en

Taikomoji matematika

Svajoji įgyti visapusiškai taikomų žinių, išmokti kūrybiškai mąstyti ir analizuoti? Taikomosios matematikos specialistai, naudodami matematikos teoriją, skaičiavimo algoritmus, modeliavimo metodus ir kompiuterius, sprendžia praktinius ekonomikos, informatikos, inžinerijos, medicinos, draudimo, verslo ir kitų sričių uždavinius.

Kodas 6121AX005
Vieta Kaunas
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Taikomoji matematika
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė), Ištęstinė - 6 m. (Dieninė)
Laipsnis Matematikos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Miloš Kopa

Profesorius, Charles University (Čekija)

John H. Maddocks

Profesorius Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Šveicarija)

Ramūnas Balukonis

UAB „Adform Lithuania“ IT sistemų inžinierius

Miguel Sanjuan

Profesorius, University of Rey Juan Carlos (Ispanija)

Francesca Maggioni

Profesorė, Bergamo University (Italija)
 

Programos vertės

Studijos

Studijų programa orientuota į matematikos taikymus naudojant informacines technologijas

Studijų programa orientuota į matematikos taikymus įvairiose srityse (finansai, marketingas, ekonomika, informatika, medžiagos ir nanotechnologijos, fizika ir t. t.), kūrybiškumą ir stiprų parengimą informatikos srityje.

Įgūdžiai

Geras analitinis mąstymas ir kūrybiškumas

Absolventai, dirbdami įmonėse, dalyvauja kuriant naujus gaminius ir programinę įrangą, analizuoja įmonių veiklos procesų duomenis, sprendžia prognozavimo ir optimalaus valdymo uždavinius.

Galimybės

Didėja specialistų paklausa darbo rinkoje

Darbo rinkos tyrimo agentūros prognozuoja, kad iki 2022 m. specialistų, turinčių gilias matematikos žinias ir analitinius gebėjimus bei gebančių juos taikyti sprendžiant praktinius uždavinius, paklausa didės 15–20 proc.

Infrastruktūra

Studijose naudojama pasaulinio lygio matematikos programinė įranga – SAS, SPSS, Matlab, Mathcad, R.

SAS, SPSS, Matlab, Mathcad, R žinomi kaip geriausi sistemų modeliavimo, analizės, optimizavimo ir prognozavimo uždavinių sprendimo programų paketai pasaulyje. Studijuojantieji šioje programoje sprendžia realius matematikos taikymo uždavinius, naudodamiesi šia programine įranga.

Karjera

Plačios karjeros galimybės

Abstrakti matematikos objektų prigimtis ir universalus parengimas atveria daug karjeros galimybių įvairiose srityse. Baigę studijas absolventai dirba sistemų analitikais, modeliavimo ir duomenų analizės specialistais, analitikais-programuotojais, operacijų tyrimo specialistais, logistikos analitikais, draudimo ir finansų matematikais, įvairių įmonių ir įstaigų modeliavimo, projektavimo, informacijos analizės skyriuose, draudimo kompanijose, bankuose.

 

Įgūdžių aprašas

Metodai – logika, matematinė analizė, statistika, skaičiavimai, taikymai
Modeliai – sistemos, procesai, kūrimas, modeliavimas, optimizavimas, prognozavimas
Duomenys – duomenų struktūros, analizavimas, interpretavimas, sprendimų priėmimas
Programinė įranga – algoritmai, kalbos, programavimas, taikymai

Verslo sistemų matematinis modeliavimas ir tyrimas Duomenų analizė ir sprendimų priėmimas Techninių ir verslo sistemų rizikos vertinimas, prognozavimas ir optimizavimas Matematinių modelių, algoritmų ir kompiuterinių programų kūrimas sumanioms sistemoms


Pasirinkęs BA+ kompetenciją, studentas įgyja žinių ir gebėjimų papildomoje studijų kryptyje bei atranda naujų karjeros perspektyvų.

 

KTU bakalauro studijų programose siūlomi BA+ kompetencijų blokai gali būti kaip studijų plano alternatyva:

 • specializacijoms;
 • asmeniniam modulių rinkiniui (AMR);
 • studijų krypties gilinimosi dalykams.

Kompetencijos įgijimą įrodo Kauno technologijos universiteto pažymėjimo suteikimas ir įrašas diplomo priedėlyje.

Atsiliepimai

Antanas Mikšys

Lietuvos banko Bankininkystės tarnybos Investicijų valdymo departamento vyriausiasis analitikas

 

Džiaugiuosi, kad pasirinkau Matematikos studijas, nes tiksliųjų mokslų studijavimas padėjo lavinti kritinį loginį mąstymą, įgyti analizės žinių, kurios labai praverčia tiek profesinėje veikloje, tiek ir kasdieniame gyvenime. Taikomosios matematikos studijos man suteikė fundamentalių, labai plačiai prataikomų žinių bagažą. Savo profesinę karjerą susiejau su finansų analize bei investicijų valdymu. Ši veikla reikalauja gebėjimų analizuoti įvairius duomenis, suprasti, kokie faktoriai ir kaip jie veikia finansinių instrumentų verčių pokyčius. Galiu užtikrintai teigti, kad Taikomosios matematikos studijos prisidėjo prie mano profesinės karjeros sėkmės.

