en

Statybos inžinerija

Statyba yra viena iš seniausias tradicijas žmonijos istorijoje turinčių sričių. Nenuostabu, kad tai sritis, kurioje itin sparčiai diegiamos moderniausios 3D, 4D, 5D informacinės technologijos. Statinių idėjos ir projektai gimsta kompiuterinėse programose, perkeliamos į virtualią realybę apsižvalgymui, realizuojant projektą statybos aikštelėje dirba vis daugiau robotizuotos įrangos ar statiniai tiesiog atspausdinam 3D spausdintuvais. Naujausias iššūkis inžinieriams – kaip efektyviai panaudoti statybos proceso skaitmeninimo įrankius.

Europos sąjungoje statybos sektorius sukuria vidutiniškai 9 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Užimtumo tarnybos duomenimis, statybos inžinierių darbas yra gerai apmokamas, jų įsidarbinamumo rodikliai – vieni aukščiausių Lietuvoje.

Statybos inžinerija – visuma procesų, reikalingų pastatams ir statiniams suprojektuoti, pastatyti, įrengti ir eksploatuoti. Ji nagrinėja teorinius ir praktinius konstrukcijų, gaminių gamybos technologijos, statybos technologijos, pastatų inžinerinių sistemų ar statybos organizavimo klausimus. Pasirinkus šią studijų programą du metus mokysitės įvairių specialybinių dalykų, trečiame kurse galėsite rinktis savo specializaciją ir daugiau dėmesio sutelkti į konstrukcijų, technologijų ar pastatų inžinerinių sistemų kryptis.

Studijų programos absolventai gebės, projektuoti įvairius pastatus ir statinius, išmanys statybines konstrukcijas, pastatų inžinerines sistemas, statybos produktų gamybą bei statybos organizavimo ir valdymo disciplinas.

 

 

Kodas 6121EX005
Vieta Kaunas
Statybos ir architektūros fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Statybos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė), Ištęstinė - 6 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras

Tave dar gali sudominti

Kviestiniai lektoriai

Rimas Vaičaitis

JAV Niujorko valstijos Kolumbijos universiteto profesorius

Egidijus Rožėnas

UAB „Wurth Lietuva“ Produktų skyriaus vadovas

Žana Lašienė

UAB „Kelprojektas“ Tiltų skyriaus vadovė

Rytis Mušauskas

UAB „INHUS engineering“ direktorius

Dalius Kriptavičius

UAB „PERI“ Technikos vadovas

Nerijus Kurcevicius

UAB „Infinite Loop” vadovas
 

Programos vertės

Studijos

Technologijos mokslai

Statybos inžinerijos programa apima pagrindines statybos sritis: statybines konstrukcijas, technologijas, medžiagas bei pastatų inžinerines sistemas. Pasirinkę šią studijų programą studentai įgis pagrindinių statybos inžinerinių žinių ir gebėjimų, reikalingų vykdant įvairius statinių projektavimo, statybos organizavimo ar statybos produktų gamybos darbus.

Įgūdžiai

Geras inžinerinis statybinis pasirengimas

Dirbdamas statybos srityje inžinierius analizuoja įvairius inžinerinius uždavinius, ieškodamas racionalių sprendimo metodų. Su šiais uždaviniais statybos inžinierius susiduria kiekvieną darbo dieną, projektuodamas ir statydamas įvairius statinius, organizuodamas ir valdydamas jų statybos procesą, įvertindamas statybos kainą, gamindamas statybos produktus ir pan.

Karjera

Didelė įsidarbinimo galimybė

Statybos sektoriuje inžinierių paklausa yra didelė. Dalis studentų įsidarbina dar nebaigę pagrindinių studijų, kita dalis studentų praktikos metu gauna pasiūlymus įsidarbinti iš karto po studijų baigimo.

Infrastruktūra

Studijų procese naudojamos šiuolaikinės kompiuterinės programos, laboratorinė įranga

Studijų metu studentai išmoksta taikyti Statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodiką, kuri leidžia skaitiškai modeliuoti ir sujungti visus statybos procesų etapus: projektavimą, gamybą, statybą ir eksploataciją. Studijoms naudojama tokia programinė įranga kaip Revit, Scia Engineering, Tekla, DDS-CAD, SES ir daugelis kitų.

Laisvalaikis

Studijuodamas dalyvausi ekskursijose, pažintinėse kelionėse, „Statybininkų dienose“

Studijų metų studentai dalyvauja ekskursijose į statybos srities įmones, gamyklas, jau pastatytus ar statomus statinius, pamato, kaip vyksta statybos ar produkto gamyba. Kasmet organizuojama kelionė į Rygoje esančią „Knauf“ gamyklą. Organizuojami seminarai, konferencijos, konkursai ir renginiai, kurių metų studentai gali parodyti ne tik savo erudiciją statybos srityje, tačiau ir gerai praleisti laiką.

Atsiliepimai

Virginijus Gervė

UAB „AKC grupė“ vadovas

 

Studijų programą norėčiau vertinti kaip darbdavys, galvodamas apie tai, kokio lygio specialistai, baigę studijas, pateks į įmonę ir kaip su šias darbuotojais teks siekti tikslų, keliamų konstrukcijų projektavimo srityje dirbančiai įmonei. Studijų programoje nurodyti studijų dalykai abejonių nekelia – visi jie reikalingi, suteikiantys pagrindus ir bendrą supratimą. Konstrukcijų projektavimo srityje dar nėra griežtos specializacijos, nes projektavimo įmonės sąlyginai mažos, todėl patogu, kai potencialus darbuotojas gali būti pritaikytas atlikti įvairius konstrukcijų projektavimo darbus. Tai ambicinga studijų programa, kuri be abejonės ruošia ir ambicingus statybos srities specialistus.

