en

Statybos inžinerija

Niekas kitas apie žmonijos evoliuciją nepasako daugiau, negu statyba. Tai viena iš seniausias tradicijas turinčių mokslo sričių, kuri, paradoksaliai, yra priversta nuolat išrasti save iš naujo, keistis, diktuoti naujas tendencijas ir prisitaikyti prie modernėjančio pasaulio.

Bene didžiausias šių laikų inžinierių iššūkis – kaip efektyviausiai naudoti skaitmeninius įrankius (pastatų informacinį modeliavimą, 3D spausdinimą ir kt.), kurie suteikia galimybę sudėtingiausias konstrukcijas kurti greitai ir tausojančiai, tiksliai įgyvendinant visuomenės ir asmenybių poreikius.

Tačiau apie viską nuo pradžių. Studijuodami KTU susipažinsite su pagrindiniais statinių projektavimo, statybos, įrengimo ir eksploatavimo procesais. Tai bendrosios, tačiau esminės žinios, kurios leis pasirinkti norimą specializaciją vėlesniuose studijų metuose ir daugiau dėmesio sutelkti į konstrukcijų, technologijų ar pastatų inžinerinių sistemų kryptis.

Peržiūrėkite žemiau esantį vaizdo įrašą ir viskas bus daug aiškiau!

Vieta Kaunas
Statybos ir architektūros fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Statybos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė), Ištęstinė - 6 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras
Specializacijos Pastatų inžinerinės sistemos,
Statybinės konstrukcijos,
Statybos technologijos
 

Programos vertės

Tikras technologijų mokslas

Studijų metu susipažinsite su esminėmis statybų kryptimis: statybinėmis konstrukcijomis ir medžiagomis, statybos organizavimu bei pastatų inžinerinėmis sistemomis (šildymu, vėdinimu, oro kondicionavimu, vandentiekiu, atsinaujinančiais ištekliais). Jūsų darbas bus apčiuopiamas ir matomas. Nesvarbu, ar prisidėsite prie konstrukcijų, ar vėdinimo sistemų projektavimo, ar organizuosite statybos procesus.

Tapsite kūrybiškai logišku specialistu

Statybos inžinierius kiekvieną dieną analizuoja ir sprendžia įvairius uždavinius, ieškodamas racionalių ir veikiančių sprendimų. Reikia už numatytą kainą suderinti projektavimo, statybos valdymo situacijas, pasirinktų medžiagų klausimus – taigi, prireiks loginio, analitinio ir kūrybinio mąstymo bei vizijos.

Karjeros galimybių dangoraižiai

Statybos sektoriuje inžinierių paklausa yra didelė. Dalis studentų įsidarbina dar nebaigę pagrindinių studijų, kita dalis – praktikos metu gauna pasiūlymus įsidarbinti iš karto po studijų baigimo. Įsidarbinimo rodikliai – vieni aukščiausių Lietuvoje, o darbas ypač gerai apmokamas. Taip pat rinkoje veikia daug įmonių, eksportuojančių statinių projektavimo paslaugas – į šių įmonių Lietuvos biurų veiklas sėkmingai įsilieja ir mūsų statybos inžinieriai, projektuojantys klientams iš daugelio pasaulio šalių.

Tik moderniausios studijų priemonės

Studijuodami ne tik mokysitės, tačiau ir dirbsite su šiuolaikiška statinių informacinio modeliavimo metodika (BIM), kuri leidžia modeliuoti ir sujungti visus statybos procesų etapus: projektavimą, gamybą, statybą ir eksploataciją. Studijose naudojami „Revit“, „Scia Engineering“, „Tekla“, „DDS-CAD“, „SES“, „Bentley“ ir daugelis kitų programinių paketų, leidžiančių statybų sektoriui pereiti į 5D ar net 7D matmenis.

Keliausite pamatyti, kaip vyksta darbas

Dalyvausite ekskursijose į statybos įmones, gamyklas ir jau pastatytus ar statomus statinius. Patys pamatysite, kaip vyksta statybos ar produkto gamyba. Kasmet organizuojama kelionės ir vizitai į įvairias gamyklas, statybvietes, organizuojami seminarai, konferencijos, konkursai ir renginiai, kurių metų studentai gali pademonstruoti savo žinias ir, žinoma, gerai praleisti laiką.

Atsiliepimai

Virginijus Gervė

UAB „AKC grupė“ vadovas

 

Studijų programą norėčiau vertinti kaip darbdavys, galvodamas apie tai, kokio lygio specialistai, baigę studijas, pateks į įmonę ir kaip su šias darbuotojais teks siekti tikslų, keliamų konstrukcijų projektavimo srityje dirbančiai įmonei. Studijų programoje nurodyti studijų dalykai abejonių nekelia – visi jie reikalingi, suteikiantys pagrindus ir bendrą supratimą. Konstrukcijų projektavimo srityje dar nėra griežtos specializacijos, nes projektavimo įmonės sąlyginai mažos, todėl patogu, kai potencialus darbuotojas gali būti pritaikytas atlikti įvairius konstrukcijų projektavimo darbus. Tai ambicinga studijų programa, kuri be abejonės ruošia ir ambicingus statybos srities specialistus.

