en

Architektūra

Architektūra – tai meno ir technologijos samplaika. Kūrybiškas erdvių, kuriose gyvename, dirbame ar ilsimės projektavimas, pasitelkiant šiuolaikines technologijas bei suprantant tiek istorinę, tiek estetinę aplinką ir kontekstą.

Architektūros vientisųjų studijų absolventas gebės rengti ir vizualizuoti inovatyvius architektūrinio projektavimo ir urbanistinio planavimo sprendimus, kurti gyvenamosios, visuomeninės, inžinerinės, pramoninės ir kitų paskirčių statinius. Absolventas taip pat gebės formuoti kraštovaizdį, remiantis pažangiausiomis technologijomis ir sociokultūrinio ir ekologinio konteksto ypatumais bei analizuoti ir projektuoti erdves ir pastatus, atsižvelgiant į vartotojo poreikius.

Studijose naudojami inovatyvūs mokymo metodai: atvejų analizė, iššūkiais, eksperimentiniu projektavimu grįstas mokymas. Įgyjami projektavimo skaitmenizavimo (BIM), parametrinio projektavimo, projektų foto-realistinio vizualizavimo, didelių teritorijų erdvinės analizės ir modeliavimo (GIS) įgūdžiai. Įgijęs KTU architekto diplomą ir gavęs Lietuvos architektų rūmų atestatą, absolventas galės užsiimti architekto veikla visoje Europos Sąjungoje.

Dinamiška, inovatyvi ir kartu praktiška programa realizuojama pasitelkiant Studio metodą – studijų moduliai integruojami į vieną kompleksinę užduotį. Programos išskirtinumas – egzistuojančių tipologijų istorinė, kultūrinė, teorinė ir filosofinė kritinė analizė, siejama su estetinių prototipų kūrimu, integruojant konstrukcinius, medžiaginius, mechaninius, ekologinius ir ekonominius tyrimus.

Studijuok
Kodas 6011PX003
Vieta Kaunas
Statybos ir architektūros fakultetas
Pakopa Vientisosios studijos
Kryptis Architektūra
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 5 m. (Dieninė)
Laipsnis Menų magistras

Kviestiniai lektoriai

Akkelies van Nes

Technologijų universitetas (Olandija)

Johan De Wachter

Architektas, "2DVW Architects bvba in Antwerp" įkūrėjas ir partneris

Arne Riekstins

University of Monterrey, mokslų daktaras
 

Programos vertės

Studijos

Sandūra tarp technologinių, fizinių, socialinių, humanitarinių mokslų ir menų

Integralus tarpdalykinis modulių karkasas įgalina kiekvieną studentą eiti savitu įvairialypės saviraiškos keliu, nuosekliai plečiant ir gilinant projektavimo patirtį ir įvertinant tarpdalykinį kontekstą.

Lektoriai

Tarptautinę patirtį turintys kviestiniai dėstytojai

Kviečiami dėstyti užsienyje praktika užsiimantys architektai, urbanistai ir mokslininkai iš garsių užsienio universitetų.

Įgūdžiai

Ugdomi architektai su giliomis technologinėmis žiniomis ir komunikaciniais įgūdžiais

Studentai, pasirinkdami alternatyvius modulius, gali gilinti komunikacinius gebėjimus arba technologines žinias.

Karjera

Absolventai dirba visame pasaulyje

Nuo 2012 m. KTU bakalauro diplomai pripažįstami Europos Sąjungoje, todėl darbo galimybės tikrai didelės. Absolventai dirba ne tik Europos Sąjungos šalyse, bet ir Kinijoje (Andrius Kenstavičius), Japonijoje (Kristijonas Būdelis). 2013 m. studijų programą baigė pirmieji du studentai užsieniečiai (Liu Yanwei ir Sharida Hekmat). Jų diplomai pripažinti Kinijoje ir Junginiuose Arabų Emyratuose.

Aplinka

Jauki studijų atmosfera ir glaudūs studentų ir dėstytojų ryšiai

Lyginant su kitomis Lietuvos architektūros mokyklomis, Kauno technologijos universitetas išsiskiria jaukia studijų atmosfera ir glaudžiais studentų ir dėstytojų ryšiais („atradimas kartu“ – dėstytojas kaip partneris), akademinių žinių ir praktinių įgūdžių integracija, studentų įtraukimu mokslinę veiklą.

 

Įgūdžių aprašas

Kompiuterinis projektavimas– principai, struktūra, metodai, technologijos.
Pastatai – žmonės, jungtys, konstrukcijos, medžiagos.
Miestas – ryšiai, bendravimas, judėjimas, erdvės.
Komunikacija – virtuali realybė, parametrinė animacija, instaliacija.
Konceptualių ir kontekstualių pastatų, urbanistinių ir kraštovaizdžio projektų rengimas Projektavimas remiantis estetiniais, techniniais, ekologiniais, ekonominiais, ergonominiais, kultūriniais ir socialiniais kriterijais Projektavimas naudojant pasaulinei rinkai aktualią programinę įrangą bei metodus (BIM, CAD, Space Syntax, ArcGIS ir kt.) Įvairių komunikacijos priemonių taikymas

Atsiliepimai

Vilius Adomavičius

Architektų biuro „Vilius ir partneriai“ vadovas

 

Penkerius metus vadovauju Architektūros bakalauro studijų baigiamųjų darbų gynimo komisijai, todėl turiu puikią galimybę stebėti studentų parengimo lygį. Reikia pasakyti, kad kiekvienais metais, tobulėjant studijų programai, jis kyla. Mūsų biure dirbo nemažai absolventų. Mes likome labai patenkinti jų žiniomis, požiūriu į profesiją ir kūrybiškumu. Esu tikras, kad ir ateityje nusivilti neteks.

