en

Finansai

Tai mokslas apie tai, kas varo mūsų pasaulį į priekį – pinigus. O finansų specialistai apie pinigus išmano viską. Šie žmonės nuo pat pamatų suvokia įmonių ar organizacijų finansinių išteklių perimetrą ir gali spręsti visus finansinių išteklių gavimo, panaudojimo, saugojimo ir valdymo klausimus.

Tik jūs pasirinksite, kokiais ekspertais tapsite

Studijų metu nuspręsite, kuriuo specializacijos keliu eisite – ar ieškosite atsakymų į ateities finansų sektoriaus klausimus, reaguosite į iškilsiančius finansų iššūkius, ar savo žiniomis ir patirtimi stiprinsite verslų kompetenciją šiandien.

Finansų technologijų ir analitikos specialistai diegia naujas technologijas finansų sektoriuje, kuria naujus finansinius produktus ir paslaugas, tiria globalius finansų sektoriaus procesus ir įvertina jų poveikį įmonių finansiniams rezultatams.

Verslo įmonių finansų specialistai atlieka ir įgyvendina įvairius finansinius įmonių valdymo sprendimus, formuoja šiuolaikišką apskaitos politiką.

Pasinaudokite galimybe studijuoti užsienyje

Studentai pagal „Erasmus“ mainų programą skatinami išvykti vieno semestro trukmės studijoms į bet kurį kitą užsienio universitetą arba praktikai pasirinktoje užsienio verslo įmonėje.

Vieta Kaunas
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Finansai
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Verslo vadybos bakalauras
Specializacijos Finansų technologijos ir analitika,
Verslo finansų valdymas

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Rasa Norvaišienė

Verslo finansavimo ir investavimo sprendimai

Aušrinė Lakštutienė

Bankininkystė ir draudimas

Rytis Krušinskas

Verslo finansų modeliavimas

Jurgita Stankevičienė

Taikomoji finansinė analizė

Lina Sinevičienė

Finansų rinkos ir viešųjų projektų finansai

Violeta Mykolaitienė

Apskaita

Giedrė Večerskienė

Valdymo apskaita

Kristina Kundelienė

Verslo apmokestinimas ir mokesčių planavimas
 

Programos vertės

„Bloomberg“ sertifikatas

Studijų metu naudositės pačiais naujausiais ir aktualiausiais „Bloomberg“ informacinės platformos duomenimis, kuriais remdamiesi modeliuosite sprendimus pagal realią įmonių finansinę situaciją. Baigę studijas turėsite „Bloomberg Market Concepts“ (BMC) išmanųjį sertifikatą ir nepamainomą patirtį, dirbant su aukščiausio tarptautinio lygio duomenų platformomis.

Ne vien socialiniai mokslai

Programa yra išskirtinė Lietuvoje dėl užtikrinamų finansų srities, analitikos ir IT kompetencijų, derinamų su ekonomikos žiniomis bei nacionalinių ir tarptautinės apskaitos standartų išmanymu darbui Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse.

Tapsite specialistu (ne tik teoriškai)

Studijuodami susipažinsite ne tik su Lietuvos ir tarptautinių verslo įmonių vadovais, užsienio universitetų profesoriais, bet ir įvaldysite daugybę verslo valdymo sistemų bei skaitmeninių finansinių įrankių. Tokiu būdu užsitikrinsite realią praktinę patirtį, kuri jums iš karto leis konkuruoti darbo rinkoje.

Kas bus jūsų kolegos?

Pažangi studijų programa ir motyvuojanti universiteto aplinka padeda atsiskleisti kūrybiškumui ir leidžia netrukdomai kaupti žinių bagažą. Juk kiekvieną dieną būsite tarp savo bendraminčių – pažangių ir į aukštus rezultatus orientuotų žmonių, todėl įstoję į KTU tapsite gyvybingos intelektinės bendruomenės dalimi.

Beribės karjeros galimybės!

Galime drąsiai teigti – be šiuolaikiško finansų specialistų požiūrio joks didis verslas nebūtų išnaudojęs savo turimo potencialo. Todėl jūs būsite kiekvieno finansinio sprendimo priešakyje ir savo žiniomis argumentuosite arba tvirtinsite bemaž kiekvieną įmonės ar organizacijos sprendimą.

