en

Mados inžinerija

Mados inžinerija – geriausias pasirinkimas besidomintiems mada ir siekiantiems techninio tobulumo. Mados pramonei reikia kūrybiškai ir perspektyviai mąstančių jaunų specialistų, kurie geba kurti, projektuoti ir įgyvendinti naujas tekstilės ir aprangos dizaino idėjas. Programos absolventai lengvai prisitaiko prie globalios mados rinkos iššūkių ir modernių įmonių reikalavimų bei geba kurti savo verslą.

Teikti prašymą
Teikti prašymą
Turi klausimų? Pasikalbam!
Skambink +370 37 900000 ir mes tau padėsime.
Kodas 6121FX001
Vieta Kaunas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Polimerų ir tekstilės technologijos
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Technologijų mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Virginijus Urbelis

AS „Granberg“ (Norvegija) produkto inžinierius–dizaineris

Olesia Les

„Olesia Les Design“ dizainerė, prekės ženklo kūrėja

Marija Palaikytė

„Žinių radijas“ laidos „Mados misija“ autorė.

Darius Daulenskas

UAB „Gabriel Textiles“ vadovas

Kristina Petravičienė

Outdoor'o aprangos prekės ženklo THERMOWAVE Marketingo direktorė
 

Programos vertės

Studijos

Technologijų ir dizaino dermė

Programoje ugdomi specialistai, gebantys derinti pramonės technologijų ir mokslo inovacijų žinias su dizaino ir kūrybos pagrindais.

Gebėjimai

Inžinerinės žinios ir kūrybiškumas

Studijų programoje ugdomas gebėjimas kritiškai mąstyti ir kūrybiškai spręsti medžiagų ir gaminio kūrimo, gamybos bei realizavimo problemas, gebėjimas  sekti ir reaguoti į rinkos pokyčius bei prisitaikyti prie kintančios mados pramonės profesinės aplinkos.

Infrastruktūra

Specializuotų programinių paketų įvaldymas

Studijų metu sudarytos galimybės įsisavinti specializuotus projektavimo programinius paketus (Lectra, Gerber, Comtense), plačiai naudojamus šiuolaikinėse įmonėse. Studentai dirba AutoCad, MathCad, Adobe, Corel ir kt. programomis.

Karjera

Didelė specialistų paklausa darbo rinkoje

Didelė specialistų paklausa darbo rinkoje. Aprangos ir tekstilės inžinerijos specialistų trūksta ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Studentams sudaromos galimybės profesinę veiklą pradėti dar studijų metu. Aprangos ir tekstilės sektoriuje įsidarbina daugiau kaip 90 procentų absolventų.

Kolegos

Bendradarbiavimas ir bendri studentų projektai

Programoje studijuoja aktyvūs ir pažangūs studentai, kurie įtraukiami į kūrybinių dirbtuvių veiklas, renginių organizavimą, dalyvauja mokslinėse ir praktinėse konferencijose, seminaruose, viešuose mados renginiuose.

Teikti prašymą

Atsiliepimai

Audronė Pocienė

UAB „Omniteksas“ generalinė direktorė

 

Džiugu, kad esame ne tik KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto socialiniai partneriai, bet ir darbdaviai, kasmet įdarbinantys Mados inžinerijos absolventus. Naujai atėję absolventai mūsų įmonėje puikiai pritampa, išnaudodami galimybę taikyti ir tobulinti studijų metu įgytas kompetencijas. Jauniems žmonėms į įmonės veiklą sėkmingai įsilieti padeda išlavintas mąstymas, t. y. procesų kaip visumos ir kiekvieno atskirai suvokimas.

