en

Informacinės sistemos

Augant skaitmeninės informacijos kiekiui, įmonių ir valdžios institucijų veikla bei paprastų piliečių darbas ir laisvalaikis tampa vis labiau priklausomi nuo kokybiškų, sklandžiai funkcionuojančių informacijos valdymo arba tiesiog informacinių sistemų (IS). Studijų metu suteikiamos žinios apima visus IS kūrimo etapus: įmonės veiklos analizę, reikalavimų kuriamai sistemai surinkimą ir aprašymą, IS projektinių sprendimų parinkimą, modeliavimą, programavimą ir diegimą. Parengiami specialistai, gebantys suvokti ir analizuoti informacija grindžiamus įmonių valdymo poreikius, mokantys projektuoti, programuoti, diegti, tobulinti ir atnaujinti kompiuterizuotas IS.

Vieta Kaunas
Informatikos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Informacijos sistemos
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Informatikos mokslų bakalauras
Specializacijos Duomenų bazių valdymas ir programavimas,
Informacinių sistemų analizė ir projektavimas

Kviestiniai lektoriai

Dr. Ernestas Vyšniauskas

UAB „ATEA“ Programavimo padalinio vadovo pavaduotojas. Paskaita: „Informacinių sistemų kūrimo procesai“.

Dr. Laurynas Dovydaitis

Debesies kompiuterijos sprendimų architektas, UAB Microsoft Lietuva. Paskaita: „Debesies kompiuterijos iššūkiai vakar, šiandien, rytoj“

Mantvydas Čekutis

Projekto vadovas, Girteka Logistics. Paskaita: „Scrum simuliacija Lego4Scrum"

Paulius Nagys

Vadovas, Adeo Web. Paskaita: "Derybos projektinėje veikloje"
 

Programos vertės

Studijos

Skirtingų mokslų sandūra

Programoje užtikrinama sandūra tarp kompiuterizuojamos veiklos analizės, informacinių sistemų projektinių modelių sudarymo ir jų programinio realizavimo studijų. Tai absolventams suteikia universalumo ir tuo pačiu garantuoja galimybę rinktis tarp sistemų analitiko ir architekto, sistemų ir duomenų bazių programuotojo ar IS projektų vadovo karjeros.

Įgūdžiai

Ugdomi praktiniai gebėjimai

Informacinių sistemų absolventai gerai išmano visus kūrimo procesus, apimant kompiuterizuojamos veiklos analizę BPMN priemonėmis, reikalavimų IS aprašymą, sistemos projektinių sprendimų modeliavimą UML kalba, duomenų bazių realizavimą naudojant plačiausiai paplitusias Ms SQL Server, My SQL duomenų bazių valdymo sistemas, IS programinę realizaciją C#, Java ar PHP programavimo kalbomis ir projektų valdymo technologijų panaudojimą.

Karjera

Gerai apmokamas darbas po studijų

IS studijų programos absolventai džiaugiasi didžiausia gerai apmokamų darbo vietų pasiūla, nes kiekviena verslo įmonė ar valstybės institucija naudojasi informacinių sistemų paslaugomis, o daugelis IT verslo įmonių jas kuria ir modernizuoja, todėl tokių specialistų poreikis viršija pasiūlą.

Infrastruktūra

Naudojamos modernios technologijos

Studijų procese naudojamos modernios informacinių sistemų kūrimo priemonės. Susipažinsite su verslo procesų valdymo sistema PEGA, duomenų analizės sistema MS Power BI, organizacijos resursų valdymo sistema Microsoft Dynamics, projektų valdymo ir komandinio darbo sistemomis Trello bei Jira, grafinės naudotojo sąsajos prototipų kūrimo įrankiu Axure bei daugeliu kitų.

Aktualumas

Profesionalų pripažinimas

2018 m. Informacinių sistemų studijų programai asociacija „Investors‘ Forum“ ir tiesioginių užsienio investicijų plėtros agentūra „Investuok Lietuvoje“ suteikė kokybės ženklą „Investors‘ Spotlight“. Programa įvertinta už itin gerą rinkos poreikių atitikimą ir profesionaliai parengtą studijų turinį.

 

Įgūdžių aprašas

Duomenų bazės – didelės apimties struktūruotų ir nestruktūruotų duomenų kaupimas, efektyvus apdorojimas, greita paieška.
Verslo duomenų analizė – duomenų gavybos, analizės, vizualizavimo technologijos.
Interneto informacinės sistemos – sistemų kūrimo karkasai, elektroninės paslaugos, tinklalapių kūrimas.
Duomenų bazių programavimas – duomenų serverių procedūros, kliento sąsajos programavimas, užklausų kalbos.
Informacinių sistemų analizė ir projektavimas Programavimo žinios ir įgūdžiai Duomenų bazės ir duomenų analizė Įmonių veiklos modeliavimas ir valdymo kompiuterizavimas

Atsiliepimai

Česlovas Stanaitis

UAB „ATEA“ direktorius programavimui

 

„ATEA programinių sprendimų grupė kuria specializuotas IS viešojo sektoriaus organizacijoms bei verslo įmonėms. Įgyvendinant IT projektus, kritiškai svarbu nustatyti organizacijos poreikį ir jį dokumentuoti. Šios studijų programos absolventų poreikis auga, o mūsų įmonėje šiuo metu dirba nemažai jos absolventų." - UAB „ATEA“ direktorius programavimui Česlovas Stanaitis.

