en

Technikos kalbos vertimas

Ši studijų programa skirta norintiems tapti kvalifikuotais vertėjais, mokėti net 2 užsienio kalbas ir įgyti lietuvių bei anglų kalbotyros žinių, išmokti redaguoti įvairių sričių tekstus, naudotis naujausiomis vertimo technologijomis. Daug dėmesio skiriama antrajai užsienio kalbai (ispanų, švedų, prancūzų, vokiečių, italų, rusų), kurią galima išmokti C1 lygiu.

Programos absolventai dirba vietinėje ir tarptautinėje vertimo paslaugų rinkoje vertėjais ir redaktoriais, terminų tvarkytojais, tekstų kūrėjais ir administratoriais, kalbų specialistais.

Lietuvai tapus ES nare, profesionalių vertėjų poreikis nuolat auga. Žurnalo „Reitingai“ atlikto tyrimo duomenimis, ši studijų programa rengia geriausius vertimo specialistus Lietuvoje.

 

 

Teikti prašymą
Kodas 6121NX036
Vieta Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Vertimas
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 3 m. (Dieninė)
Laipsnis Humanitarinių mokslų bakalauras

Tave dar gali sudominti

Kviestiniai lektoriai

Egidijus Zaikauskas

Europos komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento vyr. terminologas

Agnė Kazlauskaitė

Europos Komisijos atstovė Lietuvoje

Mindaugas Kazlauskas

UAB „Synergium“ įkūrėjas ir vadovas

Michael O‘Connor

Angers universiteto lektorius
 

Programos vertės

Studijos

Programos tarpdiscipliniškumas

Šioje studijų programoje ypač didelis dėmesys skiriamas kompiuterizuoto vertimo įrankiams bei technologinių mokslų pagrindų suvokimui.

Įgūdžiai

Vertimo technologijų įgūdžiai

Absolventai ne tik geba kurti ir redaguoti tekstus, turi kalbotyros ir tarpkultūrinės komunikacijos žinių bei išmano kultūrinius skirtumus ir bendravimo normas, bet ir geba taikyti naujausias vertimo technologijas verčiant įvairių technikos, administracinės, naujųjų medijų kalbos tekstus.

Programos sandara

Studijų programoje net 30 kreditų skirta antrajai užsienio kalbai

Šiuolaikiniame daugiakalbiame pasaulyje lingvistui jau nebepakanka puikiai išmoktos vienos Europos kalbos, todėl suteikiama galimybė išmokti antrąją užsienio kalbą (vokiečių, prancūzų, ispanų, italų ar rusų) C1 lygiu, kas didina absolvento įsidarbinimo ir karjeros galimybes.

Infrastruktūra

Modernios vertimo technologijos

Studijų procese naudojamos įvairios vertimo programos, mašininio vertimo ir vertimo projektų valdymo sistemos kaip Trados, MemoQ ar Plunet. Studentai supažindinami ir su vertimu žodžiu naudojantis mobilia vertimo kabina.

Paklausa darbo rinkoje

Technikos kalbos vertėjai ypač paklausūs darbo rinkoje

Vertėjai, turintys įvairių technologinių mokslų žinių, yra puikiai vertinami darbdavių, kadangi gali versti įvairių sričių ir žanrų tekstus. Absolventai dirba vietinėje ir tarptautinėje vertimo paslaugų rinkoje vertėjais ir redaktoriais, terminų tvarkytojais, tekstų analitikais, kalbų specialistais.

 

Įgūdžių aprašas

Vertimas – automatizuotas vertimas, vertimo atmintys, specializuoti tekstai
Anglų kalba – rašymas, skaitymas, kalbėjimas, klausymas, antroji užsienio kalba
Kultūra – vertybės, normos, skirtingos kultūros
Tekstas – redagavimas, klaidos, stilius
Vertimas Technologijos Lingvistinė ir teksto išmanymo kompetencija Antroji užsienio kalba

Atsiliepimai

Mindaugas Kazlauskas

Bendrovės „Synergium“ įkūrėjas ir vadovas

 

Technikos kalbos vertimo studijos KTU – protingas pasirinkimas mėgstantiems kalbas ir technologijas. Jos suteikia įgūdžių, gyvybiškai svarbių vertimo paslaugų ir kalbos technologijų versle. Techninių tekstų vertėjas pirmiausia sužino, kas naujo sukurta pasaulyje, ir naujoves pristato savo gražia gimtąja kalba. Tai labai įdomu ir prasminga. Ar ši profesija perspektyvi? Vertimai lydi kiekvieną produktą ar paslaugą, tad vertėjų reikės vis daugiau ir daugiau.

Paulina Kušnerovienė

UAB „Mažas pasaulis“projektų vadovė / vertėja

 

Technikos kalbos vertimo studijų programa yra viena iš perspektyviausių studijų programų. Puikus užsienio kalbos mokėjimas yra vertinamas bet kuriame darbe. Pabaigus šias studijas galima dirbti ne tik vertimų biuruose, bet ir kitose įmonėse, kurios plečia savo veiklą užsienio rinkose. Šių studijų absolventas įgyja ne tik profesinių, praktinių, bet ir bendrųjų žinių, padedančių kasdieniniame gyvenime.

Karjera

Studento kompetencijos
– anglų ir antroji užsienio kalba C1 lygiu;
– vertimo technologijų išmanymas;
– technologinių sričių mokslų žinios ir gebėjimas taikyti turimas žinias verčiant įvairių sričių ir žanrų tekstus.

 

Studento gebėjimai
– gebės taikyti vertimo metodus ir principus bei naujausias vertimo technologijas verčiant įvairių technikos, administracinės, naujųjų medijų kalbos tekstus;
– turės kalbotyros ir tarpkultūrinės komunikacijos žinių bei išmanys kultūrinius skirtumus ir bendravimo normas;
– gebės kurti ir redaguoti tekstus.

 

 

Gali tapti

Vertėju (-a) ir redaktoriumi (-e)

– vertimas raštu ir žodžiu iš vienos kalbos į kitą, užtikrinant teisingą ir taisyklingą originalo prasmės perteikimą;
– lietuvių kalbos normų išmanymas, tekstų redagavimas.

Viešųjų ryšių specialistu (-e)

– viešinimo kampanijų ir ryšių strategijų planavimas ir organizavimas;
– specialių renginių, seminarų, pramogų, konkursų ir visuomeninių renginių organizavimas, siekiant didinti prestižą ir gerinti palankią viešąją nuomonę.

Techninio ir administracinio teksto kūrėju (-a)

– administracinio susirašinėjimo ir protokolų rengimas;
– ryšių su kitais darbuotojais palaikymas įvairiais su organizacijos veikla susijusiais klausimais;
– dalykinių ar techninių laiškų rašymas ar atsakymų į juos rengimas bei techninės dokumentacijos paruošimas.

Reklamos ir rinkodaros specialistu (-e)

– reklaminių tekstų ir tekstų žiniasklaidos priemonėms rašymas bei vertimas, reklamos televizijoje ir filmų kūrimo, reklamos skelbimo žiniasklaidos priemonėse organizavimas.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

istorija arba geografija, arba matematika, arba informacinės technologijos

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

užsienio kalba (privalomas anglų kalbos mokėjimo lygis ≥ B2)

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50–121,
Kaunas mob. tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Jurgita Mikelionienė
A. Mickevičiaus g. 37-101, Kaunas
e. p. jurgita.mikelioniene@ktu.lt
tel. +370 61 044 648