Didžiųjų verslo duomenų analitika

Pastaruoju metu terminas „Big Data“ tapo vienu madingiausių ir populiariausių pasaulyje. Ir ne veltui. Dabartinės galimybės rinkti ir sisteminti duomenis įaudrino verslą, nes suteikia vis didesnes galimybes ir leidžia kurti vis geresnius naujus produktus.

Ši inovatyvi studijų programa ruošia specialistus, gebančius analizuoti didžiuosius verslo duomenis, atpažinti verslo problemas, jas spręsti ir pasinaudojant savo matematinėmis žiniomis – pateikti naujas įžvalgas. Tiek verslo gigantai, tiek ir mažesnės įmonės investuoja į didžiųjų duomenų valdymą, tad tokių specialistų paklausa šiuolaikinėse įmonėse itin didelė.

Programa vykdoma Kaune, taip pat sudaroma Vilniaus regiono studentų grupė.

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Taikomoji matematika, Informatika, Ekonomika
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 2 m. (savaitgalinis, vakarinis; ciklinis, mišrusis), Ištęstinė - 3 m. (savaitgalinis, vakarinis; ciklinis, mišrusis)
Laipsnis Matematikos mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 5266 €
Ištęstinė - 3511 €
 

Reprezentacinis video

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

matematikos mokslų krypčių grupės bakalauro laipsnis;

kitos studijų krypčių grupės bakalauro laipsnis
IR ≥18 kr. išklausytų matematikos mokslų studijų krypčių grupės dalykų bei ≥12 kr. išklausytų informatikos mokslų arba ekonomikos studijų krypčių grupės dalykų, arba ≥30 kr. papildomosios studijos, arba srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas (jei turima ≥1 m. darbo patirtis, atitinkanti ketinamos studijuoti studijų programos studijų kryptį ir yra pagrindžiama dokumentu)

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, informatikos mokslų ar fizinių mokslų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis
IR 60 kr. papildomosios studijos

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

  • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
  • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
  • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 5266 €
Ištęstinė studijų forma 3511 €
Kredito kaina 87,77 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Didžiųjų duomenų tyryba – neįprastų duomenų atranka, kokybės vertinimas, klasterizavimas, priklausomybių tyrimai, vizualizacija
Matematiniai metodai – matricinė analizė, daugiamatė statistika, neuroskaičiavimai, optimizavimas, rizikos analitika, laiko eilutės
Verslo modeliai– verslo strategijos, finansai ir apskaita, marketingo sprendimai, mokesčių sistemos, vartotojų analitika
IT taikymai – R, SAS, Hadoop, Spark, Python, specifikavimas, algoritmai, paskirstytoji tyryba, metaduomenų analizė
Didžiųjų verslo duomenų analizė ir sprendimų priėmimas Verslo organizacijų veiklos procesų analizė ir problemų identifikavimas Verslo sistemų modeliavimas, rizikos vertinimas, prognozavimas ir optimizavimas Didžiųjų verslo duomenų analitikos algoritmų ir kompiuterinių programų kūrimas


 

 

Programos vertės

Studijos

Pirmieji Lietuvos analitikai

KTU visada glaudžiai bendradarbiavo su verslo pasauliu. Todėl vos tik pajutę, kad įvairios organizacijos susiduria su vis didesnėmis milžiniškų duomenų kiekių problemomis – sukūrėme pirmąją Lietuvoje  didžiųjų verslo duomenų analitikos studijų programą naujos kartos analitikams rengti!

Galingi IT įgūdžiai
Įgūdžiai

Trijų pasaulių išmanymas

Dirbant su didžiaisiais duomenimis privalu gerai išmanyti ne tik matematiką ar informatiką, bet ir puikiai suvokti verslo pasaulio procesus. Baigę šias unikalias studijas lengvai orientuositės visose trijose srityse, gebėsite dirbti su įvairaus pobūdžio profesionalais vienoje darnioje komandoje, tad atsivers išties plačios karjeros perspektyvos.

