en

Komunikacija ir informacijos valdymo technologijos

Komunikacijos ir technologinius mokslus apimanti studijų programa rengia komunikacijos specialistus, gebančius ir motyvuotus dirbti daugiakultūrėse verslo, valdžios ar viešojo sektoriaus aplinkose. Studijų užduotys atliekamos projektais grindžiama veikla, sprendžiant realias problemas, o mokymosi procese didele aprėptimi dalyvauja praktikai ir dėstytojai iš užsienio. Programos svarbi dedamoji: technologijos, kurios įgalina socialinių studijų studentus analizuoti, kurti ir valdyti turinį – „human touch in high tech environment“.

Tai pirmoji Lietuvoje 3 m. trukmės bakalauro studijų programa vykdoma kartu su Tventės universitetu (Nyderlandai). Studentams yra sudaroma galimybė vieną semestrą studijuoti Tventės universitete ir įgyti studijas paliudijantį sertifikatą.

Kodas 6121JX069
Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Komunikacija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 3 m. (Dieninė)
Laipsnis Socialinių mokslų bakalauras
Jungtinis laipsnis

Kviestiniai lektoriai

Andreas Werner Huber

Mokslinių tyrimų ir inovacijų įmonės EureCons GmbH vadovas, Augsburgo universiteto (Vokietija) daktaras, partnerystės lektorius

Alin Olteanu

Roehamptono universiteto daktaras, Tartu universiteto mokslininkas-stažuotojas

Mark van Vuuren

Tventės universiteto (Nyderlandai) profesorius

Yuri Misnikov

ITMO universiteto (Sankt Peterburgas) docentas
 

Programos vertės

Studijos

Sandūra tarp socialinių ir technologinių mokslų

Absolventai yra įgiję komunikacijos mokslo žinių, analitinių gebėjimų, geba kurti efektyvų komunikacijos turinį, išmano apie naujausias informacines komunikacines technologijas (IKT), kurias kūrybiškai pritaiko komunikacijos procesams, bei valdo jas tiek asmeninėms, tiek organizacinėms reikmėms.

Šios programos išskirtinumas – didelis dėmesys technologiniams komunikacijos įrankiams: turinio valdymo sistemoms, tinklapių administravimui, komunikacijos analizei, kiekybiniams ir kokybiniams IT įrankiams, socialinių tinklų duomenų valdymo įrankiams, vaizdo (fotografijos, iliustracijos, video) ir teksto sąsajoms, dinamikai, informacijos (tekstas, vaizdas) pateikimui interneto erdvėje pagal naujausius UX (user experience) tyrimus bei praktinių įgūdžių ir verslumo ugdymui.

Studijų procesas didžiąja dalimi vyksta projektais grįstu mokymusi – nuo idėjos iki produkto.

Studijų procesas

Tarptautiškumas - studijų mainų galimybės

KTU būdamas vienu iš ECIU (European Consortium of Innovative Universities) – Europos inovatyvių universitetų konsorciumas) konsorciumo narių yra pasirašęs studijų sutartį –  „Twin programa“ komunikacijos kryptyje (Twin Programme in Communication Science). Ji atveria puikias galimybes rinktis tarptautinių studijų semestrą viename iš inovatyviausių Europos universitetų: Tventės universitete, Nyderlandai. Penkto semestro metu studentai turi galimybę semestrui išvykti į Tventės universitetą ir ten studijuoti komunikacijos dalykus. Po studijų užsienio universitete studentams yra suteikiamas pažymėjimas.

Studentai gali studijuoti tokius dalykus, kaip: Going Viral, Damage Control, Facilitating Technological Innovations, The Privacy Paradox. Taip pat, yra galimybė likti KTU ir susiformuoti asmeninį modulių rinkinį.

Programoje dėsto ne tik lietuviai, bet ir užsienio dėstytojai, o šių studijų dalykus gali rinktis tarptautiniai studentai, todėl antrame semestre studentai mokosi anglų kalbą C1 lygiui pasiekti (jei studentas C1 lygį turi stojant į universitetą, jis gali rinktis antrąją užsienio kalbą (prancūzų, italų, ispanų, rusų, kita). Taip pat, dalis modulių programoje dėstomi anglų kalba.