Evaldas Valeiša

„Swedbank Life Insurance SE“ Lietuvos filialo direktorius Evaldas Valeiša

 

Taikomosios matematikos studijos man pastatė tvirtą pagrindą po kojomis ir leido siekti karjeros, profesinio tobulėjimo, suteikė pasitikėjimą ir norą eiti į priekį. Programoje buvo didelė pasirinkimo laisvė, šalia privalomųjų dalykų buvo galimybė pasigilinti ir į kitas sritis, pavyzdžiui, ekonomiką ar draudimo matematiką. Kiekvienas gali rasti savo nišą tobulėti ir džiaugtis savo rezultatais. Man labai praverčia universitete suformuotas mąstymas, gebėjimas analizuoti situaciją bei rasti optimalų sprendimą.

Karjera

Studento kompetencijos
– Verslo sistemų kompiuterinis modeliavimas ir tyrimas
– Duomenų analizė ir sprendimų priėmimas
– Techninių ir verslo sistemų rizikos vertinimas, prognozavimas ir optimizavimas
– Matematinių modelių, algoritmų ir kompiuterinių programų kūrimas sumanioms sistemoms

 

Studento gebėjimai
– Gebės sudaryti ir pagrįsti realiojo pasaulio objektų (reiškinių, situacijų, procesų) matematinius modelius, kritiškai analizuoti, lyginti ir vertinti modeliavimo rezultatus
– Gebės parinkti ir taikyti tinkamus matematinius metodus realioms problemoms spręsti bei reikalingus įvairiems analizuojamų objektų charakteristikų sąryšiams tirti
– Gebės parinkti tinkamus tyrimų duomenų analizės metodus, interpretuoti analizės rezultatus, apibendrinti ir pagrįsti išvadas
– Gebės įvertinti pagrindinių optimizavimo metodų panaudojimo galimybes, taikyti šiuos metodus praktikoje, interpretuoti optimizavimo rezultatus, vertinti paklaidas, priimti optimalius sprendimus, daryti pagrįstas išvadas
– Gebės sudaryti algoritmus ir kompiuterines programas modeliams realizuoti, dirbti su duomenų bazėmis
– Gebės dirbti tarpdalykinėje komandoje, generuoti naujas idėjas, integruoti žinias, kritiškai vertinti informaciją, savo veiklos rezultatus, profesijos naujoves, dalyvauti diskusijose ir tobulinti savo veiklą

 

 

Gali tapti

Matematiku (-e), aktuaru (-e), statistiku (-e)

– matematinių principų, modelių ir metodų taikymas inžinerijos, negyvosios ar gyvosios gamtos, socialinių mokslų užduotims atlikti;
– matematikos, statistikos, tikimybių ir rizikos teorijos taikymas, siekiant įvertinti galimą finansinį būsimų įvykių poveikį;
– tikimybinių draudimo reiškinių (pvz., draudiminių žalų, atsiperkamumo) vertinimas bei prognozavimas taikant statistinius modelius, įvertinant riziką, ekonominę situaciją;
– statistinės duomenų analizės planavimas ir organizavimas, parenkant reikalingą analizės modelį, tiriamą grupę, vykdant statistinę mirtingumo, darbingumo praradimo ir panašių duomenų analizę.

Statistikos, finansų ir draudimo tarnautoju (-a)

– statistinių ar draudimo duomenų, gaunamų iš įprastinių ar specialių informacijos šaltinių, rinkimas, tvarkymas ir analizė;
– konsultavimas duomenų rinkimo, apdorojimo ir analizavimo klausimais, rezultatų  patikimumo nustatymas;
– finansinių dokumentų rengimas, palūkanų, komisinių ir žyminių mokesčių skaičiavimas.

Finansų analitiku (-e)

– vertybinių popierių, valiutų (finansų) rinkų tyrimas, kompetentingų patarimų, rekomendacijų teikimas, priimant verslo, organizacijos veiklos sprendimus;
– finansinių (įmonių, vyriausybių ir kitų organizacijų) veiklos ataskaitų nagrinėjimas,  rizikos, sandorių, organizacijos veiklos finansinių rodiklių vertinimas;
– ekonomikos, pramonės ir verslo pokyčių stebėsena, prognozavimas, tendencijų įžvalgos, finansinės informacijos analizė.

Vertybinių popierių ir finansų makleriu (-e) ir brokeriu (-e)

– informacijos apie daromas investicijas ar finansinę padėtį rinkimas;
– statistinių metodų taikymas numatant vertybinių popierių kainos prognozes;
– vertybinių popierių, akcijų, obligacijų ir kitų finansinių priemonių, įskaitant užsienio valiutos rinką, polinkių analizė.

Sistemų analitiku (-e)

– klientų veiklos procesų ir poreikių analizė;
– informacinių sistemų projektavimas ir techninių užduočių rengimas;
– sistemų reikalavimų specifikacijų rengimas;
– kompiuterių sistemų koordinavimas ir susiejimas organizacijoje, siekiant suderinamumo, tarpininkavimas tarp programuotojų, testuotojų ir užsakovų.

Jaunesniuoju duomenų analitiku (-e)

– kliento poreikių analizė ir ataskaitų rengimas;
– duomenų agregavimas ir apdorojimas specializuotomis techninėmis priemonėmis;
– duomenų administravimo proceso optimizavimas;
– duomenų kokybės kontrolė.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2020 ir 2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2018 -2016 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

informacinės technologijos arba fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 2037 €
Ištęstinė studijų forma 1358 €
Kredito kaina 33,95 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

Studijų programos vadovas

Kęstutis Lukšys
e. p. kestutis.luksys@ktu.lt

tel.+370 (612) 05 732