Finansai

6121LX022 Verslo vadybos bakalauras N - 4 m. Kaunas

Šios programos absolventai išmano įmonių finansinės veiklos, finansų rinkų ir finansų institucijų funkcionavimo bei šiose srityse vykstančių procesų specifiką, turi praktinius gebėjimus taikyti finansų vadybos instrumentus efektyvaus finansinių išteklių gavimo, saugojimo, paskirstymo, panaudojimo ir valdymo srityse. Įgyjamos įvairiapusės žinios ir gebėjimai apima visas kertines finansinės veiklos sritis: finansinę analizę, finansinį planavimą, finansų valdymo sprendimų priėmimą, finansines paslaugas.

Priėmimo tvarka
 • Apskaita
 • Ekonomika
 • Rinkodara
 • Politikos mokslai
 • Viešasis administravimas
 • Žmonių išteklių vadyba
 • Taikomoji matematika

Kviestiniai lektoriai

Prof. Halit Gonenc

Groningen universitetas (Nyderlandai)

Audrius Virbalas

Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unijos administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas
Andrius Tilvytis

Andrius Tilvytis

"Swedbank" Paskolų priežiūros departamento direktorius
Vaida Butkuvienė

Vaida Butkuvienė

UAB „Aurita“ direktorė, Kauno pramonės prekybos ir amatų rūmų valdybos narė, Finansininkų klubo pirmininkė

Prof. David Stolin

Toulouse Business School (Prancūzija)
Studijos

Sandūra tarp tiksliųjų ir socialinių mokslų

Finansų mokslų pagrindui reikalingos matematikos, logikos, statistikos ir IT žinios bei jų derinimas su ekonomikos bei vadybos žiniomis. Toks žinių paketas užtikrina efektyvų kasdienių finansų specialisto funkcijų vykdymą

Įgūdžiai

Geras visų veiklos procesų išmanymas

Dirbdamas įmonėje finansų specialistas įvertina visose įmonės veiklų srityse priimamų sprendimų finansinį pagrįstumą, todėl studijuodamas gilinasi į įvairias įmonių veiklos sritis, įgyja gebėjimus analizuoti jose vykstančius pokyčius ir jų poveikį finansiniams rezultatams. Itin daug dėmesio skiriama praktinių įgūdžių lavinimui, visos praktinės užduotys atliekamos tik su realiais duomenimis.

Paklausa darbo rinkoje

Karjeros perspektyvos

Pozicijos darbo rinkoje: Finansų analitikas; Finansų vadybininkas; Finansų vadovas; Asmeninis finansų patarėjas; Investicijų analitikas; Finansų institucijų darbuotojas; Nekilnojamo turto projektų finansinis konsultantas; Valstybinių organizacijų biudžeto ir finansų padalinių darbuotojas; Draudimo bendrovių finansų analitikas ir kt.

Atlyginimai yra vieni aukščiausių rinkoje: Remiantis metų statistikos duomenimis, darbuotojų atlyginimai finansų sektoriuje išlieka vieni aukščiausių Lietuvoje.

Infrastruktūra

Studijų procese naudojamas pasaulinio lygio informacinis įrankis – "Bloomberg" platforma

Bloomberg žinoma kaip finansų informacijos platforma Nr. 1 pasaulyje. Studijuojantieji šioje programoje sprendimus modeliuos remdamiesi realiais finansiniais duomenimis. Studijuojantieji šioje programoje sprendimus modeliuos remdamiesi realiais finansiniais duomenimis. Unikali galimybė – KTU EVF yra vienintelis fakultetas Baltijos šalyse, turintis 12 Bloomberg terminalų, kurie naudojami studijų procese, taip pat įgyjamas „Bloomberg Market Concepst“ sertifikatas, išduodamas paties Bloomberg!

Kolegos

Programoje studijuoja pažangiausi ir aukštus siekius turintys studentai

Šioje programoje studijuoja aukštus studijų rezultatus demonstruojantys pažangūs studentai. Gera motyvacija lemia kūrybišką bei į studijų rezultatus orientuotą aplinką, padedančią puikiai įsisavinti reikalingas žinias bei įgūdžius.

Priimame daugiausia valstybės finansuojamų studentų iš visų finansų studijų programų Lietuvoje – puikus ateities karjeros kontaktų ratas!