Kristijonas Būdelis

„Takram Design Engineering“ (Japonija) architektas

 

Prieš kelerius metus baigiau architektūros bakalauro studijas KTU. Studijos KTU privertė mokytis ir ieškoti informacijos savarankiškai, kas galiausiai labai pagelbėjo pradėjus dirbti architektu Japonijoje. Universiteto pagalba aš susiradau metų trukmės praktiką Tokijo mieste, Japonijoje. Tai lėmė tolimesnę mano kaip architekto karjerą šioje šalyje. Dabar čia jau eina ketvirti profesionalaus darbo metai. Esu labai dėkingas KTU studijoms ir bakalauro metu kuravusiems dėstytojams, kurie teikė ne tik profesionalią pagalbą, bet ir visada padėdavo asmeniškai sudėtingesniu laikotarpiu. Keli dėstytojai tapo draugais ir santykiai išliko iki dabar. Studijų metu įgytas žinias buvo pakankamai paprasta pritaikyti praktikoje. Dalis dėstomų dalykų rėmėsi pasaulio praktikomis, kas gelbėjo dirbant su garsiais architektais tokiais, kaip Kuma Kengo, Toyo Ito. Kraštovaizdžio architektūros ir Teritorijų planavimo paskaitos gelbėjo darant milžiniškus tyrimus Solt Leik Sičio naujo įvaizdžio kūrimo projekte. Ruošiantis šiam projektui atlikau tyrimus, kurių dalį išmokau minėtose paskaitose. Negana to, jeigu kildavo klausimas jau dirbant profesionaliai, visuomet galėdavau kreiptis į buvusius dėstytojus, kurie visada mielai padeda kuo gali.

Karjera

Studento kompetencijos

– problemų identifikavimo ir sprendimo;
– idėjų generavimo ir realizavimo;
– komandinio, grupinio darbo;
– vadovavimo ir darbo su žmonėmis.

 

Studento gebėjimai

– gebės analizuoti ir projektuoti erdves naudotojo / vartotojo / architekto požiūriais;
– gebės vizualizuoti inovatyvius architektūrinio projektavimo ir urbanistinio planavimo sprendimus;
– gebės vykdyti mokslu grįstus tyrimus.

 

 

Gali tapti

Pastatų architektu (-e)

– statybos plotų apžiūra, suinteresuotųjų subjektų konsultavimas, siekiant nustatyti siūlomų pastatų tipą, stilių ir dydį;
– projekto eskizų, brėžinių ir dokumentų rengimas, struktūrinių, mechaninių ir estetinių elementų įtraukimas į galutinį projektą;
– statybos ar remonto darbų priežiūra, užtikrinant techninių sąlygų ir kokybės standartų laikymąsi.

Saityno ir multimedijos kūrėju (-a)

– kompiuterinio kodo projektavimas, interneto svetainių analizė ir projektavimas;
– skaitmeninės animacijos, nuotraukų, žaidimų, garso ir vaizdo klipų, interneto taikomųjų programų projektavimas ir kūrimas;
– ryšių su tinklo specialistais palaikymas, siekiant kontroliuoti ir užtikrinti interneto ir saityno serverio saugumą, erdvės paskyrimą, naudotojų prieigą.

Kraštovaizdžio architektu (-e)

– darbų vietos apžiūra ir suinteresuotųjų subjektų konsultavimas kraštovaizdžio architektūros klausimais;
– projektų, brėžinių ir planų rengimas, problemų sprendimo būdų pateikimas;
– techninių sąlygų ir sutarčių, taip pat kvietimų teikti paraiškas viešiesiems pirkimams klientų vardu rengimas.

Urbanistu (-e)

– urbanizuotoje teritorijoje galiojančių teisinių dokumentų analizavimas, darbų vietos apžiūra ir suinteresuotųjų subjektų konsultavimas kraštovaizdžio architektūros klausimais;
– teritorijos planų rengimas, problemų sprendimo būdų pateikimas;
– teisinių derinimo procedūrų vykdymas, projektųviešinimas, suinteresuotų socialinių grupių įtraukimas.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2020 ir 2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2018 -2016 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
Papildomi reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

stojamasis egzaminas

0,5

Stojamasis egzaminas

Antrasis dalykas

matematika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,1

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Kauno technologijos universiteto, Vilniaus dailės akademijos ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto bendrai vykdomo stojamojo meninio architektūrinio išsilavinimo egzamino 2020 m. užduočių parengimo ir vykdymo tvarkos aprašą rasite čia.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Pirmoji studijų dalis (iki 240 kreditų)
Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €
 
Antroji studijų dalis (nuo 241 iki 300 kreditų)
Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė

Studentų g. 50–121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt 

 

Studijų programos vadovas

Jūratė Kamičaitytė-Virbašienė

e. p. jurate.kamicaityte@ktu.lt