
Technologijos – projektavimo įrankiai, saityno ir mobiliosios technologijos, sauga.
Valdymas – analizė, modeliavimas, projektavimas, metodai, kokybė.
Vartotojų poreikių analizė ir reikalavimų specifikavimas Informacinių sistemų projektų vadyba Informacinių sistemų projektavimas Informacinių sistemų realizavimas

 

 

Programos vertės

Studijos

Veiklos skaitmeninimas, iš esmės

Skaitmeninant veiklą, reikia mokėti analizuoti ir suprasti užsakovų ir naudotojų poreikius bei veiklos procesus, nustatyti ir specifikuoti sistemos ir naudotojų reikalavimus, projektuoti, testuoti ir realizuoti informacinės sistemos programinius komponentus. Studijų dalykai išdėstyti nuosekliai pagal sistemos gyvavimo ciklo etapus, o absolventai įgyja galimybę siekti savo individualius gabumus atitinkančios karjeros veiklos skaitmeninimo ir informacinių sistemų architektūros srityje.

Įgūdžiai

Ko gero, žinosite viską

Nėra vieno universalaus būdo, užtikrinančio kuriamo veiklos skaitmeninimo sprendimo kokybę. Studijuodami galėsite perprasti ir išmokti pasirinkti tinkamus metodus bei priemones projektui valdyti, kompiuterizuojamiems procesams modeliuoti ir analizuoti, reikalavimams surinkti, analizuoti, specifikuoti ir valdyti, informacinėms sistemoms projektuoti, programuoti ir testuoti.

Infrastruktūra

Modernios studijos – modernūs įrankiai

Skirtinguose veiklos skaitmeninimo sprendimo kūrimo etapuose naudojami skirtingi specializuoti įrankiai. Studijuojantieji išmoksta sistemų modeliavimui, analizei ir projektavimui profesionaliai taikyti „No Magic MagicDraw“ programą, reikalavimų analizei ir specifikavimui – „IBM Rational DOORS Next“, projektų valdymui – „MS Project“, veiklos analitikai – „SQL Server Business Intelligence Edition“, programavimui – „.NET Framework“, veiklos procesų valdymui – „Pegasystems PEGA“. Internetinėms išmaniosioms sistemoms kurti naudojamos aktualios semantinės technologijos (RDF, OWL 2, SPARQL), pasaulyje pirmaujanti veiklos taisyklių valdymo sistema „FICO Blaze Advisor“.

Karjera

Platūs karjeros horizontai

Baigę šią studijų programą, galėsite ne tik būti veiklos ir sistemų analitikais, sistemų projektuotojais, testuotojais, kokybės inžinieriais, bet ir siekti sistemų ar sprendimų architekto, projektų vadovo, padalinio ar visos IT verslo įmonės vadovo karjeros.

Paklausa

Tarptautinis pripažinimas

Puikių specialistų rinkoje nėra daug, nes veiklos skaitmeninimo specialistų paklausa darbo rinkoje nuolatos viršija pasiūlą. Todėl savo karjerą galite planuoti ne tik Lietuvoje, bet ir svetur. Jūsų srities kalibro žinovai sėkmingai įsidarbina informacines sistemas kuriančiose, diegiančiose ar eksploatuojančiose verslo įmonėse bei valstybinėse organizacijose.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios ir gebėjimai leis:

– Organizuoti ir valdyti veiklos skaitmeninimo projektus, atlikti procesų analizę ir juos savarankiškai tobulinti;
– Kurti, projektuoti ir analitiškai vertinti organizacijų veiklos ir informacinių sistemų architektūras;
– Projektuoti informacinių sistemų programinę įrangą;
– Kurti veiklos duomenų analitikos sprendimus;
– Skaitmeninti įmonių veiklos procesus.
 

Gali tapti

Organizacijos informacinių sistemų padalinio vadovu (-e)

IT projektų vadovu (-e)

– Tokie žmonės yra procesų koordinatoriai, be kurių strateginio ir metodiško mąstymo joks projektas nepajudėtų iš vietos. Jie planuoja IT projektus, perteikia planą programuotojų komandai bei užtikrina pilną projekto funkcionalumo įgyvendinimą.

