Duomenų mokslas ir inžinerija

Pirmoji ir vienintelė Lietuvoje. Tokį titulą yra pelniusi ši programa, sujungianti duomenų mokslo ir duomenų inžinerijos sritis į vienas, drąsiai galima sakyti – perspektyviausias, 21-ojo amžiaus studijas. Stiprus matematinis pagrindas ir IT žinios – puikus tandemas, siekiantiems skubėti kartu su skaitmeninio amžiaus pokyčiais.

Juk ne paslaptis, kad kasdien sugeneruojamų duomenų kiekiai yra milžiniški ir kasdien auga. Ką gi daryti su zetabaitais duomenų, kad jie nevirstų skaitmeniniu šiukšlynu? Atiduoti juos į sumanaus duomenų mokslininko ar duomenų inžinieriaus rankas. Tokie specialistai rinkoje šiuo metu ypač paklausūs, tad didelės karjeros perspektyvos – garantuotos.

Jei svajoji apie įdomius iššūkius, perspektyvų tobulėjimą ir konkurencingą atlyginimą, nori įvaldyti mašininio mokymosi metodus, kurti dirbtinio intelekto sistemas – tavo vieta būtent čia.

Programos studentai turi galimybę studijų metu papildomai įgyti pedagogo kvalifikaciją ir pretenduoti į 300 Eur / mėn. stipendiją.

registruotis konsultacijai gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Taikomoji matematika, Informacijos sistemos
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 4 m. (dieninis; kontaktinis)
Laipsnis Matematikos mokslų bakalauras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 3836 €

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Lekt. dr. Gintarė Vaidelienė
el. p. gintare.vaideliene@ktu.lt

 

 

Reprezentacinis video

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VIII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as, 5-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporKonkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.to šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.  2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 – 2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 3836 €
Kredito kaina 63,93 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Metodai – logika, matematinė analizė, statistika, optimizavimas, prognozavimas, mašininis mokymas
Duomenys – duomenų kaupimas, apdorojimas, paieška, analizavimas, interpretavimas, sauga
Programinė įranga – programavimas, analizavimas, modeliavimas, valdymas
Informacijos sistemos – kūrimas, projektavimas, specifikavimas, valdymas, modernizavimas

DUOMENŲ ANALIZĖS METODAI OPTIMIZAVIMO METODAI IR DIRBTINIO INTELEKTO SISTEMOS INFORMACINIŲ SISTEMŲ VALDYMAS IR VEIKLOS PROCESŲ KOMPIUTERIZAVIMAS DUOMENŲ BAZĖS IR DUOMENŲ SAUGOS TECHNOLOGIJOS

 

 

Programos vertės

Studijos

Sujungti du pasauliai

Anksčiau buvo įprasta, kad kai kurie specialistai dirba tik su tam tikromis duomenų ciklo dalimis. Tačiau jums, būsimiems duomenų mokslininkams ir inžinieriams, bus galima dirbti su duomenų surinkimu, kaupimu bei valdymu, pritaikant visa tai verslo procesams. Mėgsti programuoti ir matematika tavęs negąsdina? Tuomet laikas įvaldyti pažangiausias duomenų mokslo technologijas!

Įgūdžiai

Žinios visiškai nauju kampu

Informacinėse sistemose taikomi duomenų mokslo ir duomenų inžinerijos metodai – tai visiškai naujas modelis. Perspektyvių studijų metu išlaisvinsite savo matematinį ir algoritminį mąstymą, gebėsite valdyti duomenis ir pažangiausias jų bazes, išmanysite pažangias dirbtinio intelekto technologijas. Tokių gebėjimų turintys specialistai – itin paklausūs.

Infrastruktūra

Pasaulinio lygio įranga

Galbūt jums dar neteko girdėti tokių pavadinimų kaip SAS, MATLAB, SQL, R ar PYTHON. Tačiau duomenų mokslininkams – tai aukščiausios prabos ženklai, kokybiškiausios programinės įrangos pavadinimai. Čia išmoksite visu tuo naudotis.

