en

Medžiagų fizika ir nanotechnologijos

Paprastai stojantieji į fiziką arba technologijų mokslus – gabūs abiem dalykams, tačiau šio savo talento neišnaudoja dėl to, kad riboja atskiros studijų programos. Ši pirmosios pakopos studijų programa – pirmoji Lietuvoje, sujungianti abi sritis. Baigę tokias bakalauro studijas turėsite tvirtų fizikos, matematikos, projektavimo ir inžinerijos įgūdžių.

Kodas 6122FC001
Vieta Kaunas
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Fizika, Medžiagų technologijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Technologijų ir fizinių mokslų bakalauras
Dvigubas laipsnis

Tave dar gali sudominti

Kviestiniai lektoriai

Artūras Vailionis

Stanfordo universiteto (JAV) profesorius

Audrius Alkauskas

Fizinių ir technologijos mokslų centro vyresnysis mokslo darbuotojas
 

Programos vertės

Studijos

Tikslas – kurti naujoves

Ši studijų programa atsirado ne veltui. Tokių mokslų sandūra dabar varo į priekį visas aukštąsias technologijas tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Baigę studijas jūs tiesiogiai susidursite su naujų technologijų kūrimu ir taikymu skirtingose mokslo ir inžinerijos srityse.

Įgūdžiai

Įveikiami sudėtingi iššūkiai

Fizika, biofizika, kvantinė optika, fotonika, medžiagų mokslas, nanotechnologijos, atsinaujinanti energetika… Galima vardinti ir dar daugiau. Tačiau programos absolventams sudėtingi šių mokslo sričių klausimai atrodys išsprendžiami ir net atveriantys naujas galimybes.

Karjera

Didžiulis specialistų poreikis

5 milijonai reikalingi šiais metais, 6 milijonai – ateinančiais, 7 – dar kitais. Tiek darbo vietų pasaulyje sukuriama specialistams, turintiems integruotų fizinių ir inžinerijos mokslų žinių. Planuojamos investicijos kalba už save – darbo tikrai netrūks.

Infrastruktūra

Naujausia įranga po ranka

Pažangioms studijoms reikalinga moderniausia įranga. KTU „Santakos“ slėnyje esančia pasaulinio lygio laboratorine įranga bus galima naudotis visą studijų laikotarpį. Tereikės tik noro!

 

Įgūdžių aprašas

Reiškiniai – kvantiniai, mechaniniai, elektromagnetiniai, optiniai, plazminiai.
Medžiagos – sandara, savybės, sandaros keitimas, procesai, kūrimas, taikymas.
Objektai – nano- ir mikrodariniai, kietasis kūnas, kristalai, biomedžiagos, nanostruktūros, plonieji sluoksniai.
Taikymas – jutikliai, nanoelektronika, saulės elementai, fizikinės-plazminės technologijos, nanotechnologijos, aukštosios technologijos.
Pamatinių fizikos dėsnių suvokimas ir taikymas Medžiagų savybės ir jų technologijų projektavimas Nanotechnologijos ir funkcinės medžiagos Eksperimentų atlikimas ir rezultatų analizė

Atsiliepimai

Evaldas Mačiunskas

UAB „Triplan LT“ gamyklos vadovas

 

Manome, kad ši programa, apimanti medžiagų technologijas ir fizikos sritis, patenkins augantį fiziko-technologo profesijos poreikį Lietuvoje ir prisidės prie naujų sumanių medžiagų gamybos ir technologijų pramonės bei verslo įmonių sėkmingos plėtros Lietuvoje ir paskatins naujus mokslinius tyrimus šioje srityje.

Karjera

Jūsų žinios leis:

 • Suprasti pagrindinius fizikos, teorinės mechanikos, mechanikos ir elektronikos inžinerijos, matematikos ir chemijos reiškinius bei metodus.
 • Išmanyti kiekybinius ir kokybinius analizės metodus, taikomus šiose srityse.
 • Kurti bei taikyti mikro- ir nanotechnologijas, optines, elektrines, magnetines medžiagas.
 • Suvokti biomedžiagų technologijas, žmogaus fiziologines sistemas, biomedicinines ir ultragarsines diagnostines sistemas.
 • Taikyti šiuolaikines inžinerines technologijas naujoms medžiagoms ir struktūroms kurti.
 • Kritiškai vertinti informaciją, veiklos rezultatus, naujoves, dalyvauti mokslinėse diskusijose ir perduoti turimas žinias.

 

 

 

Gali tapti

Technologijų ir gamybos inžinierius (-ė)

Šie profesionalai rengia gamybos technines sąlygas, vadovauja gamyklos pastatų ir įrangos priežiūrai, konsultuoja įrangos klausimais. Taip pat rengia saugos taisykles ir inžinerijos principus pagal taikytinus standartus.

 

Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistas (-ė)

Tokie ekspertai projektuoja biologines ir sveikatos priežiūros sistemas, optinių prietaisų dalis bei nustato, kokie yra galimi pavojai ir ką reikėtų daryti, kad procesas būtų kuo saugesnis.

 

Medžiagų inžinierius (-ė)

Tokių specialistų dienotvarkėje – dalyvavimas tarpdalykiniuose moksliniuose tyrimuose ir plėtros projektuose. Jie nustato gamybos metodus, naudojamas medžiagas, kokybės rodiklius, tikrina ir prižiūri, ar atitinka  technines sąlygas. Be to, atlieka gaminių gamybos etapų tyrimus ir bandymus.

Fizikas ir astronomas (-ė)

Tai – mokslininkai ir specialistai, kurie rengia fizinių reiškinių matavimo ir branduolinių technologijų naudojimo pramonėje taisykles. Tačiau visų pirma jie rengia tiriamuosius ir eksperimentinius darbus, kuria fizikos ir astronomijos koncepcijas.

 

Fizinių mokslų technikas (-ė)

Šie technikai prižiūri laboratorijas ir joje naudojamų medžiagų kokybę, kiekius bei su tuo susijusias išlaidas. Jie valdo ir prižiūri čia esančius įrenginius, stebi eksperimentus, analizuoja gautus duomenis. Prireikus atlieka bandymus, techniškai padeda chemikams ir fizikams atlikti tyrimus.

 

 

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Studijos lietuvių kalba
Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €
 
Studijos anglų kalba
Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

Studijų programos vadovas
Benas Gabrielis Urbonavičius

el. p. benas.urbonavicius@ktu.lt
tel. + 370 699 64 324