en

Verslas ir antreprenerystė

Tai studijos, kurios gali jus pasodinti į turtingiausio žmogaus pasaulyje kėdę. Nejuokaujame, tačiau pabrėžiame žodį „gali“. Šios studijos yra ne vien disciplina – tai yra pasirinkimas, atspindintis ambicingus jūsų tikslus.

Antreprenerių užduotis – išsikeltus tikslus paversti realybe, ieškoti konkurencingumą didinančių verslo sprendimų, juos pritaikyti ir sėkmingą įmonę valdyti patiems.

Studijas padėjo sukurti verslininkai

Šiuolaikinės studijos privalo atitikti dabarties tendencijas, todėl verslo ir antreprenerystės studentai turės galimybę mokytis ne tik iš geriausiųjų, tačiau ir kartu su jais – žinomi verslininkai aktyviai dalyvaus jūsų studijose ir padės atrasti geriausią kelią jums.

Pasirinkęs vieną iš dviejų šioje programoje siūlomų specializacijų – Eksporto valdymas ar Verslo strategija ir pardavimai, tu studijuosi pagal naują ir inovatyvų Lietuvos universitetuose taikomą studijų modelį, orientuotą į studentų praktinių gebėjimų ugdymą tiesiogiai taikant įgyjamas teorines žinias.

Pasinaudokite galimybe studijuoti užsienyje

Studentai pagal „Erasmus“ mainų programą skatinami išvykti vieno semestro trukmės studijoms į bet kurį kitą užsienio universitetą arba praktikai pasirinktoje užsienio verslo įmonėje.

Vieta Kaunas
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Verslas
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Verslo vadybos bakalauras
Specializacijos Eksporto valdymas,
Verslo strategija ir pardavimai

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Justinas Taruška

Pardavimų valdymas, antreprenerystė

Vaidotas Lašas

Verslo vystymas, logistika

Antanas Bakšys

Verslas verslui pardavimų valdymas

Neringa Romanovskaja

Pardavimo procesas, eksporto vystymas

Robertas Jucevičius

Strateginis valdymas

Rimgailė Vaitkienė

Strateginis rinkų valdymas

Rita Jucevičienė

Antrepreneriško verslo vystymas

Auksė Blažėnaitė

Komunikacija ir derybos
 

Programos vertės

Dirbtinis intelektas bus jūsų kolega

Taip pat bičiuliais laikysite robotizaciją, skaitmenizaciją ir visa kita, kas šiuolaikinį verslą veda į priekį. Studijuodami išmoksite orientuotis technologijų praturtintoje realybėje ir juos integruoti į verslo projektus. Dirbdami ir mokydamiesi tarpdisciplininėse komandose surasite ryšius tarp ekonomikos, verslo, technologijų mokslo ir informacinių technologijų – tai suteiks nepamainomų žinių kuriant rytojaus verslą.

Kiti kolegos jau turi nuosavus verslus

Studijuodami susipažinsite su esamų verslų problemomis ir padėsite juos spręsti, nes didelę studijų dalį dirbsite su tikrų verslų savininkais. Studijų specializacijų moduliai parengti su tikrais verslininkais, todėl spręsite tradicinių ir startuolių verslo situacijas, praktiškai pritaikysite ir išbandysite savo teorines žinias.

Svarbiausia – kūrybiškumas

Jei norite atrasti gerą idėją – reikia jų turėti daug. Tik taip galite išsirinkti tą, kuri yra verta jūsų laiko. Studijuodami išmoksite generuoti verslias idėjas, prognozuoti verslo aplinką, kūrybiškai priimti sprendimus, rengti verslo strategijas ir projektus. Tai įgūdžiai, kurie ne tik padės kurti ir vystyti verslą, bet ir pasitarnaus bet kokioje ateities veikloje.

Be to, įstodami į šias studijas kartu įstosite į gyvybingą akademinę visuomenę, kurioje nesunku atrasti bendraminčių, galinčių prisidėti prie jūsų projektų arba padėti vystyti naujus.

Savo verslą galite pradėti ir čia!

