Didžiųjų verslo duomenų analitika

6213AX001 Taikomosios matematikos magistras N - 2 m. I - 3 m. Kaunas, Vilnius

Studijų programa orientuota į didžiuosius verslo duomenis, matematikos ir informatikos įgūdžių ir kompetencijų sinerginį ugdymą, matematinių modelių verslo sprendimams priimti kūrimą. Absolventai geba analizuoti didžiųjų verslo duomenų rinkinius, atpažinti verslo problemas, taikyti įgytas žinias ir sudaryti matematinius modelius bei algoritmus verslo sprendimams priimti ir verslo įžvalgoms kurti.

 

 

Priėmimo tvarka

Kviestiniai lektoriai

Agnė Burauskaitė-Harju

Kredito rizikos analitikė „FM Försäkringsmatematik“ (Švedija)

Šarūnas Chomentauskas

UAB „Exacaster“ vadovas

Dalius Butrimas

UAB „S2P“Solutions to Perform vadovas

Daniel Hulme

ULC universiteto IT departamento direktorius, mokslų daktaras

Ramūnas Balukonis

UAB „Adform Lithuania“ IT sistemų inžinierius

Povilas Babilius

„Barclays“ technologijų centro Lietuvoje informacijos ir integracijos paslaugų vyresnysis techninis vadovas
Henrik Madsen

Henrik Madsen

Professor of Technical University of Denmark

Irina Matijošaitienė

Duomenų mokslininkė Duomenų mokslo institute Šv. Petro universitete (JAV)
Studijos

Pirmoji programa Lietuvoje orientuota į didžiųjų verslo duomenų analitiką

Per paskutinius 5 metus verslo organizacijose sukaupti milžiniški duomenų kiekiai ir jų analizė tampa didele problema. Norint iš turimų duomenų gauti prasmingą ir naudingą informaciją verslui, reikia naujos kartos analitikų, gebančių taikyti šiuolaikinius analizės ir prognozavimo metodus, technologijas ir programines priemones didžiųjų verslo duomenų analizei.

Įgūdžiai

Integruotos matematikos, informatikos ir verslo žinios bei jų taikymo gebėjimai

Absolventai, turėdami integruotų matematikos, informatikos ir verslo žinių bei jų taikymo gebėjimų, analizuoja didžiuosius verslo duomenis, tobulina verslo procesus, dalyvauja tarpkryptinėse komandose, teikia matematikos metodais grįstas rekomendacijas įvairių verslo procesų valdymui, optimizavimui, prognozavimui ir rizikos vertinimui.

Lektoriai

Naujausios žinios tiesiogiai iš verslo atstovų ir užsienio specialistų

Teikiant programą glaudžiai bendradarbiaujama su verslu. Seminarus veda Lietuvos ir užsienio verslo įmonių (Western Union, Adform, Barclays, Execaster ir kt.) atstovai. Studentai gali įsitraukti į projektus, organizuojamus kartu su verslu, dalyvauti verslo organizuojamose konferencijose ir mokymų programose.

Inrastruktūra

Studijose naudojama naujausia didžiųjų duomenų analitikos programinė įranga, pvz., Spark, Python, Scala, SAS, R.

Spark, Python, Scala, SAS, R šiuo metu yra plačiai taikoma programinė įranga didžiųjų duomenų analitikos srityje. Studentai gali spręsti realius didžiųjų duomenų analitikos taikymo uždavinius naudodamiesi šia programine ir susijusia technine informacinių technologijų įranga.

Paklausa darbo rinkoje

Labai didelė specialistų paklausa ir jų galimybės darbo rinkoje

Didžiųjų duomenų analizės specialistų poreikis per pastaruosius penkerius metus pasaulyje išaugo 350 %. Negana to, prognozuojama, kad šis poreikis ir toliau smarkiai augs. Be to, ženkliai auga ir tokių specialistų darbo užmokestis. Absolventai dirbs didžiųjų duomenų analitikais, didžiųjų duomenų sprendimų konsultantais, verslo sistemų analitikais, rizikos vertinimo specialistais, projektų vadovais, įmonės padalinio vadovais ir kt.

Dalykai

Didžiųjų duomenų tyryba – neįprastų duomenų atranka, kokybės vertinimas, klasterizavimas, priklausomybių tyrimai, vizualizacija
Matematiniai metodai – matricinė analizė, daugiamatė statistika, neuroskaičiavimai, optimizavimas, rizikos analitika, laiko eilutės
Verslo modeliai– verslo strategijos, finansai ir apskaita, marketingo sprendimai, mokesčių sistemos, vartotojų analitika
IT taikymai – R, SAS, Hadoop, Spark, Python, specifikavimas, algoritmai, paskirstytoji tyryba, metaduomenų analizė
Didžiųjų verslo duomenų analizė ir sprendimų priėmimas Verslo organizacijų veiklos procesų analizė ir problemų identifikavimas Verslo sistemų modeliavimas, rizikos vertinimas, prognozavimas ir optimizavimas Didžiųjų verslo duomenų analitikos algoritmų ir kompiuterinių programų kūrimas

Atsiliepimai

Karolis Urbonas

„Western Union“ (WU) Taikomosios verslo analitikos Europoje vadovas Karolis Urbonas

Mūsų įmonė turi begales duomenų, tačiau jie negali tiesiog gulėti stalčiuje. Darbui su jais reikia žmonių, sugebančių iš jų „ištraukti“ įžvalgas apie vienų ar kitų procesų gerinimą, daryti tyrimus ir išvadas apie klientų elgseną. Per vieną sekundę mūsų klientai padaro 29 pervedimus, tad kasdien visame pasaulyje surenkame milžinišką duomenų kiekį. Mūsų įmonei labai reikia su dideliais duomenų masyvais dirbančių specialistų ir labai dažnai tokią patirtį turintys kandidatai mums patys diktuoja savo kainą.

Priėmimo į magistrantūros studijas reikalavimai

Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis arba kitų studijų sričių bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥ 22 kr. matematikos studijų krypties dalykų.

Fizinių mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

Kitų studijų sričių universitetinio bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥ 22 kr. matematikos krypties dalykų.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje vietoje

METINĖ KAINA
Nuolatinė studijų forma Kredito kaina
2542 € 42,37 €
  1. Gali stoti į papildomąsias studijas, kurias baigus turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į antrosios studijų pakopos studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas.
  2. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys kitos krypties universitetinį arba tos pačios (atskirais atvejais – kitos) studijų krypties ar krypčių grupės koleginį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete antrosios studijų pakopos studijų programas.
  3. Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, kuriame nurodomi išklausyti moduliai, jų apimtis ir įvertinimai.
  4. Papildomosios studijos yra mokamos, vieno kredito kaina – 22 eurai.
  5. Siūlome šias papildomųjų studijų programas.
  6. Priėmimo į papildomąsias studijas datos.
Studijų programos vadovas

Doc. dr. Jurgita Dabulytė-Bagdonavičienė
e. p. jurgita.dabulyte@ktu.lt
tel. +370 (620) 20 474