Naujųjų medijų kalba

6121NX035 Humanitarinių mokslų bakalauras N - 4 m. I - 6 m. Kaunas

Ši anglų kalba dėstoma programa skirta norintiems išmokti „žaisti su kalba“, pažinti elektroninės komunikacijos paslaptis, gebėti analizuoti „vaizdo dizaino“ gramatiką bei puikiai mokėti keletą užsienio kalbų (prancūzų, vokiečių, rusų, italų, ispanų ar švedų). Norintieji gali įgyti dvigubą bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Antrame semestre siūloma rinktis gretutinės krypties studijų programą.

Studijuok
 • Informatika
 • Kultūros studijos
 • Taikomoji matematika
 • Politikos mokslai
 • Psichologija
 • Rinkodara
 • Pedagogika
 • Verslas
 • Vertimas
 • Viešasis administravimas
 • Žmonių išteklių vadyba
 • Vadyba

Kviestiniai lektoriai

Michael O‘Connor

Angers universiteto lektorius

James McGeever

Kauno miesto savivaldybės administracijos Vyriausiasis specialistas

James Stewart

Dundee universiteto (Jungtinė Karalystė) profesorius, rašytojas

Simona Stano

Bolonijos universiteto lektorė

Bernardin Kevin Francois

(Prancūzija) lektorius

George Green

Lankasterio universiteto (Jungtinė Karalystė) profesorius, rašytojas

Andrea Bernini

Ruprecht-Karls Universität Heidelberg (Vokietija) lektorius
Francois Matthieu

Francois Matthieu

Lektorius
Reka Jablonkai

Reka Jablonkai

Budapešto Korvinus universiteto (Vengrija) docentė
Antony Richards

Antony Richards

Bexon (Jungtinė Karalystė)
Thomas Richards

Thomas Richards

Lektorius
Christian Irsfeld

Christian Irsfeld

DAAD (Vokietija) lektorius
Studijos

Programa vykdoma anglų kalba

Ši studijų programa yra išskirtinė tuo, kad visi studijų programos dalykai yra dėstomi anglų kalba, o absolventas ne tik įgyja specialybę, bet pabaigęs studijas nepriekaištingai kalba angliškai, kas didina jo įsidarbinimo ir karjeros siekimo galimybes.

Įgūdžiai

Išmokstama antrosios užsienio kalbos

Šiuolaikiniame daugiakalbiame pasaulyje lingvistui jau nebepakanka puikiai išmoktos vienos Europos kalbos, todėl suteikiama galimybė išmokti antrąją užsienio kalbą: vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų ar švedų.

Studijos

Gretutinių studijų galimybė

Norintieji gali įgyti dvigubą bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Antrame semestre siūloma rinktis vieną iš šių gretutinės krypties studijų programų: Europos Sąjungos studijos, Kultūros filosofija, Politikos mokslai, Psichologija, Rinkodara, Pedagogika, Verslas, Vertimas, Viešasis administravimas, Žmonių išteklių vadyba.

Programos sandara

Stipri sąsaja su informacinėmis technologijomis

Norint išryškinti programoje ugdomas kompetencijas, jų sąsajas su studijų siekiniais šioje studijų programoje numatyta 18 kreditų skirti IT moduliams – Inovatyvios informacinės technologijos, Multimedijos elementai, Informacijos rengimas ir publikavimas internete.

Įgūdžiai

Tarpdisciplininė programa

Studijų programa orientuota į kalbas ir įvairių medijų taikymą (tinklaraščiai, socialiniai tinklapiai, vizualinis menas, programinė įranga, internetinės svetainės, vaizdo žaidimai ir t.t.). Kalba yra pagrindinis įrankis, kuriuo formuojama, kuriama ir nukreipiama medijų informacija tikslinei auditorijai. Šių įgūdžių derinys leidžia mūsų studentams laimėti tokius konkursus kaip „Google Online Marketing Challenge“.

Tekstas – struktūra, modeliai, stilius.
Virtuali erdvė – portalai, socialiniai tinklai, blogai, pokalbių grupės.
Garso vizualika – grafika, akustika, lingvistika.
Kalbėjimas. Viešasis – pasiruošimas, praktika, struktūra, vaizdinė medžiaga.
Išmoksite anglų ir dar vieną užsienio kalbą Gebėsite kurti įvairių žanrų kūrybinius, akademinius, techninius ir profesinius tekstus, juos redaguoti ir parengti publikavimui Išmanysite naųjų medijų teorijas, gebėsite redaguoti, konvertuoti ir kurti multimedijos audiovizualinę medžiagą Įgysite dar vieną kvalifikacinį laipsnį. Galėsite rinktis gretutines studijas

Atsiliepimai

Sandra Nezabitauskienė

AB „Volfas Engelman“ personalo direktorė

Medijų kalbos studijas baigę studentai, mano, kaip personalo specialisto, manymu, būtų konkurencingi rinkoje ir paklausūs ypač viešųjų ryšių ir rinkodaros srityse, nes pasigendame moderniai ir naujoviškai mąstančių ir su naujausiais media sprendimais susidūrusių absolventų.

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo dedamosios

Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 3.

0.4 Lietuvių kalba ir literatūra
0.2 Istorija
0.2 Dalykas nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais
0.2 Užsienio kalba

Santrupų paaiškinimai:
VBE – Valstybinis brandos egzaminas

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje.

Metinė kaina

Nuolatinė studijų forma Ištęstinė studijų forma Kredito kaina
1879 € 1253 € 31,32 €

 

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Ramunė Kasperavičienė
e. p. ramune.kasperaviciene@ktu.lt
tel. +370 659 15 483
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas
e.p. studijos@ktu.lt
tel. +370 37 300 045, +370 37 300 054, +370 687 53 790