Medžiagų fizika

Medžiagų fizikos studijų programoje atsiskleidžia fundamentaliosios fizikos ir medžiagų mokslo dermė. Studijų metu nagrinėjama medžiagų sandara, jų savybių optimizavimo būdai. Didelis dėmesys programos metu skiriamas studentų praktiniams įgūdžiams naudojantis inovatyviausia medžiagotyrine įranga ir analizuojant gautus eksperimentinius rezultatus. Studijas baigusių specialistų žinios ir gebėjimai apima platų spektrą – nuo fundamentaliosios fizikos žinių iki projektų valdymo kompetencijų. Ši studijų programa – tai puiki aukštųjų technologijų eksperto ar mokslininko karjeros pradžia.

Medžiagų savybių gerinimas ar naujų medžiagų kūrimas – tai vienas iš kertinių šiuolaikinio pasaulio tikslų, kurį įgyvendinus inovacijos tampa pasiekiamos ranka. Būtent tokių atradimų ir siekia šios studijų programos absolventai, kurie studijų metu gilinasi į fundamentaliąją ir taikomąją fiziką, nagrinėja medžiagų sandarą, medžiagų savybių gerinimo ir formavimo būdus. Naujos išmanios medžiagos keičia gamybos pramonę, mediciną, klasikinės ir atsinaujinančios energetikos sektorių, tad dabar pats laikas atsidurti viso to epicentre!

 

registruotis konsultacijai teikti prašymą gauti naujienas

 

Vieta Kaunas
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Fizika, Medžiagų technologijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 2 m. (vakarinis; kontaktinis)
Laipsnis Fizinių mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 5266 €

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Dr. Benas Gabrielis Urbonavičius
el. p. benas.urbonavicius@ktu.lt

 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2024 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių VI skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Baigusiems universitetų pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų, žemės ūkio mokslų ar sporto krypčių grupės bakalauro laipsnis 

Baigusiems kolegijų pirmosios pakopos studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų, žemės ūkio mokslų ar sporto krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnis
IR 60 kr. papildomosios studijos

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,9

Antra konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai už:

  • mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo, dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose) (maksimaliai 2 balai);
  • ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal studijų programos kryptį (0,5 balo);
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai (0,5 balo);
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz.: “GIFTed talentų akademija” (0,5 balo);
  • bakalauro arba magistro studijų (jei baigta vientisųjų studijų programa) diplomą su pagyrimu (0,5 balo).

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 4 balų.

Studijų kaina

2024-2025 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 5266 €
Kredito kaina 87,77 €

 

finansinė parama

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

 

 

Programos vertės

Galingi IT įgūdžiai
Studijos

Praktiniai gebėjimai – svarbiausia

Studijų metu gilinsitės į fizikinius reiškinius, svarbius medžiagų modifikavimui ir formavimui, šiuolaikines medžiagas, mikro- ir nanotechnologijas. Tačiau ypatingas dėmesys atiteks praktiniams įgūdžiams formuoti – spręsite tikras verslo ir mokslo užduotis, susijusias su medžiagų taikymu. Pramonei 4.0 (angl. Industry 4.0) gyvybiškai svarbus progresas šioje srityje.

 

Įgūdžiai

Drąsiai valdomos technologijos

Po studijų užtikrintai jausitės įvairių tipų ir specializacijų tyrimų ir matavimų laboratorijose, kuriose dirbama su pažangiausia tyrimų bei medžiagų sintezės įranga. Tai atlikti jums leis studijų metu įgytos išsamios medžiagų bei technologijų taikymo žinios. Po studijų drąsiai galėsite kurti aukštųjų technologijų sprendimus.

Karjera

Motyvuojančios perspektyvos

Nanomedicina, naujos kartos jutikliai, daiktų internetas, inovatyvūs sprendimai elektronikai ir buičiai – tik kelios sritys, kuriose po studijų laukia išties plačios karjeros perspektyvos. Darbo rinkos tyrimai rodo, kad šios srities specialistų poreikis nuolat auga. Negana to, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro duomenimis (MOSTA), KTU absolventų atlyginimai yra ženkliai didesni nei rinkos vidurkis.

