en

Taikomoji matematika

Pasaulyje nėra tokios mokslo srities, kuri būtų taikoma plačiau nei matematika. Juk kiekvienas praktinis ekonomikos, informatikos, inžinerijos, medicinos, finansinių technologijų ar verslo uždavinys neapsieina be matematinio skaičiavimo. Todėl taikomosios matematikos studijose jūs įgysite visapusišką išsilavinimą bei gebėsite logiškai, analitiškai ir kūrybiškai mąstyti. Jūs tapsite žmonėmis, kurie gali išspręsti sunkiausias gyvenime sutinkamas lygtis!

Studijuodami galėsite pasirinkti, ar norėsite tapti finansinių technologijų matematinių metodų specialistais, kurie gali susidoroti su sudėtingiausiais uždaviniais, kylančiais besikeičiančiose finansų rinkose, ar – duomenų analizės ir saugos specialistais, gebančiais analizuoti ir apdoroti realius duomenis, spręsti duomenų saugos problemas bei vertinti riziką.

 

Kodas 6121AX005
Vieta Kaunas
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Taikomoji matematika
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė), Ištęstinė - 6 m. (Dieninė)
Laipsnis Matematikos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Miloš Kopa

Profesorius, Charles University (Čekija)

John H. Maddocks

Profesorius Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Šveicarija)

Ramūnas Balukonis

UAB „Adform Lithuania“ IT sistemų inžinierius

Miguel Sanjuan

Profesorius, University of Rey Juan Carlos (Ispanija)

Francesca Maggioni

Profesorė, Bergamo University (Italija)
 

Programos vertės

Studijos

Matematika su IT prieskoniu

Ši studijų programa rengia specialistus, kurie gebėtų matematiką pasitelkti įvairiose srityse (FinTech, ekonomikoje, rinkodaroje, informatikoje, aukštosiose technologijose ir kt.), todėl čia iš anksto ruošiamės darbui su informacinėmis technologijomis.

Įgūdžiai

Kūrybiškumas skaičiuose

Geras matematikas – kūrybiškai galintis išspręsti įvairiausius uždavinius. Todėl nenuostabu, kad mūsų absolventai aktyviai įsitraukia į naujų gaminių, technologijų, programinės įrangos kūrimą. Jie prognozuoja, seka duomenis ir visa tai panaudoja naujų idėjų gimimui.

 

Galimybės

Darbo vietų augimas

Tyrimai rodo, jog artimiausius trejus metus tokių specialistų, kaip mūsų absolventai, reikės net 15-20 proc. daugiau. Akivaizdu – gilios matematikos žinios yra didžiulė vertybė visais laikais.

Infrastruktūra

Pasaulinio lygio įranga

Galbūt jums dar neteko girdėti tokių pavadinimų kaip SAS, MATLAB, MATHCAD, R ar PYTHON. Tačiau matematikams – tai aukščiausios prabos ženklai, kokybiškiausios programinės įrangos pavadinimai. Čia išmoksite visu tuo naudotis.

Karjera

Karjera be ribų

Toks studentų pasirengimas atveria nežabotas karjeros galimybes. Galėsite dirbti sistemų analitikais, modeliavimo ir duomenų analizės specialistais, analitikais-programuotojais, operacijų tyrimo specialistais, logistikos analitikais, duomenų mokslininkais ir FinTech specialistais, draudimo ar finansų matematikais, modeliavimo, projektavimo ir informacijos analizės specialistais įvairiausio pobūdžio įmonėse ar korporacijose.

 

Įgūdžių aprašas

Metodai – logika, matematinė analizė, statistika, skaičiavimai, taikymai
Modeliai – sistemos, procesai, kūrimas, modeliavimas, optimizavimas, prognozavimas
Duomenys – duomenų struktūros, analizavimas, interpretavimas, sprendimų priėmimas
Programinė įranga – algoritmai, kalbos, programavimas, taikymai

Verslo sistemų matematinis modeliavimas ir tyrimas Duomenų analizė ir sprendimų priėmimas Techninių ir verslo sistemų rizikos vertinimas, prognozavimas ir optimizavimas Matematinių modelių, algoritmų ir kompiuterinių programų kūrimas sumanioms sistemoms


Pasirinkęs BA+ kompetenciją, studentas įgyja žinių ir gebėjimų papildomoje studijų kryptyje bei atranda naujų karjeros perspektyvų.

 

KTU bakalauro studijų programose siūlomi BA+ kompetencijų blokai gali būti kaip studijų plano alternatyva:

 • specializacijoms;
 • asmeniniam modulių rinkiniui (AMR);
 • studijų krypties gilinimosi dalykams.

Kompetencijos įgijimą įrodo Kauno technologijos universiteto pažymėjimo suteikimas ir įrašas diplomo priedėlyje.

