en

Komunikacija ir informacijos valdymo technologijos

Gyvename informacijos aukso amžiuje. Kasdien mus bombarduoja šimteriopai daugiau medijų ir informacijos šaltinių nei kada nors anksčiau. Komunikuojame naudodami aukšto lygio technologijas – tiek vaizdu, tiek garsu, tiek raštu.

Akivaizdu, jog taip augant šiai sričiai, reikia specialistų, kurie gebėtų visa tai suvaldyti.

Ši studijų programa jus paruoš darbui daugiakultūrėse verslo, valdžios ar viešojo sektoriaus aplinkose. Gebėsite kurti ir valdyti turinį, o tai darysite pasitelkdami naujausias technologijas.

Tai pirmoji Lietuvoje 3 m. trukmės bakalauro studijų programa vykdoma kartu su Tventės universitetu (Nyderlandai). Jums bus sudaryta galimybė vieną semestrą studijuoti Tventės universitete ir įgyti tai liudijantį sertifikatą.

Komunikacijos studijos Kaune laukia Tavęs!

Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Komunikacija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 3 m. (Dieninė, Nuotolinė)
Laipsnis Socialinių mokslų bakalauras

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Loreta Huber

Komunikacijos produkto vystymas

Yuri Misnikov

Politinė komunikacija medijose

Audronė Telešienė

Darnus vystymasis

Ornela Ramašauskaitė

Organizacijų komunikacija
 

Programos vertės

Studijos

Socialiniai mokslai ir technologijos viename

Programos išskirtinumas – didelis dėmesys komunikacijos technologijoms: turinio valdymo sistemoms, tinklapių administravimui, socialinių tinklų valdymo įrankiams ir t.t. Šios žinios čia susilies su gebėjimu kūrybiškai mąstyti – taikyti technologijas komunikacijos ir informacijos procesams įstaigose, dažnu atveju nuo pat idėjos iki produkto sukūrimo.

Studijų procesas

Tarptautinės patirtys

Čia studijuodami, dėka „Twin“ programos, savo penktąjį studijų semestrą galėsite mokytis viename inovatyviausių Europos universitetų – Tventės universitete. Negana to, čia pat, KTU, dėsto ir užsienio dėstytojai, o dalis užsiėmimų vyksta anglų kalba.

Lektoriai

Dėstytojai – ir iš verslo pasaulio

Kartu su KTU ir užsienio universitetų (Tventės, Bolonijos, Turino) dėstytojais jums savo žinias perduos ir praktikuojantys ekspertai (Barclays, Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjunga, Viešųjų ryšių įmonių, komunikacijos, mediacijos organizacijų, skyrių vadovai, Toastmasters, Nacionalinio Kauno dramos teatro aktoriai, Animacijos laboratorija ir kitų įstaigų atstovai).

Gebėjimai

Nuo idėjos iki produkto

Studijų metu galėsite atlikti praktinę veiklą ir dirbti su įvairiomis verslo ir viešojo sektoriaus organizacijomis: nuo idėjos iki produkto. Tokio proceso eigoje įgysite žinių nuo viešosios komunikacijos, žurnalistikos iki verslumo, matysite kaip kuriamos inovacijos, susipažinsite kaip reaguoti į rinkos ir visuomenės poreikius.

Karjera

Gundančios perspektyvos

Pasak tyrimų, komunikacijos studijų ir IKT (informacinių komunikacinių technologijų) specialistai uždirba bene daugiausiai Lietuvoje. Net Pasaulio banko ekspertai teigia, jog sėkmingiausi ateities darbuotojai yra tie, kurie įvaldys ir pritaikys IKT savo veikloje.

Atsiliepimai

Raminta Kaulinytė

Absolventė

 

Džiaugiuosi baigusi būtent šias studijas, nes jos suteikė ne tik komunikacijos specialistui reikalingų žinių, bet ir padėjo susipažinti su įvairiais žmonėmis, skatino veikti ir išbandyti save skirtingose srityse. Studijų metu taip pat pasinaudojau galimybe vieną semestrą studijuoti Tventės universitete ir galiu drąsiai teigti, kad tai viena įdomiausių mano patirčių. Kitos šalies kultūra, naujos pažintys ir aukšto lygio mokslas padėjo sukurti daug nuostabių akimirkų, kurios ilgam išliks atmintyje. Dvejojantiems galiu pasakyti tik tiek - o kada jei ne dabar?

Rusnė Gaidelytė

Absolventė

 

Šios studijos man buvo naujų atradimų, iššūkių ir pažinčių pilna bei nuolat profesionalų lydima akademinė kelionė. Kelionės metu gavau galimybę analizuoti teorines komunikacijos subtilybes, praktiškai prisiliesti prie komunikacijos specialisto vaidmens, jo atliekamų funkcijų, kurti komunikacijos produktą konkrečioms įmonėms ir asmenims, kritiškai vertinti kuriamą turinį, efektyviai realizuoti idėjas ir dar daug kitų, komunikacijos specialistą auginančių, savybių. Baigusi šią studijų programą ne tik pritaikau įgytas žinias profesinėje srityje, bet ir išlaisvinau savo kūrybiškumą, tapau atviresnė idėjoms ir įgytomis žiniomis bei patirtimi kuriu tvirtą pagrindą asmeninio tobulėjimo link. Ačiū KTU ir visiems prie šios programos prisidėjusiems už šią nepamirštamą akademinę kelionę kartu!

Gabija Vilkauskaitė

Absolventė

 

Darbas, bendradarbiavimas ir įgytos žinios, visa tai - neįkainojama. Džiaugiuosi, jog galėjau prisidėti, dalyvauti ir tapti šios studijos programos dalimi.

Linas Kontrimas

UAB „PIAR“ vadovas

 

Technologijos tradicinį bendravimą, santykius, įtakas ir įtaigas keičia nebegrįžtamai, todėl ir komunikacijos profesionalai privalo būti rengiami rytojaus, o ne vakar dienos principais.

Jovita Neliupšienė

Lietuvos nuolatinė atstovė Europos Sąjungoje, ambasadorė

 

Strateginės komunikacijos šalies viduje ir bendravimo su kitomis šalimis tarptautinėje erdvėje žinios, įgūdžiai ir gebėjimai bei išmanymas kaip tam pritaikyti išmaniąsias šiuolaikines technologijas yra kertinės kompetencijos asmenims dirbantiems viešajame sektoriuje ir komunikuojantiems su piliečiais bei šalimis sąjungininkėmis.

Lina Jakučionienė

Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjungos pirmininkė, ERGO Korporatyvinės komunikacijos direktorė Baltijos šalyse

 

Lietuvai siekiant eiti lygiaverčiai su Vakarų Europos ir kitomis pažangiomis pasaulio šalimis, svarbi strateginė, poveikį daranti, profesionali komunikacija Lietuvoje ir tarptautinėje erdvėje. Pasaulio tendencijos bei prognozės rodo, kad ateityje komunikacijos profesionalų poreikis ir svarba augs dar sparčiau.

Ornela Ramašauskaitė

Rinkodaros ir komunikacijos vadovė

 

Komunikacijos specialistų poreikis yra neabejotinas – įmonės ne tik samdo atskirus profesionalus santykiams su žiniasklaida, tinklapio ir socialinių tinklų valdymui, reputacijos kapitalo kaupimui galimos krizės akivaizdoje, bet atsigręžia ir į vidinę komunikaciją, organizacijų komunikaciją, kas yra likę “pilkojoje zonoje” tarp viešosios komunikacijos, psichologijos ir žmogiškųjų išteklių valdymo studijų programų.

Karjera

Jūsų žinios leis:

 • Tikslingai valdyti informaciją.
 • Kurti tekstinį bei audio-vizualinį turinį.
 • Taikyti IKT.
 • Būti raštingiems medijose.
 • Taikyti komunikacijos teoriją ir metodus.
 • Kritiškai analizuoti ir kurti informacijos turinį.
 • Pasirinkti auditorijai tinkamus informacijos ar komunikacijos įrankius.

 

 

Gali tapti

Tai specialistai, kuriantys skaitmeninės animacijos, nuotraukų, pristatymų, žaidimų, garso ir vaizdo klipų projektus, naudojant multimedijos programinę įrangą. Besikonsultuodami su tinklų specialistais, jie palaiko saitynų bei multimedijų sklandžią veiklą.

Šie specialistai planuoja ir vykdo viešinimo kampanijas bei viešųjų ryšių strategiją. Jie atlieka viešosios nuomonės tyrimus, pateikia jų rezultatus, atstovauja organizacijas žiniasklaidoje, dirba kartu su reklamos, tekstų rašymo, fotografijos, dizaino specialistais, viešindami projektus.

Tai ekspertai, kurie planuoja reklamos kampanijas bei strategiją. Vystydami rinkodaros programą (besiaiškindami vartotojų poreikius, tobulindami asortimentą ir platinimo kanalus) jie padeda verslui augti.

Tokių profesionalų rankose – darbiniai tyrimai ir darbo procesų analizė. Jie padeda organizacijoms pagal pateiktas rekomendacijas rengti nurodymus, procedūrų žinynus, dokumentus. Jie konsultuoja klientus organizacijos struktūrų ir procedūrų tobulinimo klausimais.

Tai plunksnos meistrai, kurie ruošia prozą bei kitus skelbiamus ar pristatomus literatūros kūrinius. Jie renka rašymo stilių, tikrina kalbos taisyklingumą, turinį, organizuoja šių kūrinių peržiūras prieš spausdinant. Jie taip pat projektuoja ir kuria interneto svetainių tekstus, pritaikydami pagal svetainės scenarijų ir programinę įrangą.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas;

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 

Papildomi kriterijai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

istorija arba matematika, arba informacinės technologijos, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

užsienio kalba

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

 

Studijų kaina

2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 1669 €
Kredito kaina 27,82 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50-121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
A. Mickevičiaus g. 37 – 101, Kaunas
Prof. Loreta Huber
Tel. +370 626 76555
el. p. loreta.huber@ktu.lt