Dalykai

Finansų politika – vyriausybės, finansų institucijos, verslo įmonės.
Finansiniai sprendimai – planavimas, investicijos, finansavimas, rezultatų analizė.
Finansų institucijos – tipai, veiklos, paslaugos.
Atsiskaitymai – būdai, rizika, inovacijos.
Investicijos – vertinimas, rizikos pažinimas, finansavimas, kontrolė.
Veiklos pajamų ir išlaidų analizė bei prognozė Finansinių veiklos ataskaitų rengimas vadovams Verslo planų sudarymas naujiems projektams Finansinių atsiskaitymų organizavimas ir finansinių srautų kontrolė
Pagrindinės kompetencijos:

 

 • Pritaikyti finansų vadybos instrumentus efektyvaus finansinių išteklių gavimo, saugojimo, paskirstymo, panaudojimo ir valdymo srityse.
 • Valdyti įmonių finansines veiklas pagal industrijos specifikas.
 • Analizuoti pokyčius vykstančius finansų rinkose ir finansų institucijų funkcionavimo procesų specifiką.
 • Įvertinti įmonės veiklos sritis ir parinkti efektyviausią investicijų valdymo modelį.

 

Absolventų įgyjamos įvairiapusės žinios ir gebėjimai apima visas kertines finansinės veiklos sritis: finansinę analizę, finansinį planavimą, finansų valdymo sprendimų priėmimą, finansines paslaugas.Studijų programa parengta remiantis pasaulinėmis tendencijomis, todėl mokomo procese pasitelkiama pasaulinio lygio informacinis įrankis – „Bloomberg“ platforma. 

 

 • Suprasti įmonės veiklos sritis bei įvertinti finansinių sprendimų pagrįstumą pagal vykstančius procesus bei pokyčius mikro bei makro lygmenyse.
 • Apjungti etikos ir socialinės atsakomybės principus bei profesinių standartų taikymą įmonės finansinėse veiklose.
 • Valdyti vertybinių popierių portfelį atsižvelgiant į  finansų rinkų modelius.

 

Vadybos ir organizavimo analitikai. Atliekamos užduotys
Vadybos ir organizavimo analitikai padeda organizacijoms siekti didesnio veiksmingumo ir spręsti organizacines problemas. Jie nagrinėja organizacines struktūras, metodus, sistemas ir procedūras. Bankrutuojančios įmonės administratoriaus padėjėjas

pagalba nustatant tikslus, strategijas ir planus, skirtus siekti didesnio klientų pasitenkinimo, ir jų skatinimas, taip pat veiksmingas organizacijos lėšų naudojimas;

 

Vadybos konsultantas

esamų sistemų ir struktūrų analizė ir vertinimas; esamų sistemų aptarimas su darbuotojais ir visų organizacijos lygmenų sistemų stebėjimas;

 

Mokslo darbuotojas {vadyba}

esamų sistemų aptarimas su darbuotojais ir visų organizacijos lygmenų sistemų stebėjimas; klientų orientavimas į veiksmingą organizaciją ir būdų organizacinių problemų sprendimo būdų paieška;

Administravimo ir vykdomieji sekretoriai Atliekamos užduotys
Administravimo ir vykdomieji sekretoriai atlieka ryšių palaikymo, koordinavimo ir organizavimo užduotis teikdami pagalbą vadovams bei specialistams ir (arba) rengia laiškus, ataskaitas ir procesinių veiksmų įrašus, kitus specialius dokumentus. Administratorius

administracinio susirašinėjimo ir protokolų rengimas;

Administratorius referentas

dalykinių ar techninių laiškų rašymas ar atsakymų į juos rengimas ir kitas panašus susirašinėjimas;

Struktūrinio padalinio ar specialisto padėjėjas

pagalba sudarant biudžetą, stebint išlaidas, rengiant sutarčių projektus ir nurodymus pirkti ar įsigyti;

Projekto administratorius

ryšių su kitais darbuotojais palaikymas įvairiais su organizacijos veikla susijusiais klausimais;

Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai Atliekamos užduotys
Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai skaičiuoja, klasifikuoja ir registruoja skaitinius duomenis, kad finansinė apskaita būtų užbaigta. Jie atlieka visus įprastinius skaičiavimus, įrašus ir patikras, kad gautų pirminius apskaitoje naudojamus finansinius duomenis. Apskaitininkas

darbas kompiuteriais, kuriuose įdiegta apskaitos programinė įranga, registruojant, saugant ir analizuojant informaciją;