 

Lektoriai

Dėstytojai praktikai

Studentus ruošia KTU dėstytojai ir komunikacijos ekspertai kartu su užsienio dėstytojais (Tventės universitetas, Bolonijos universitetas, Turino universitetas) ir praktikais (Barclays, Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjunga, Viešųjų ryšių įmonių, komunikacijos, mediacijos organizacijų, skyrių vadovai, Toastmasters, Nacionalinio Kauno dramos teatro aktoriai, Animacijos laboratorija ir kt.).
Studijos įgalina ugdyti praktinius ir tarptautinius komunikacijos gebėjimus.

Gebėjimai

Nuo idėjos iki produkto

Absolventai įtvirtina komunikacijos studijų gebėjimus ir kompetencijas rengdami realius, visuomenei ir rinkai aktualius, tarpkrypčius projektus.

Nuo antro iki ketvirto semestro, kiekviename semestre yra Produkto vystymo projektas, kur studentai atlieka praktinę veiklą ir dirba su įvairiomis verslo ir viešojo sektoriaus organizacijomis ir dirba komandose: nuo idėjos iki produkto.

PVP: Mokslo ir verslo inovatorius „MoVe-In“:„Nuo idėjos iki produkto įvedimo į rinką“ – pritaikytas studijų procesui. Produkto vystymo projekto eigoje ugdomos tiek krypties, tiek verslumo kompetencijos, kuriami inovatyvūs produktai, mokomasi iniciatyviai reaguoti į rinkos ir visuomenės poreikius. Mokslo ir verslo partneriai aktyviai dalyvauja verslo, viešojo sektoriaus ir mokslo produktų kūrimo procese.

Karjera

Paklausi ir perspektyvi specialybė, aukšti atlyginimai rinkoje

Remiantis kelių pastarųjų metų statistikos duomenimis, komunikacijos ir IKT specialisto atlyginimas išlieka vienas aukščiausių Lietuvoje. Pasaulio bankas teigia, kad dabar ir ateityje sėkmingas darbuotojas turės kognityvinius gebėjimus (mąstymo, socialinius, komunikacijos) ir gebės savo veikloje pritaikyti informacines komunikacines technologijas.

KTU komunikacijos krypties absolventai turėdami specifinį komunikacijos, technologijų ir kalbų gebėjimų rinkinį bus labiausiai pasirengę dirbti tokiose srityse kaip vidiniai organizacijų komunikacijos padaliniai, naujųjų medijų ir informacinių priemonių taikymas, informacijos valdymo produktų kūrimas.

Absolventai galės dirbti rizikos ir krizės komunikavimo bei tarpininkavimo (medijuojant) specialistų pozicijose, ryšių su visuomene agentūrose, medija planavimo ir reklamos agentūrose, kūrybinėse industrijose, valstybinėse įmonėse.

Atsiliepimai

Linas Kontrimas

UAB „PIAR“ vadovas

 

Technologijos tradicinį bendravimą, santykius, įtakas ir įtaigas keičia nebegrįžtamai, todėl ir komunikacijos profesionalai privalo būti rengiami rytojaus, o ne vakar dienos principais.

Jovita Neliupšienė

Lietuvos nuolatinė atstovė Europos Sąjungoje, ambasadorė

 

Strateginės komunikacijos šalies viduje ir bendravimo su kitomis šalimis tarptautinėje erdvėje žinios, įgūdžiai ir gebėjimai bei išmanymas kaip tam pritaikyti išmaniąsias šiuolaikines technologijas yra kertinės kompetencijos asmenims dirbantiems viešajame sektoriuje ir komunikuojantiems su piliečiais bei šalimis sąjungininkėmis.

Lina Jakučionienė

Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjungos pirmininkė, ERGO Korporatyvinės komunikacijos direktorė Baltijos šalyse

 

Lietuvai siekiant eiti lygiaverčiai su Vakarų Europos ir kitomis pažangiomis pasaulio šalimis, svarbi strateginė, poveikį daranti, profesionali komunikacija Lietuvoje ir tarptautinėje erdvėje. Pasaulio tendencijos bei prognozės rodo, kad ateityje komunikacijos profesionalų poreikis ir svarba augs dar sparčiau.

Ornela Ramašauskaitė

Rinkodaros ir komunikacijos vadovė

 

Komunikacijos specialistų poreikis yra neabejotinas – įmonės ne tik samdo atskirus profesionalus santykiams su žiniasklaida, tinklapio ir socialinių tinklų valdymui, reputacijos kapitalo kaupimui galimos krizės akivaizdoje, bet atsigręžia ir į vidinę komunikaciją, organizacijų komunikaciją, kas yra likę “pilkojoje zonoje” tarp viešosios komunikacijos, psichologijos ir žmogiškųjų išteklių valdymo studijų programų.

