Verslas ir antreprenerystė

6121LX020 Verslo vadybos bakalauras N - 4 m. I - 6 m. Kaunas, Panevėžys

Verslo administravimo programa skirta veikliems ir kūrybiškiems jaunuoliams, turintiems ambicijų kurti nuosavą verslą ar vadovauti įmonių funkciniams (pirkimų–pardavimų, eksporto ir kt.) padaliniams. Studijos padės įgyti verslo praktikai svarbių žinių ir įžvalgų, vadovavimo gebėjimų, suprasti socialiai atsakingo verslo kūrimo ir valdymo principus, rasti verslo konkurencingumą didinančius sprendimus.

Ši programa – geriausių verslo bakalauro studijų Lietuvos universitetuose trejetuke (2017 m. reitingų duomenys).

Pastaba. Kaune vykdomos tik nuolatinės studijos, o Panevėžyje yra ir nuolatinės ir ištęstinės studijos. Panevėžyje gretutinės studijos nevykdomos.

Studijų programos „Verslo administravimas“ pavadinimas pakeistas į „Verslas ir antreprenerystė“

Priėmimo tvarka
  • Apskaita
  • Ekonomika
  • Finansai
  • Psichologija
  • Rinkodara
  • Žmonių išteklių vadyba
  • Politikos mokslai
  • Viešasis administravimas

Kviestiniai lektoriai

Justinas Taruška

„Unboxed“ bendraįkūrėjas

Vaidotas Lašas

„UPS Lietuva“ vadovas

Arvydas Bložė

„Startup.lt“ ir „Practica Capital“

Giedrius Zilnys

UAB „Proringas“ direktorius. „Įmonės informacinių sistemų diegimo ir palaikymo sprendimai“.

Marja Toivonen

Research Professor, VTT Technical Research Centre of Finland. „Paslaugų inovacijos“.

Hans Ruediger Kaufmann

School of Business, University of Nicosia.„Tarptautinio verslo strateginiai ir taktiniai sprendimai“.

Max von Zedtwitz

St. Gallen universitetas (Šveicarija), GLORAD tyrimų centro direktorius (Kinija, Rusija, Šveicarija, JAV).

Amran bin Md. Rasli

Malaizijos technologijos universitetas (MTU), Inovacijų ir komercializavimo centro direktorius. „Tarptautinių kompanijų verslo aplinka“.
Programos sandara

Sisteminį požiūrį į verslą užtikrinanti programos sandara

Socialinių, fundamentaliųjų, humanitarinių mokslų sričių dalykų sinergija (pvz., modulyje „Technologijų antreprenerystė“) ir stipri informacinių technologijų dedamoji – naujausia programinė įranga („Kietas riešutas“, „Pragma“, „ArcGis“, „ArcGis Logistic“), „Bloomberg“ platforma.

Studijų procesas

Patrauklus studijų procesas

Verslo praktikų aktyvus įsitraukimas į vedamus modulius, tarptautiniai studentų projektai, praktika verslo įmonėse užsienyje, interaktyvūs verslo žaidimai, tarpdisciplininės komandos, integruotos kelių dalykų užduotys, „perkeltos“ iš verslo praktikos.

Lektoriai

Lektoriai – pripažinimą pelnę mokslininkai ir sėkmingi verslininkai

Programoje dėsto profesionalūs Lietuvos ir užsienio šalių universitetų dėstytojai bei sėkmingai verslą plėtojančių įmonių vadovai ir specialistai.

Įgūdžiai

Įgytų žinių ir gebėjimų platus pritaikomumas

Mokomasi generuoti verslias idėjas, analizuoti ir prognozuoti verslo aplinką, kūrybiškai priimti sprendimus, rengti verslo strategiją, projektus ir t. t. Šios žinios ir gebėjimai padeda ne tik kurti ir vystyti verslą, bet ir sėkmingai dirbti viešosiose bei nevyriausybinėse organizacijose – verslo programų absolventų įsidarbinimas, palyginti su Lietuvos užimtumo lygiu, didesnis.

Kolegos

Sumanūs ir aktyvūs kolegos

Programoje studijuoja į savo verslo kūrimą orientuoti studentai, kurių prioritetas – dirbti sau, todėl tokioje terpėje gali formuotis pirmieji verslo ryšiai. Paramą pradedant verslą teikia pradedančiųjų verslininkų inkubavimo programa.

Dalykai

Verslas – tarptautinis, paslaugų, elektroninis
Antreprenerystės – verslo idėja, nestandartinis mąstymas, versli įmonė
Verslo strategija – misija, vizija, strateginiai tikslai
Inovacijų vadyba – inovatyvūs produktai, inovacijų kultūra, konkurencingumas
Verslo idėjų generavimas ir įgyvendinimas Verslo procesų analizė ir valdymas Lyderystės kūrimas ir valdymas Verslo ypatumų pažinimas ir sprendimai

Atsiliepimai

Rasa Žilionė

VšĮ „Inovacijų biuras" direktorė

Darbdaviui svarbu tai, kad absolventas būtų atviras pokyčiams, motyvuotas nuolat tobulėti, gebėtų kooperuotis ir bendrauti su kolegomis bei partneriais. Nestandartinės patirtys, kūrybiškumas, lankstumas, užsienio kalbų mokėjimas ir daug kitų „minkštų“ kompetencijos dedamųjų šiandien yra atrankos kriterijų sąrašo viršuje. Visa tai įgyja Verslo administravimo programos studentai, todėl dauguma jų sėkmingai įsitvirtina Lietuvos, ir užsienio šalių įmonėse.

Artūras Kanapkis

UAB „Baltic Synergy“ direktorius

Studijuodamas Verslo programoje įvairius studijų dalykus turėjau ne vieną galimybę išmėginti save įvairiose hipotetinėse verslo situacijose, nepatirdamas realios rizikos. Dėl to įgijau vertingos patirties. Dėl Verslo administravimo studijų probleminių situacijų sprendimas, su kuriomis susiduriu versle, yra aiškus arba žinau, kokiu būdu galima jo ieškoti

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo dedamosios

Stojantiems į VF ir VNF studijų vietas konkursinis balas yra ne žemesnis kaip LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas.

0.4 Matematika
0.2 Istorija
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra
0.2 Dalykas nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 metais Lietuvoje ir anksčiau įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje.

METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA IŠTĘSTINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
1560€ 1040€ 26€
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas
KTU Ekonomikos ir verslo fakultete (Kaune)

Doc. dr. Rita Jucevičienė
e. p. rita.juceviciene@ktu.lt
tel. +370 (686) 54 973

Studijų programos vadovas
Panevėžio technologijų ir verslo fakultete

Doc. dr. Diana Micevičienė
e. p. diana.miceviciene@ktu.lt
tel. +370 45 596 257