en

Marketingas

Šiuolaikinėje verslo aplinkoje organizacijos sėkmė slypi sugebėjime sukurti ir išlaikyti konkurencinį pranašumą. Marketingo vaidmuo – identifikuoti konkurencinių pranašumų šaltinius ir užtikrinti organizacijos sugebėjimą jais pasinaudoti. Tam būtina pažinti vartotoją ir jo poreikius, gebėti kurti inovatyvias prekes, vystyti prekės ženklo komunikaciją tradiciniais ir skaitmeniniais kanalais, ir kt. Šioje studijų programoje palaikomi glaudūs santykiai su verslu bei vykdomi tarptautinės patirties mainai leidžia įgyti išsamių marketingo žinių, naudingų plėtojant naujoves, priimant įprastus ir netradicinius sprendimus realiose rinkos situacijose.

Žurnalo „Reitingai“ 2018 m. duomenimis, tai geriausiai rinkodaros specialistus parengianti bakalauro studijų programa Lietuvos universitetuose (I vieta)

Kodas 6121LX024
Vieta Kaunas
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Rinkodara
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Verslo vadybos bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Žilvinas Freigofas

MB ,,Rinkodara" direktorius

Loreta Matulionienė

UAB „Blue Bridge Baltic“ marketingo vadovė

Jūratė Valančienė

Rinkodaros agentūros „Haiku sisters“ bendrasavininkė ir įkūrėja

Daina Bytautaitė Motiejūnienė

UAB „Kavos Bankas“ ir UAB „Green Cafe“ marketingo projektų vadovė.
 

Programos vertės

Studijos

Marketingo studijos technologijų universitete

Marketingo studijos technologijų universitete įgalina parengti specialistą, turintį sisteminį požiūrį į marketingą ir suvokiantį jo dermę su kitais organizacijoje vykstančiais procesais. Rengiame marketingo analitikus, gebančius analizuoti verslo aplinką, atlikti tyrimus, interpretuoti informaciją, identifikuoti marketingo problemas bei priimti rinkos situacijai adekvačius sprendimus. Marketingo kompetencijos stiprinamos dirbant tarpkryptinėse komandose su technologijos mokslų srities studentais.

Žinios ir įgūdžiai

Orientacija į rinkos poreikius atitinkančių įgūdžių vystymą

Marketingo specialistui svarbu pažinti šiuolaikinį vartotoją ir jo poreikius, žinoti, kaip paskatinti jį pirkti tradiciniu ar elektroniniu būdu, gebėti vystyti komunikaciją prekės ženklo žinomumui didinti ar įvaizdžiui stiprinti tiek tradiciniais būdais, tiek socialinėje žiniasklaidoje, ar pasitelkus kitus skaitmeninio marketingo įrankius.

Programos studentai turi unikalią galimybę įgyti reikalingas skaitmeninio marketingo kompetencijas dalyvaudami Google rengiamuose pasauliniuose konkursuose. Teikiamos konsultacijos siekiant tapti sertifikuotais Google AdWords specialistais.

Programa

Glaudus bendradarbiavimas su verslu studijų procese

Studijų proceso metu palaikomi glaudūs santykiai su verslu, todėl studentai turi galimybę teorines žinias pritaikyti praktiškai, priimdami sprendimus realiose rinkos situacijose, kuriuos pristato patiems verslo atstovams. Tai puiki galimybė jau studijų metu užmegzti ryšius su potencialiais darbdaviais.

Pagrindiniai verslo partneriai: UAB „Dextera“, UAB „Kavos Bankas“, UAB „Green Cafe“, „Digital Academy“, viešbutis „Apple Economy Hotel“, „Eurovaistinė“, „Topo grupė“, „Blue Bridge Baltic“, „Druskininkų RASA“, UAB „Rubbee“, „Axioma grupė“.

Studentų pasiekimai

Studentų laimėjimai atskleidžia programoje įgytų žinių ir įgūdžių bagažą

Aukštas programos absolventų įsidarbinamumas – vidutiniškai per pirmus du mėnesius po studijų baigimo įsidarbina 85 proc. absolventų; nemaža dalis studentų įsidarbina dar studijuodami.

Studijų proceso metu glaudžiai bendradarbiaujama su verslo partneriais Lietuvoje ir užsienyje: „Sanitex“, „Festo“, „Swedbank“, „Senukų prekybos centras“, Lietuvos bankas, UAB „Dextera“, reklamos agentūra „BeeMarketing“ (UAB „Benedija“).

Lektoriai

Dalijimasis užsienio ir Lietuvos lektorių žiniomis bei patirtimi

Žiniomis su studijų programos studentais dalintis nuolat kviečiami lektoriai iš pripažintų užsienio universitetų (Lancaster universitetas (Didžioji Britanija), Salford universitetas (Didžioji Britanija), Prahos ekonomikos universitetas (Čekija), Rygos technikos universitetas (Latvija) ir kt.) bei žinomi marketingo srities praktikai Lietuvoje.

 

Įgūdžių aprašas

Marketingas – prekė, kaina, paskirstymas, rėmimas.
Rinka – tyrimai, dydis, augimas, tendencijos.
Vartotojai – poreikiai, elgsena, prekių ženklai.
Komunikacija – reklama, ryšiai su visuomene, socialinės medijos.
Marketingo plano parengimas ir įgyvendinimas Prekės ženklų vystymas ir įvaizdžio kūrimas Marketingo komunikacijos plano parengimas Skaitmeninio marketingo sprendimų planavimas ir įgyvendinimas

Atsiliepimai

Marius Rimkaitis

Reklamos agentūros McCann Vilnius skaitmeninio marketingo vadovas, agentūros „No Horror Creative Digital“ strategas

 

Marketingas yra būsena. Nuolatos besikeičianti ir unikali savo gebėjimu evoliucionuoti greičiau nei spėsi vėl įsijungti savo Facebook profilį. Kokiu greičiu bejunginėtum visus kitus profilius, svarbu palikti vidinį nuolatinio mokymosi režime. Išmokęs tai daryti – galėsi prisitaikyti, tačiau suformavęs marketingo teorijos pagrindą – prisidėsi prie jos tolesnio kūrimo.

Vilija Balčiūnaitė

2015 m. laidos Marketingo programos absolventė, KTU Bendradarbiavimo skyriaus projektų vadovė

 

Vienas iš esminių uždavinių mano gyvenime buvo įgyti aukštąjį išsilavinimą vertę suteikiančioje aukštojo mokslo institucijoje, kuria pavadinti galėčiau Kauno technologijos universitetą. Todėl Marketingo studijas šiame universitete prisiminsiu kaip galimybę mokytis iš įdomių, kompetentingų, išradingų ir motyvuojančių dėstytojų. Prisiminsiu jų palaikymą bei kartu pasiektus rezultatus. Taip pat projektus su realiomis verslo įmonėmis, tarptautines patirtis ir žinoma pusmetį Erasmus studijose Prancūzijoje!

Vydmantė Rastokaitė

2016 m. laidos Marketingo programos absolventė, UAB „Softera Baltic" marketingo vadybininkė

 

Marketingas žavi, nes ši sritis – perspektyvi ir dinamiška. Privalai kasdien keistis kartu su ja, čia niekad nėra rutinos.
Studijos KTU padėjo suprasti, kas esu ir ko noriu siekti gyvenime. Nuolatinė verslo ir studijų integracija, artimas ir šiltas bendravimas su dėstytojais man asmeniškai buvo vieni didžiausių šios programos privalumų.

Karjera

Studento gebėjimai

– gebės vertinti organizacijoje ir jos aplinkoje vykstančius procesus ir priimti konkurencingumą didinančius sprendimus;

– gebės parinkti marketingo ir kitoms funkcinėms organizacijų problemoms spręsti tinkamas priemones ir metodus;

– gebės parengti marketingo planą ir organizuoti jo įgyvendinimą, taikant analitinį mąstymą ir kūrybiškumą;

– gebės formuoti prekės ženklo valdymo, kainodaros, marketingo kanalų ir integruotosios marketingo komunikacijos politiką, įvertinant skirtingų rinkų ypatumus.

 

Studento kompetencijos

– verslo aplinkos bei organizacijoje vykstančių procesų analizavimas, identifikuojant marketingo problemas bei galimybes;

– inovatyvių metodų naudojimas, identifikuojant vartotojų poreikius;

– prekės ženklo valdymo, kainodaros, marketingo kanalų bei integruotosios marketingo komunikacijos politikos formavimas, įvertinant skirtingų rinkų ypatumus;

– etikos ir socialinės atsakomybės principų organizacijos marketingo veiklose žinojimas ir taikymas.

 

 

Gali tapti

Rinkodaros ir reklamos projektų vadovu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– reklamos politikos krypčių ir kampanijų, padedančių siekti pardavimo tikslų, planavimas, rengimas ir organizavimas, verslo augimo ir plėtros skatinimas;

– galimos naujų prekių ir paslaugų paklausos ir rinkos ypatybių tyrimas, vartotojų poreikių aiškinimasis ir prognozavimas;

– konsultavimas prekių ir paslaugų asortimento, reklamos ir pardavimo skatinimo, pardavimo ir platinimo kanalų, klausimais.

Komunikacijos ir viešųjų ryšių specialistu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– viešosios nuomonės tyrimo atlikimas ir užsakymas, rezultatų analizė ir viešųjų ryšių bei pardavimo skatinimo kampanijų strateginis planavimas;

– atstovavimas organizacijoms ir pokalbių su žiniasklaidos atstovais organizavimas;

– organizacijos vidinės ir išorinės komunikacijos turinio stebėsena, siekiant palankios visuomenės nuomonės;

– komunikacijos kanalų sklaidos planavimas bei koordinavimas;

– komunikacijos valdymas socialiniuose tinkuose.

Pardavimų ir rinkodaros specialistu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– aktyvi naujų klientų paieška ir ryšių su esamais palaikymas;

– pardavimo planų strategija, įgyvendinimas ir plėtojimas;

– derybų su naujais partneriais ir klientais vedimas;

– esamų ir potencialių partnerių ir klientų lojalumo vystymas.

Skaitmeninės rinkodaros specialistu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– Socialinių tinklų, turinio valdymas ir administravimas;

– Skaitmeninės rinkodaros priemonių planavimas ir jos įgyvendinimas;

– Socialinių tinklų reklaminių kampanijų sukūrimas, administravimas bei optimizavimas, rodiklių analizė ir planavimas;

– „Google Analytics” duomenų analizė, ataskaitų rengimas.

Produktų ar prekės ženklų vadybininkas (-e)

Galimos atsakomybės

 

– Prekės ženklo rinkodaros veiksmų planavimas ir įgyvendinimas;

– Prekės ženklo pozicionavimas, reklamos veiksmų planavimas, dalyvavimas pakuočių kūrime, prekės ženklo biudžeto planavimas ir kontrolė;

– Produktų rinkos monitoringas, pardavimų analizė;

– Įmonės interesų atstovavimas bendradarbiaujant su išorinėmis kompanijomis rinkodaros ir reklamos srityse.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2020 ir 2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2018 -2016 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 1680 €
Kredito kaina 28 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

doc. dr. Žaneta Piligrimienė

Rinkodaros krypties studijų programų vadovė

Gedimino g. 50-329, Kaunas
tel. +370 (686) 87 922