Statybos inžinerija

Niekas kitas apie žmonijos evoliuciją nepasako tiek daug, kiek statyba. Tai viena iš seniausias tradicijas turinčių mokslo sričių, kuri paradoksaliai – priversta nuolat išrasti save iš naujo, keistis, diktuoti naujas tendencijas ir prisitaikyti prie modernėjančio pasaulio. Bene didžiausias šių laikų inžinierių iššūkis – efektyvus skaitmeninių prietaisų naudojimas (pastatų informacinis modeliavimas, 3D spausdinimas). Būtent jie suteikia galimybę sudėtingiausias konstrukcijas kurti greitai ir atsakingai, tiksliai įgyvendinant visuomenės poreikius.

Studijuodami KTU susipažinsite su pagrindiniais statinių projektavimo, statybos, įrengimo ir eksploatavimo procesais. Tai bendrosios, tačiau esminės žinios, kurios leis pasirinkti norimą specializaciją vėlesniuose studijų metuose ir sutelkti daugiau dėmesio į konstrukcijų, technologijų ar pastatų inžinerinių sistemų kryptis.

Studijų metu kartu su architektūros programos studentais dalyvausite Jungtinio projekto modulyje: dirbsite komandose, bendradarbiausite su profesionalais ir įgysite praktinės statybos inžinerijos patirties. Daugiau apie Jungtinį projektą šiame vaizdo įraše. Studentų projektus galite apžiūrėti Kauno miesto skaitmeniniame dvynyje.

Fakulteto studijų pristatymas bei atsakymai į dažniausiai pasitaikančius moksleivių klausimus šiame įraše bei dokumente.

Peržiūrėkite žemiau esantį vaizdo įrašą ir viskas bus daug aiškiau!

registruotis konsultacijai gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Statybos ir architektūros fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Statybos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 4 m. (dieninis; kontaktinis), Ištęstinė - 6 m. (dieninis; kontaktinis)
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras
Specializacijos Pastatų inžinerinės sistemos,
Statybinės konstrukcijos,
Statybos technologijos
Metinė kaina  i Nuolatinė - 3836 €
Ištęstinė - 2557 €

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Dr. Eglė Klumbytė
Studentų g. 48, Kaunas
el. p. egle.klumbyte@ktu.lt

 

Studijų prodekanė

Prof. dr. Jūratė Kamičaitytė
Studentų g. 48, Kaunas
el. p. jurate.kamicaityte@ktu.lt

 

Ką veikia statybos inžinieriai?

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmą semestrą Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą, pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklėse (toliau – Priėmimo taisyklės)  II ir VIII skyriuose aprašytą tvarką (1-as, 2-as, 5-as priedai). Stojantieji priimami konkurso būdu pagal jų atitikimą minimaliems studijų programos reikalavimams ir konkursinį balą.

 

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 2-ame ir 5-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“. Savo konkursinį balą pasiskaičiuoti galima konkursinio balo skaičiuoklėje.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo, arba įgiję koleginį išsilavinimą ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 1-as ir 7-as priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių IX skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės finansuojamas (VF) vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2021-2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporKonkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.to šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.  2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2019-2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

3. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2016-2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas);

2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės finansuojamas (VF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose,pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.

Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Minimalūs reikalavimai yra taikomi asmenims stojantiesiems į pirmą semestrą ir apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, pretenduojančių į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai tvirtinami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklių II skyriaus ketvirtame bei VII skyriaus trečiame skirsniuose.

Minimalūs reikalavimai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus, stojant į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas:

 

priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2024 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

2. Stojančiojo išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (≥36).

3. Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

2015 – 2023 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

1. Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Minimalūs reikalavimai į valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas

Kitais atvejais

Stojantiems iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba bet kuriais metais išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų:

1. Turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 2022 m. buvo nustatytas mažiausias konkursinis balas buvo 5,4.


Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

konkursinio balo skaičiuoklė

Papildomi balai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 3836 €
Ištęstinė studijų forma 2557 €
Kredito kaina 63,93 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus


 

 

Programos vertės

Tikras technologijų mokslas

Studijų metu susipažinsite su esminėmis statybų kryptimis: statybinėmis konstrukcijomis ir medžiagomis, statybos organizavimu bei pastatų inžinerinėmis sistemomis (šildymu, vėdinimu, oro kondicionavimu, vandentiekiu, atsinaujinančiais ištekliais). Jūsų darbas bus apčiuopiamas ir matomas – nesvarbu, ar prisidėsite prie konstrukcijų, ar vėdinimo sistemų projektavimo, ar organizuosite statybos procesus.

