en

Finansai

Šios programos absolventai išmano įmonių finansinės veiklos, finansų rinkų ir finansų institucijų funkcionavimo bei šiose srityse vykstančių procesų specifiką, turi apskaitos ir audito organizavimo žinių.  Studentai turi praktinius gebėjimus, kuriuos gali pritaikyti finansų vadybos, apskaitos ir finansinių išteklių gavimo, saugojimo, paskirstymo, panaudojimo ir valdymo srityse. Įgyjamos įvairiapusės žinios ir gebėjimai apima visas kertines finansinės veiklos sritis: apskaitos politikos formavimą ir organizavimą, finansinę analizę, finansinį planavimą, finansų valdymo sprendimų priėmimą, finansines paslaugas. Baigusieji specializaciją „Verslo įmonių finansai“ geba parinkti, argumentuoti, planuoti verslo įmonių finansų valdymo sprendimus bei juos įgyvendinti, geba formuoti ir vykdyti apskaitos politiką, organizuoti ir atlikti vidaus auditą. Baigusieji specializaciją „Finansų technologijos ir analitika“ geba analizuoti ekonomikoje, finansų sektoriuje vykstančius procesus ir vertinti jų poveikį organizacijų finansiniams rezultatams, geba parengti viešųjų investicijų projektus.

Kodas 6121LX022
Vieta Kaunas
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Finansai
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Verslo vadybos bakalauras

Tave dar gali sudominti

Kviestiniai lektoriai

Linas Liktorius

UAB „KPMG Baltics“ Mokesčių skyriaus direktorius. Pakaitos tema: „Tarptautinis apmokestinimas“

Saulius Adamauskas

„Baltic Logistic Solutions“ Finansų ir IT vadovas Baltijos šalims

Tomas Balco

EBPO Sandorių kainodaros padalinio vadovas

Jurgita Čepulienė

UAB „BDO auditas ir apskaita“ Apskaitos paslaugų vadovė

Arturo Bris

IMD Pasaulio konkurencingumo centro direktorius, IMD Business School profesorius. Paskaitos tema: „How to catch up, integrate and get benefits from fintech, blockchain and other financial innovations for business“

Audrius Virbalas

Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unijos administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas

Halit Gonenc

Groningen universitetas (Nyderlandai), Finansų vadybos asociacijos bei Europos finansų vadybos asociacijos (EFMA) narys

Andrzej Buszko

University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)
 

Programos vertės

Infrastruktūra

Studijų procese naudojamas pasaulinio lygio informacinis įrankis – „Bloomberg“ platforma

„Bloomberg“ žinoma kaip finansų informacijos platforma Nr. 1 pasaulyje. Studijuojantieji šioje programoje sprendimus modeliuos remdamiesi realiais finansiniais duomenimis.  Unikali galimybė – KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas yra vienintelis Baltijos šalyse, turintis 12 Bloomberg terminalų, kurie naudojami studijų procese, taip pat įgyjamas „Bloomberg Market Concept“ sertifikatas, išduodamas paties „Bloomberg“!

Studijos

Sandūra tarp tiksliųjų ir socialinių mokslų

Programa yra išskirtinė Lietuvoje dėl užtikrinamų finansų srities, analitikos ir IT kompetencijų, derinamų su ekonomikos žiniomis bei nacionalinių ir tarptautinės apskaitos standartų išmanymu darbui Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse.

Įgūdžiai

Geras visų veiklos procesų išmanymas ir praktinių įgūdžių ugdymas

Dirbdamas įmonėje finansų specialistas įvertina visose įmonės veiklų srityse priimamų sprendimų finansinį pagrįstumą, todėl studijuodamas gilinasi į įvairias įmonių veiklos sritis, įgyja gebėjimus analizuoti jose vykstančius pokyčius ir jų poveikį finansiniams rezultatams. Studijos organizuojamos, pasitelkiant verslo valdymo sistemas, kompiuterizuotas buhalterines ir audito programas, praktine patirtimi dalinasi nacionalinių ir tarptautinių verslo įmonių vadovai, užsienio universitetų profesoriai, organizuojami pažintiniai vizitai į verslo įmones. Itin daug dėmesio skiriama praktinių įgūdžių lavinimui, visos praktinės užduotys atliekamos tik su realiais duomenimis.

Paklausa darbo rinkoje

Karjeros perspektyvos

Naujausios finansų mokslo, ekonomikos, vadybos, apskaitos, audito, mokesčių, informacinių technologijų žinios ir kompetencijos užtikrina sėkmingo integravimosi į darbo rinką galimybes.