Irmantas Burinskas

UAB „Sava ranga“ direktorius

 

Mano nuomone, KTU Statybos inžinerijos bakalauro studijos yra tikrai perspektyvios ir naudingos. Vos apgyniau bakalauro baigiamąjį darbą kvalifikacinėje komisijoje, kartu su sveikinimais sulaukiau vieno komisijos nario pasiūlymo dirbti projektavimo įmonėje AB „Pramprojektas“. Studijų metu gilinausi į įvairių statybos objektų konstrukcijų projektavimą, mokiausi dirbti komandoje bei priimti sprendimus individualiai, įgavau pagrindus žinių ir gebėjimų, kuriuos toliau tobulinau jau projektavimo įmonėje. Buvo įdomu studijuoti žinant, kad įgytas žinias galėsiu pritaikyti rengiant įvairių pastatų ir statinių projektus. Dabar keliaujant per Lietuvą malonu matyti savo paties suprojektuotus objektus. Po bakalauro studijų įstojau į magistrantūrą. Magistrantūros studijų metu ir dirbdamas įmonėje susipažinau su projektavimo specifika, išmokau naudotis naujausiomis projektavimo programomis. Turėjau puikią galimybę dirbti ir kartu studijuoti antros pakopos studijose. Kai baigiau studijas, įmonėje greitai buvau paskirtas Projektavimo skyriaus vadovu. Sukaupęs pakankamai patirties projektavimo srityje, įkūriau savo įmonę, kuri iki šiol sėkmingai dirba Lietuvos rinkoje. Maloniai priimu Statybos inžineriją studijuojančius studentus atlikti profesinę praktiką savo įmonėje, o gabiausiems iškart siūlau įsidarbinti. Tačiau studijuojantiems inžinerijos studijose norėčiau palinkėti nebūti naiviems ir nesitikėti, kad gavus diplomą, galva užsipildys visam darbui reikalinga informacija. Taip nėra... Reikia nuolatinio noro tobulėti, kartais paaukoti ne vieną bemiegę naktį, nes būtent taip įgaunama praktinės patirties ir tampama savo srities specialistu.

Karjera

Studento gebėjimai
– gebės demonstruoti erudiciją ir išmanymą apie naujausius statybos praktikos pasiekimus;
– gebės identifikuoti ir argumentuotai pagrįsti sprendimus statybos inžinerijos studijų srities problemoms spręsti, pasitelkiant projektavimo ir konstravimo metodus bei gamybos būdus, statybos projekto organizavimo ir kokybės užtikrinimo principus, technines priemones ir jų valdymo metodus bei statybos darbų informacinio modeliavimo ir automatizavimo būdus;
– gebės rinkti ir interpretuoti statybos inžinerijos srities duomenis, reikalingus svarbioms socialinėms, mokslinėms ir etinėms problemoms spręsti;
– gebės perteikti informaciją, idėjas, problemas ir sprendimus statybos specialistų auditorijoms;
– gebės priimti sprendimus ir praktiškai spręsti inžinerinio darbo uždavinius statybos procese, atsižvelgiant į statinius, jų konstrukcijas, inžinerines sistemas, statybos produktus ir technologijas.

 

Studento kompetencijos
– statinių projektavimo ir konstravimo, statybos technologijų, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, dujų tiekimo, elektros ir saugos inžinerinių sistemų veikimo principų bei statybos produktų gamybos būdų išmanymas;
– statinių statybos bei statybos produktų gamybos procesų projektavimas, priežiūra ir valdymas bei įvairaus pobūdžio inžinerinių problemų sprendimas;
– statyboje naudojamų medžiagų ir jų pagrindinių savybių, konstrukcijų ir statybos technologijų išmanymas;
– tinkamų statinio statybos būdų išmanymas ir parinkimas, atsižvelgiant į statybos aplinką, įgyvendinimo sąnaudas, darbų saugumą, kokybę ir patikimumą.

 

 

Gali tapti

Statybos inžinieriumi (-e)

 

– riboto ir neriboto sudėtingumo pastatų statybos darbų koordinavimas ir priežiūra;
– statybos techninės veiklos pagrindinių sričių planavimas, koordinavimas, įgaliotojo asmens, valdančio statybos darbus, veikla;
– statinio techninės ir naudojimo priežiūros vykdymas, pasitelkiant statybos įstatymo ir kitų teisės aktų priemonių visumą.

Statybos vadovu (-e)

 

– statinio projekte įgyvendinamų reikalavimų, įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų vertinimas;
– atstovavimas statytojui (užsakovui), vadovavimas statinio statybos techninei priežiūrai, vadovų veiklos koordinavimas, kokybės užtikrinimas;
– statinio projekto dalies rengimas, statytojo (užsakovo) statinio statybos darbų priežiūros vykdymas, kontroliavimas, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą.

Projektuotoju (-a)

 

– riboto ir neriboto sudėtingumo pastatų projektavimas, viso statinio
projekto ir techninių aprašų rengimas atsižvelgiant į užsakovo reikalavimus ir laikantis statybos taisyklių;
– darbas su kompiuteriniais projektavimo ir braižymo įrenginiais kuriant, keičiant ir pateikiant galutinius skaitmeninius darbinių brėžinių variantus.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2020 ir 2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2018 -2016 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 2951 €
Ištęstinė studijų forma 1967 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė

Studentų g. 50–121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas

Donatas Rekus

e. p. donatas.rekus@ktu.lt

tel. +370 659 20814