Tapsite kūrybiškai logišku specialistu

Statybos inžinierius kiekvieną dieną analizuoja ir sprendžia įvairius uždavinius, ieškodamas racionalių ir veikiančių sprendimų. Reikia už numatytą kainą suderinti projektavimo, statybos valdymo situacijas, pasirinktų medžiagų klausimus? Ką gi, prireiks loginio, analitinio ir kūrybinio mąstymo bei vizijos.

Karjeros galimybių dangoraižiai

Statybos sektoriuje inžinierių paklausa yra didelė. Dalis studentų įsidarbina dar nebaigę pagrindinių studijų, kita dalis – praktikos metu gauna pasiūlymus įsidarbinti iš karto po studijų baigimo. Įsidarbinimo rodikliai – vieni aukščiausių Lietuvoje, o darbas ypač gerai apmokamas. Taip pat rinkoje veikia daug įmonių, eksportuojančių statinių projektavimo paslaugas – į šių įmonių Lietuvos biurų veiklas sėkmingai įsilieja ir KTU statybos inžinieriai, projektuojantys klientams iš daugelio pasaulio šalių.

Tik moderniausios studijų priemonės

Studijuodami ne tik mokysitės, tačiau ir dirbsite su šiuolaikiška statinių informacinio modeliavimo metodika (BIM), leidžiančia modeliuoti ir sujungti visus statybos procesų etapus: projektavimą, gamybą, statybą ir eksploataciją. Studijose naudojami „Revit“, „Scia Engineering“, „Tekla“, „DDS-CAD“, „SES“, „Bentley“ ir daugelis kitų programinių paketų, kurie suteikia galimybę statybų sektoriui pereiti į 5D ar net 7D matmenis.

Keliausite pamatyti, kaip vyksta darbas

Dalyvausite ekskursijose į statybos įmones, gamyklas ir jau pastatytus ar statomus statinius. Patys pamatysite, kaip vyksta statybos ar produkto gamyba. Kasmet organizuojamos kelionės ir vizitai į įvairias gamyklas, statybvietes, organizuojami seminarai, konferencijos, konkursai ir renginiai, kurių metų studentai gali pademonstruoti savo žinias ir, žinoma, gerai praleisti laiką. Studijų metu galėsite pasirinkti karjeros ar kitų sričių mentorius, kurie padės dar geriau susipažinti su statybų sfera.

Produktų ir paslaugų vystymas

Studijų metu norite kurti realius produktus ir paslaugas? Išbandykite save įsitraukę į produkto vystymo projektą (PVP). Jo metu dirbsite komandose, bendradarbiaudami su KTU tyrėjais bei socialiniais partneriais. Aktualių problemų sprendimas leis tobulinti komandinio darbo, projektų valdymo, problemų sprendimo gebėjimus, gilinti profesines žinias ir praplėsti karjeros galimybes.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios ir įgūdžiai leis:

 • projektuoti įvairiausius pastatus ir statinius, pasitelkiant statybinių konstrukcijų, inžinerinių sistemų, statybos produktų gamybos žinias;
 • identifikuoti, argumentuotai pagrįsti ir spręsti statybos inžinerijos problemas;
 • užtikrinti statybos proceso kokybę, vertinti technines priemones ir jų valdymo metodus;
 • rinkti ir interpretuoti statybos inžinerijos srities duomenis, reikalingus svarbioms socialinėms, mokslinėms ir etinėms problemoms spręsti;
 • perteikti informaciją, idėjas, problemas ir sprendimus specialistų auditorijoms.
 

Gali tapti

Statybos vadovu (-e)

Tai savotiškas statybų dirigentas, užtikrinantis, kad visi darbai atliekami pagal planą ir statinio projektą. Jis atsakingas už pastato kokybę ir įgyvendinimą nuo techninių dokumentų parengimo iki rakto įteikimo užsakovui.

Konstrukcijų projektuotoju (-a)

Šis žmogus atlieka pagrindinį vaidmenį statinio kūrybinėje fazėje: įsiklausydamas į užsakovo lūkesčius kuria kompiuterinį pastato modelį, rengia brėžinius pastato statybų etapui. Tai rolė, kuri gali apimti skirtingas pastato dalis, visą pastatą ar net pastatų kompleksą.

Pastatų inžinerinių sistemų montavimo darbų vadovu (-e)

Tai statybos inžinierius, koordinuojantis inžinerinių sistemų montavimo darbus statybvietėje, besirūpinantis medžiagų ir įrenginių tiekimu bei darbų sauga.

