en

Informacinės sistemos

Išmoksite kurti įvairiausių įmonių veiklą užtikrinančias informacines sistemas (IS): suprasti, analizuoti, modeliuoti įmonės veiklą; projektuoti ir programuoti įvairias IS bei duomenų bazes; dirbti IS kūrimo projektų komandoje. Suteikiamos žinios apima visus IS kūrimo etapus: įmonės veiklos analizę, reikalavimų kuriamai sistemai surinkimą ir aprašymą, IS projektinių modelių parengimą, programavimą ir diegimą. Parengiami specialistai, gebantys suvokti ir analizuoti informacija grindžiamus įmonių valdymo poreikius, mokantys projektuoti, programuoti, diegti, tobulinti ir atnaujinti kompiuterizuotas IS.

Teikti prašymą
Kodas 6121BX011
Vieta Kaunas
Informatikos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Informacijos sistemos
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m.
Laipsnis Informatikos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Dr. Ernestas Vyšniauskas

UAB „ATEA“ Programavimo padalinio vadovo pavaduotojas. Paskaita: „Informacinių sistemų kūrimo procesai“.

Dr. Laurynas Dovydaitis

Debesies kompiuterijos sprendimų architektas, UAB Microsoft Lietuva. Paskaita: „Debesies kompiuterijos iššūkiai vakar, šiandien, rytoj“

Mantvydas Čekutis

Vadovas, TIA Technology. Paskaita: „Scrum simuliacija Lego4Scrum"
 

Programos vertės

Studijos

Skirtingų mokslų sandūra

Studijose užtikrinama sandūra tarp kompiuterizuojamos veiklos sisteminio supratimo, informacinės sistemos projektinių modelių sudarymo ir išmanymo programiškai realizuoti IS komponentus, absolventams suteikia galimybes užimti sistemų analitiko ir architekto, IS programuotojo ar projektų vadovo pozicijas.

Įgūdžiai

Ugdomi praktiniai gebėjimai

Geras visų IS kūrimo procesų išmanymas, apimant kompiuterizuojamos veiklos analizę BPMN priemonėmis, reikalavimų IS aprašymą, sistemos projektinių sprendimų modeliavimą UML kalba, duomenų bazių realizavimą naudojant plačiausiai paplitusias Ms SQL Server, Oracle, My SQL duomenų bazes, IS programinę realizaciją C#, Java ar PHP programavimo kalbomis ir projektų valdymo technologijų panaudojimą.

Karjera

Gerai apmokamas darbas po studijų

IS studijų programos absolventai turi didžiausią gerai apmokamų darbo vietų pasiūlą, nes kiekviena verslo įmonė ar valstybės institucija naudojasi informacinių sistemų paslaugomis, o daugelis IT verslo įmonių jas kuria ir modernizuoja, todėl tokių specialistų poreikis tik auga.

Infrastruktūra

Naudojamos modernios technologijos

Studijų procese naudojamos modernios sistemų projektavimo ir programavimo priemonės, kurios plačiausiai taikomos Lietuvos ir tarptautinėse IT verslo įmonėse.

Kolegos

Pažangūs ir aukštus siekius turintys kolegos

Programoje studijuoja plačios erudicijos, pažangūs ir aukštus siekius turintys studentai, sukuriantys puikią aplinką kūrybingoms studijoms, nenutrūkstamam tobulėjimui ir turiningam laisvalaikiui.

 

Įgūdžių aprašas

Duomenų bazės – didelės apimties struktūruotų ir nestruktūruotų duomenų kaupimas, efektyvus apdorojimas, greita paieška.
Verslo duomenų analizė – duomenų gavybos, analizės, vizualizavimo technologijos.
Interneto informacinės sistemos – sistemų kūrimo karkasai, elektroninės paslaugos, tinklalapių kūrimas.
Duomenų bazių programavimas – duomenų serverių procedūros, kliento sąsajos programavimas, užklausų kalbos.
Informacinių sistemų analizė ir projektavimas Programavimo žinios ir įgūdžiai Duomenų bazės ir jų internetinė prieiga Įmonių veiklos modeliavimas ir valdymo kompiuterizavimas

Atsiliepimai

Česlovas Stanaitis

UAB „ATEA“ direktorius programavimui

 

„ATEA programinių sprendimų grupė kuria specializuotas IS viešojo sektoriaus organizacijoms bei verslo įmonėms. Įgyvendinant IT projektus, kritiškai svarbu nustatyti organizacijos poreikį ir jį dokumentuoti. Šios studijų programos absolventų poreikis auga, o mūsų įmonėje šiuo metu dirba nemažai jos absolventų." - UAB „ATEA“ direktorius programavimui Česlovas Stanaitis.

