en

Verslas ir antreprenerystė

Verslo ir antreprenerystės programa skirta veikliems ir kūrybingiems jaunuoliams, turintiems ambicijų kurti nuosavą verslą, vadovauti įmonėms ar jų funkciniams (pirkimų–pardavimų, eksporto, žmonių išteklių ir kt.) padaliniams. Studijos padės įgyti verslo praktikai svarbių žinių ir įžvalgų, vadovavimo gebėjimų, suprasti socialiai atsakingo verslo kūrimo ir valdymo principus, rasti verslo konkurencingumą didinančius sumanius sprendimus. Svarbiausia, šios studijos sukuria pagrindus tvariai ir sėkmingai karjerai sparčiai kintančiame laikmetyje.

Nuo šių metų startuoja specializacijos, rengiančios itin paklausius profesionalus verslo įmonėms: verslo strategija ir pardavimai; žmonių išteklių vadyba. Jos parengtos kartu su žymiais šių sričių verslo profesionalais, kurie aktyviai dalyvaus ir studijų procese, perteikdami savo gerąją patirtį.

Verslo strategijos ir pardavimų specialistai šiandien tiesiogiai atsako už verslo plėtrą, todėl turi gebėti taikyti modernius verslo analizės ir prognozavimo metodus, pasitelkti dirbtinio intelekto technologijas verslo sprendimų priėmimui, bei būti įvaldę profesionalias pardavimo technikas realiame ir virtualiame pasaulyje.

Žmonių išteklių vadybos specialistai atsako už tvarų žmogiškųjų išteklių valdymą organizacijoje, kai sparti darbuotojų kaita, kova dėl talentų, ir ambicingų darbuotojų motyvavimas yra svarbiausi iššūkiai. Išmaniųjų technologijų taikymas organizuojant darbą, vykdant darbuotojų vertinimą, bei kuriant tvarios karjeros scenarijus yra neatskiriama ŽIV kompetencijos dalis.

Ši programa – geriausių verslo bakalauro studijų Lietuvos universitetuose trejetuke (2017 m. reitingų duomenys).

Kodas 6121LX020
Vieta Kaunas
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Verslas
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 4 m.
Laipsnis Verslo vadybos bakalauras

Tave dar gali sudominti

Kviestiniai lektoriai

Justinas Taruška

UAB „Chemcentras“ generalinis direktorius, „Unboxed“ bendraįkūrėjas ir valdybos narys

Arvydas Bložė

„Startup.lt“ ir „Practica Capital“

Vaidotas Lašas

„UPS Lietuva“ vadovas

Andrius Francas

„Alliance for Recruitment“ partneris, „Swedish Chamber of Commerce in Lithuania“ valdybos pirmininkas. Paskaitos tema: “Žmonių ištekliai po ketvirtosios pramoninės revoliucijos. Kaip atrodo darbo rinka praėjus robotams?

Giedrė Belazarienė

UAB FESTO Personalo vadovė. Paskaitos tema: „Kaip tapti savo srities ekspertu? Žmonių išteklių vadovo (vadybininko) darbo ypatumai."

Enrika Ibėnaitė

SBA, Personalo projektų koordinatorė. Paskaitos tema: „Ugdyti ar neugdyti? Tarp naudos organizacijai ir darbuotojui“

Ramunė Danilevičiūtė

IKEA Purchasing Services (Lithuania) personalo vadybininkė, koučingo specialistė (ACC), mindfulness instruktorė. Paskaitų temos: „Organizacijos vertybėmis grįsta darbuotojų atranka ir adaptacija“; “Darbo atlygis ir kompensavimas moderniose organizacijoje”