Pastatų inžinerinių sistemų projektuotoju (-a)

Tai ekspertas, kuris užtikrina, kad pastatuose būtų tinkamas mikroklimatas, šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas. Šie specialistai taip pat gali projektuoti vandentiekio sistemas, priimti reikiamus sprendimus, kad pastatas atitiktų energetinės klasės reikalavimus ir būtų efektyvus.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Žymantas Rudžionis

Žymantas Rudžionis

Statybos procesų kokybės valdymas, betono technologijos
Andrius Jurelionis

Andrius Jurelionis

Pastatų energetika ir mikroklimatas, statybos procesų skaitmenizavimas
Darius Pupeikis

Darius Pupeikis

Skaitmeninė statyba
Ernestas Ivanauskas

Ernestas Ivanauskas

Statybos produktų kokybės vertinimas ir CE ženklinimas
Laura Stasiulienė

Laura Stasiulienė

Šildymo, vėsinimo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos, pastatų mikroklimatas
Tadas Ždankus

Tadas Ždankus

Energijos virsmai ir akumuliavimas, termohidromechaninių procesų valdymas
Nerijus Adamukaitis

Nerijus Adamukaitis

Statybinės konstrukcijos, konstrukcijų virpesiai

 

 

Atsiliepimai

Virginijus Gervė

Virginijus Gervė

UAB „AKC grupė“ vadovas

 

Studijų programą norėčiau vertinti kaip darbdavys, galvodamas apie tai, kokio lygio specialistai, baigę studijas, pateks į įmonę ir kaip su šias darbuotojais teks siekti tikslų, keliamų konstrukcijų projektavimo srityje dirbančiai įmonei. Studijų programoje nurodyti studijų dalykai abejonių nekelia – visi jie reikalingi, suteikiantys pagrindus ir bendrą supratimą. Konstrukcijų projektavimo srityje dar nėra griežtos specializacijos, nes projektavimo įmonės sąlyginai mažos, todėl patogu, kai potencialus darbuotojas gali būti pritaikytas atlikti įvairius konstrukcijų projektavimo darbus. Tai ambicinga studijų programa, kuri be abejonės ruošia ir ambicingus statybos srities specialistus.

Airimas Rocius

Airimas Rocius

UAB „COWI Lietuva“ statybos inžinierius

 

Tikriausiai ne vienas dar būdamas mažas smėlio dėžėje statė statinius iš paprasčiausios galimos statybinės medžiagos – smėlio. Statiniai atkartojo įvairias matytas konstrukcijas, tarnavo kaip tiltai, tuneliai, gynybiniai bokštai, pilys, tuo metu kiekvienas iš mūsų buvome ir projektuotojas, ir statybininkas, ir darbų vadovas. Tuos pačius vaidmenis leido išbandyti ir KTU statybos inžinerijos programa, tik jau profesionaliame lygyje su rimtais projektais, nes šalia stovėjo tikri savo srities profesionalai, buvo suteikiamos visos darbui reikalingos medžiagos, naujausios kompiuterinės programos, pritaikyta aplinka tobulėjimui. Visą universiteto suteiktą patirtį įvertinau jau baigęs studijas ir pradėjęs dirbti, nes buvau pasitikintis savo žiniomis ir jėgomis, todėl jaučiausi visavertis įmonės darbuotojas.

 

 

 

D.U.K.

Stojant į šią studijų programą, įprastai valstybės finansuojamų krepšelių pakakdavo visiems norintiems – svarbu atitikti minimaliuosius reikalavimus bei pasiekti ne žemesnį nei 5,4 konkursinį balą.

Užimtumo tarnybos ataskaitose statybos inžinerijos kryptis dažniausiai minima prie paklausiausių profesijų. Tai liudija ir fakulteto daryta absolventų apklausa: 70 proc. jų dar studijų metu pradėjo savo karjerą. Į fakulteto dėstytojus dažnai kreipiasi įvairios įmonės ir prašo rekomenduoti 3-4 kurso studentus, kuriuos galėtų įdarbinti. Šiuo metu Lietuvoje yra apie 8 tūkst. statybos srities įmonių, tad karjeros galimybės – plačios.

Braižybos įgūdžiai pravers, bet jei jų ir neturite – išmoksite jau pirmame kurse. Studijose naudojami „Revit“, „Tekla“, „DDS-CAD“, „MagiCAD “, „Sistela“, „Bentley“ ir daugelis kitų programinių paketų. Pradedant nuo 2D braižybos, pereinant prie 3D bei įvairių specializuotų programų. Mokytis jomis naudotis prieš įstojant tikrai nebūtina.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Dr. Eglė Klumbytė
Studentų g. 48, Kaunas
el. p. egle.klumbyte@ktu.lt

 

Studijų prodekanė

Prof. dr. Jūratė Kamičaitytė
Studentų g. 48, Kaunas
el. p. jurate.kamicaityte@ktu.lt