 

Įgūdžių aprašas

Analitika – veiklos, ekonominė, finansinė.
Finansų institucijos – tipai, veiklos, paslaugos.
Atsiskaitymai – būdai, rizika, inovacijos.
Mokesčiai – apskaičiavimas, kontrolė, administravimas.
Auditas – tikrinimas, rizika, vertinimas.
Finansiniai sprendimai – planavimas, investicijos, finansavimas, rezultatų analizė.
Veiklos pajamų ir išlaidų analizė bei prognozė Finansinių veiklos ataskaitų rengimas vadovams Verslo planų sudarymas naujiems projektams Finansinių atsiskaitymų organizavimas ir finansinių srautų kontrolė

Atsiliepimai

Vaida Butkuvienė

UAB „Aurita“ direktorė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Finansininkų klubo pirmininkė

 

KTU pirmosios pakopos Finansų programą baigę absolventai turi finansų specialistams būtinas kompetencijas tirti procesus makrolygmenyje ir mikrolygmenyje bei jų poveikį organizacijų finansiniams rezultatams, analizuoti ir interpretuoti finansinei veiklai svarbią informaciją. Be šių analitinių kompetencijų, šios programos absolventai turi gebėjimus, kurie itin svarbūs derinant įmonės savininkų, vartotojų, partnerių ir darbuotojų finansinius poreikius bei didinant organizacijų kuriamą vertę, t. y. gebėjimus planuoti finansinius sprendimus įvairiose organizacijose, juos pagrįsti, modeliuoti šių sprendimų finansinius rezultatus.

Žilvinas Kalvanas

UAB „Roshen-nord“ finansų analitikas

 

Finansų studijas pasirinkau, nes šioje studijų programoje ugdomas analitinis mąstymas, gebėjimas nuolatos reaguoti į vykstančius pokyčius ir įžvelgti ateities tendencijas. Bakalauro studijų metu įgyti gebėjimai analizuoti vykstančius procesus ir pokyčius bei priimti su tuo susijusius sprendimus, atlikti biudžeto planavimą. Finansinių rinkų išmanymas leido man įsidarbinti perspektyvioje tarptautinėje įmonėje, kurioje šiuo metu dirbu finansų analitiku. Studijų metus galiu įvardinti kaip vienus įsimintiniausių savo gyvenime. Visų pirma dėl to, kad teigiamą įspūdį paliko dėstytojai, kurių kompetencija niekada nesuabejosi ir su kuriais visada gali bendrauti be jokių barjerų. Taip pat visų studijų proceso metu stengiamasi išmokyti ne mintino kalimo, o supratimo ir mokėjimo priimti atitinkamus sprendimus, kurie būtų pagrįsti ir argumentuoti, tai kas bus reikalinga ir ateityje. Nors tobulumui ribų nėra, tikrai rekomenduočiau šią studijų programą visiems, kurie bent kažkiek sieja savo ateitį su finansais, ekonomika ar verslu.

Karjera

Jūsų įgytos kompetencijos leis:

Numatyti ir analizuoti įmonių augimo ir investavimo galimybes, identifikuoti verslo problemas.

Analizuoti finansų rinkose vykstančius procesus, vertinti jų poveikį verslui.

Savarankiškai organizuoti apskaitos procesus įmonėje.

Kurti ir argumentuoti efektyvumo didinimo sprendimus, prognozuoti įmonės veiklos finansinius rezultatus.

 

 

Gali tapti

Šie specialistai analizuoja ir interpretuoja įvairius finansinius, rinkos duomenis ir juos įvertinę teikia rekomendacijas dėl bet kokios įmonės ar organizacijos veiklos sprendimų. Taip pat jie kuria ilgalaikius finansinius planus, sudaro biudžetą ir ieško būdų, kaip efektyviausiai jį kontroliuoti.

Tai specialistai, atsakingi už įmonės ar organizacijos finansinės veiklos procesus, finansinės informacijos analizavimą ir pateikimą įmonės vadovams, akcininkams, priežiūros institucijoms ar vartotojams. Jie formuoja ir įgyvendina investicinę politiką, rūpinasi įmonės finansiniais ištekliais, bendrauja su bankais ir kitomis finansų institucijomis, taip pat pirkėjais bei tiekėjais.

Šie žmonės užsiima visapusišku finansavimo ar investicinių projektų valdymu – jų planavimu, organizavimu, įgyvendinimu, koordinavimu.

Jie rūpinasi įmonės finansinės padėties atvaizdavimu: identifikuoja, klasifikuoja, sistemina ir registruoja įmonės apskaitoje vykstančias ūkines operacijas ir įvykius, rengia finansines, mokestines bei statistines ataskaitas.

Tai specialistai, atliekantys verslo procesų analizę ir apskaitos duomenų auditą, tikrinantys įmonių ar organizacijų rezultatų ir finansinės būklės atspindėjimo finansinėse ataskaitose teisingumą.

Tai žmonės, kurie rūpinasi klientų finansinių tikslų nustatymu ir rengia bei įgyvendina strategiją, kaip juos pasiekti. Vienas svarbiausių investicijų konsultantų uždavinių – analizuoti investicinę aplinką, kurti planus ir koreguoti juos pagal rinkos pokyčius. Finansų konsultantai teikia pasiūlymus ir rekomendacijas, kaip valdyti finansinius srautus.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas;

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 

Papildomi kriterijai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

 

Studijų kaina

2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 1680 €
Kredito kaina 28 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė

Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

Apskaitos ir finansų krypties studijų programos vadovė
doc. dr. Kristina Kundelienė
Gedimino g. 50-505, Kaunas
Tel. +370 37 300566