Mados inžinerija

6121FX001 Technologijų mokslų bakalauras N - 4 m. I - 6 m. Kaunas

Mados inžinerija – geriausias pasirinkimas besidomintiems mada ir siekiantiems techninio tobulumo. Mados pramonei reikia kūrybiškai ir perspektyviai mąstančių jaunų specialistų, kurie geba kurti, projektuoti ir įgyvendinti naujas tekstilės ir aprangos dizaino idėjas. Programos absolventai lengvai prisitaiko prie globalios mados rinkos iššūkių ir modernių įmonių reikalavimų bei geba kurti savo verslą.

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

Virginijus Urbelis

AS „Granberg“ (Norvegija) produkto inžinierius–dizaineris

Olesia Les

„Olesia Les Design“ dizainerė, prekės ženklo kūrėja

Darius Daulenskas

UAB „Baltijos tekstilė“ generalinis direktorius

Paul Kiekens

Gento universiteto (Belgija) profesorius
Studijos

Technologijų ir dizaino dermė

Mados ir tekstilės pramonei šiandien ypač reikia specialistų, gebančių suderinti gilias technologijų ir inovacijų žinias su dizaino pagrindais.

Gebėjimai

Inžinerinės žinios ir kūrybiškumas

Studijų programoje ugdomas gebėjimas kritiškai mąstyti ir kūrybiškai spręsti medžiagų ir gaminio kūrimo, gamybos bei realizavimo problemas, gebėjimas  sekti ir reaguoti į rinkos pokyčius bei prisitaikyti prie kintančios mados pramonės profesinės aplinkos.

Infrastruktūra

Specializuotų programinių paketų įvaldymas

Studijų metu sudarytos galimybės įsisavinti specializuotus projektavimo programinius paketus (Lectra, Gerber, Comtense), plačiai naudojamus šiuolaikinėse įmonėse. Studentai dirba AutoCad, MathCad, Adobe, Corel ir kt. programomis.

Karjera

Didelė specialistų paklausa darbo rinkoje

Jau studijų metu pradėję profesinę veiklą savo srityje įsidarbina daugiau kaip 90 procentų absolventų. Mados inžinerijos specialistų trūksta ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje.

Kolegos

Bendradarbiavimas ir bendri studentų projektai

Programoje studijuoja aktyvūs ir pažangūs studentai, kurie įtraukiami į kūrybinių dirbtuvių veiklas, renginių organizavimą, dalyvauja mokslinėse ir praktinėse konferencijose, seminaruose, viešuose mados renginiuose.

Atsiliepimai

Audronė Pocienė

UAB „Omniteksas“ generalinė direktorė

Džiugu, kad esame ne tik KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto socialiniai partneriai, bet ir darbdaviai, kasmet įdarbinantys Mados inžinerijos absolventus. Naujai atėję absolventai mūsų įmonėje puikiai pritampa, išnaudodami galimybę taikyti ir tobulinti studijų metu įgytas kompetencijas. Jauniems žmonėms į įmonės veiklą sėkmingai įsilieti padeda išlavintas mąstymas, t. y. procesų kaip visumos ir kiekvieno atskirai suvokimas.

Vilma Pagirė

UAB „Eustilija“ dizainerė, dirbanti su prekiniais ženklais „Introstyle“ ir „Introstyle Premium“, vystanti nuosavą prekinį ženklą „VP Code“

Dirbdama dizainere įmonėje ir kurdama savo prekinį ženklą „VP Code“, labai vertinu technologines žinias ir analitinį mąstymą, įgytą studijų metu. Tikiu, jog sėkmingai veiklai aprangos industrijoje reikia suderinti kūrybą, inžineriją ir verslumą. Turėdama technologinių žinių pagrindą žinau, kad galiu kurti sėkmingai.
Didelė studijų vertė yra žmonės. Man pasisekė, kad studijų metu sutikau be galo talentingų, profesionalių ir, svarbiausia, geranoriškų žmonių. Tai yra neįkainojama. Studijos yra tarsi savotiškas klubas, kuriame žmonės palaiko vieni kitus. Žengiant profesinės karjeros keliu sutikau ne vieną specialistą, baigusį KTU. Smagiausia tai, jog universitetas visada yra tas vardiklis, kuris suartina, padeda bendrauti ir atveria naujų galimybių duris.

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo dedamosios

Stojantiems į VF ir VNF studijų vietas konkursinis balas yra ne žemesnis kaip LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas.

0.4 Matematika
0.2 Chemija arba fizika
0.2 Dalykas nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais, arba kvalifikacijos egzaminas.
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos) ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduojama į humanitarinių mokslų studijų srities programas, ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduojama į socialinių, biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų studijų sričių programas.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

 METINĖ KAINA

NUOLATINĖ STUDIJŲ FORMA IŠTĘSTINĖ STUDIJŲ FORMA KREDITO KAINA
2242€ 1495€ 37,37€
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Jurgita Domskienė
e. p. jurgita.domskiene@ktu.lt