Pozicijos darbo rinkoje: Finansų analitikas; Finansų vadybininkas; Finansų vadovas; Asmeninis finansų patarėjas; Investicijų analitikas; Finansų institucijų darbuotojas; Nekilnojamo turto projektų finansinis konsultantas; Valstybinių organizacijų biudžeto ir finansų padalinių darbuotojas; Draudimo bendrovių finansų analitikas; Vyriausias buhalteris; Apskaitos ir audito įmonės specialistas; Auditorius/auditoriaus padėjėjas ir kt.

Atlyginimai yra vieni aukščiausių rinkoje: Remiantis statistikos duomenimis, darbuotojų atlyginimai finansų sektoriuje išlieka vieni aukščiausių Lietuvoje.

Galimybė kryptingai siekti tarptautinę profesinę kvalifikaciją patvirtinančio ACCA sertifikato: Programą sėkmingai baigusiems yra užskaitomi 4 ACCA egzaminai (F1–F4), suteikiama galimybė kryptingai siekti tarptautinės profesionalių apskaitininkų asociacijos ACCA kvalifikacijos, studijas tęsiant magistrantūroje.

Kolegos

Programoje studijuoja pažangiausi ir aukštus siekius turintys studentai

Šioje programoje studijuoja aukštus studijų rezultatus demonstruojantys pažangūs studentai. Gera motyvacija lemia kūrybišką bei į studijų rezultatus orientuotą aplinką, padedančią puikiai įsisavinti reikalingas žinias bei įgūdžius.

Priimame daugiausia valstybės finansuojamų studentų iš visų finansų studijų programų Lietuvoje – puikus ateities karjeros kontaktų ratas!

 

Įgūdžių aprašas

Analitika – veiklos, ekonominė, finansinė.
Finansų institucijos – tipai, veiklos, paslaugos.
Atsiskaitymai – būdai, rizika, inovacijos.
Mokesčiai – apskaičiavimas, kontrolė, administravimas.
Auditas – tikrinimas, rizika, vertinimas.
Finansiniai sprendimai – planavimas, investicijos, finansavimas, rezultatų analizė.

Veiklos pajamų ir išlaidų analizė bei prognozė Finansinių veiklos ataskaitų rengimas vadovams Verslo planų sudarymas naujiems projektams Finansinių atsiskaitymų organizavimas ir finansinių srautų kontrolė

Atsiliepimai

Vaida Butkuvienė

UAB „Aurita“ direktorė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Finansininkų klubo pirmininkė

 

KTU pirmosios pakopos Finansų programą baigę absolventai turi finansų specialistams būtinas kompetencijas tirti procesus makrolygmenyje ir mikrolygmenyje bei jų poveikį organizacijų finansiniams rezultatams, analizuoti ir interpretuoti finansinei veiklai svarbią informaciją. Be šių analitinių kompetencijų, šios programos absolventai turi gebėjimus, kurie itin svarbūs derinant įmonės savininkų, vartotojų, partnerių ir darbuotojų finansinius poreikius bei didinant organizacijų kuriamą vertę, t. y. gebėjimus planuoti finansinius sprendimus įvairiose organizacijose, juos pagrįsti, modeliuoti šių sprendimų finansinius rezultatus.

Žilvinas Kalvanas

UAB „Roshen-nord“ finansų analitikas

 

Finansų studijas pasirinkau, nes šioje studijų programoje ugdomas analitinis mąstymas, gebėjimas nuolatos reaguoti į vykstančius pokyčius ir įžvelgti ateities tendencijas. Bakalauro studijų metu įgyti gebėjimai analizuoti vykstančius procesus ir pokyčius bei priimti su tuo susijusius sprendimus, atlikti biudžeto planavimą. Finansinių rinkų išmanymas leido man įsidarbinti perspektyvioje tarptautinėje įmonėje, kurioje šiuo metu dirbu finansų analitiku. Studijų metus galiu įvardinti kaip vienus įsimintiniausių savo gyvenime. Visų pirma dėl to, kad teigiamą įspūdį paliko dėstytojai, kurių kompetencija niekada nesuabejosi ir su kuriais visada gali bendrauti be jokių barjerų. Taip pat visų studijų proceso metu stengiamasi išmokyti ne mintino kalimo, o supratimo ir mokėjimo priimti atitinkamus sprendimus, kurie būtų pagrįsti ir argumentuoti, tai kas bus reikalinga ir ateityje. Nors tobulumui ribų nėra, tikrai rekomenduočiau šią studijų programą visiems, kurie bent kažkiek sieja savo ateitį su finansais, ekonomika ar verslu.

