Cheminė technologija ir inžinerija

6121EX019 Inžinerijos mokslų bakalauras N - 4 m. Kaunas

Rengiami kvalifikuoti technologai – inžinerijos mokslų bakalaurai bet kuriai gamybos įmonei ar laboratorijai. Studijų programa atnaujinta intensyviai bendradarbiaujant su didžiausiomis Lietuvos pramonės įmonėmis (AB „Achema“, „Orlen Lietuva“, „Arvi Fertis“ ir kt.), kurių didžioji dalis vadovų yra šios studijų programos absolventai. Absolventai moka projektuoti produktus ir procesus, valdyti technologines sistemas, išmano cheminės technologijos procesus, įrenginius, geba ekonomiškai įvertinti naujas technologijas, žino cheminių medžiagų keliamą grėsmę aplinkai ir žmonėms, moka taikyti atitinkamas apsaugos priemones pramonėje ar laboratorijoje, žino laboratorinių tyrimų metodikas, praktiškai moka naudotis modernia analitine ir pramonine įranga.

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

Arūnas Sinkevičius

UAB „Biotecha“ direktorius

Vaidas Mugauskas

VšĮ „Energetikų mokymo centras“ Direktorius

Naglis Malys

The University of Nottingham Centre for Biomolecular Sciences

Mykola Obushak

Lvovo Ivan Franko nacionalinio universiteto (Ukraina) profesorius, Organinės chemijos katedros vedėjas
Studijos

Sandūra tarp mokslo ir pramonės

Žinios visose srityse specialistui reikalingos siekiant vykdyti inžinieriaus-technologo funkcijas.

Įgūdžiai

Geras procesų ir analizių išmanymas

Dirbdamas gamybos įmonėje specialistas supranta vykstančius procesus, moka juos valdyti, tobulinti produkciją, pasitelkdamas šiuolaikiškus analizės metodus.

Karjera

Įsidarbinamumas – vienas aukščiausių rinkoje

Dėl didelio inžinierių ir technologų poreikio įsidarbinamumas išlieka vienas aukščiausių Lietuvoje ir siekia apie 70 %, kiti absolventai tęsia studijas magistrantūroje.

Infrastruktūra

Studijų procese naudojamos vienos moderniausių ES laboratorijų bei analitinė įranga

Studijuojantieji šioje programoje praktikuojasi valdyti procesus vienoje ES moderniausių bei didžiausių Chemijos inžinerijos laboratorijų.

Kolegos

Programoje studijuoja aukštus siekius turintys studentai

Šioje programoje studijuoja aukštus siekius turintys studentai. Gera motyvacija lemia kūrybišką bei į studijų rezultatus orientuotą aplinką, padedančią puikiai įsisavinti reikalingas žinias bei įgūdžius.

Atsiliepimai

Ramūnas Miliauskas

AB „Achema“ generalinis direktorius

Didelė AB „Achema“ darbuotojų dalis, tiek vadovų grandyje, tiek dirbančių su sudėtingais įrengimais ir technologiniais procesais, yra KTU Cheminės technologijos fakulteto absolventai, turintys reikalaujamą kvalifikaciją ir išsilavinimą. Siekiant išlaikyti konkurencingumą, įmonei reikalingi specialistai, turintys platų chemijos ir inžinerijos sričių išsilavinimą, sugebantys analizuoti procesus ir taikyti modernias technologijas. Iš funkcinių padalinių vadovų bendrovė reikalauja sisteminio mąstymo, gebėjimo formuluoti ir spręsti ne tik savo srities, bet ir visos pramonės šakos problemas, siūlyti naujus, ekonomikos pagrindais paremtus sprendimus. „Achema“ aktyviai bendradarbiauja atnaujinant studijų programas ir remia naujus chemijos mokslo tyrimus, leidžiančius atnaujinti esamas technologijas. Bendrovė ypač skatina savo darbuotojus įgyti aukštąjį išsilavinimą ir tęsti mokslus magistrantūros Cheminės technologijos ir inžinerijos programoje.

Marius Baltakys

„Matuizų plytinė“ gamybos direktorius

Studijuodamas, dėstytojų dėka, pradėjau bendradarbiauti su pramoninėmis įmonėmis. Dar nebaigęs studijų jau turėjau daug darbo pasiūlymų. Studijų metu įgijau labai platų spektrą techninių žinių, kurias dabar galiu panaudoti ne tik naujų produktų kūrimui, tačiau ir naujų technologijų diegimui gamyboje. Įmonė yra nuolat suinteresuota priimti darbuotojus su aukštuoju chemijos inžinieriaus išsilavinimu.

Priėmimo į bakalauro studijas reikalavimai

Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 3.

0.4 Matematika
0.2 Chemija
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra
0.2 Dalykas nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

Metinė kaina
Nuolatinė studijų forma Kredito kaina
2242€ 37,37€
Studijų programos vadovas

Doc. dr. Irmantas Barauskas
e. p. irmantas.barauskas@ktu.lt
tel. +370 (37) 300 150

 

Studijų informacijos skyrius

 

Studentų g. 50-121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU