en

Verslas ir antreprenerystė

Verslo administravimo programa skirta veikliems ir kūrybiškiems jaunuoliams, turintiems ambicijų kurti nuosavą verslą ar vadovauti įmonių funkciniams (pirkimų–pardavimų, eksporto ir kt.) padaliniams. Studijos padės įgyti verslo praktikai svarbių žinių ir įžvalgų, vadovavimo gebėjimų, suprasti socialiai atsakingo verslo kūrimo ir valdymo principus, rasti verslo konkurencingumą didinančius sprendimus.

Ši programa – geriausių verslo bakalauro studijų Lietuvos universitetuose trejetuke (2017 m. reitingų duomenys).

Pastaba. Panevėžyje gretutinės studijos nevykdomos.

Studijų programos „Verslo administravimas“ pavadinimas pakeistas į „Verslas ir antreprenerystė“

Priėmimas į studijų programą 2018 m. nevykdomas.

Studijuok
Kodas 6121LX020
Vieta Kaunas
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas, Ekonomikos ir verslo fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Verslas
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m.
Laipsnis Verslo vadybos bakalauras
  • Apskaita
  • Ekonomika
  • Finansai
  • Politikos mokslai
  • Psichologija
  • Rinkodara
  • Viešasis administravimas
  • Žmonių išteklių vadyba

Kviestiniai lektoriai

Justinas Taruška

„Unboxed“ bendraįkūrėjas

Vaidotas Lašas

„UPS Lietuva“ vadovas

Arvydas Bložė

„Startup.lt“ ir „Practica Capital“

Giedrius Zilnys

UAB „Proringas“ direktorius. „Įmonės informacinių sistemų diegimo ir palaikymo sprendimai“.

Marja Toivonen

Research Professor, VTT Technical Research Centre of Finland. „Paslaugų inovacijos“.

Hans Ruediger Kaufmann

School of Business, University of Nicosia.„Tarptautinio verslo strateginiai ir taktiniai sprendimai“.

Max von Zedtwitz

St. Gallen universitetas (Šveicarija), GLORAD tyrimų centro direktorius (Kinija, Rusija, Šveicarija, JAV).

Amran bin Md. Rasli

Malaizijos technologijos universitetas (MTU), Inovacijų ir komercializavimo centro direktorius. „Tarptautinių kompanijų verslo aplinka“.
 

Programos vertės

Programos sandara

Sisteminį požiūrį į verslą užtikrinanti programos sandara

Socialinių, fundamentaliųjų, humanitarinių mokslų sričių dalykų sinergija (pvz., modulyje „Technologijų antreprenerystė“) ir stipri informacinių technologijų dedamoji – naujausia programinė įranga („Kietas riešutas“, „Pragma“, „ArcGis“, „ArcGis Logistic“), „Bloomberg“ platforma.

Studijų procesas

Patrauklus studijų procesas

Verslo praktikų aktyvus įsitraukimas į vedamus modulius, tarptautiniai studentų projektai, praktika verslo įmonėse užsienyje, interaktyvūs verslo žaidimai, tarpdisciplininės komandos, integruotos kelių dalykų užduotys, „perkeltos“ iš verslo praktikos.

Lektoriai

Lektoriai – pripažinimą pelnę mokslininkai ir sėkmingi verslininkai

Programoje dėsto profesionalūs Lietuvos ir užsienio šalių universitetų dėstytojai bei sėkmingai verslą plėtojančių įmonių vadovai ir specialistai.

Įgūdžiai

Įgytų žinių ir gebėjimų platus pritaikomumas

Mokomasi generuoti verslias idėjas, analizuoti ir prognozuoti verslo aplinką, kūrybiškai priimti sprendimus, rengti verslo strategiją, projektus ir t. t. Šios žinios ir gebėjimai padeda ne tik kurti ir vystyti verslą, bet ir sėkmingai dirbti viešosiose bei nevyriausybinėse organizacijose – verslo programų absolventų įsidarbinimas, palyginti su Lietuvos užimtumo lygiu, didesnis.

Kolegos

Sumanūs ir aktyvūs kolegos

Programoje studijuoja į savo verslo kūrimą orientuoti studentai, kurių prioritetas – dirbti sau, todėl tokioje terpėje gali formuotis pirmieji verslo ryšiai. Paramą pradedant verslą teikia pradedančiųjų verslininkų inkubavimo programa.

 

Įgūdžių aprašas

Verslas – tarptautinis, paslaugų, elektroninis
Antreprenerystės – verslo idėja, nestandartinis mąstymas, versli įmonė
Verslo strategija – misija, vizija, strateginiai tikslai
Inovacijų vadyba – inovatyvūs produktai, inovacijų kultūra, konkurencingumas
Verslo idėjų generavimas ir įgyvendinimas Verslo procesų analizė ir valdymas Lyderystės kūrimas ir valdymas Verslo ypatumų pažinimas ir sprendimai

Atsiliepimai

Rasa Žilionė

VšĮ „Inovacijų biuras" direktorė

 

Darbdaviui svarbu tai, kad absolventas būtų atviras pokyčiams, motyvuotas nuolat tobulėti, gebėtų kooperuotis ir bendrauti su kolegomis bei partneriais. Nestandartinės patirtys, kūrybiškumas, lankstumas, užsienio kalbų mokėjimas ir daug kitų „minkštų“ kompetencijos dedamųjų šiandien yra atrankos kriterijų sąrašo viršuje. Visa tai įgyja Verslo administravimo programos studentai, todėl dauguma jų sėkmingai įsitvirtina Lietuvos, ir užsienio šalių įmonėse.