Galimybės

Inovacijos skirtos Europai

Jau 2025 metais duomenų srautas pasaulyje pakils iki 175 zetabaitų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad duomenų valdymui ir duomenų specialistams yra numatyta šimtai milijardų eurų – Europa jau ruošiasi įdarbinti mūsų būsimus absolventus.

Karjera

Darbo vietų daugėja kasdien

Šios studijų programos ruošiamų specialistų – jau trūksta pasaulyje. Ne veltui duomenų mokslininko profesija yra vadinama viena perspektyviausių pasaulyje. Remiantis prognozėmis, iki 2025 m. šių profesionalų poreikis išaugs bent du kartus.

Karjera

Naujam pasauliui – naujos kartos mokytojai

Kaip rodo Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) prognozė, per ateinančius ketverius metus reikės daugiau nei 700 naujų matematikos mokytojų. Studijų metu pasirinkę gretutines pedagogikos studijas, vėliau galėsite dirbti ne tik verslo, pramonės organizacijose ar mokslo institucijose, bet ir mokyklose. Ne paslaptis, kad itin stiprias dalykines žinias, veiklos tarpdisciplininėse komandose patirtį turintys mokytojai, yra ypač vertinami.

Kompetencijų tobulinimas

Produktų ir paslaugų vystymas

Studijų metu norite kurti realius produktus ir paslaugas? Išbandykite save įsitraukę į produkto vystymo projektą (PVP). Jo metu dirbsite komandose, bendradarbiaudami su KTU tyrėjais bei socialiniais partneriais. Aktualių problemų sprendimas leis tobulinti komandinio darbo, projektų valdymo, problemų sprendimo gebėjimus, gilinti profesines žinias ir praplėsti karjeros galimybes.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios leis:

– Rasti ir analizuoti įvairius informacijos šaltinius bei duomenis.
– Kurti realių sistemų matematinius modelius, lyginti juos tarpusavyje ir interpretuoti rezultatus.
– Kurti algoritmus ir programas, naudoti programinę įrangą įvairių duomenų modelių kūrimui.
– Atpažinti informacinių sistemų problemas ir parinkti tinkamus metodus joms spręsti.
– Analizuoti, planuoti, modeliuoti ir prognozuoti įmonių veiklą.
– Projektuoti informacines sistemas ir duomenų bazes.
– Automatizuoti duomenų surinkimo, apdorojimo ir sprendimų priėmimo procesus.

 

 

Gali tapti

Duomenų mokslininku (-e)

Šie specialistai analizuoja bei interpretuoja duomenis, o šiam procesui įgyvendinti kuria naujus algoritmus, paremtus dirbtinio intelekto metodais. Jie pasižymi universalumu, kūrybiškumu, moka gerai programuoti, geba puikiai vizualizuoti duomenis ir kurti duomenų istorijas.

Duomenų inžinieriumi (-e)

Tokie inžinieriai yra atsakingi už duomenų talpyklų kūrimą ir priežiūrą. Jie siekia suderinti duomenų gijas tarp skirtingų talpyklų bei rūpinasi, kad duomenys būtų efektyviai surinkti ir perduoti tolimesniam naudojimui.

 

Duomenų analizės specialistu (-e)

Tai specialistai, kurie žino, kaip „prakalbinti“ duomenis. Jie apdoroja informaciją ir nustato tendencijas, ieško sprendimų, planuoja ateities veiksmus. Tam šie specialistai naudoja duomenų analizavimo programinę įrangą bei duomenų valdymo programas. Jie taip pat geba aiškiai pateikti surinktą informaciją kolegoms.

Informacinių sistemų analitiku (-a)

Tai analitikai, kurie tiria veiklos procesus, rengia užduotis programuotojams ir kontroliuoja jų įgyvendinimą. Jie geba integruoti skirtingas informacines sistemas bei išmano veiklos analitikos taikymo galimybes.

Šie inžinieriai rūpinasi mašininio mokymosi modelių kūrimu ir diegimu įmonių informacinėse sistemose naudojant standartinius įrankius.

