en

Muzikos technologijos

Technologijos – ne vien tik sausi skaičiai ar inžinerija. Tai – ir menai. Puikus pavyzdys yra muzika, kurioje be šiuolaikinių technologijų neįsivaizduojama nei moderni kūryba, nei įgarsinimas ar gera akustika. Technologijos – vienas iš fundamentaliausių muzikos pamatų.

Todėl džiaugiamės galimybe jus pakviesti studijuoti į išskirtiniu turiniu ir puikiais dėstytojais pasižyminčią studijų programą. Čia nagrinėsite muzikos kalbą, akustikos pagrindus, meno produkcijos autorinę teisę, garso technologijas ir jų sintezę, muzikos programinę įrangą, interpretacijos, improvizacijos pagrindus, muzikos įrašų režisūrą, garso ir vaizdo reklamos projektavimą ir kt.

Niekam nebe paslaptis, jog šios programos absolventus puikiai vertina televizijos, radijo stočių, koncertų techninio aptarnavimo kompanijos ar garso įrašų studijos.

Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Muzika
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 3 m. (Dieninė)
Laipsnis Menų bakalauras

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Vytautas Kederys

Muzikos įrašų režisūra

Rytis Ambrazevičius

Akustikos pagrindai

Linas Adomaitis

Muzikos programinė įranga

Dario Martinelli

Audiovizualinio meno istorija

Darius Kučinskas

Muzikos kūryba ir interpretacija
 

Programos vertės

Studijos

Platus žinių bagažas

Muzikos ir technologijų susijungimas – tai tik gražus knygos viršelis. Po juo slypi įdomus ir be galo platus studijų turinys: techninės žinios apie garso įrangą, garso programos ir jų naudojimas, muzikos produkcija, garso inžinerija, kūryba, darbas garso įrašų studijoje tiek režisuojant, tiek prodiusuojant muzikos kūrinius.

Lektoriai

Tikrų specialistų priežiūra

Jums dėstys tikri profesionalai, muzikai ir mokslininkai: Rytis Ambrazevičius, Darius Kučinskas, Dario Martinelli, Linas Adomaitis, Vytautas Kederys, Leonas Berezinas, Antanas Jasenka, Motiejus Bazaras, Mykolas Bazaras ir daugelis kitų.

Įgūdžiai

Pasaulyje pripažinta įranga

Studijų metu dirbsite su pasaulyje pripažinta programine įranga. Tai ypač svarbu, nes ateityje jūsų karjera pareikalaus idealaus tokių programų išmanymo ir naudojimo: Cubase, Samplitude, Ableton, Soundvision, Mapp XT, ArrayCalc ir kt.

Karjera

Karjera jau laukia

Remiantis Lietuvos darbo biržos duomenimis daugiau kaip 80% mūsų absolventų dirba televizijose, radijo stotyse, muzikiniuose bei dramos teatruose, renginių techninio aptarnavimo kompanijose, įrašų studijose.

 

 

Infrastruktūra

Ne tik teorija

Studijuodami ne tik knygas vartysite, bet ir iš tiesų darbuositės ir kursite. Tam jums bus atvira KTU garso įrašų studija bei specialiai muzikos technologams (šios programos studentams) pritaikyta kompiuterių klasė. Be viso to – į jūsų projektus ir paskaitas įsitrauks tikri praktikai: iš teatro, televizijos, renginių organizavimo sričių.

Atsiliepimai

Aleksandra Suchova

LRT garso režisierė

 

Įgytas Universitetinis išsilavinimas KTU buvo labai tvirtas žingsnis mano karjeros pradžioje. Studijos suteikė gebėjimą ne tik pritaikyti išmoktas tiesas kasdieniniame darbe, bet ieškoti ir matyti platesnes galimybes, mąstyti ir kurti sau profesionalią erdvę, kurioje galiu realizuoti save. Įvairiapusiškas studijų kontekstas suteikė žinių skirtingose garso režisūros sferose, tai padeda dirbti su įvairiais projektais, taikyti savo žinias tiek televizijos transliacijose tiek gilinantis į man asmeniškai įdomiausią garso režisūros sritį – akademinės muzikos įrašus. Taip pat studijos suteikė galimybę pažinti ir bendradarbiauti su įdomiais žmonėmis, menininkais. Studijų metu sukurta kontaktų bazė yra vertingas lobis mano kasdieniniame profesiniame gyvenime.

Dalius Nomicas

UAB „Midiaudio“ direktorius

 

Į įmonę esame priėmę muzikos technologijų absolventą ir jo darbu esame patenkinti - pakankama kvalifikacija, turi praktinės patirties, lengvai įsitraukė į įmonės veiklą. Apskritai, visur, kur tenka dirbti su muzikos technologijų absolventais, darbas einasi sklandžiai.

Karjera

Jūsų žinios leis:

 • Naudotis muzikos technologijų programine bei aparatūrine įranga.
 • Suprasti muzikos stilius ir žanrus.
 • Valdyti bei planuoti muzikos įrašymo ir transliavimo procesus.
 • Atlikti, redaguoti garso įrašą ir jį paruošti leidybai.
 • Parengti renginio įgarsinimo planą ir jį realizuoti.
 • Atlikti garso transliavimo darbus.

 

 

Gali tapti

Tai profesionalai, kurie vadovauja garso komandoms: planuoja bei įgyvendina garso transliacijos ar įgarsinimo darbus, ruošia garso įrašus jų platinimui.

Šie specialistai formuoja komandas, kurios techniškai aptarnauja renginius. Jie analizuoja techninius tokių renginių reikalavimus, sudaro įgarsinimo planus bei juos įgyvendina. Atsižvelgiant į poreikius – jie plečia įmonės techninę, garsinę bazę.

Tokie žmonės užsiima visos įrašų studijos organizavimo veikla. Jie atlieka garso įrašymus, tokius įrašus tvarko bei paruošia platinimui. Šalia savo pagrindinių rolių, jie užsiima ir galimų naujų klientų paieška.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas;

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
Papildomi reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
Papildomi reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

 

Papildomi kriterijai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

stojamasis egzaminas

1

Stojamasis egzaminas

Antrasis dalykas:

rekomenduojama laikyti muzikologijos egzaminą,

už jį skiriami papildomi balai

Trečiasis dalykas:

Ketvirtasis dalykas:

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

 

Studijų kaina

2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 6973 €
Kredito kaina 16,22 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50-121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Lekt. Vytautas Kederys
A. Mickevičiaus g. 37-103, Kaunas
Tel. +370 67 525 987
el. p. vytautas.kederys@ktu.lt