 

Buhalterijos tarnautojas

sąskaitų, sąskaitų faktūrų, sąskaitų išrašų ir kitų finansinių ataskaitų skaičiavimai, rengimas ir išrašymas pagal nustatytas procedūras;

 

Audito įmonės tarnautojas

statistinių, finansinių, apskaitos ar audito ataskaitų ir lentelių, susijusių su grynųjų pinigų gavimu, išmokėjimu, mokėtinomis ir gautinomis sumomis, pelnu ir nuostoliais, sudarymas;

Finansų analitikai Atliekamos užduotys
Finansų analitikai atlieka kiekybinę informacijos, darančios poveikį valstybinių ar privačių įstaigų investicijų programoms, analizę. Finansininko asistentas

finansinės informacijos analizė, siekiant rengti verslo, pramonės ir ekonominių sąlygų prognozes, kurios naudojamos priimant investavimo sprendimus;

 

Finansų analitikas

vertybinių popierių pardavimo ir pasiūlymo visuomenei kainos nustatymas;

 

Obligacijų analitikas

investicinių veiksmų planų rengimas pagal finansines analizes;  ekonomikos, pramonės ir verslo pokyčių stebėsena atliekant informacijos, gautos iš finansinių leidinių ir tarnybų, investavimo ir bankininkystės įmonių, valstybės institucijų, prekybos leidinių, įmonių ir asmeninių pokalbių, analizę;

Jaunesnieji apskaitos specialistai Atliekamos užduotys
Jaunesnieji apskaitos specialistai tvarko visą finansinių operacijų apskaitą įmonėse ir tikrina tokių sandorių dokumentų ar įrašų tikslumą. Darbo užmokesčio apskaitos buhalteris

visos įmonės finansinių operacijų apskaitos tvarkymas, remiantis bendraisiais buhalterinės apskaitos principais ir vadovaujant buhalteriams;

 

Žaliavų ir medžiagų apskaitos buhalteris

išmokų, įplaukų ir kitų finansinių operacijų dokumentų ir įrašų tikslumo tikrinimas;

 

Auditoriaus padėjėjas

tam tikro laikotarpio finansinių ataskaitų rengimas;


 

Atsiliepimai

Vaida Butkuvienė

UAB „Aurita“ direktorė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Finansininkų klubo pirmininkė

KTU pirmosios pakopos Finansų programą baigę absolventai turi finansų specialistams būtinas kompetencijas tirti procesus makrolygmenyje ir mikrolygmenyje bei jų poveikį organizacijų finansiniams rezultatams, analizuoti ir interpretuoti finansinei veiklai svarbią informaciją. Be šių analitinių kompetencijų, šios programos absolventai turi gebėjimus, kurie itin svarbūs derinant įmonės savininkų, vartotojų, partnerių ir darbuotojų finansinius poreikius bei didinant organizacijų kuriamą vertę, t. y. gebėjimus planuoti finansinius sprendimus įvairiose organizacijose, juos pagrįsti, modeliuoti šių sprendimų finansinius rezultatus.

Liudvikas Mickevičius

UAB „Baltic Business Development“ finansų kontrolieriaus padėjėjas

Finansų programa KTU Ekonomikos ir verslo fakultete yra pats geriausias pasirinkimas! Aš buvau pats pirmas šios jaunos programos studentas, todėl turėjau ypatingą progą vertinti, siūlyti, kritikuoti ir taisyti šią programą, nes jauniems dėstytojams visada buvo svarbi visų mūsų nuomonė. Dar nebaigęs studijų buvau pakviestas dirbti finansų įmonėje, kur kasdien susiduriu su finansais. Be šio diplomo aš niekada nebūčiau galėjęs būti tuo, kas esu dabar ir kas būsiu ateityje.

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo dedamosios

Konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 3 balai. 

0.4 Matematika
0.2 Istorija
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra
0.2 Dalykas nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 metais Lietuvoje ir anksčiau įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje.

METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA IŠTĘSTINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
1560€ 1040€ 26€
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Prof. dr. Gerda Žigienė
e. p. gerda.zigiene@ktu.lt