Ekonomika

6121JX030 Socialinių mokslų bakalauras N - 4 m. Kaunas

Programos tikslas – parengti kompetentingus, analitiškai bei kritiškai mąstančius ekonomikos specialistus. Baigę šią programą absolventai gebės analizuoti ir kritiškai vertinti mikro-, mezo- ir makrolygiuose vykstančius ekonominius procesus, identifikuoti ekonomines problemas ir argumentuotai siūlyti jų sprendimo būdus.

Žurnalo „Reitingai“ 2017 m. duomenimis, tai viena geriausiai ekonomikos specialistus ruošiančių bakalauro studijų programų Lietuvos universitetuose.

2017 m. KTU ekonomikos bakalauro programai suteiktas Investors’ Spotlight kokybės ženklas oficialiai patvirtina, kad programa atitinka užsienio investuotojų poreikius ir yra lyderė Lietuvoje rengiant ekonomikos specialistus.

Priėmimo tvarka
  • Apskaita
  • Politikos mokslai
  • Finansai
  • Informatika
  • Pedagogika
  • Rinkodara
  • Viešasis administravimas
  • Žmonių išteklių vadyba
  • Taikomoji matematika

Kviestiniai lektoriai

Anilas Markandya

Nobelio premijos laureatas, Bath universiteto profesorius, Basque Centre for Climate Change mokslo vadovas. „Current challenges in the impacts and adaptation to climate change: „Sustainability and green economy“.

Nikolay Dentchev

Solvay Business School (Vrije University Brussel, Belgija). „Fair Trade & Strategic Management for Corporate Sustainability“, „Social Entrepreneurship“.

Vytautas Žukauskas

Lietuvos laisvosios rinkos instituto viceprezidentas. „Ar įmanoma ekonomika be vertybių?“, „Austrų ekonominės mokyklos epistemologija ir metodologija“.
Studijos

Dvigubo diplomo studijos

Studijuojantieji turi išskirtinę galimybę įgyti du Ekonomikos bakalauro diplomus: Kauno technologijos universiteto ir Le Mano universiteto (Prancūzija).

Studijos

Aktualus ir šiuolaikiškas programos turinys

Programa apima platų spektrą aktualių ekonomikos sričių, tokių kaip investicijų ir inovacijų ekonomika, tarptautinė ekonomika ir prekyba, regionų ekonomika, viešoji ekonomika ir kt. Ugdomi analitiniai gebėjimai, kūrybiškumas ir kritinis mąstymas, kas ypač reikalinga priimant sprendimus neapibrėžtumo sąlygomis

Studijos

Programa nuolat atnaujinama, reaguojant į kintančius verslo ir rinkos poreikius

2014 m. programa atnaujinta pagal Lietuvos banko ekspertų bei verslo atstovų rekomendacijas; darbdavių organizacijos (Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Kauno karšto pramonininkų ir darbdavių asociacija ir kt.) itin gerai vertina Ekonomikos studijų programą.

2016 m. VšĮ „Investuok Lietuvoje“ programa atrinkta kaip viena geriausių programų Lietuvoje, tenkinančių užsienio kapitalo įmonių poreikius

Infrastruktūra

Patrauklus studijų procesas

Studijų procese taikomi pažangūs dėstymo metodai (atvejų analizė, simuliaciniai verslo žaidimai, probleminis mokymas ir kt.); naudojami SPSS, EViews programiniai paketai ir Bloomberg platforma, suteikiama galimybė gauti „Bloomberg“ sertifikatą.

Studentai gali rinktis specializaciją (Investicijų ir inovacijų ekonomikos arba Tarptautinės ekonomikos ir prekybos) arba studijuoti vieną iš 10 gretutinių studijų krypčių.

Karjera

Absoventai paklausūs darbo rinkoje

Aukštas programos absolventų įsidarbinamumas – vidutiniškai per pirmus du mėnesius po studijų baigimo įsidarbina 85 proc. absolventų; nemaža dalis studentų įsidarbina dar studijuodami.

Studijų proceso metu glaudžiai bendradarbiaujama su verslo partneriais Lietuvoje ir užsienyje: „Sanitex“, „Festo“, „Swedbank“, „Senukų prekybos centras“, Lietuvos bankas.

Dalykai

Ekonomikos procesų pažinimas – įmonės, sektoriaus, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.
Rinkos analizė – struktūros, efektyvumo, reguliavimo.
Vertinimas – verslo aplinkos, įmonės tikslų, išteklių ir veiklos rezultatų.
Duomenų analitika – verslo duomenų rinkimas, modeliavimas ir prognozavimas
Duomenų surinkimas, analitika ir vertinimas Ekonominių problemų identifikavimas ir sprendimų modeliavimas Sprendimų priėmimas nuolat kintančioje ekonominėje aplinkoje Veikla globalizacijos sąlygomis

Atsiliepimai

Žilvinas Karalevičius

UAB "LSG Sky Chefs Airo Catering Services Lietuva" pardavimų plėtros Rytų Europai vadovas

Vertindamas savo darbuotojų – Ekonomikos programos absolventų – darbą, matau, kad jie turi naujausių ekonomikos žinių, geba jas panaudoti įvairiuose valdymo lygiuose įmonės veikloje. Jie puikiai supranta įmonės finansinius dokumentus, sugeba juos analizuoti, vertinti ir numatyti bei pasiūlyti prioritetines veiklos tobulinimo kryptis. Dauguma iki šiol sutiktų KTU Ekonomikos programos absolventų, su kuriais teko bendrauti ir dirbti, be abejonės yra geri, kompetentingi specialistai.

Ugnius Noreika

UAB „Mastermann“ direktorius

Vadovo darbas – nuspręsti, kokia strategija tinkamiausia, tam svarbu tiek suvokti įmonėje vykstančius procesus, tiek įvertinti galimus ekonominės aplinkos pokyčius. Ekonomikos studijos man davė tikrai daug – neturėdamas ekonomikos žinių, negalėčiau dirbti savo darbo, nes ekonominis modeliavimas tai įrankis, kurį naudoju kiekvieną dieną, priimdamas svarbiausius mano įmonei sprendimus.

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo dedamosios

Konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 3 balai.

0.4 Matematika
0.2 Istorija
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra
0.2 Dalykas nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 metais Lietuvoje ir anksčiau įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje.

METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA IŠTĘSTINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
1560€ 1040€ 26€
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Prof. dr. Vaida Pilinkienė
e. p. vaida.pilinkiene@ktu.lt
tel. +370 (686) 72 720