Informacinių sistemų architektu (-e), projektuotoju (-a)

– Tai žmonės, priimantys sprendimus dėl informacinių sistemų kūrimo ar vystymo. Jie atlieka kompiuterizuojamos veiklos analizę, specifikuoja reikalavimus informacinėms sistemoms ir jas projektuoja.

Veiklos ir sistemų analitiku (-e)

– Šie profesionalai atlieka organizacijos veiklos ir informacinių sistemų analizę. Jie gali ne tik įvertinti esamą situaciją, bet ir sukurti veiklos ir informacinių sistemų tobulinimo ar plėtros sprendimus.

 

 

MA+ kompetencijos

Kompetencijoje galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas. Pasirinkęs Krypties eksperto kelią, studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs Tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Dr. Aurelijus Morkevičius

Dr. Aurelijus Morkevičius

UAB „Dassault Systemes“ pramonės procesų konsultavimo vyresnysis vadovas, „Object Management Group (OMG)“ UAF standarto grupės vadovas.
Dr. Lina  Bisikirskienė

Dr. Lina Bisikirskienė

UAB „Devbridge LT“ vyresnioji veiklos analitikė ir komandų vadovė
Vidas Trijonis

Vidas Trijonis

UAB „DXC Technology Baltic“ projektų vadovas
Marco Rondelli

Marco Rondelli

„Pegasystems Pega Accademy“ vyresnysis vadovas

 

 

 

D.U.K.

Paskaitos prasideda ne anksčiau 17:30 val. ir dauguma jų yra nuotolinės, todėl net ir intensyvia profesine veikla užsiimantiems studentams pavyksta sėkmingai baigti studijas. Tereikia tik noro ir motyvacijos.

Taip, informatikos mokslų studijų krypčių grupės bakalauro išsilavinimas nėra būtinas su sąlyga, jog pretendentas yra įgijęs inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų ar fizinių mokslų krypčių grupės išsilavinimą arba išklausęs bent 30 kr. informatikos, informatikos inžinerijos ar matematikos studijų krypčių dalykų. Priimant sprendimą atsižvelgiama ir į stojančiojo darbo patirtį.

Dėstytojai yra pasiruošę skirti papildomą asmeninį dėmesį, atsižvelgiant į konkretaus studento turimų bazinių žinių bei įgūdžių lygį. Be to, studentai mokosi ir bendraudami tarpusavyje, o šioje programoje dėl jos gilinamojo pobūdžio visuomet yra IS ar kitų informatikos krypčių specialistų. Patirtis rodo, jog motyvuotiems studentams pavyksta užpildyti spragas ir sėkmingai baigti studijas.

Programa yra gilinamoji, todėl net jei panašius modulius baigėte bakalauro studijų metu, čia tos pačios tematikos bus nagrinėjamos nuodugniau ir labiau priartėjant prie praktikoje sutinkamų scenarijų. Vertinant turinį, tarp privalomų modulių nėra programavimo, o greta informacinių sistemų reikalavimų analizės, projektavimo ir projektų valdymo studijų ugdomos ir veiklos procesų skaitmeninimo, organizacijų architektūros modeliavimo, semantinių duomenų technologijų taikymo bei duomenų analitikos kompetencijos. Be to, krypties eksperto kelią pasirinkę studentai taip pat studijuoja šiuolaikinius mašininio mokymosi metodus, informacinių sistemų kokybės ir saugumo užtikrinimo technologijas. Tiesa, vietoj šio paketo galima rinktis vieną iš MA+ paketų ir įgyti Strateginio valdymo, Verslo teisės, Verslo procesų valdymo ar kitą dominančią gretutinę kompetenciją.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Kęstutis Kapočius
Studentų g. 50, Kaunas
El. p. kestutis.kapocius@ktu.lt