Evaldas Naudžiūnas

Įmonės „HILTI“ IT Software Developer

 

„Informatikos fakultete baigiau Informacinių sistemų projektavimo bakalauro studijas, o po to ir Informacinių sistemų inžinerijos magistro studijas. Pirmąjį darbą susiradau bakalauro studijų ketvirtajame kurse. Darbo paieškos buvo nesudėtingos. Visi darbdaviai atkreipia dėmesį į baigtus mokslus. KTU Informatikos fakultetas yra vienas geriausių Lietuvoje ir tai labai padeda ieškant darbo.
Asmeninės savybės taip pat labai svarbios. Mano atveju, kruopštumas ir analitinis mąstymas padėjo užsitarnauti aukščiausių vadovų pasitikėjimą ir leido dirbti su informacinėmis sistemomis, kuriose klaidų negali būti, nes tai sustabdytų įmonės veiklą visame pasaulyje“ – įmonės „HILTI“ IT Software Developer Evaldas Naudžiūnas

Karjera

Studento kompetencijos
– organizacijos veiklos procesų  analizės principų, įrankių ir metodikų išmanymas;
– informacinės sistemos kompiuterizavimo sprendimo parinkimas;
– informacinių sistemų kūrimo proceso išmanymas – nuo užsakovų ir naudotojų poreikių analizės iki taikomosios programos sukūrimo;
– informacinių sistemų kūrimo  įrankių, metodikų ir technologijų išmanymas;
– duomenų bazių kūrimo  principų ir technologijų išmanymas;
– duomenų bazių valdymo sistemų veiklos analitikos technologijų, integruotos taikomųjų programų kūrimo aplinkos išmanymas ir taikymas;
– verslo valdymo taikomųjų programų sistemų išmanymas ir naudojimas;
– komandinio darbo IT projektuose principų išmanymas.

 

Studento gebėjimai
– gebės analizuoti, specifikuoti ir įvertinti organizacijos veiklos procesus, informacinių sistemų užsakovų ir naudotojų poreikius;
– gebės projektuoti duomenų bazes ir kompiuterizuojamas informacines sistemas;
– gebės programuoti, testuoti, integruoti, administruoti ir diegti duomenų bazes ir informacinių sistemų taikomąsias programas;
– gebės taikyti duomenų bazių valdymo,  programavimo karkasų ir tinklo paslaugų kūrimo technologijas  informacinėms sistemoms sukurti;
– gebės kurti veiklos analizei skirtas daugiamates duomenų saugyklas ir veiklos analitikos sprendimus;
– gebės dirbti IT projektų komandose.

 

 

Gali tapti

Informacinių sistemų  ir taikomųjų programų analitiku(-e), projektuotoju(-a) ir programuotoju(-a)

– užsakovų veiklos procesų, poreikių ir reikalavimų analizė ir tobulinimas, techninių užduočių programuotojams rengimas ir įgyvendinimo proceso stebėjimas, priežiūra bei kontrolė;
– informacinių sistemų ir kitos programinės įrangos programavimas ir testavimas, sistemų integravimas;
– sistemos grafinės naudotojo sąsajos vertinimas ir prototipų rengimas, sistemos naudotojų konsultavimas, mokymas, projektinės dokumentacijos rengimas.

Duomenų bazių projektuotoju (-a), programuotoju (-a) ir administratoriumi (-e)

– duomenų bazių prieigos ir naudojimo, taip pat atsarginių kopijų ir duomenų atkūrimo politikos ir procedūrų nustatymas bei įgyvendinimas, duomenų bazių saugumo ir duomenų vientisumo kontrolės priemonių taikymas;
– reikalavimų duomenims surinkimas ir analizavimas, įvertinimas, konsultavimas;
– duomenų bazių programavimas, duomenų bazių schemų projektavimas;
– duomenų bazių integravimo galimybių analizė ir projektinių sprendimų kūrimas.

Verslo valdymo taikomųjų programų specialistu (-e)

– įmonių verslo procesų analizė ir poreikių surinkimas verslo valdymo sistemos diegimui;
– verslo valdymo sistemų galimybių analitinis vertinimas ir diegimo planavimas;
– verslo valdymo sistemos konfigūravimas, pritaikant konkrečios įmonės poreikiams, naudotojų apmokymas ir sistemos tobulinimas.

Veiklos analitikos sistemų specialistu (-e) ir sprendimų kūrėju (-a)

– veiklos analitikos technologijų, metodų ir priemonių taikymo galimybių konkrečioje įmonėje analizė;
– veiklos duomenų analizės atlikimas: duomenų saugyklų ir duomenų vitrinų kūrimas, realaus laiko analitinio duomenų apdorojimo technologijų taikymas;
– duomenų gavyba ir duomenų vizualizacija pasirinktomis priemonėmis.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas;

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 

Papildomi kriterijai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

informacinės technologijos arba fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

 

Studijų kaina

2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Kęstutis Kapočius
Studentų g. 50-308c
el. p. kestutis.kapocius@ktu.lt
tel. +370 (37) 300 382