Artūras Kanapkis

UAB „Baltic Synergy“ direktorius

 

Studijuodamas Verslo programoje įvairius studijų dalykus turėjau ne vieną galimybę išmėginti save įvairiose hipotetinėse verslo situacijose, nepatirdamas realios rizikos. Dėl to įgijau vertingos patirties. Dėl Verslo administravimo studijų probleminių situacijų sprendimas, su kuriomis susiduriu versle, yra aiškus arba žinau, kokiu būdu galima jo ieškoti

Karjera

Studento gebėjimai

 

– gebės paaiškinti vadybos sampratą, raidą, pagrindines sąvokas, funkcijas ir vadovų veiklos sritis;

– gebės formuluoti derybų tikslus, žinos ir taikys adekvačią derybų strategiją bei tinkamas taktikas;

– gebės analizuoti ir įvertinti konkretaus praktikoje veikiančio verslo strategijos kontekstą, įskaitant šio verslo makroaplinką, industrinę ir konkurencinę aplinką, įmonės vidinę aplinką.

 

Studento kompetencijos

 

– antrepreneriško verslo pasirinktoje rinkoje galimybių analizavimas, verslo idėjų potencialo vertinimas, remiantis aplinkos analize, kūrybiškumu ir logiškai pagrįstomis sąlygomis;

– tarptautinės rinkos galimybių, tarptautinių įmonių internacionalizacijos modelių skirtingose rinkose lyginimas ir vertinimas;

– derybų teorijos bei teorinių modelių sampratos charakterizavimas ir praktinis taikymas, derybų modeliavimas, efektyvumo veiksnių nustatymas;

– etikos ir socialinės atsakomybės principų organizacijos veiklose žinojimas ir taikymas.

 

 

Gali tapti

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– įmonės, įstaigos ar organizacijos kūrimas, jos veiklos planavimas, vadovavimas ir koordinavimas;

– įmonės, įstaigos ar organizacijos tikslų, strategijų, politikos krypčių ir programų nustatymas;

– atstovavimas organizacijai derybose, viešuose projektų svarstymuose, renginiuose.

Administravimo ir komercijos specialistu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas, strategijos ir politikos krypčių įgyvendinimas, stebėsena ir vertinimas;

– išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas;

– vadovavimas naujų gaminių plėtrai, rinkodarai, viešiesiems ryšiams ir reklaminėms kampanijoms.

Pardavimo ir rinkodaros specialistu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– specialių pardavimo ir rinkodaros programų, pagrįstų pardavimo duomenimis ir rinkos vertinimais, planavimas ir organizavimas;

– vadovavimas už pardavimą ir rinkodarą atsakingų darbuotojų veiklai ir jos valdymas, biudžeto sudarymas ir valdymas;

– atstovavimas įmonei ar organizacijai pardavimo ir rinkodaros renginiuose, prekybos parodose ir kituose forumuose.

Vadybos ir organizavimo analitiku (-e)

Galimos atsakomybės

 

– organizacijos tikslų ir strategijos nustatymas, didesnio klientų pasitenkinimo siekimas;

– esamų sistemų ir struktūrų analizė bei vertinimas;

– klientų orientavimas į veiksmingą organizaciją ir būdų organizacinėms problemoms spręsti paieška.

Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– mokymo poreikių ir reikalavimų asmenims ir organizacijoms nustatymas;

– individualiems ir grupiniams mokymams skirtų mokymo ir tobulinimo programų sudarymas, koordinavimas, tvarkaraščių nustatymas ir vykdymas;

– nuolatinė vidinio ir išorinio mokymo kokybės ir veiksmingumo vertinimo stebėsena, ryšių su išoriniais mokymo paslaugų teikėjais palaikymas.

 

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas

stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas, konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 3,6 balai.

2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir  matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos): a) ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės studijų programas; b) ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į visas kitas studijų programas.

stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2016 ir 2017 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos).

stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligų, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas

vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

istorija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 2,5

II vieta – 1,5

III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta  1

III vieta – 0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Metinė 2018 – 2019 m. m. studijų kaina pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Ekonomikos ir verslo fakultete
Nuolatinė studijų forma 1680 €
Kredito kaina 28 €
 
Panevėžio technologijų ir verslo fakultete
Nuolatinė studijų forma 1285 €
Kredito kaina 21,42 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

doc. dr. Rita Jucevičienė

Verslo krypties studijų programų vadovė

Gedimino g. 50-334, Kaunas
tel. +370 (686) 54 973