Taikomoji matematika

Klasika ir gilios tradicijos kartu su pažangiausiais metodais ir Pramonės 4.0 taikymais – visa tai sujungia KTU Taikomoji matematika. Tai prestižinė studijų programa, kurią pabaigę galėsite rinktis vieną iš daugybės karjeros kelių. Galbūt tapsite finansų analitikais, o gal draudimo matematikais ar finansų makleriais? O gal pasuksite dirbtinio intelekto technologijų vystymo keliu ir įvaldysite duomenų mokslo ir FinTech peripetijas? Pasirinkimų turėsite daug – tuo šios studijos ir unikalios!

Jei terminai bitkoinas (angl. Bitcoins), blokų grandinės (angl. blockchain), mašininis mokymasis (angl. Machine Learning), dirbtinis intelektas (angl. Artificial Intelligence) puikiai pažįstami ir norite tapti šių sričių asais, pataikėte būtent ten, kur reikia!

Studijuodami galėsite pasirinkti, kuo norėsite tapti: FinTech matematinių metodų specialistu, kuris gali susidoroti su sudėtingiausiais uždaviniais, kylančiais bene greičiausiai visame pasaulyje augančiose finansų rinkose, paklausiu duomenų analizės ir saugos specialistu, gebančiu analizuoti ir apdoroti realius duomenis, spręsti duomenų saugos problemas bei vertinti riziką, o gal – naujos kartos mokytoju, galinčiu sudominti net ir smalsiausius moksleivius.

Programos studentai turi galimybę studijų metu papildomai įgyti pedagogo kvalifikaciją ir pretenduoti į 300 Eur / mėn. stipendiją.

registruotis konsultacijai gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Taikomoji matematika
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 4 m. (dieninis; kontaktinis), Ištęstinė - 6 m. (dieninis; kontaktinis)
Laipsnis Matematikos mokslų bakalauras
Specializacijos Duomenų analizė ir sauga,
Finansinių technologijų matematiniai metodai
Metinė kaina  i Nuolatinė - 3836 €
Ištęstinė - 2557 €
 

Reprezentacinis video

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VIII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as, 5-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporKonkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.to šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.  2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 – 2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 3836 €
Ištęstinė studijų forma 2557 €
Kredito kaina 63,93 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Metodai – logika, matematinė analizė, statistika, skaičiavimai, taikymai
Modeliai – sistemos, procesai, kūrimas, modeliavimas, optimizavimas, prognozavimas
Duomenys – duomenų struktūros, analizavimas, interpretavimas, sprendimų priėmimas
Programinė įranga – algoritmai, kalbos, programavimas, taikymai

Verslo sistemų matematinis modeliavimas ir tyrimas Duomenų analizė ir sprendimų priėmimas Techninių ir verslo sistemų rizikos vertinimas, prognozavimas ir optimizavimas Matematinių modelių, algoritmų ir kompiuterinių programų kūrimas sumanioms sistemoms


 

 

Programos vertės

Studijos

Matematika su IT prieskoniu

Ši studijų programa rengia specialistus, gebančius matematiką pasitelkti įvairiose srityse (FinTech, ekonomikoje, rinkodaroje, informatikoje, aukštosiose technologijose ir kt.), todėl čia iš anksto ruošiamasi darbui su informacinėmis technologijomis. Pramonė 4.0 (angl. Industry 4.0) be tokių specialistų – nė iš vietos!

Įgūdžiai

Kūrybiškumas skaičiuose

Geras matematikas – kūrybiškai galintis išspręsti įvairiausius uždavinius. Todėl nenuostabu, kad KTU absolventai aktyviai įsitraukia į naujų gaminių, technologijų, programinės įrangos kūrimą. Jie prognozuoja, seka duomenis ir visa tai panaudoja generuodami naujas idėjas. Kūrybiškų matematikų išskėstomis rankomis laukia ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinės įmonės.

 

Galimybės

Darbo vietų augimas

Taikomosios matematikos profesionalų paklausa nuolat auga. Tyrimai rodo, kad artimiausius trejus metus tokių specialistų, kaip KTU absolventai, reikės net 15–20 proc. daugiau, o matematinės specialybės, tokios kaip duomenų mokslininkas, aktuaras ar analitikas, jau kurį laiką puikuojasi geriausių profesijų topuose. Akivaizdu – gilios matematikos žinios yra didžiulė vertybė visais laikais.

