en

Ekonomika

Tai mokslas ir begalinis tyrimas apie tai, kaip veikia mūsų pasaulis. Ieškome atsakymų, kaip visuomenės, vyriausybės ir verslai atlieka sprendimus, kaip efektyviausiai skirstyti ribotus išteklius ir iš to gauti daugiausiai naudos.

Ekonomikos specialistų užduotis – būti tų sprendimų priešakyje, numatyti ekonomines problemas iš anksto ir pasiūlyti naujus, geresnius sprendimus.

Galėsite rinktis vieną iš 18 krypčių kompetencijų blokų – taip specializuotis ir įgyti konkurencingų žinių, reikalingų darbo rinkoje.

Galite studijuoti kur norite

Studentai pagal „Erasmus“ mainų programą skatinami išvykti vieno semestro trukmės studijoms į bet kurį kitą užsienio universitetą arba praktikai pasirinktoje užsienio verslo įmonėje.

Tave dar gali sudominti

Kviestiniai lektoriai

Anilas Markandya

Nobelio premijos laureatas, Bath universiteto profesorius, „Basque Centre for Climate Change“ mokslo vadovas. Paskaitos tema: „Current challenges in the impacts and adaptation to climate change“: „Sustainability and green economy“.

Jūratė Šovienė

Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja, tarybos narė. Paskaitų temos: „Konkurencija ir reguliavimas“, „Reguliavimo įtaka konkurencijai rinkoje“, „Konkurencijos politika Lietuvoje“, „Reguliavimo poveikis konkurencijai rinkoje“.

Vytautas Čirvinskas

SEB banko vyresnysis projektų vadovas. Paskaitos tema: „Išvestinės finansinės priemonės“.

Raimondas Kuodis

Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas, makroekonominės politikos ir viešosios ekonomikos ekspertas. Paskaitų temos: „Kodėl neatsigauna Europos ekonomika: makroekonominės politikos institucijų kritika“, „Makroekonominė politika: šiuolaikinių centrinių bankų vaidmuo“.
 

Programos vertės

Ne vienas, o du diplomai

Studijuodami ekonomiką šiame universitete turite dvi galimybes. Pirma galimybė – gauti prestižinį Kauno technologijos universiteto diplomą. Antroji – jei mokate prancūzų kalbą, galite išsinešti du diplomus – lietuviškąjį KTU ir prancūzišką „Le Mans Université“.

„Bloomberg“ sertifikatas

Studijų metu galėsite naudotis pačiais naujausiais ir aktualiausiais „Bloomberg“ analitiniais duomenimis, o baigę studijas papildomai turėsite „Bloomberg Market Concepts“ (BMC) išmanųjį sertifikatą ir nepamainomos patirties dirbant su aukščiausio tarptautinio lygio duomenų platformomis.

Šių laikų ekonomika. Šių laikų studijos

Programa orientuota ne tik į žinias, tačiau ir į besikeičiantį ekonomikos pasaulį. Universitete bendrausime su jumis, kaip su jaunuoju profesionalu, kuris gali mąstyti kritiškai ir analitiškai, dirbti komandoje ir ieškoti naujų atsakymų į, atrodytų, amžinus klausimus.

Žinoma, gilinsimės ir į mikroekonomikos bei makroekonomikos, ekonominės statistikos ir ekonometrijos, viešosios ekonomikos ir mokesčių, tarptautinės ekonomikos ir prekybos, regionų ekonomikos, finansų ir apskaitos analizės sritis ir jose kylančius klausimus.

Taip pat galėsite rinktis vieną iš 18 krypčių kompetencijų blokų – taip specializuotis ir įgyti konkurencingų žinių, reikalingų darbo rinkoje.

Nauji būdai mokytis

Studijuodami Ekonomiką kartu įstosite ir į gyvybingą intelektinę bendruomenę, kurioje visada rasite bendraminčių ir erdvės diskusijai. KTU susipažinsite su pažangiais dėstymo metodais: atvejų analize, eksperimentinėmis technikomis, verslo scenarijų simuliacijomis, probleminiu mokymu, taip pat SPSS, „EViews“ programiniais paketais ir „Bloomberg“ platforma.

Karjeros galimybės? Įmanoma viskas!