Karjera

Studento kompetencijos
– Informacijos valdymo kompetencijos;
– Tekstinio/audio-vizualinio turinio kūrimo kompetencijos;
– IKT taikymo kompetencijos;
– Medijų raštingumas.

 

Studento gebėjimai:
– gebės tikslingai valdyti informaciją, naudojant IK technologijas;
– gebės taikyti komunikacijos teorija ir metodus;
– gebės kritiškai analizuoti ir kurti informaciją (turinį), pasirinkti auditorijos poreikius atitinkančius instrumentus.

 

 

Gali tapti

Reklamos ir rinkodaros specialistu (-e)

– reklamos politikos krypčių ir kampanijų, padedančių siekti pardavimo tikslų, planavimas, rengimas ir organizavimas;
– verslo augimo ir plėtros skatinimas nustatant ir įgyvendinant rinkodaros tikslus, politikos kryptis ir programas;
– esamų ir būsimų vartotojų polinkių aiškinimasis ir prognozavimas;
 – konsultavimas visų tokių rinkodaros elementų, kaip gaminių asortimento, reklamos ir pardavimo skatinimo, pardavimo ir platinimo kanalų, klausimais.

 

 

Viešųjų ryšių specialistu (-e)

– viešinimo kampanijų ir ryšių strategijų planavimas ir organizavimas;
– viešosios nuomonės tyrimo atlikimas ir užsakymas, rezultatų analizė ir viešųjų ryšių bei pardavimo skatinimo kampanijų planavimas;
– atstovavimas organizacijoms ir pokalbių su žiniasklaidos priemonėmis organizavimas;
– reklamos srityje dirbančių rašytojų, fotografų, iliustruotojų ir kitų specialistų pateiktos medžiagos atranka, vertinimas ir peržiūra, siekiant palankios viešosios nuomonės.

Vadybos ir organizavimo analitiku (-e)

– darbinių tyrimų atlikimas ir peržiūra analizuojant taikomus ir siūlomus metodus bei tokias procedūras, kaip administracinės ir raštinės procedūros;
– pagalba įgyvendinant patvirtintas rekomendacijas, tikslinant nurodymus ir procedūrų žinynus, taip pat rengiant kitus dokumentus;
– klientų orientavimas į veiksmingą organizaciją ir būdų organizacinių problemų sprendimo būdų paieška;
– organizacijos darbo struktūrinių schemų, duomenų, ataskaitų, žinynų ir pareigybių aprašų registravimas ir analizė.

Autoriumi (-e) ir kitu rašytoju (-a)

– prozos ir kitų skelbiamų ar pristatomų kūrinių sumanymas, rašymas ir redagavimas;
– skelbtinos medžiagos atranka, stiliaus, kalbos taisyklingumo ir turinio tikslumo patikra, visų būtinų peržiūrų organizavimas ir bandomosios kopijos patikra prieš spausdinant;
– interneto svetainių analizė, projektavimas ir kūrimas derinant meniškumą ir kūrybiškumą su programine įranga ir scenarijų kalba, taip pat sąsaja su operacine aplinka;

Saityno ir multimedijos kūrėju (-a)

– skaitmeninės animacijos, nuotraukų, pristatymų, žaidimų, garso ir vaizdo klipų, interneto taikomųjų programų projektavimas ir kūrimas naudojant multimedijos programinę įrangą, įrankius ir priemones, interaktyviąją grafiką ir programavimo kalbas;
– kompiuterinio kodo su kitais tokiais specializuotais įvediniais, kaip nuotraukų, garso failai ir scenarijų kalba, projektavimas, kūrimas ir integravimas, siekiant kurti, prižiūrėti ir palaikyti interneto svetaines;
– ryšių su tinklo specialistais palaikymas tokiais saityno klausimais, kaip saugumas ir interneto svetainių priegloba, siekiant kontroliuoti ir užtikrinti interneto ir saityno serverio saugumą, erdvės paskyrimą, naudotojų prieigą, veiklos tęstinumą, saityno atsarginę kopiją ir avarinio atkūrimo planą;

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2020 ir 2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2018 -2016 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

istorija arba matematika, arba informacinės technologijos, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

užsienio kalba

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 1669 €
Kredito kaina 27,82 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
mob. tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
A. Mickevičiaus g. 37 – 101, Kaunas
Prof. Loreta Huber
e. p. loreta.huber@ktu.lt
tel. +370 687 20774