Infrastruktūra

Pasaulinio lygio įranga

Galbūt jums dar neteko girdėti tokių pavadinimų kaip SAS, MATLAB, MATHCAD, R ar PYTHON. Tačiau matematikams – tai aukščiausios prabos ženklai, kokybiškiausios programinės įrangos pavadinimai. Čia išmoksite visu tuo naudotis.

Karjera

Karjera be ribų

Šioje studijų programoje įgytas specialistų pasirengimas atvers nežabotas karjeros galimybes. Galėsite dirbti sistemų analitikais, modeliavimo ir duomenų analizės specialistais, analitikais-programuotojais, operacijų tyrimo specialistais, logistikos analitikais, duomenų mokslininkais ir FinTech specialistais, draudimo ar finansų matematikais, modeliavimo, projektavimo ir informacijos analizės specialistais įvairiausio pobūdžio įmonėse ar korporacijose – viską net išvardinti sunku. Kaip matote, specialybė išties perspektyvi!

Karjera

Naujam pasauliui – naujos kartos mokytojai

Kaip rodo Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) prognozė, per ateinančius ketverius metus reikės daugiau nei 700 naujų matematikos mokytojų. Studijų metu pasirinkę gretutines pedagogikos studijas, vėliau galėsite dirbti ne tik verslo, pramonės organizacijose ar mokslo institucijose, bet ir mokyklose. Ne paslaptis, kad itin stiprias dalykines žinias, veiklos tarpdisciplininėse komandose patirtį turintys mokytojai yra ypač vertinami.

Kompetencijų tobulinimas

Produktų ir paslaugų vystymas

Studijų metu norite kurti realius produktus ir paslaugas? Išbandykite save įsitraukę į produkto vystymo projektą (PVP). Jo metu dirbsite komandose, bendradarbiaudami su KTU tyrėjais bei socialiniais partneriais. Aktualių problemų sprendimas leis tobulinti komandinio darbo, projektų valdymo, problemų sprendimo gebėjimus, gilinti profesines žinias ir praplėsti karjeros galimybes.

Investors‘ Spotlight kokybės ženklas
Studijų kokybė

Pripažinimo sulaukusi studijų programa

Taikomosios matematikos studijų programai suteiktas „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklas patvirtina, kad programa atitinka aukščiausius Lietuvos ir užsienio darbdavių reikalavimus ir yra lyderė ugdant šiuolaikiniam verslui būdingas kompetencijas bei dabartinės rinkos tendencijas.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios leis:

– Tirti ir modeliuoti kompiuterines verslo ir pramonės sistemas.
– Analizuoti duomenis ir remiantis jais priimti sprendimus.
– Vertinti, prognozuoti ir optimizuoti techninių bei verslo sistemų rizikas.
– Kurti matematinius modelius, algoritmus ir kompiuterines programas.
– Taikyti optimizavimo metodus praktikoje ir juos vertinti.
– Atlikti tyrimų analizę, interpretuoti rezultatus ir pateikti išvadas.
– Sudaryti ir pagrįsti realius matematinius modelius.

 

 

Gali tapti

Matematiku (-e), aktuaru (-e), statistiku (-e)

Šie specialistai taiko matematinius principus ir modelius organizacijų užduotims atlikti. Jie dirba su statistika, vertina galimybes bei riziką, prognozuoja. Taip pat atlieka statistinę duomenų analizę.

Statistikos, finansų ir draudimo tarnautoju (-a)

Tai profesionalai, kurie renka, tvarko bei analizuoja statistinius, finansinius arba draudimo duomenis. Jie konsultuoja duomenų rinkimo, apdorojimo ir analizavimo klausimais bei rengia finansinius dokumentus.

Finansų analitiku (-e)

Šių žmonių pareigos apima pagrindines finansų analizės funkcijas įmonėje: įmonių veiklos rezultatų analizę ir stebėjimą, įmonės finansinį planavimą (ar biudžeto rengimą), analizės ataskaitų rengimą ir pristatymą, pinigų srautų planavimą ir prognozę, sąnaudų, pelningumo analizę ir išvadų pateikimą, investicinių projektų analizę ir vertinimą.

Vertybinių popierių ir finansų makleriu (-e) ir brokeriu (-e)

Tokie specialistai renka informaciją apie daromas investicijas bei finansinę padėtį. Taikydami statistinius metodus jie numato vertybinių popierių kainas. Tai pat analizuoja vertybinių popierių, akcijų, obligacijų ar užsienio valiutų rinkas.