Inrastruktūra

Naujausia programinė įranga

SPARK, PYTHON, SAS ir R – tai naujausia ir pažangiausia šiuo metu naudojama didžiųjų duomenų analizės programinė įranga. Studijuodami čia galėsite dirbti su šiomis programomis, mokytis ir spręsti realius analitinius uždavinius.

Paklausa darbo rinkoje

Didžiulės karjeros galimybės

Per paskutinius penkerius metus Big Data specialistų poreikis rinkoje išaugo neįtikėtinais 350 proc. Prognozuojama, jog šis skaičius dar smarkiai augs. Tokia didelė paklausa motyvuotiems absolventams garantuoja darbo vietą ir labai gerą darbo užmokestį iš karto po studijų ar net jų metu.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios leis:

– Priimti ir analizuoti didžiųjų verslo duomenų sprendimus.
– Identifikuoti ir analizuoti verslo veiklos procesus.
– Modeliuoti, prognozuoti, optimizuoti ir vertinti verslo sistemas.
– Kurti didžiųjų verslo duomenų analizės algoritmus ir kompiuterines programas.
 

Gali tapti

Didžiųjų duomenų analitiku (-e) / Duomenų mokslininku (-e)

Tai specialistai, kurie užsiima tokių duomenų saugyklų, verslo analitikos sistemų ar ataskaitų sistemų kūrimu bei priežiūra. Jie apdoroja, sistemina ir grafiškai atvaizduoja duomenis bei teikia koncentruotas savo įžvalgas įmonių vadovams.

Verslo duomenų analitiku (-e)

Tai profesionalai, kurie analizuoja, tobulina bei palaiko verslo duomenų analitikos sistemas. Taip pat jie iš turimų duomenų ruošia ataskaitas, rengia procesų dokumentacijas bei modeliavimus, vertina įmonės finansinius rodiklius.

 

Įmonės padalinio vadovu (-e)

Tai žmonės, kurie tam tikrose verslo organizacijose užima pareigas, kuriose darbuotojas atsakingas už visos organizacijos didžiųjų duomenų analizę. Jie vadovauja savo analitikų komandai, planuoja jos veiklą, biudžetą bei pateikia tobulinimus ir įžvalgas.

Vyresniuoju finansų analitiku (-e)

Tokie specialistai renka informaciją apie daromas investicijas bei finansinę padėtį. Jie ruošia ataskaitas iš susistemintų duomenų, teikia jas vadovybei. Be to, dalyvauja sudarant biudžetą: prognozuoja pinigų srautus, investicijas ir rengia veiklos planus.

 

 

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Robertas Alzbutas

Robertas Alzbutas

Taikomosios matematikos katedros profesorius
Vytautas Janilionis

Vytautas Janilionis

Taikomosios matematikos katedros docentas
Evaldas Vaičiukynas

Evaldas Vaičiukynas

Informacijos sistemų katedros profesorius
Mindaugas Kavaliauskas

Mindaugas Kavaliauskas

Taikomosios matematikos katedros docentas
Tomas Ruzgas

Tomas Ruzgas

Taikomosios matematikos katedros docentas
Aleksejus Michalkovič

Aleksejus Michalkovič

Taikomosios matematikos katedros docentas
Mantas Landauskas

Mantas Landauskas

Matematinio modeliavimo katedros docentas
Rimantas Butleris

Rimantas Butleris

Informacijos sistemų katedros profesorius
Kęstutis Daugėla

Kęstutis Daugėla

Techninis vadovas, SEB Group
Eimutis Valakevičius

Eimutis Valakevičius

Matematinio modeliavimo katedros profesorius
Kristina Šutienė

Kristina Šutienė

Matematinio modeliavimo katedros docentė
Audrius Kabašinskas

Audrius Kabašinskas

Matematinio modeliavimo katedros docentas
Daiva-Petkevičiūtė Gerlach

Daiva Petkevičiūtė-Gerlach

Taikomosios matematikos katedros docentė
Šviesa Leitonienė

Šviesa Leitonienė

Ekonomikos ir verslo fakulteto docentė
Aistė Dovalienė

Aistė Dovalienė

Ekonomikos ir verslo fakulteto docentė
Jūratė Banytė

Jūratė Banytė

Ekonomikos ir verslo fakulteto profesorė
Gerda Žigienė

Gerda Žigienė

Ekonomikos ir verslo fakulteto profesorė

 

