Informacinės sistemos

612I20001 Informatikos mokslų bakalauras N - 4 m. Kaunas

Išmoksite kurti įvairiausių įmonių veiklą užtikrinančias informacines sistemas (IS): suprasti, analizuoti, modeliuoti įmonės veiklą; projektuoti ir programuoti įvairias IS bei duomenų bazes; dirbti komandoje ir valdyti IS projektus. Suteikiamos žinios apima visus IS kūrimo etapus: įmonės veiklos analizę, reikalavimų kuriamai sistemai surinkimą ir aprašymą, IS projektų organizavimą, IS projektinių modelių parengimą, programavimą ir diegimą. Parengiami specialistai, gebantys suvokti ir analizuoti informacija grindžiamus įmonių valdymo poreikius, mokantys projektuoti, programuoti, diegti, tobulinti ir atnaujinti kompiuterizuotas IS.
Specializacijos: IS projektavimas ir projektų valdymas; Interneto IS ir duomenų bazių programavimas.

Studijuok

Kviestiniai lektoriai

Arūnas Daunoravičius

Web programuotojas, „Devbridge Group“. Paskaita: „.NET platformos pristatymas“.

Agnė Tumėnaitė

Lektorė, „Barclaycard“. Paskaita: „Veiklos analitiko vaidmuo IT projektuose“, „Reikalavimų informacinei sistemai surinkimas, modeliavimas ir palaikymas“. LinkedIn: https://lt.linkedin.com/in/agn%25C4%2597-tum%25C4%2597nait%25C4%2597-4617a310

Vytautas Dagilis

Java programinės įrangos kūrėjų grupės vadovas, „Intermedix“. Paskaita: Intermedix“ procesų ir naudojamų Java technologijų pristatymas“. LinkedIn: https://lt.linkedin.com/in/dagilis

Ernestas Kardzys

Java programinės įrangos inžinierius, „Intermedix“

Ernestas Vyšniauskas

Programavimo padalinio vadovo pavaduotojas, UAB „ATEA“ Programavimo padalinio vadovo pavaduotojas. Paskaita: „Informacinių sistemų kūrimo procesai“. LinkedIn: https://lt.linkedin.com/in/ernestas-vy%25C5%25A1niauskas-248b4a93
Studijos

Skirtingų mokslų sandūra

Studijose užtikrinama sandūra tarp kompiuterizuojamos veiklos sisteminio supratimo, informacinės sistemos projektinių modelių sudarymo ir išmanymo programiškai realizuoti IS komponentus, absolventams suteikia galimybes užimti sistemų analitiko ir architekto, IS programuotojo ar projektų vadovo pozicijas.

Įgūdžiai

Ugdomi praktiniai gebėjimai

Geras visų IS kūrimo procesų išmanymas, apimant kompiuterizuojamos veiklos analizę BPMN priemonėmis, reikalavimų IS aprašymą, sistemos projektinių sprendimų modeliavimą UML kalba, duomenų bazių realizavimą naudojant plačiausiai paplitusias Ms SQL Server, Oracle, My SQL duomenų bazes, IS programinę realizaciją C#, Java ar PHP programavimo kalbomis ir projektų valdymo technologijų panaudojimą.

Karjera

Gerai apmokamas darbas po studijų

IS studijų programos absolventai turi didžiausią gerai apmokamų darbo vietų pasiūlą, nes kiekviena verslo įmonė ar valstybės institucija naudojasi informacinių sistemų paslaugomis, o daugelis IT verslo įmonių jas kuria ir modernizuoja, todėl tokių specialistų poreikis tik auga.

Infrastruktūra

Naudojamos modernios technologijos

Studijų procese naudojamos modernios sistemų projektavimo ir programavimo priemonės, kurios plačiausiai taikomos Lietuvos ir tarptautinėse IT verslo įmonėse.

Kolegos

Pažangūs ir aukštus siekius turintys kolegos

Programoje studijuoja plačios erudicijos, pažangūs ir aukštus siekius turintys studentai, sukuriantys puikią aplinką kūrybingoms studijoms, nenutrūkstamam tobulėjimui ir turiningam laisvalaikiui.

Duomenų bazės – didelės apimties struktūruotų ir nestruktūruotų duomenų kaupimas, efektyvus apdorojimas, greita paieška.
Verslo duomenų analizė – duomenų gavybos, analizės, vizualizavimo technologijos.
Interneto informacinės sistemos – sistemų kūrimo karkasai, elektroninės paslaugos, tinklalapių kūrimas.
Duomenų bazių programavimas – duomenų serverių procedūros, kliento sąsajos programavimas, užklausų kalbos.
Informacinių sistemų analizė ir projektavimas Programavimo žinios ir įgūdžiai Duomenų bazės ir jų internetinė prieiga Įmonių veiklos modeliavimas ir valdymo kompiuterizavimas

Atsiliepimai

Česlovas Stanaitis

UAB „ATEA“ direktorius programavimui

„ATEA programinių sprendimų grupė kuria specializuotas IS viešojo sektoriaus organizacijoms bei verslo įmonėms. Įgyvendinant IT projektus, kritiškai svarbu nustatyti organizacijos poreikį ir jį dokumentuoti. Šios studijų programos absolventų poreikis auga ir jau šiuo metu mielu noru priimtume juos į darbą." - UAB „ATEA“ direktorius programavimui Česlovas Stanaitis.

Evaldas Naudžiūnas

– įmonės „HILTI“ IT Software Developer

„Informatikos fakultete baigiau Informacinių sistemų projektavimo bakalauro studijas, o po to ir Informacinių sistemų inžinerijos magistro studijas. Pirmąjį darbą susiradau bakalauro studijų ketvirtajame kurse. Darbo paieškos buvo nesudėtingos. Visi darbdaviai atkreipia dėmesį į baigtus mokslus. KTU Informatikos fakultetas yra vienas geriausių Lietuvoje ir tai labai padeda ieškant darbo.
Asmeninės savybės taip pat labai svarbios. Mano atveju, kruopštumas ir analitinis mąstymas padėjo užsitarnauti aukščiausių vadovų pasitikėjimą ir leido dirbti su informacinėmis sistemomis, kuriose klaidų negali būti, nes tai sustabdytų įmonės veiklą visame pasaulyje“ – įmonės „HILTI“ IT Software Developer Evaldas Naudžiūnas

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo dedamosios

Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 3.

0.4 matematika
0.2 informacinės technologijos arba fizika
0.2 dalykas nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais
0.2 lietuvių kalba ir literatūra

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Studijų informacijos skyrius
K. Donelaičio g. 73-109
e. p. studijos@ktu.lt
tel.: +370 37 300 045, +370 37 300 054, +370 687 53 790


Studijų programos vadovas
Doc. dr. Tomas Skersys
e. p. tomas.skersys@ktu.lt
tel. +370 37 327 628