Sistemų analitiku (-e)

Tokių analitikų pareiga yra tirti klientų veiklos procesus, projektuoti informacines sistemas, parengti joms reikalavimų specifikacijas. Jie koordinuoja ir susieja kompiuterių sistemas organizacijose, tarpininkauja tarp programuotojų ir užsakovų.

Jaunesniuoju duomenų analitiku (-e)

Šie analitikai rengia klientų poreikių analizę, jos ataskaitas, agreguoja duomenis ir apdoroja juos specializuotomis techninėmis priemonėmis bei specializuota programine įranga. Jie optimizuoja duomenų administravimo procesą ir palaiko duomenų kokybės kontrolę.

Tai mokytojai, kurie puikiai išmano matematinius metodus, jų taikymo sritis, informacines technologijas bei naujausias pedagogikos metodikas, todėl jų pamokose klausimus „O kam to reikia?“ keičia „Gal galite papasakoti daugiau?“.

Informacijos saugumo analitiku (-e)/ Kriptografas (-e)

Šie specialistai atsakingi už duomenų saugumo IT erdvėje analizę: vertina galimą riziką ir teikia siūlymus kaip jos išvengti. Šių specialistų paklausa yra auganti, kadangi informacijos saugumas yra vienas svarbiausių aspektų dabartinėje skaitmeninėje erdvėje!

Rizikos specialistas (-e)

Šie specialistai rengia galimas įvairių rizikų ir žalų ataskaitas, apdoroja duomenis ir parengia rekomendacijas, grįstas duomenimis.

Operacijų tyrimų analitikas (-e)

Šie specialistai reikalingi įvairiuose pramonės srityse: nuo gamybos iki finansines paslaugas teikiančių įmonių! Operacijų tyrimų analitikai padeda užtikrinti įmonės efektyvumą, pasitelkiant matematinius metodus, statistinę analizę ir optimizavimą.

 

 

Pedagogikos gretutinės studijos

Bakalauro studijų programų studentai turi galimybę studijų metu papildomai įgyti pedagogo kvalifikaciją, greta savo pagrindinių studijų pabaigdami 60 studijų kreditų apimties pedagogikos studijas.

Pedagogikos gretutines studijas gali rinktis studijuojantieji tiek valstybės finansuojamose, tiek valstybės nefinansuojamuose studijų vietose, ketinantys po bakalauro studijų baigimo dirbti mokytojais.

 

BA+ kompetencijos

KTU bakalauro studijų programose siūlomi BA+ kompetencijų blokai gali būti kaip studijų plano alternatyva:

 • specializacijoms;
 • asmeniniam modulių rinkiniui (AMR);
 • studijų krypties gilinimosi dalykams.

Pasirinkęs BA+ kompetenciją, studentas įgyja žinių ir gebėjimų papildomoje studijų kryptyje bei atranda naujų karjeros perspektyvų. Kompetencijos įgijimą įrodo Kauno technologijos universiteto pažymėjimo suteikimas ir įrašas diplomo priedėlyje.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Minvydas Kazys Ragulskis

Minvydas Kazys Ragulskis

Matematinio modeliavimo katedros profesorius
Eimutis Valakevičius

Eimutis Valakevičius

Matematinio modeliavimo katedros profesorius
Eligijus Sakalauskas

Eligijus Sakalauskas

Taikomosios matematikos katedros profesorius
Vytautas Janilionis

Vytautas Janilionis

Taikomosios matematikos katedros docentas
Bronė Narkevičienė

Bronė Narkevičienė

Matematinio modeliavimo katedros docentė, dekanė
Tomas Iešmantas

Tomas Iešmantas

Taikomosios matematikos katedros docentas
Mindaugas Kavaliauskas

Mindaugas Kavaliauskas

Taikomosios matematikos katedros docentas
Liepa Bikulčienė

Liepa Bikulčienė

Taikomosios matematikos katedros docentė
Kristina Šutienė

Kristina Šutienė

Matematinio modeliavimo katedros docentė
Jurgita Dabulytė-Bagdonavičienė

Jurgita Dabulytė-Bagdonavičienė

Taikomosios matematikos katedros docentė
Audrius Kabašinskas

Audrius Kabašinskas

Matematinio modeliavimo katedros docentas
Aleksejus Michalkovič

Aleksejus Michalkovič

Taikomosios matematikos katedros docentas
Mantas Landauskas

Mantas Landauskas

Matematinio modeliavimo katedros docentas
Stasė Petraitienė

Stasė Petraitienė

Taikomosios matematikos katedros docentė
Kęstutis Lukšys

Kęstutis Lukšys

Taikomosios matematikos katedros docentas
Rita Butkienė

Rita Butkienė

Informacijos sistemų katedros docentė, dekanė
Evaldas Valeiša

Evaldas Valeiša

Draudimo finansai

 

