Finansai

612N30001 Verslo vadybos bakalauras N - 4 m. Kaunas

Šios programos absolventai išmano įmonių finansinės veiklos, finansų rinkų ir finansų institucijų funkcionavimo bei šiose srityse vykstančių procesų specifiką, turi praktinius gebėjimus taikyti finansų vadybos instrumentus efektyvaus finansinių išteklių gavimo, saugojimo, paskirstymo, panaudojimo ir valdymo srityse. Įgyjamos įvairiapusės žinios ir gebėjimai apima visas kertines finansinės veiklos sritis: finansinę analizę, finansinį planavimą, finansų valdymo sprendimų priėmimą, finansines paslaugas.

Studijuok
  • Apskaita
  • Ekonomika
  • Rinkodara
  • Politikos mokslai
  • Viešasis administravimas
  • Žmonių išteklių vadyba
  • Taikomoji matematika

Kviestiniai lektoriai

David Stolin

Toulouse Business School (Prancūzija)

Prof. Halit Gonenc

Groningen universitetas (Nyderlandai)

Audrius Virbalas

Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unijos administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas
Andrius Tilvytis

Andrius Tilvytis

"Swedbank" Paskolų priežiūros departamento direktorius
Vaida Butkuvienė

Vaida Butkuvienė

UAB „Aurita“ direktorė, Kauno pramonės prekybos ir amatų rūmų valdybos narė, Finansininkų klubo pirmininkė
Studijos

Sandūra tarp tiksliųjų ir socialinių mokslų

Finansų moksluose neapsieinama be matematikos, logikos, ekonomikos bei vadybos mokslų. Žinios visose šiose srityse specialistui reikalingos siekiant efektyviai vykdyti kasdienines finansų specialisto funkcijas.

Įgūdžiai

Geras visų veiklos procesų išmanymas

Dirbdamas įmonėje finansų specialistas įvertina visose įmonės veiklų srityse priimamų sprendimų finansinį pagrįstumą, todėl studijuodamas gilinasi į įvairias įmonių veiklos sritis, įgyja gebėjimus analizuoti jose vykstančius pokyčius ir jų poveikį finansiniams rezultatams. Itin daug dėmesio skiriama praktinių įgūdžių lavinimui, visos praktinės užduotys atliekamos tik su realiais duomenimis.

Paklausa darbo rinkoje

Atlyginimai yra vieni aukščiausių rinkoje

Remiantis 2015 metų statistikos duomenimis, darbuotojų atlyginimai finansų sektoriuje išlieka vieni aukščiausių Lietuvoje.

Infrastruktūra

Studijų procese naudojamas pasaulinio lygio informacinis įrankis – "Bloomberg" platforma

Bloomberg žinoma kaip finansų informacijos platforma Nr. 1 pasaulyje. Studijuojantieji šioje programoje sprendimus modeliuos remdamiesi realiais finansiniais duomenimis.

Kolegos

Programoje studijuoja pažangiausi ir aukštus siekius turintys studentai

Šioje programoje studijuoja aukštus studijų rezultatus demonstruojantys pažangūs studentai. Gera motyvacija lemia kūrybišką bei į studijų rezultatus orientuotą aplinką, padedančią puikiai įsisavinti reikalingas žinias bei įgūdžius.

Finansų politika – vyriausybės, finansų institucijos, verslo įmonės.
Finansiniai sprendimai – planavimas, investicijos, finansavimas, rezultatų analizė.
Finansų institucijos – tipai, veiklos, paslaugos.
Atsiskaitymai – būdai, rizika, inovacijos.
Investicijos – vertinimas, rizikos pažinimas, finansavimas, kontrolė.
Veiklos pajamų ir išlaidų analizė bei prognozė Finansinių veiklos ataskaitų rengimas vadovams Verslo planų sudarymas naujiems projektams Finansinių atsiskaitymų organizavimas ir finansinių srautų kontrolė

Atsiliepimai

Vaida Butkuvienė

UAB „Aurita“ direktorė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Finansininkų klubo pirmininkė

KTU pirmosios pakopos Finansų programą baigę absolventai turi finansų specialistams būtinas kompetencijas tirti procesus makrolygmenyje ir mikrolygmenyje bei jų poveikį organizacijų finansiniams rezultatams, analizuoti ir interpretuoti finansinei veiklai svarbią informaciją. Be šių analitinių kompetencijų, šios programos absolventai turi gebėjimus, kurie itin svarbūs derinant įmonės savininkų, vartotojų, partnerių ir darbuotojų finansinius poreikius bei didinant organizacijų kuriamą vertę, t. y. gebėjimus planuoti finansinius sprendimus įvairiose organizacijose, juos pagrįsti, modeliuoti šių sprendimų finansinius rezultatus.

Liudvikas Mickevičius

UAB „Baltic Business Development“ finansų kontrolieriaus padėjėjas

Finansų programa KTU Ekonomikos ir verslo fakultete yra pats geriausias pasirinkimas! Aš buvau pats pirmas šios jaunos programos studentas, todėl turėjau ypatingą progą vertinti, siūlyti, kritikuoti ir taisyti šią programą, nes jauniems dėstytojams visada buvo svarbi visų mūsų nuomonė. Dar nebaigęs studijų buvau pakviestas dirbti finansų įmonėje, kur kasdien susiduriu su finansais. Be šio diplomo aš niekada nebūčiau galėjęs būti tuo, kas esu dabar ir kas būsiu ateityje.

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo dedamosios

Konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 3 balai. 

0.4 Matematika
0.2 Istorija
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra
0.2 Dalykas nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

 

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 metais Lietuvoje ir anksčiau įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje.

METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA IŠTĘSTINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
1560€ 1040€ 26€
Studijų informacijos skyrius

K. Donelaičio g. 73-109
e. p. studijos@ktu.lt
tel.: +307 37 300 045, +370 37 300 054, +370 687 53 790

Studijų programos vadovas

Prof. dr. Gerda Žigienė
e. p. gerda.zigiene@ktu.lt