Tai mokytojai, kurie puikiai išmano matematinius metodus, jų taikymo sritis, informacines technologijas bei naujausias pedagogikos metodikas, todėl jų pamokose klausimus „O kam to reikia?“ keičia „Gal galite papasakoti daugiau?“.

 

 

Pedagogikos gretutinės studijos

Bakalauro studijų programų studentai turi galimybę studijų metu papildomai įgyti pedagogo kvalifikaciją, greta savo pagrindinių studijų pabaigdami 60 studijų kreditų apimties pedagogikos studijas.

Pedagogikos gretutines studijas gali rinktis studijuojantieji tiek valstybės finansuojamose, tiek valstybės nefinansuojamuose studijų vietose, ketinantys po bakalauro studijų baigimo dirbti mokytojais.

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Minvydas Kazys Ragulskis

Minvydas Kazys Ragulskis

Matematinio modeliavimo katedros profesorius
Robertas Alzbutas

Robertas Alzbutas

Taikomosios matematikos katedros profesorius
Kęstutis Daugėla

Kęstutis Daugėla

Techninis vadovas, SEB Group
Vytautas Janilionis

Vytautas Janilionis

Taikomosios matematikos katedros docentas
Evaldas Vaičiukynas

Evaldas Vaičiukynas

Informacijos sistemų katedros profesorius
Bronė Narkevičienė

Bronė Narkevičienė

Matematinio modeliavimo katedros docentė, dekanė
Tomas Iešmantas

Tomas Iešmantas

Taikomosios matematikos katedros docentas
Mindaugas Kavaliauskas

Mindaugas Kavaliauskas

Taikomosios matematikos katedros docentas
Jurgita Dabulytė-Bagdonavičienė

Jurgita Dabulytė-Bagdonavičienė

Taikomosios matematikos katedros docentė
Tomas Ruzgas

Tomas Ruzgas

Taikomosios matematikos katedros docentas
Aleksejus Michalkovič

Aleksejus Michalkovič

Taikomosios matematikos katedros docentas
Mantas Landauskas

Mantas Landauskas

Matematinio modeliavimo katedros docentas
Stasė Petraitienė

Stasė Petraitienė

Taikomosios matematikos katedros docentė
Kęstutis Lukšys

Kęstutis Lukšys

Taikomosios matematikos katedros docentas
Rita Butkienė

Rita Butkienė

Informacijos sistemų katedros docentė, dekanė
Lina Čeponienė

Lina Čeponienė

Informacijos sistemų katedros docentė
Rimantas Butleris

Rimantas Butleris

Informacijos sistemų katedros profesorius
Tomas Skersys

Tomas Skersys

Informacijos sistemų katedros docentas

 

 

Atsiliepimai

Eglė Ramanauskienė

Eglė Ramanauskienė

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos viršininko pavaduotoja

 

Duomenų mokslininkui darbo įgūdžių su informacinėmis sistemomis turėjimas suteikia didelį pranašumą šioje specialybėje. Būtent į tai orientuojasi Duomenų mokslo ir inžinerijos tarpkryptinė programa, siūlanti sinergiją tarp duomenų mokslo ir informacinių sistemų. Tikime, jog šios programos absolventai bus ypač paklausūs darbo rinkoje ir galės save realizuoti įvairiose darbo pozicijose tiek valstybiniame, tiek privačiame sektoriuose.

 

 

 

D.U.K.

Taikomosios matematikos bakalauro studijų programoje studijuojami taikomosios matematikos metodai, kurie dažniausiai naudojami daugelyje taikymo sričių, ir matematikos programinės įrangos taikymai matematinių modelių realizacijai. Konkrečios taikymo srities pasirinkimas realizuojamas per specializacijas arba studentų individualius modulių rinkinius.