 

Atsiliepimai

Evaldas Valeiša

Evaldas Valeiša

Aktuaras, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM (SODRA)

 

Taikomosios matematikos studijos man pastatė tvirtą pagrindą po kojomis ir leido siekti karjeros, profesinio tobulėjimo, suteikė pasitikėjimą ir norą eiti į priekį. Programoje buvo didelė pasirinkimo laisvė, šalia privalomųjų dalykų buvo galimybė pasigilinti ir į kitas sritis, pavyzdžiui, ekonomiką ar draudimo matematiką. Kiekvienas gali rasti savo nišą tobulėti ir džiaugtis savo rezultatais. Man labai praverčia universitete suformuotas mąstymas, gebėjimas analizuoti situaciją bei rasti optimalų sprendimą.

Rokas Simutis

Rokas Simutis

UAB "Bitė Lietuva" verslo integravimo vadovas

 

Mokykloje svarstant apie studijas tarp ekonomikos ir informatikos sričių, išgirdau apie taikomąją matematiką. Džiaugiuosi pasirinkęs būtent šią sritį. Studijos iš ties padengė tiek ekonomikos tiek informatikos pagrindus, tačiau svarbiausia įtraukė ir daug įdomesnių sričių žinias - investicijų matematika, gyvybės draudimo matematika, statistika, duomenų analizė ir pan. Apjungiant teoriją ir praktiką, studijos padėjo stiprius pagrindus loginiam mąstymui, modeliavimui, optimizavimui. Išmokė problemų sprendimui išnaudoti tiek elementarius įrankius kaip popierius ir tušinukas, tiek ir algoritmo sukūrimą bei programavimą. Taikomosios Matematikos programos metu įgytos žinios visuomet suteikė pranašumą prieš kitus.

 

 

 

D.U.K.

Baigę Taikomosios matematikos bakalauro studijas gali dirbti analitikais, rinkos tyrėjais, analitikais-programuotojais, modeliavimo ir duomenų analizės specialistais, statistikais, įvairių įmonių ir įstaigų modeliavimo, projektavimo, informacijos analizės skyriuose, draudimo kompanijose, bankuose, vertybinių popierių biržose, finansų technologijų įmonėse ir t. t. Taip pat galima tęsti studijas aukštesnėse pakopose ir rinktis mokslininko kelią.

Baigęs Taikomosios matematikos bakalauro studijas išmanysi taikomosios matematikos teoriją, skaičiavimo algoritmus, modeliavimo, optimizavimo, analizės, tyrimo ir saugos metodus;
Gebėsi analizuoti situaciją, parinkti tinkamus metodus praktiniams ekonomikos, informatikos, inžinerijos, medicinos, draudimo, verslo ir kitų sričių uždaviniams spręsti ir pagrįsti priimamus sprendimus;
Turėsi išlavintą loginį ir analitinį mąstymą, gilių matematikos ir informatikos teorinių bei praktinių žinių.

Galimos dvi Taikomosios matematikos studijų specializacijos: Duomenų analizė ir sauga bei Finansinių technologijų matematiniai metodai. Pasirinkę pirmąją, studentai įsisavina skaitmeninių vaizdų analizės metodų, duomenų apdorojimo priemonių žinias, išmoksta analizuoti ir apdoroti realius duomenis naudojant programinę įrangą, spręsti duomenų saugos problemas bei vertinti riziką. Studijuodami antrąją, įsisavina rizikos teorijos, ekonomikos, finansų matematikos, kriptografijos, blokų grandinių žinias, išmoksta taikyti matematikos metodus vystant esamas ir kuriant naujas finansines technologijas.

Taip, studijų metu galima laisvai rinktis iki 8 modulių. Kai kurie moduliai yra rekomenduojami ir išklausius jų blokus galima įgyti atitinkamą matematikos specializaciją arba įgyti kitų studijų krypčių kompetencijas (BA+).

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Lekt. dr. Gintarė Vaidelienė
el. p. gintare.vaideliene@ktu.lt