Vilma Pagirė

UAB „Eustilija“ dizainerė, dirbanti su prekiniais ženklais „Introstyle“ ir „Introstyle Premium“, vystanti nuosavą prekinį ženklą „VP Code“

 

Dirbdama dizainere įmonėje ir kurdama savo prekinį ženklą „VP Code“, labai vertinu technologines žinias ir analitinį mąstymą, įgytą studijų metu. Tikiu, jog sėkmingai veiklai aprangos industrijoje reikia suderinti kūrybą, inžineriją ir verslumą. Turėdama technologinių žinių pagrindą žinau, kad galiu kurti sėkmingai.
Didelė studijų vertė yra žmonės. Man pasisekė, kad studijų metu sutikau be galo talentingų, profesionalių ir, svarbiausia, geranoriškų žmonių. Tai yra neįkainojama. Studijos yra tarsi savotiškas klubas, kuriame žmonės palaiko vieni kitus. Žengiant profesinės karjeros keliu sutikau ne vieną specialistą, baigusį KTU. Smagiausia tai, jog universitetas visada yra tas vardiklis, kuris suartina, padeda bendrauti ir atveria naujų galimybių duris.


Teikti prašymą

Karjera

Studento kompetencijos

– naujų medžiagų, aprangos ir aksesuarų dizaino kūrimas bei technologijų ir gamybos procesų projektavimas, jų organizavimas ir valdymas;
– medžiagų, gaminių ir technologinių procesų analizavimas ir vertinimas bei procesų parametrų optimizavimas;
– problemų identifikavimas ir analizė, tinkamos laboratorinės įrangos ir tyrimo metodų parinkimas tekstilės medžiagų bei gaminių savybių nustatymui ir įvertinimui;
– įvairių šaltinių duomenų rinkimas, sisteminimas, analizė ir gautų rezultatų pritaikymas kuriant tekstilės bei aprangos dizainą, parenkant technologijas ir užtikrinant kokybę.

Studento gebėjimai

– gebės kurti, vizualizuoti ir techniškai įgyvendinti aukštos pridėtinės vertės, kokybišką ir konkurencingą aprangą;
– gebės taikyti specializuotą programinę įrangą projektuojant gaminius, jų technologijas ir gamybos procesus;
– gebės kurti ir projektuoti naujas klasikinės ir funkcinės tekstilės medžiagas, parinkti pažangias gamybos ir apdailos technologijas;
– gebės taikyti specializuotą programinę įrangą projektuojant tekstilės medžiagų struktūrą ir dizainą;
– gebės organizuoti ir valdyti tekstilės medžiagų gamybos technologinius procesus, spręsti medžiagų kūrimo gamybos bei realizavimo problemas.

 

 

Gali tapti

– aprangos, tekstilės medžiagų dizaino koncepcijų kūrimas, atsižvelgiant į gaminio charakteristikas ir paskirtį;
– estetinių aspektų suderinimas su techniniais, funkciniais, ekologijos ir gamybos reikalavimais;
– dizaino koncepcijų aptarimas, funkcinių ir estetinių medžiagų, gamybos metodų ir apdailos parinkimas, tikslus apibrėžimas ir rekomendavimas gamybai.
– gaminių ir procesų kokybės kontrolė; konsultavimas naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais;
– technologinių sekų optimizavimas ir koordinavimas, priežiūra, technologinių operacijų sąnaudų įvertinimas;
– kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemų reikalavimų laikymosi gamybos procese tobulinimas ir kontrolė.
– rinkos ir rinkos poreikių stebėsena bei analizė;
– produkto vystymas, bendradarbiavimo veiklos monitoringas;
– derybų organizavimas dėl perkamų / parduodamų prekių, paslaugų kainų, užsakymų organizavimas ir plėtojimas.
– įrangos įsigijimo ir įrengimo priežiūra, sveikatos ir saugos reikalavimų įgyvendinimo koordinavimas, vadovavimas;;
– gamybos veiklos duomenų, komercinių pasiūlymų, ataskaitų rengimas ir kontrolė, biudžeto sudarymas ir valdymas;
– išsamus veiklos planavimas, darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra.

Teikti prašymą

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

chemija arba fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50–121, Kaunas
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų krypties programų vadovė
Jurgita Domskienė
Studentų g. 56, 248 kab.
e.p jurgita.domskiene@ktu.lt

 

 

 


Teikti prašymą