Andrius Maziliauskas

Salesup.lt bendraįkūrėjas
 

Programos vertės

Programos sandara

Sisteminį požiūrį į verslą užtikrinanti programos sandara

Robotizacija, skaitmenizacija, dirbtinis intelektas sparčiai keičia verslo kasdienybę, todėl gebėjimas veikti technologijų praturtintoje realybėje bei sėkmingai integruoti technologinius sprendimus į verslą yra neabejotinas verslo studijų technologijų universitete privalumas. Studijose integruojami  verslo, ekonomikos, technologijų mokslų sričių dalykai, studentai dirba tarpdisciplininės komandose (pvz., modulyje „Technologijų antreprenerystė“). Siekiame, kad verslo absolventai taip pat turėtų stiprias informacinių technologijų kompetencijas,  – „Bloomberg“ platforma, naujausia programinė įranga („ArcGis“, „ArcGis Logistic“, „Pragma“)

Studijų procesas

Aktyvus verslo praktikų dalyvavimas studijų procese

Visi specializacijų moduliai parengti kartu su verslo praktikais, kurie taip pat aktyviai dalyvaus ir realizuojant šiuos modulius. Verslo praktikų įsitraukimas į vedamus modulius leidžia studentus supažindinti su realiais verslo iššūkiais. Spręsdami tradicinio, o taip pat inovatyvaus  verslo (startuolių) problemas, studentai gali praktiškai pritaikyti teorines žinias. Tarptautiniai studentų projektai, praktika pažangiose Lietuvos ir užsienio verslo įmonėse, interaktyvūs verslo žaidimai, tarpdisciplininės komandos, integruotos kelių dalykų užduotys, „perkeltos“ iš verslo praktikos – visa tai leidžia užtikrinti dinamišką studijų procesą.

Lektoriai

Profesūra – pripažinimą pelnę mokslininkai ir sėkmingi verslininkai

Verslo ir antreprenerystės studijų programoje dėsto profesionalūs Lietuvos ir užsienio šalių universitetų dėstytojai bei gerai žinomi, sėkmingai verslą plėtojančių įmonių vadovai ir specialistai.

Įgūdžiai

Tvari, dinamiška karjera

Studijų metu mokomasi generuoti verslias idėjas, analizuoti ir prognozuoti verslo aplinką, kūrybiškai priimti sprendimus, rengti verslo strategiją, projektus ir t. t. Šios žinios ir gebėjimai padeda ne tik kurti ir vystyti verslą, bet ir sėkmingai dirbti viešosiose bei nevyriausybinėse organizacijose – verslo programų absolventų įsidarbinimas, palyginti su Lietuvos užimtumo lygiu, didesnis. Programoje yra gera dermė tarp tų kompetencijų, kurių verslo įmonėms reikia dabar ir tarp tų, kurių reikės jau artimoje ateityje.

Kolegos

Sumanūs ir aktyvūs kolegos

Programoje studijuoja į savo verslo kūrimą orientuoti studentai, kurių prioritetas – dirbti sau, todėl tokioje terpėje gali formuotis pirmieji verslo ryšiai. Paramą pradedant verslą teikia pradedančiųjų KTU Startup space verslininkų inkubavimo programa. Ne vienas mūsų studentas savo idėjas jau sėkmingai pristatė Silicio Slėnyje, Kalifornijoje, ir šiandien vysto savo verslą.

 

Įgūdžių aprašas

Verslas – tarptautinis, paslaugų, elektroninis
Antreprenerystės – verslo idėja, nestandartinis mąstymas, versli įmonė
Verslo strategija – misija, vizija, strateginiai tikslai
Inovacijų vadyba – inovatyvūs produktai, inovacijų kultūra, konkurencingumas
Verslo idėjų generavimas ir įgyvendinimas Verslo procesų analizė ir valdymas Lyderystės kūrimas ir valdymas Verslo ypatumų pažinimas ir sprendimai

Atsiliepimai

Artūras Kanapkis

UAB „Baltic Synergy“ direktorius

 

Studijuodamas Verslo ir antreprenerystės programoje įvairius studijų dalykus, turėjau ne vieną galimybę išmėginti save įvairiose hipotetinėse verslo situacijose, nepatirdamas realios rizikos. Dėl to įgijau vertingos patirties. Studijų dėka, probleminių situacijų sprendimas, su kuriomis susiduriu versle, yra aiškus arba žinau, kokiu būdu galima jo ieškoti.