 

Atsiliepimai

Karolis Urbonas

Karolis Urbonas

„Western Union“ (WU) Taikomosios verslo analitikos Europoje vadovas Karolis Urbonas

 

Mūsų įmonė turi begales duomenų, tačiau jie negali tiesiog gulėti stalčiuje. Darbui su jais reikia žmonių, sugebančių iš jų „ištraukti“ įžvalgas apie vienų ar kitų procesų gerinimą, daryti tyrimus ir išvadas apie klientų elgseną. Per vieną sekundę mūsų klientai padaro 29 pervedimus, tad kasdien visame pasaulyje surenkame milžinišką duomenų kiekį. Mūsų įmonei labai reikia su dideliais duomenų masyvais dirbančių specialistų ir labai dažnai tokią patirtį turintys kandidatai mums patys diktuoja savo kainą.

 

 

 

D.U.K.

Į didžiųjų verslo duomenų analitikos magistrantūros studijų programą priimami asmenys, turintys universitetinį matematikos, inžinerijos, fizinių, technologijų ir kitų studijų krypčių bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Būtina sąlyga yra ta, kad bakalauro diplomo priedėlyje turi būti nemažiau kaip 18 kreditų matematikos studijų krypties dalykų  bei nemažiau kaip 12 kr. išklausytų informatikos mokslų arba ekonomikos studijų krypčių grupės dalykų. Kolegijų bakalauro kvalifikacinį laipsnį įgiję asmenys gali būti priimami, jeigu jie turi technologijų ar fizinių mokslų studijų krypčių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir baigė 30 kr. papildomąsias studijas.

Matematikos krypties dalykams priskiriami tokie moduliai: Aukštoji matematika, Matematinė analizė, Tikimybių teorija, Statistika, Ekonometrija, Taikomoji matematika, Tiesinė algebra, Diskrečioji matematika, Matematinė logika ir t. t.

Programa yra tarpkryptė, kurioje visoms trims studijų kryptims: matematikai, ekonomikai ir informatikai, yra skiriamas didelis dėmesys. Sėkmingam studijų startui būtų gerai turėti bent minimalius programavimo pagrindus, tačiau tai neprivaloma. Studijų metu studentams organizuojame neprivalomus išlyginamuosius mokymus.

Studijos vykdomos Kaune ir Vilniuje. Studijos Kaune vykdomos darbo dienų vakarais, o Vilniuje – penktadienio popietėmis ir šeštadieniais.

Dėl studijų derinimo su darbu – labai individualu. Studijos nėra iš lengvųjų, pakankamai intensyvios, darbo įdėti tikrai reikės nemažai. Tuo galite įsitikinti peržiūrėję modulių aprašymus https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-didziuju-verslo-duomenu-analitika/#dalykai Skiltyje „Studijų modulio vedimo forma Pagrindinė / Ciklinė savaitgalinė“ rasite visus atsiskaitymus kokie bus ir kurią studijų savaitę vyks patys atsiskaitymai. Paprastai visi mūsų studentai dirba. Lengviau tiems, kurie dirba srityse, susijusiose su studijuojama studijų programa. Tokių studentų motyvacija, kad ir intensyvioms studijoms, yra didesnė.

Bendradarbiaujame su koncernu SBA, UAB „Adform“, „DataDog“, „Exacaster“, „NFQ“, SEB banku, „Gintarine“ vaistine, UAB „Kesko Senukais“, „Western Union“, „Swedbank“ banku, „TransUnion“, „R1RCM“, Valstybine mokesčių inspekcija ir kt.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Lekt. dr. Gintarė Vaidelienė

el. p. gintare.vaideliene@ktu.lt