en

Duomenų mokslas ir inžinerija

Pirmoji Lietuvoje. Tokį titulą yra pelniusi ši programa dėl savo siekio sujungti duomenų mokslo ir duomenų inžinerijos sritis į vienas, bakalauro studijas. Čia susijungia du pasauliai: dominuoja taikomoji matematika, tačiau nedaug teatsilieka programavimas. Savo žinių arsenale apjungdami šias dvi kryptis, jūs galite tapti paklausiais darbo rinkoje unikalaus profilio profesionalais – duomenų mokslininkais ir duomenų inžinieriais – pasirengusiais dirbti tarpkryptinėse komandose, kurti modelius ir spręsti informacijos sistemų iššūkius pasitelkiant duomenų mokslo žinias, dirbtinio intelekto, mašininio mokymo ir kitas inovatyvias technologijas.

Vieta Kaunas
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Taikomoji matematika, Informacijos sistemos
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Matematikos mokslų bakalauras
 

Programos vertės

Studijos

Sujungti du pasauliai

Anksčiau buvo įprasta, jog kai kurie specialistai dirba tik su tam tikromis duomenų ciklo dalimis. Tačiau jums, būsimiems duomenų mokslininkams ir inžinieriams, bus galima dirbti su duomenų surinkimu, kaupimu bei valdymu, pritaikant visa tai verslui. Mėgsti programuoti ir matematika tavęs negąsdina? Tuomet laikas įvaldyti pažangiausias duomenų mokslo technologijas!

 

Įgūdžiai

Žinios visiškai nauju kampu

Informacinėse sistemose taikomi duomenų mokslo ir duomenų inžinerijos metodai – tai visiškai naujas modelis. Perspektyvių studijų metu išlavinsite savo matematinį ir algoritminį mąstymą, gebėsite valdyti duomenis ir pažangiausias jų bazes, išmanysite pažangias dirbtinio intelekto technologijas. O tokie speclialistai – itin paklausūs!

Infrastruktūra

Pasaulinio lygio įranga

Galbūt jums dar neteko girdėti tokių pavadinimų kaip SAS, MATLAB, SQL, R ar PYTHON. Tačiau duomenų mokslininkams – tai aukščiausios prabos ženklai, kokybiškiausios programinės įrangos pavadinimai. Čia išmoksite visu tuo naudotis.

Galimybės

Inovacijos skirtos Europai

Jau 2025 metais duomenų srautas pasaulyje pakils iki 175 zetabaitų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad duomenų valdymui ir duomenų specialistams yra numatyta šimtai milijardų eurų – Europa jau ruošiasi įdarbinti mūsų būsimus absolventus.

Karjera

Darbo vietų daugėja dienomis

Šios programos ruošiamų specialistų – jau trūksta pasaulyje. Ne veltui duomenų mokslininko profesija yra vadinama viena geriausių pasaulyje. Prognozės rodo, jog iki 2025 metų šių profesionalų poreikis išaugs bent du kartus.

 

Įgūdžių aprašas

Metodai – logika, matematinė analizė, statistika, optimizavimas, prognozavimas, mašininis mokymas
Duomenys – duomenų kaupimas, apdorojimas, paieška, analizavimas, interpretavimas, sauga
Programinė įranga – programavimas, analizavimas, modeliavimas, valdymas
Informacijos sistemos – kūrimas, projektavimas, specifikavimas, valdymas, modernizavimas

DUOMENŲ ANALIZĖS METODAI OPTIMIZAVIMO METODAI IR DIRBTINIO INTELEKTO SISTEMOS INFORMACINIŲ SISTEMŲ VALDYMAS IR VEIKLOS PROCESŲ KOMPIUTERIZAVIMAS DUOMENŲ BAZĖS IR DUOMENŲ SAUGOS TECHNOLOGIJOS

Atsiliepimai

Karjera

Jūsų žinios leis:

 • Rasti ir analizuoti įvairius informacijos šaltinius bei duomenis.
 • Kurti realių sistemų matematinius modelius, lyginti juos tarpusavyje ir interpretuoti rezultatus.
 • Kurti algoritmus ir programas, naudoti programinę įrangą įvairių duomenų modelių kūrimui.
 • Atpažinti informacinių sistemų problemas ir parinkti tinkamus metodus joms spręsti.
 • Analizuoti, planuoti, modeliuoti ir prognozuoti įmonių veiklą.
 • Projektuoti informacines sistemas ir duomenų bazes.

 

 

Gali tapti

Duomenų mokslininku (-e)

Šie specialistai analizuoja ir interpretuoja duomenis, o tam reikalui jie kuria naujus algoritmus, paremtus dirbtinio intelekto metodais. Jie pasižymi universalumu, kūrybiškumu, moka gerai programuoti, geba puikiai vizualizuoti duomenis.

Duomenų inžinieriumi (-e)

Tokie inžinieriai yra atsakingi už duomenų talpyklų kūrimą ir priežiūrą. Jie siekia suderinti duomenų gijas tarp skirtingų talpyklų bei rūpinasi, kad duomenys būtų efektyviai surinkti ir perduoti tolimesniam naudojimui.

 

Duomenų analizės specialistu (-e)

Tai specialistai, kurie apdoroja informaciją ir nustato tendencijas, ieško sprendimų, planuoja ateities veiksmus. Jie naudoja duomenų analizavimo programinę įrangą bei duomenų valdymo programas. Taip pat – geba aiškiai pateikti surinktą informaciją kolegoms.

Informacinių sistemų projektuotoju (-a)

Tai projektuotojai, kurie analizuoja veiklos procesus, rengia užduotis programuotojams ir kontroliuoja jų įgyvendinimą. Jie geba integruoti skirtingas informacines sistemas. Be to, šie specialistai analizuoja veiklos analitikos taikymo galimybes.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas;

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 

Papildomi kriterijai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

informacinės technologijos arba fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

 

Studijų kaina

2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 2037 €
Kredito kaina 33,95 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Kęstutis Lukšys
Tel. +370 612 05 732
el. p. kestutis.luksys@ktu.lt