Karjera

Studento gebėjimai

– gebės apibūdinti įmonių finansinės veiklos, finansų rinkų ir finansų institucijų funkcionavimo bei šiose srityse vykstančių procesų specifiką;

– gebės parinkti tinkamus kiekybinius ar kokybinius tyrimo metodus ir juos naudoti įvairių procesų ir reiškinių tyrimui, verslo problemų identifikavimui;

– gebės taikyti finansų vadybos instrumentus efektyvaus finansinių išteklių gavimo, saugojimo, paskirstymo, panaudojimo ir valdymo srityse;

– gebės modeliuoti organizacijų ir įmonių finansų valdymo problemų sprendimo būdus, pagrįsti valdymo sprendimus ir prognozuoti įmonės veiklos finansinius rezultatus;

– gebės spręsti kompleksinius su apskaitos funkcija susijusius uždavinius, savarankiškai pasirinkti jų sprendimo būdus bei metodus.

 

Studento kompetencijos

– rinkti, analizuoti, vertinti ir interpretuoti verslo, finansinę ir susijusių sričių informaciją sprendžiant įmonės ar organizacijos finansų valdymo problemas;

– analizuoti valstybės finansų, finansų rinkose vykstančius procesus ir vertinti jų poveikį organizacijų finansiniams rezultatams;

– parinkti veiklos efektyvumo didinimo sprendimus, rengti finansinius planus;

– formuoti ir įgyvendinti apskaitos politiką priklausomai nuo organizacijos veiklos ir verslo specifikos, organizuoti apskaitos procesą praktiškai taikant įstatymus ir teisės aktus;

– argumentuoti ir spręsti organizacijų veiklos problemas, remiantis finansų ir mokestinės atskaitomybės sudarymo ir kitos informacijos analizės metodų žiniomis bei prisitaikant prie aplinkos pokyčių.

 

 

Gali tapti

Finansų analitiku (-e)

Galimos atsakomybės

 

– finansinių rodiklių skaičiavimas, duomenų sisteminimas, analizavimas, interpretavimas ir vertinimas;

– finansinių planų, biudžetų sudarymas, modeliavimas ir kontrolė;

– investicinių projektų modeliavimas, efektyvumo vertinimas.

Finansų vadybininku (-e)

Galimos atsakomybės

 

– įmonės ar organizacijos veiklos procesų, finansinės informacijos analizė; informacijos apie įmonės ar įstaigos finansinę būklę teikimas vadovams, akcininkams, priežiūros institucijoms ar vartotojams;

– finansinių išteklių ir investicinės politikos formavimas ir įgyvendinimas;

– bendravimas su bankais, draudimo kompanijomis, kitomis finansų institucijomis, tiekėjais, pirkėjais.

Finansų ir investicijų konsultantu (-e)

Galimos atsakomybės

 

– klientų finansinių tikslų nustatymas ir strategijų jiems pasiekti rengimas bei įgyvendinimas;

– investicinės veiklos stebėsena, investicinių planų peržiūra ir koregavimas pagal pakitusius poreikius ir rinkos pokyčius;

– finansinių paslaugų siūlymas klientams ir organizavimas.

Galimos atsakomybės

 

– visos įmonės finansinių operacijų apskaitos tvarkymas ir darbe kylančių problemų sprendimas, remiantis bendraisiais buhalterinės apskaitos principais ir vadovaujant buhalteriams;

– išmokų, įplaukų ir kitų finansinių operacijų dokumentų ir įrašų tikslumo tikrinimas;

– buhalterių sąskaitininkų ir apskaitininkų darbo priežiūra, užduočių skirstymas, komandos darbo organizavimas;

– standartinių kompiuterių programinių paketų naudojimas buhalteriniams skaičiavimams atlikti.

Galimos atsakomybės

 

– statistinių, finansinių, apskaitos ar audito ataskaitų ir lentelių sudarymas;

– dokumentų, sandorių, įrašų tikslumo patikra;

– verslo procesų analizė, analitinės duomenų tikrinimo procedūros;

– apskaitos ir buhalterinių duomenų auditas.

Galimos atsakomybės

 

– konsultavimas biudžeto, apskaitos kontrolės ir kitų apskaitos politikos krypčių ir sistemų, jų planavimo ir įdiegimo klausimais;

– finansinės atskaitomybės, teiktinos vadovybei, akcininkams ir įstatymų nustatytoms ar kitoms institucijoms, rengimas ir tvirtinimas;

– apskaitos duomenų rinkimas, apdorojimas ir analizė, pateikiant informaciją verslo sprendimų priėmimui;

– įmonės ar organizacijos finansinių operacijų planavimas, koordinavimas ir vadovavimas joms.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2020 ir 2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2018 -2016 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 1680 €
Kredito kaina 28 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

doc. dr. Kristina Kundelienė

Apskaitos ir finansų krypties studijų programos vadovė

Gedimino g. 50-505, Kaunas
tel. +370 (682) 41 077