Evaldas Naudžiūnas

Įmonės „HILTI“ IT Software Developer

 

„Informatikos fakultete baigiau Informacinių sistemų projektavimo bakalauro studijas, o po to ir Informacinių sistemų inžinerijos magistro studijas. Pirmąjį darbą susiradau bakalauro studijų ketvirtajame kurse. Darbo paieškos buvo nesudėtingos. Visi darbdaviai atkreipia dėmesį į baigtus mokslus. KTU Informatikos fakultetas yra vienas geriausių Lietuvoje ir tai labai padeda ieškant darbo.
Asmeninės savybės taip pat labai svarbios. Mano atveju, kruopštumas ir analitinis mąstymas padėjo užsitarnauti aukščiausių vadovų pasitikėjimą ir leido dirbti su informacinėmis sistemomis, kuriose klaidų negali būti, nes tai sustabdytų įmonės veiklą visame pasaulyje“ – įmonės „HILTI“ IT Software Developer Evaldas Naudžiūnas

Karjera

Studento kompetencijos
– organizacijos veiklos procesų  analizės principų, įrankių ir metodikų išmanymas;
– informacinės sistemos kompiuterizavimo sprendimo parinkimas;
– informacinių sistemų kūrimo proceso išmanymas – nuo užsakovų ir naudotojų poreikių analizės iki taikomosios programos sukūrimo;
– informacinių sistemų kūrimo  įrankių, metodikų ir technologijų išmanymas;
– duomenų bazių kūrimo  principų ir technologijų išmanymas;
– duomenų bazių valdymo sistemų veiklos analitikos technologijų, integruotos taikomųjų programų kūrimo aplinkos išmanymas ir taikymas;
– verslo valdymo taikomųjų programų sistemų išmanymas ir naudojimas;
– komandinio darbo IT projektuose principų išmanymas.

 

Studento gebėjimai
– gebės analizuoti, specifikuoti ir įvertinti organizacijos veiklos procesus, informacinių sistemų užsakovų ir naudotojų poreikius;
– gebės projektuoti duomenų bazes ir kompiuterizuojamas informacines sistemas;
– gebės programuoti, testuoti, integruoti, administruoti ir diegti duomenų bazes ir informacinių sistemų taikomąsias programas;
– gebės taikyti duomenų bazių valdymo,  programavimo karkasų ir tinklo paslaugų kūrimo technologijas  informacinėms sistemoms sukurti;
– gebės kurti veiklos analizei skirtas daugiamates duomenų saugyklas ir veiklos analitikos sprendimus;
– gebės dirbti IT projektų komandose.

 

 

Gali tapti

Informacinių sistemų  ir taikomųjų programų analitiku(-e), projektuotoju(-a) ir programuotoju(-a)

– užsakovų veiklos procesų, poreikių ir reikalavimų analizė ir tobulinimas, techninių užduočių programuotojams rengimas ir įgyvendinimo proceso stebėjimas, priežiūra bei kontrolė;
– informacinių sistemų ir kitos programinės įrangos programavimas ir testavimas, sistemų integravimas;
– sistemos grafinės naudotojo sąsajos vertinimas ir prototipų rengimas, sistemos naudotojų konsultavimas, mokymas, projektinės dokumentacijos rengimas.

Duomenų bazių projektuotoju (-a), programuotoju (-a) ir administratoriumi (-e)

– duomenų bazių prieigos ir naudojimo, taip pat atsarginių kopijų ir duomenų atkūrimo politikos ir procedūrų nustatymas bei įgyvendinimas, duomenų bazių saugumo ir duomenų vientisumo kontrolės priemonių taikymas;
– reikalavimų duomenims surinkimas ir analizavimas, įvertinimas, konsultavimas;
– duomenų bazių programavimas, duomenų bazių schemų projektavimas;
– duomenų bazių integravimo galimybių analizė ir projektinių sprendimų kūrimas.

Verslo valdymo taikomųjų programų specialistu (-e)

– įmonių verslo procesų analizė ir poreikių surinkimas verslo valdymo sistemos diegimui;
– verslo valdymo sistemų galimybių analitinis vertinimas ir diegimo planavimas;
– verslo valdymo sistemos konfigūravimas, pritaikant konkrečios įmonės poreikiams, naudotojų apmokymas ir sistemos tobulinimas.

Veiklos analitikos sistemų specialistu (-e) ir sprendimų kūrėju (-a)

– veiklos analitikos technologijų, metodų ir priemonių taikymo galimybių konkrečioje įmonėje analizė;
– veiklos duomenų analizės atlikimas: duomenų saugyklų ir duomenų vitrinų kūrimas, realaus laiko analitinio duomenų apdorojimo technologijų taikymas;
– duomenų gavyba ir duomenų vizualizacija pasirinktomis priemonėmis.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai, kurių įvertinimų  aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 40 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

a) ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės studijų programas;
b) ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į visas kitas studijų programas

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2016 ir 2017 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perkaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 5,4 balai (perskaičiuota iš 3,6 balų, pagal 2018 m. galiojusią konkursinio balo skalę).

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

informacinės technologijos arba fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal 2019 m. konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 2,5

II vieta – 1,5

III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Metinė 2019 m. studijų kaina priimtiems studijuoti nuo rugsėjo 1 d. valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2595 €
Kredito kaina 43,25 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų programos vadovė
Rita Butkienė
Studentų g. 50-309
el. p. rita.butkiene@ktu.lt
tel. +370 (37) 300 382