Kristina Keršienė

UAB „Littelfuse“ žmonių išteklių vadovė Lietuvoje ir talentų valdymo vadovė Europoje

 

Įgiję žmonių išteklių valdymo specializaciją, absolventai, atėję dirbti į mūsų kompaniją, ne tik žino naujausias mokslo teorijas, bet ir turi puikių praktinių įgūdžių. Tai leidžia jiems sėkmingai vykdyti organizacijos užduotis ir siekti karjeros.

Karjera

Studento gebėjimai

 

– gebės paaiškinti vadybos sampratą, raidą, pagrindines sąvokas, funkcijas ir vadovų veiklos sritis;

– gebės formuluoti derybų tikslus, žinos ir taikys adekvačią derybų strategiją bei tinkamas taktikas;

– gebės analizuoti ir įvertinti konkretaus praktikoje veikiančio verslo strategijos kontekstą, įskaitant šio verslo makroaplinką, industrinę ir konkurencinę aplinką, įmonės vidinę aplinką.

 

Studento kompetencijos

 

– antrepreneriško verslo pasirinktoje rinkoje galimybių analizavimas, verslo idėjų potencialo vertinimas, remiantis aplinkos analize, kūrybiškumu ir logiškai pagrįstomis sąlygomis;

– tarptautinės rinkos galimybių, tarptautinių įmonių internacionalizacijos modelių skirtingose rinkose lyginimas ir vertinimas;

– derybų teorijos bei teorinių modelių sampratos charakterizavimas ir praktinis taikymas, derybų modeliavimas, efektyvumo veiksnių nustatymas;

– etikos ir socialinės atsakomybės principų organizacijos veiklose žinojimas ir taikymas.

 

 

Gali tapti

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– įmonės, įstaigos ar organizacijos kūrimas, jos veiklos planavimas, vadovavimas ir koordinavimas;

– įmonės, įstaigos ar organizacijos tikslų, strategijų, politikos krypčių ir programų nustatymas;

– atstovavimas organizacijai derybose, viešuose projektų svarstymuose, renginiuose.

Administravimo ir komercijos specialistu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas, strategijos ir politikos krypčių įgyvendinimas, stebėsena ir vertinimas;

– išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas;

– vadovavimas naujų gaminių plėtrai, rinkodarai, viešiesiems ryšiams ir reklaminėms kampanijoms.

Pardavimo specialistu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– specialių pardavimo ir rinkodaros programų, pagrįstų pardavimo duomenimis ir rinkos vertinimais, planavimas ir organizavimas;

– vadovavimas už pardavimą ir rinkodarą atsakingų darbuotojų veiklai ir jos valdymas, biudžeto sudarymas ir valdymas;

– atstovavimas įmonei ar organizacijai pardavimo ir rinkodaros renginiuose, prekybos parodose ir kituose forumuose.

Vadybos ir verslo organizavimo analitiku (-e)

Galimos atsakomybės

 

– organizacijos tikslų ir strategijos nustatymas, didesnio klientų pasitenkinimo siekimas;

– esamų sistemų ir struktūrų analizė bei vertinimas;

– klientų orientavimas į veiksmingą organizaciją ir būdų organizacinėms problemoms spręsti paieška.

Personalo valdymo specialistu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– mokymo poreikių ir reikalavimų asmenims ir organizacijoms nustatymas;

– individualiems ir grupiniams mokymams skirtų mokymo ir tobulinimo programų sudarymas, koordinavimas, tvarkaraščių nustatymas ir vykdymas;

– nuolatinė vidinio ir išorinio mokymo kokybės ir veiksmingumo vertinimo stebėsena, ryšių su išoriniais mokymo paslaugų teikėjais palaikymas.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2020 ir 2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2018 -2016 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 1680 €
Kredito kaina 28 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

doc. dr. Rita Jucevičienė

Verslo krypties studijų programos vadovė

Gedimino g. 50-334, Kaunas
tel. +370 (686) 54 973