Infrastruktūra

Prieinama moderniausia įranga

Šiuolaikine įranga naudotis mokėsite ne be priežasties. Visų studijų laikotarpiu galėsite naudotis tiek klasikine, tiek modernia laboratorine įranga bei pačiomis naujausiomis medžiagų formavimo ir tyrimo sistemomis, esančiomis KTU „Santakos“ slėnyje.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios leis:

– Naudoti naujausius medžiagų fizikos ir susijusių technologijų pasiekimus, teorijas, idėjas, principus.
– Taikyti šiuolaikinius paviršiaus inžinerijos, mikro- ir nanotechnologijų metodus bei instrumentus medžiagoms sintezuoti ir modifikuoti.
– Vertinti turimas fizikos teorijos žinias, integruoti jas planuojant, organizuojant ir vykdant praktinius tyrimus bei eksperimentus.
– Parengti tiriamojo darbo metodiką sprendžiant netipines mokslines ir technologines problemas.
– Apibrėžti, analizuoti ir spręsti mokslinių tyrimų, technologinių procesų ir aplinkos apsaugos problemas.

 

 

Gali tapti

Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistu(-e)

Šie specialistai projektuoja ir diegia integruotas inžinerines sistemas, rūpinasi gamybos procesų analize bei, atsižvelgdami į rezultatus, tobulina ir optimizuoja technologijas. Jie gali dirbti laboratorijose, leidybos, teismo ekspertizės laboratorijose, farmacijos ir medicinos įmonėse, mokslo institucijose.

Technologijų ir gamybos konsultantu(-e) – ekspertu(-e)

Šie specialistai kuria aukštųjų technologijų įmones ir organizuoja jų veiklą. Tokios įmonės projektuoja ir diegia inžinerines sistemas. Tokie ekspertai taip pat steigia konsultuojančias įmones ir siūlo savo ekspertines žinias kitoms organizacijoms.

Fizinių mokslų mokslininku(-e)

Tai mokslininkai, kurie po magistrantūros studijų pasirenka doktorantūros studijas ir jas baigę įgyja mokslų daktaro laipsnį. Šie specialistai gali tęsti studijas ir po doktorantūros, dirbti mokslinį darbą Lietuvos ar užsienio universitetuose bei moksliniuose institutuose.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Arvaidas Galdikas

prof. habil. dr. Arvaidas Galdikas

Fizikos katedros profesorius
Tomas Tamulevičius

prof. dr. Tomas Tamulevičius

Fizikos katedros profesorius
Liutauras Marcinauskas

prof. dr. Liutauras Marcinauskas

Fizikos katedros profesorius
Giedrius Laukaitis

prof. dr. Giedrius Laukaitis

Fizikos katedros profesorius

 

 

Atsiliepimai

Paulius Urbonavičius

Paulius Urbonavičius

AB „ITAB Shop Concept Lithuania“ Produktų vystymo skyriaus vadovas Baltijos šalims

 

Magistrantūros studijos vienareikšmiškai leidžia profesionaliau spręsti net paprasčiausias problemas, su kuriomis susiduriama gaminių projektavime ar gamyboje. Pastebime, kad naujai priimamiems specialistams trūksta vadybinių žinių – Medžiagų fizikos studijų programoje kaip tik tam skiriamas dėmesys, kartu su „kietaisiais“ dalykais.

 

 

 

D.U.K.

Medžiagų fizika – tai fizinių mokslų, tokių kaip chemija, kietojo kūno mechanika, kietojo kūno fizika ir medžiagų mokslas, sinergija. Medžiagų fizika laikoma kondensuotosios medžiagos fizikos pogrupiu ir taiko pagrindines kondensuotosios medžiagos sąvokas sudėtingoms daugiafazėms terpėms, įskaitant technologiniu požiūriu svarbias medžiagas. Moderniojoje medžiagų fizikoje didelis dėmesys skiriamas nanotechnologijoms ir jų inovatyviems taikymams.

Medžiagų fizikos specialistui atsiveria lanksčios galimybės tapti technologijų specialistu ir ekspertu, konsultuojant įvairios pakraipos gamybos įmones, projektuoti ir kurti specialaus taikymo medžiagas ir konstrukcijas pradedant statybos inžinerija, baigiant bioinžinerija. Studijų metu įgyta patirtis ir žinios suteikia galimybes pradėti ir savo verslą aukštųjų technologijų srityje ar siekti mokslininko karjeros tęsiant studijas doktorantūroje.

 

 

 

Kontaktai

Konsultuokis ir studijuok

Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Dr. Benas Gabrielis Urbonavičius
el. p. benas.urbonavicius@ktu.lt