Atsiliepimai

Antanas Mikšys

Lietuvos banko Bankininkystės tarnybos Investicijų valdymo departamento vyriausiasis analitikas

 

Džiaugiuosi, kad pasirinkau Matematikos studijas, nes tiksliųjų mokslų studijavimas padėjo lavinti kritinį loginį mąstymą, įgyti analizės žinių, kurios labai praverčia tiek profesinėje veikloje, tiek ir kasdieniame gyvenime. Taikomosios matematikos studijos man suteikė fundamentalių, labai plačiai prataikomų žinių bagažą. Savo profesinę karjerą susiejau su finansų analize bei investicijų valdymu. Ši veikla reikalauja gebėjimų analizuoti įvairius duomenis, suprasti, kokie faktoriai ir kaip jie veikia finansinių instrumentų verčių pokyčius. Galiu užtikrintai teigti, kad Taikomosios matematikos studijos prisidėjo prie mano profesinės karjeros sėkmės.

Evaldas Valeiša

„Swedbank Life Insurance SE“ Lietuvos filialo direktorius Evaldas Valeiša

 

Taikomosios matematikos studijos man pastatė tvirtą pagrindą po kojomis ir leido siekti karjeros, profesinio tobulėjimo, suteikė pasitikėjimą ir norą eiti į priekį. Programoje buvo didelė pasirinkimo laisvė, šalia privalomųjų dalykų buvo galimybė pasigilinti ir į kitas sritis, pavyzdžiui, ekonomiką ar draudimo matematiką. Kiekvienas gali rasti savo nišą tobulėti ir džiaugtis savo rezultatais. Man labai praverčia universitete suformuotas mąstymas, gebėjimas analizuoti situaciją bei rasti optimalų sprendimą.

Karjera

Jūsų žinios leis:

 • Tirti ir modeliuoti kompiuterines verslo sistemas.
 • Analizuoti duomenis ir remiantis jais priimti sprendimus.
 • Vertinti, prognozuoti ir optimizuoti techninių bei verslo sistemų rizikas.
 • Kurti matematinius modelius, algoritmus ir kompiuterines programas.
 • Taikyti optimizavimo metodus praktikoje ir juos vertinti.
 • Atlikti tyrimų analizę, interpretuoti rezultatus ir pateikti išvadas.
 • Sudaryti ir pagrįsti realius matematinius modelius.

 

 

 

Gali tapti

Matematiku (-e), aktuaru (-e), statistiku (-e)

Šie specialistai taiko matematinius principus ir modelius savo organizacijų sričių užduotims atlikti. Jie dirba su statistika, vertina galimybes bei riziką, prognozuoja. Be to, organizuoja statistinę duomenų analizę.

Statistikos, finansų ir draudimo tarnautoju (-a)

Tai profesionalai, kurie renka, tvarko bei analizuoja statistinius, finansinius arba draudimo duomenis. Jie konsultuoja duomenų rinkimo, apdorojimo ir analizavimo klausimais bei rengia finansinius dokumentus.

Finansų analitiku (-e)

Šių žmonių rankose – vertybinių popierių, valiutų rinkų tyrimai. Taip pat – finansinių ataskaitų bei rodiklių nagrinėjimas ir vertinimas. Jie stebi ekonomikos, pramonės bei verslo pokyčius, prognozuoja ir pateikia savo analizes.

 

Vertybinių popierių ir finansų makleriu (-e) ir brokeriu (-e)

Tokie specialistai renka informaciją apie daromas investicijas bei finansinę padėti. Jie numato vertybinių popierių kainas taikydami statistinius metodus. Tai pat analizuoja vertybinių popierių, akcijų, obligacijų ar užsienio valiutų rinkas.

 

Sistemų analitiku (-e)

Tokių analitikų pareiga yra tirti klientų veiklos procesus, projektuoti informacines sistemas, parengti joms reikalavimų specifikacijas. Jie koordinuoja ir susieja kompiuterių sistemas organizacijose, tarpininkauja tarp programuotojų ir užsakovų.

 

Jaunesniuoju duomenų analitiku (-e)

Šie analitikai rengia klientų poreikių analizę, jos ataskaitas, agreguoja duomenis ir apdoroja juos specializuotomis techninėmis priemonėmis. Jie optimizuoja duomenų administravimo procesą ir palaiko duomenų kokybės kontrolę.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas
2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą
Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą
Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą
Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas
matematika

0,4

Brandos egzaminas
Antrasis dalykas
informacinės technologijos arba fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys
Trečiasis dalykas
dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys
Ketvirtasis dalykas
lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas
Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.
Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.
Papildomi kriterijai
Kriterijus Vertė balais
Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:
Nuolatinė studijų forma 2037 €
Ištęstinė studijų forma 1358 €
Kredito kaina 33,95 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

Studijų programos vadovas

Kęstutis Lukšys
e. p. kestutis.luksys@ktu.lt

tel.+370 (612) 05 732