Irmantas Burinskas

UAB „Sava ranga“ direktorius

 

Mano nuomone, KTU Statybos inžinerijos bakalauro studijos yra tikrai perspektyvios ir naudingos. Vos apgyniau bakalauro baigiamąjį darbą kvalifikacinėje komisijoje, kartu su sveikinimais sulaukiau vieno komisijos nario pasiūlymo dirbti projektavimo įmonėje AB „Pramprojektas“. Studijų metu gilinausi į įvairių statybos objektų konstrukcijų projektavimą, mokiausi dirbti komandoje bei priimti sprendimus individualiai, įgavau pagrindus žinių ir gebėjimų, kuriuos toliau tobulinau jau projektavimo įmonėje. Buvo įdomu studijuoti žinant, kad įgytas žinias galėsiu pritaikyti rengiant įvairių pastatų ir statinių projektus. Dabar keliaujant per Lietuvą malonu matyti savo paties suprojektuotus objektus. Po bakalauro studijų įstojau į magistrantūrą. Magistrantūros studijų metu ir dirbdamas įmonėje susipažinau su projektavimo specifika, išmokau naudotis naujausiomis projektavimo programomis. Turėjau puikią galimybę dirbti ir kartu studijuoti antros pakopos studijose. Kai baigiau studijas, įmonėje greitai buvau paskirtas Projektavimo skyriaus vadovu. Sukaupęs pakankamai patirties projektavimo srityje, įkūriau savo įmonę, kuri iki šiol sėkmingai dirba Lietuvos rinkoje. Maloniai priimu Statybos inžineriją studijuojančius studentus atlikti profesinę praktiką savo įmonėje, o gabiausiems iškart siūlau įsidarbinti. Tačiau studijuojantiems inžinerijos studijose norėčiau palinkėti nebūti naiviems ir nesitikėti, kad gavus diplomą, galva užsipildys visam darbui reikalinga informacija. Taip nėra... Reikia nuolatinio noro tobulėti, kartais paaukoti ne vieną bemiegę naktį, nes būtent taip įgaunama praktinės patirties ir tampama savo srities specialistu.

Karjera

Jūsų žinios leis:

 • Projektuoti įvairiausius pastatus ir statinius, pasitelkiant statybinių konstrukcijų, inžinerinių sistemų, statybos produktų gamybos žinias.
 • Identifikuoti, argumentuotai pagrįsti ir spręsti statybos inžinerijos problemas.
 • Užtikrinti statybos proceso kokybę, vertinti technines priemones ir jų valdymo metodus.
 • Rinkti ir interpretuoti statybos inžinerijos srities duomenis, reikalingus svarbioms socialinėms, mokslinėms ir etinėms problemoms spręsti.
 • Perteikti informaciją, idėjas, problemas ir sprendimus specialistų auditorijoms.

 

 

Gali tapti

Statybos vadovu(-e)

Tai savotiškas statybų dirigentas, užtikrinantis, kad visi darbai atliekami pagal planą ir statinio projektą. Jis atsakingas už pastato kokybę ir įgyvendinimą nuo techninių dokumentų parengimo iki rakto įteikimo užsakovui.

Konstrukcijų projektuotoju(-e)

Šis žmogus atlieka pagrindinį vaidmenį statinio kūrybinėje fazėje – įsiklausydamas į užsakovo lūkesčius kuria kompiuterinį pastato modelį, rengia brėžinius pastato statybų etapui. Tai rolė, kuri gali apimti skirtingas pastato dalis, visą pastatą ar net pastatų kompleksą.

Pastatų inžinerinių sistemų montavimo darbų vadovas(-ė)

Tai statybos inžinierius, vadovaujantis statinio projekto sprendinių realizavimui, koordinuojantis inžinerinių sistemų montavimo darbus statybvietėje, besirūpinantis medžiagų ir įrenginių tiekimu bei darbų sauga.

Pastatų inžinerinių sistemų projektuotoju(-e)

Tai ekspertas, kuris užtikrina, kad pastatuose būtų tinkamas mikroklimatas, šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas. Taip pat gali projektuoti vandentiekio sistemas. Priima reikiamus sprendimus, kad pastatas atitiktų energetinės klasės reikalavimus ir būtų efektyvus.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas;

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 

Papildomi kriterijai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

fizika arba chemija, arba informacinės technologijos

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

 

Studijų kaina

2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Studijos lietuvių kalba
Nuolatinė studijų forma 2951 €
Ištęstinė studijų forma 1967 €
Kredito kaina 49,18 €
 
Studijos anglų kalba
Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė

Studentų g. 50–121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas

Donatas Rekus

e. p. donatas.rekus@ktu.lt

tel. +370 659 20814