Baigę studijas absolventai puikiai supras vyriausybės politikos formavimą, verslo elgesį ir ekonominių sistemų pokyčius, vykstančius visame pasaulyje.

Net 85 proc. įsidarbina iškart po studijų baigimo, o nemaža dalis studentų – dar studijuodami ar atlikdami praktiką.

 

Įgūdžių aprašas

Ekonomikos procesų pažinimas – įmonės, pramonės sektoriaus, šalies ir pasaulio nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.
Rinkos analizė – struktūra, efektyvumas, reguliavimo politika.
Vertinimas – įmonės tikslų, išteklių ir veiklos rezultatų, nacionalinės ir tarptautinės verslo aplinkos.
Duomenų analitika – programavimo pagrindai, didžiųjų duomenų rinkimas ir tyryba, modeliavimas ir prognozavimas.
Duomenų surinkimas, analitika ir vertinimas Ekonominių problemų identifikavimas ir sprendimų modeliavimas Sprendimų priėmimas nuolat kintančioje ekonominėje aplinkoje Veikla globalizacijos sąlygomis

Pasirinkęs BA+ kompetenciją, studentas įgyja žinių ir gebėjimų papildomoje studijų kryptyje bei atranda naujų karjeros perspektyvų.

 

KTU bakalauro studijų programose siūlomi BA+ kompetencijų blokai gali būti kaip studijų plano alternatyva:

 • specializacijoms;
 • asmeniniam modulių rinkiniui (AMR);
 • studijų krypties gilinimosi dalykams.

Kompetencijos įgijimą įrodo Kauno technologijos universiteto pažymėjimo suteikimas ir įrašas diplomo priedėlyje.

Atsiliepimai

Žilvinas Karalevičius

UAB „LSG Sky Chefs Airo Catering Services Lietuva“ pardavimų plėtros Rytų Europai vadovas

 

Vertindamas savo darbuotojų – Ekonomikos programos absolventų – darbą, matau, kad jie turi naujausių ekonomikos žinių, geba jas panaudoti įvairiuose valdymo lygiuose įmonės veikloje. Jie puikiai supranta įmonės finansinius dokumentus, sugeba juos analizuoti, vertinti ir numatyti bei pasiūlyti prioritetines veiklos tobulinimo kryptis. Dauguma iki šiol sutiktų KTU Ekonomikos programos absolventų, su kuriais teko bendrauti ir dirbti, be abejonės yra geri, kompetentingi specialistai.

Ugnius Noreika

UAB „Mastermann“ direktorius

 

Vadovo darbas – nuspręsti, kokia strategija tinkamiausia, tam svarbu tiek suvokti įmonėje vykstančius procesus, tiek įvertinti galimus ekonominės aplinkos pokyčius. Ekonomikos studijos man davė tikrai daug – neturėdamas ekonomikos žinių, negalėčiau dirbti savo darbo, nes ekonominis modeliavimas tai įrankis, kurį naudoju kiekvieną dieną, priimdamas svarbiausius mano įmonei sprendimus.

Karjera

Jūsų įgytos kompetencijos leis:

Atlikti beveik bet kokią duomenų analizę.

Sudaryti ir valdyti įmonės biudžetą.

Pritaikyti pažangius verslo vystymo įrankius.

Suvokti ir įvertinti globaliąją ekonomiką.

Pritaikyti visas turimas žinias vietiniu ir tarptautiniu lygiu.

 

 

Gali tapti

Šie žmonės prognozuoja ir sudarinėja tiek ilgalaikį, tiek trumpalaikį biudžetą̨. Jie vertina investicijas, stebi šalies bei pasaulio ekonomiką, ją paaiškina. Ekonomistai tiria rinkos sąlygas.

Tai specialistai, kurie rengia investicinius bei verslo planus, skaičiuoja įmonių̨ rodiklius, juos vertina. Taip pat nuolat stebi eksporto rinkas, ieško galimybių̨ tarptautinei veiklai.

Šie profesionalai vykdo ekonominius tyrimus, sudarinėja verslo strategijas. Analitikai vertina rinkas, ieško klientų, analizuoja įmonės finansinius rodiklius.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 1680 €
Kredito kaina 28 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

prof. dr. Vaida Pilinkienė

Ekonomikos krypties studijų programų vadovė

Gedimino g. 50-334, Kaunas
tel. +370 (686) 72 720