Taikomoji matematika

6121AX005 Matematikos bakalauras N - 4 m. I - 6 m. Kaunas

Studijų programa orientuota į matematikos taikymą įvairiose srityse, kūrybiškumą, sustiprintą parengimą informatikos srityje ir aukštą studijų kokybę. Taikomosios matematikos specialistai, naudodami matematikos teoriją, skaičiavimo algoritmus, modeliavimo metodus ir kompiuterius, sprendžia praktinius ekonomikos, informatikos, inžinerijos, medicinos, draudimo, verslo ir kitų sričių uždavinius.

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

Miloš Kopa

Profesorius, Charles University (Čekija)

John H. Maddocks

Profesorius Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Šveicarija)

Ramūnas Balukonis

UAB „Adform Lithuania“ IT sistemų inžinierius

Miguel Sanjuan

Profesorius, University of Rey Juan Carlos (Ispanija)

Francesca Maggioni

Profesorė, Bergamo University (Italija)
Studijos

Studijų programa orientuota į matematikos taikymus naudojant informacines technologijas

Studijų programa orientuota į matematikos taikymus įvairiose srityse (finansai, marketingas, ekonomika, informatika, medžiagos ir nanotechnologijos, fizika ir t. t.), kūrybiškumą ir stiprų parengimą informatikos srityje.

Įgūdžiai

Geras analitinis mąstymas ir kūrybiškumas

Absolventai, dirbdami įmonėse, dalyvauja kuriant naujus gaminius ir programinę įrangą, analizuoja įmonių veiklos procesų duomenis, sprendžia prognozavimo ir optimalaus valdymo uždavinius.

Galimybės

Didėja specialistų paklausa darbo rinkoje

Darbo rinkos tyrimo agentūros prognozuoja, kad iki 2022 m. specialistų, turinčių gilias matematikos žinias ir analitinius gebėjimus bei gebančių juos taikyti sprendžiant praktinius uždavinius, paklausa didės 15–20 proc.

Infrastruktūra

Studijose naudojama pasaulinio lygio matematikos programinė įranga – SAS, SPSS, Matlab, Mathcad, R.

SAS, SPSS, Matlab, Mathcad, R žinomi kaip geriausi sistemų modeliavimo, analizės, optimizavimo ir prognozavimo uždavinių sprendimo programų paketai pasaulyje. Studijuojantieji šioje programoje sprendžia realius matematikos taikymo uždavinius, naudodamiesi šia programine įranga.

Karjera

Plačios karjeros galimybės

Abstrakti matematikos objektų prigimtis ir universalus parengimas atveria daug karjeros galimybių įvairiose srityse. Baigę studijas absolventai dirba sistemų analitikais, modeliavimo ir duomenų analizės specialistais, analitikais-programuotojais, operacijų tyrimo specialistais, logistikos analitikais, draudimo ir finansų matematikais, įvairių įmonių ir įstaigų modeliavimo, projektavimo, informacijos analizės skyriuose, draudimo kompanijose, bankuose.

Dalykai

Metodai – logika, matematinė analizė, statistika, skaičiavimai, taikymai
Modeliai – sistemos, procesai, kūrimas, modeliavimas, optimizavimas, prognozavimas
Duomenys – duomenų struktūros, analizavimas, interpretavimas, sprendimų priėmimas
Programinė įranga – algoritmai, kalbos, programavimas, taikymai

Verslo sistemų matematinis modeliavimas ir tyrimas Duomenų analizė ir sprendimų priėmimas Techninių ir verslo sistemų rizikos vertinimas, prognozavimas ir optimizavimas Matematinių modelių, algoritmų ir kompiuterinių programų kūrimas sumanioms sistemoms

Atsiliepimai

Tomas Bagdonavičius

„Vičiūnų“ įmonių grupės verslo planavimo ir analizės vadovas Tomas Bagdonavičius

Dirbant didelėje įmonių grupėje labai svarbu turėti kūrybingą ir kvalifikuotą komandą, padedančią siekti užsibrėžtų tikslų. Tarp mūsų darbuotojų yra KTU Taikomosios matematikos absolventų, turinčių išlavintą analitinį mąstymą, geras optimizavimo, prognozavimo, verslo rizikos, duomenų analizės žinias, gerai įvaldžiusių informacines technologijas bei gebančių greitai adaptuotis kintančiose verslo sąlygose. Kadangi kasdieninėje veikloje savo darbuotojams formuluojame daug ir įvairių užduočių, tokie darbuotojai, su platesniu išsilavinimu, yra perspektyvesni.

Evaldas Valeiša

„Swedbank Life Insurance SE“ Lietuvos filialo direktorius Evaldas Valeiša

Taikomosios matematikos studijos man pastatė tvirtą pagrindą po kojomis ir leido siekti karjeros, profesinio tobulėjimo, suteikė pasitikėjimą ir norą eiti į priekį. Programoje buvo didelė pasirinkimo laisvė, šalia privalomųjų dalykų buvo galimybė pasigilinti ir į kitas sritis, pavyzdžiui, ekonomiką ar draudimo matematiką. Kiekvienas gali rasti savo nišą tobulėti ir džiaugtis savo rezultatais. Man labai praverčia universitete suformuotas mąstymas, gebėjimas analizuoti situaciją bei rasti optimalų sprendimą.

Priėmimo į bakalauro studijas reikalavimai

Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 3.

0.4 Matematika
0.2 Informacinės technologijos arba fizika
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra
0.2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje

METINĖ KAINA
Nuolatinė studijų forma Ištęstinė studijų forma Kredito kaina
1548  € 1032 € 25,80 €
Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50-121, Kaunas
mob. tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt
Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Jurgita Dabulytė-Bagdonavičienė
e. p. jurgita.dabulyte@ktu.lt
tel. +370 (620) 20 474