Dirbtinis intelektas

Programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos informatikos specialistus, gebančius kurti intelektines programines sistemas, taikant mašininio mokymo, vaizdų atpažinimo bei duomenų apdorojimo ir analizės algoritmus.

Studijų programa skirta tiems, kurie savo profesinę ateitį sieja su naujų, besiformuojančių technologijų taikymu, kuriant dirbtiniu intelektu grįstus sprendimus, taip pat norintiems išugdyti ne tik taikomąjį, bet ir fundamentinį dirbtinio intelekto algoritmų suvokimą, įgalinantį algoritmų efektyvumo nustatymą, suvokimą kaip atlikti optimizavimą, hibridinių modelių, panaudojant vaizdų bei kalbos apdorojimo ir mašininio mokymo algoritmus, kūrimą bei tinkamų sistemos architektūros parametrų parinkimą intelektualizuotiems sprendimams įgyvendinti.

 

Vieta Kaunas
Informatikos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Informatika
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Informatikos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Tadas Danielius

Duomenų mokslininkas, UAB "IBM Lietuva"
 

Programos vertės

Studijos

Informatikos mokslų studijos

Pirmaisiais studijų metais gilinamasi į programavimo technologijas, algoritmų sudarymo ir analizės, programų kūrimo principus, IT sistemų projektavimą ir modeliavimą – t.y. įsisavinamos būtinos bet kokios srities IT specialistui reikalingos žinios, ugdomos bendrosios programų sistemų ar informatikos sprendimų kūrėjo kompetencijos.  Nuo antrųjų studijų metų pradedama gilintis į dirbtinio intelekto tematikas – duomenų analizę ir apdorojimą, vaizdų analizę ir apdorojimą, mašininio mokymo algoritmus, gilųjį mokymą, mokomasi kurti ir projektuoti dirbtinio intelekto sprendimus ir sistemas.

Įgūdžiai

Puikus programavimo technologijų, dirbtinio intelekto algoritmų išmanymas, praktiniai įgūdžiai, kuriant dirbtiniu intelektu grįstus IT sprendimus

Baigę studijas studentai  geba programavimo, algoritmavimo bei sistemų įdiegimo praktinius įgūdžius pritaikyti realizuojant apsimokančias ir žmogui asistuojančias intelektines sistemas, sprendžiančias realaus pasaulio problemas ir kuriančias tvarią dirbtinio intelekto ekosistemą. Šioje programoje studijuoja aukštus studijų rezultatus demonstruojantys, matematiką ir programavimą ypač mėgstantys, pažangūs studentai. Gera motyvacija lemia kūrybišką bei į studijų rezultatus orientuotą aplinką, padedančią puikiai įsisavinti reikalingas žinias bei įgūdžius.

Karjera

Aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis

Kurdamos IT sprendimus įmonės vis dažniau susiduria su uždaviniais, kuriems spręsti reikalingos dirbtinio intelekto srities žinios ir kompetencijos: vaizdų atpažinimas, objektų klasifikacija, procesų struktūrų identifikavimas, procesų optimizavimas, išskirčių analizė ir kita. Šiuo metu šioje kryptyje jaučiamas ypatingas žmonių, gerai išmanančių programų kūrimo technologijas ir gebančių suprasti dirbtinio intelekto potencialą ir jį panaudoti galutinio IT produkto sukūrimui, stygius. Remiantis Pasaulio Ekonomikos Forumo statistikos duomenimis, tokių specialistų paklausa darbo rinkoje šiuo metu yra ypač didelė ir ateityje tik didės, o darbuotojų atlyginimai išlieka vieni aukščiausių tiek Lietuvoje, tiek Europoje.

Praktika

Galimybė atlikti praktiką lyderiaujančiose programinės įrangos ir IT bei dirbtinio intelekto sprendimus kuriančiose Lietuvos ir tarptautinėse verslo įmonėse

Šiuo metu Lietuvoje privačiame sektoriuje veikia apie 40 įmonių, kurios savo veiklą sieja su DI produktų vystymu.  Tokių kompanijų atstovai yra  UAB „Neurotechnology“, UAB „Centric IT Solutions Lithuania“, „NFQ Technologies“, UAB „Devbridge LT“, UAB „Cujo Baltic“,  UAB „Genius AI“,  UAB „Sonderus LT“, UAB „Terra IT“, UAB  „IBM Lietuva“, UAB „Elitnet“ bei kitos. Studijų metu studentai  turi galimybę susipažinti su šių kompanijų kuriamais produktais, dalyvauti dirbtinio intelekto produktų vystymo procesuose bei  šiose įmonėse atlikti praktiką.

 

Įgūdžių aprašas

Puikus programavimo technologijų, dirbtinio intelekto algoritmų išmanymas , praktiniai įgūdžiai kuriant dirbtiniu intelektu grįstus IT sprendimus
Baigę studijas studentai geba programavimo, algoritmavimo bei sistemų įdiegimo praktinius įgūdžius pritaikyti realizuojant apsimokančias ir žmogui asistuojančias intelektines sistemas, sprendžiančias realaus pasaulio problemas ir kuriančias tvarią dirbtinio intelekto ekosistemą.

Karjera

Kurdamos IT sprendimus įmonės vis dažniau susiduria su uždaviniais, kurių sprendimui reikalingos  dirbtinio intelekto srities žinios ir kompetencijos: vaizdų atpažinimas, objektų klasifikacija, procesų struktūrų identifikavimas, procesų  optimizavimas, išskirčių analizė ir kita. Šiuo metu šioje kryptyje jaučiamas ypatingas žmonių, gerai išmanančių programų kūrimo technologijas ir gebančių suprasti  dirbtinio intelekto potencialą ir jį panaudoti galutinio IT produkto sukūrimui, stygius. Remiantis Pasaulio Ekonomikos Forumo statistikos duomenimis, tokių specialistų paklausa darbo rinkoje šiuo metu yra ypač didelė ir ateityje tik didės, o darbuotojų atlyginimai išlieka vieni aukščiausių tiek Lietuvoje, tiek Europoje.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas;

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 

Papildomi kriterijai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

informacinės technologijos arba fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

 

Studijų kaina

2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Doc. dr. Ingrida Lagzdinytė-Budnikė
Studentų g. 50-402a, Kaunas
Tel. +370 37 300 999
el. p. ingrida.lagzdinyte@ktu.lt