en

Didžiųjų verslo duomenų analitika

Pastaruoju metu terminas „Big Data“ tapo vienu madingiausių ir populiariausių pasaulyje. Ir ne veltui. Dabartinės galimybės rinkti ir sisteminti duomenis įaudrino verslą, nes suteikia vis didesnes galimybes ir leidžia kurti vis geresnius naujus produktus.

Ši studijų programa ruošia specialistus, gebančius analizuoti didžiuosius verslo duomenis, atpažinti verslo problemas, jas spręsti ir pasinaudojant savo matematinėmis žiniomis – pateikti naujas įžvalgas.

Programa vykdoma Kaune, taip pat sudaroma Vilniaus regiono studentų grupė.

 

Vieta Kaunas
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Taikomoji matematika, Informatika, Ekonomika
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Ciklinė, Savaitgalinė, Vakarinė), Ištęstinė - 3 m. (Ciklinė, Savaitgalinė, Vakarinė)
Laipsnis Matematikos mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Agnė Burauskaitė-Harju

Kredito rizikos analitikė „FM Försäkringsmatematik“ (Švedija)

Šarūnas Chomentauskas

UAB „Exacaster“ vadovas

Dalius Butrimas

UAB „S2P“ Solutions to Perform vadovas

Daniel Hulme

ULC universiteto IT departamento direktorius, mokslų daktaras

Ramūnas Balukonis

UAB „Adform Lithuania“ IT sistemų inžinierius

Povilas Babilius

„Barclays“ technologijų centro Lietuvoje informacijos ir integracijos paslaugų vyresnysis techninis vadovas

Irina Matijošaitienė

Duomenų mokslininkė Duomenų mokslo institute Šv. Petro universitete (JAV)
 

Programos vertės

Studijos

Pirmieji Lietuvos analitikai

KTU visada glaudžiai bendradarbiavo su verslo pasauliu. Todėl vos tik pajutę, kad įvairios organizacijos susiduria su vis didesnėmis milžiniškų duomenų kiekių problemomis – sukūrėme pirmąją Lietuvoje  didžiųjų verslo duomenų analitikos studijų programą.

Įgūdžiai

Trijų pasaulių išmanymas

Dirbant su didžiaisiais duomenimis privalu gerai išmanyti ne tik matematiką ar informatiką, bet ir puikiai suvokti verslo pasaulio procesus. Baigę šias studijas lengvai orientuositės visose trijose srityse, gebėsite dirbti su įvairaus pobūdžio profesionalais vienoje darnioje komandoje.

 

Inrastruktūra

Naujausia programinė įranga

SPARK, PYTHON, SCALA, SAS ir R – tai naujausia šiuo metu naudojama didžiųjų duomenų analizės programinė įranga. Studijuodami čia galėsite dirbti su šiomis programomis, mokytis ir spręsti realius analitinius uždavinius.

Paklausa darbo rinkoje

Didžiulės karjeros galimybės

Per paskutinius penkerius metus tokių specialistų, kaip mūsų absolventai, poreikis rinkoje išaugo neįtikėtinais 350 proc. Prognozuojama, jog šis skaičius dar smarkiai augs. Toks didelis poreikis motyvuotiems absolventams garantuoja darbo vietą ir labai gerą darbo užmokestį iš karto po studijų.

 

Įgūdžių aprašas

Didžiųjų duomenų tyryba – neįprastų duomenų atranka, kokybės vertinimas, klasterizavimas, priklausomybių tyrimai, vizualizacija
Matematiniai metodai – matricinė analizė, daugiamatė statistika, neuroskaičiavimai, optimizavimas, rizikos analitika, laiko eilutės
Verslo modeliai– verslo strategijos, finansai ir apskaita, marketingo sprendimai, mokesčių sistemos, vartotojų analitika
IT taikymai – R, SAS, Hadoop, Spark, Python, specifikavimas, algoritmai, paskirstytoji tyryba, metaduomenų analizė
Didžiųjų verslo duomenų analizė ir sprendimų priėmimas Verslo organizacijų veiklos procesų analizė ir problemų identifikavimas Verslo sistemų modeliavimas, rizikos vertinimas, prognozavimas ir optimizavimas Didžiųjų verslo duomenų analitikos algoritmų ir kompiuterinių programų kūrimas


Atsiliepimai

Karolis Urbonas

„Western Union“ (WU) Taikomosios verslo analitikos Europoje vadovas Karolis Urbonas

 

Mūsų įmonė turi begales duomenų, tačiau jie negali tiesiog gulėti stalčiuje. Darbui su jais reikia žmonių, sugebančių iš jų „ištraukti“ įžvalgas apie vienų ar kitų procesų gerinimą, daryti tyrimus ir išvadas apie klientų elgseną. Per vieną sekundę mūsų klientai padaro 29 pervedimus, tad kasdien visame pasaulyje surenkame milžinišką duomenų kiekį. Mūsų įmonei labai reikia su dideliais duomenų masyvais dirbančių specialistų ir labai dažnai tokią patirtį turintys kandidatai mums patys diktuoja savo kainą.

Karjera

Jūsų žinios leis:

  • Priimti ir analizuoti didžiųjų verslo duomenų sprendimus.
  • Identifikuoti ir analizuoti verslo veiklos procesus.
  • Modeliuoti, prognozuoti, optimizuoti ir vertinti verslo sistemas.
  • Kurti didžiųjų verslo duomenų analizės algoritmus ir kompiuterines programas.

 

 

Gali tapti

Didžiųjų duomenų analitiku (-e) / Duomenų mokslininku (-e)

Tai specialistai, kurie užsiima tokių duomenų saugyklų, verslo analitikos sistemų ar ataskaitų sistemų kūrimu bei priežiūra. Jie apdoroja, sistemina ir grafiškai atvaizduoja duomenis bei teikia koncentruotas savo įžvalgas įmonių vadovams.

Verslo duomenų analitiku (-e)

Tai profesionalai, kurie analizuoja, tobulina bei palaiko verslo duomenų analitikos sistemas. Taip pat jie iš turimų duomenų ruošia ataskaitas, rengia procesų dokumentacijas bei modeliavimus, vertina įmonės finansinius rodiklius.

 

Įmonės padalinio vadovu (-e)

Tai žmonės, kurie tam tikrose verslo organizacijose užima pareigas, kuriose darbuotojas atsakingas už visos organizacijos didžiųjų duomenų analizę. Jie vadovauja savo analitikų komandai, planuoja jos veiklą, biudžetą bei pateikia tobulinimus ir įžvalgas.

Vyresniuoju finansų analitiku (-e)

Tokie specialistai renka informaciją apie daromas investicijas bei finansinę padėtį. Jie ruošia ataskaitas iš susistemintų duomenų, teikia jas vadovybei. Be to, dalyvauja sudarant biudžetą: prognozuoja pinigų srautus, investicijas ir rengia veiklos planus.

 

 

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitos studijų srities bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥ 22 kr. matematikos studijų krypties dalykų.

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos grupė
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

Studijų programos vadovas
Kęstutis Lukšys

e. p. kestutis.luksys@ktu.lt

tel.+370 (612) 05 732

 

Studijų kaina

2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 3320 €
Ištęstinė studijų forma 2213 €
Kredito kaina 55,33 €

 

Finansinė parama