Tik įsivaizduokite – jūsų verslo idėja gauna paramą ir yra aktyviai tobulinama Silicio slėnyje, Kalifornijoje. Skamba kaip fantastika? Tai realybė! „KTU Startup Space“ – tai unikali pradedančiojo verslo inkubavimo sistema, kuri veikia universitete. Jau ne vienas mūsų studentas yra gavęs paramą ir šiuo metu tęsia savo veiklą Lietuvoje ar visame pasaulyje, įskaitant ir Silicio slėnį.

 

Įgūdžių aprašas

Verslas – tarptautinis, paslaugų, elektroninis
Antreprenerystės – verslo idėja, nestandartinis mąstymas, versli įmonė
Verslo strategija – misija, vizija, strateginiai tikslai
Inovacijų vadyba – inovatyvūs produktai, inovacijų kultūra, konkurencingumas
Verslo idėjų generavimas ir įgyvendinimas Verslo procesų analizė ir valdymas Lyderystės kūrimas ir valdymas Verslo ypatumų pažinimas ir sprendimai

Atsiliepimai

Artūras Kanapkis

UAB „Baltic Synergy“ direktorius

 

Studijuodamas Verslo ir antreprenerystės programoje įvairius studijų dalykus, turėjau ne vieną galimybę išmėginti save įvairiose hipotetinėse verslo situacijose, nepatirdamas realios rizikos. Dėl to įgijau vertingos patirties. Studijų dėka, probleminių situacijų sprendimas, su kuriomis susiduriu versle, yra aiškus arba žinau, kokiu būdu galima jo ieškoti.

Kristina Keršienė

UAB „Littelfuse“ žmonių išteklių vadovė Lietuvoje ir talentų valdymo vadovė Europoje

 

Įgiję žmonių išteklių valdymo specializaciją, absolventai, atėję dirbti į mūsų kompaniją, ne tik žino naujausias mokslo teorijas, bet ir turi puikių praktinių įgūdžių. Tai leidžia jiems sėkmingai vykdyti organizacijos užduotis ir siekti karjeros.

Karjera

Jūsų įgytos kompetencijos leis:

Kurti logiškas ir pagrįstas potencialaus verslo idėjas.

Analizuoti ir vertinti verslo strategijas ir atrasti konkurencinius pranašumus.

Žinoti, kaip veikia kiti verslai, įvertinti jų konkurencinę aplinką, įmonių vidaus aplinką.

Formuluoti ir taikyti derybų taktikas.

Išmanyti vadybos sampratą, raidą, funkcijas ir vadovavimo veiklą.

Pritaikyti visas turimas žinias vietiniu ir tarptautiniu lygiu.

 

 

Gali tapti

Daug aiškinti nereikia – tai pagrindinė bet kurios įmonės figūra, atsakinga už jos įkūrimą, veiklos planavimą ir vadovavimą. Vadovai nustato įmonių strategiją, vidaus politiką, sprendžia svarbiausius klausimus ir atstovauja organizaciją derybose, projektuose ir renginiuose.

Tai profesionalai, vadovaujantys įmonių gaminių plėtrai ir komercializuojantys inovacijas. Jie padeda valdyti įvairias administracines procedūras, įmonių strategiją ir kontroliuoja išlaidas.

Šie žmonės gali vadovauti už pardavimą ir rinkodarą atsakingiems darbuotojams ir prižiūrėti jų veiklą. Taip pat jie sudaro ir valdo įmonių biudžetą, užsiima rinkos vertinimu, atstovauja įmonę ar organizaciją pardavimo renginiuose, prekybos parodose ir kituose forumuose.

Tai profesionalai, kurių veikla susijusi su aukštesniaisiais organizacijos tikslais – jie siekia užtikrinti klientų lojalumą, analizuoja ir gerina įmonių veiklos sistemas, kuria tikslų strategiją ir padeda ją įgyvendinti.

Tikri savo srities specialistai, sugebantys pritraukti ir išlaikyti geriausius darbuotojus. Jie buria komandas, sprendžia teisinius personalo klausimus, formuoja įmonės atmosferą, kuria motyvacinę sistemą. Tai žmonės, gebantys atskleisti talentus.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas;

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 

Papildomi kriterijai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

 

Studijų kaina

2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 1680 €
Kredito kaina 28 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė

Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

Rinkodaros ir verslo krypčių studijų programų vadovė

Prof. Žaneta Piligrimienė

Gedimino g. 50-329, Kaunas
tel. +370 (686) 87 922