Duomenų mokslo ir inžinerijos studijų metu suteikiamos susietos tarpkryptinės / tarpdisciplinines žinios ir išugdomi gebėjimai iš taikomosios matematikos ir informacijos sistemų studijų krypčių, užtikrinančius efektyvų duomenų mokslo ir duomenų inžinerijos uždavinių sprendimą visoje naudos iš duomenų gavimo grandinėje (nuo duomenų išgavimo ir apdorojimo iki sprendimų priėmimo).

Suteikiamos kitokios taikomosios matematikos ir gilesnės IT žinios, kurių neįmanoma suteikti įsteigus naują specializaciją taikomosios matematikos studijų programoje (specializacijai skiriama tik 30 kreditų (5 moduliai), ir to tikrai negana). Plačiau apie tai https://mgmf.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/22/2017/09/TM-ir-DMI-SP-skirtumai-2020-01-17-v2.pdf

Baigęs Duomenų mokslo ir inžinerijos bakalauro studijas išmanysi duomenų mokslo, dirbtinio intelekto ir kitus mašininio mokymosi metodus, informacines sistemas, jų specifikavimo ir projektavimo metodus;

Gebėsi dirbti su įvairiomis sistemomis tvarkant ir analizuojant duomenis, kurti naujus sprendimus, skirtus į efektyvų duomenų apdorojimą, ir pateikti įžvalgas, reikalingas verslo sprendimams priimti;

Turėsi gilių duomenų mokslo ir informacinių sistemų teorinių bei praktinių žinių.

Pastebimas didelis duomenų specialistų poreikis dabar ir jo augimo perspektyva ateityje Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir pasaulyje.

Šiuo metu Lietuvos darbo rinkoje jau yra specialistų, gerai išmanančių matematikos ir informatikos dalykus. Tačiau bendraujant su verslo ir viešojo sektoriaus atstovais išaiškėjo, kad stokojama specialistų, pasižyminčių analitinėmis žiniomis ir įgūdžiais bei gebančių siūlomus sprendimus diegti ir automatizuoti informacinėse sistemose, užtikrinant jų patikimumą, operatyvumą ir suderinamumą su verslo procesais. Todėl, atliepiant pasaulio darbo rinkos tendencijas, tokių duomenų mokslo ir inžinerijos specialistų poreikis yra ir Lietuvoje.

Smulkiame ir vidutiniame versle jaučiamas universalių duomenų specialistų poreikis. Šios įmonės dažniausiai negali leisti sau turėti specialistų komandos, kurios nariai galėtų pasidalinti informacinių sistemų valdymo ir analitikos uždavinius. Todėl duomenų mokslo ir inžinerijos absolventai, turintys duomenų inžinerijos ir duomenų mokslo įgūdžių ir galintys savarankiškai valdyti visą informacinę sistemą bei efektyviai integruoti išmanias duomenų valdymo ir sprendimų priėmimo technologijas, bus puikus pasirinkimas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms. Didžiosiose įmonėse duomenų mokslo ir inžinerijosprogramos absolventai dėl savo tarpkryptinių gebėjimų galės būti jungiamąja grandimi tarp analitikos ir informacinių technologijų skyrių. Gerai suprasdami duomenų mokslo problemas ir jų sprendimo būdus jie geriau parengs informacinių sistemų kūrimo arba jų tobulinimo specifikacijas ir ženkliai prisidės prie jų vystymo.

Duomenų mokslo ir inžinerijos studijų programos absolventai gali dirbti duomenų mokslininkais, duomenų inžinieriais, sistemų analitikais, informacinių sistemų projektuotojais, duomenų analizės specialistais, analitikais-programuotojais. Jie dirba įvairių įmonių ir įstaigų modeliavimo, projektavimo, informacijos analizės ir informacinių technologijų skyriuose, draudimo kompanijose, bankuose, naujųjų finansinių technologijų (angl. FinTech) įmonėse.

Iš dalies. Yra galimybė rinktis alternatyvius modulius iš sąrašo taikomosios matematikos ir informacijos sistemų kryptyse atskirai. Taip pat studijų metu galima laisvai rinktis 1 modulį.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Lekt. dr. Gintarė Vaidelienė
el. p. gintare.vaideliene@ktu.lt