Medžiagų fizika

Medžiagų savybių gerinimas – tai vienas iš kertinių šiuolaikinio pasaulio tikslų, kurį įgyvendinus būtų galima kurti tvirtesnius, tvaresnius ir efektyvesnius naujus gaminius bei įrangą. Būtent tokių atradimų ir siekia šios programos absolventai, kurie studijų metu gilinasi į fundamentaliąją ir taikomąją fiziką, nagrinėja medžiagų sandarą, medžiagų savybių gerinimo ir formavimo būdus.

Šiose studijose susijungia fundamentalios ir inžinerinės kompetencijos, nes didelis dėmesys skiriamas praktiniams įgūdžiams bei aukštųjų technologijų (mikro- ir nanotechnologijų) taikymui.

 

 

 

Kodas 6213CX001
Vieta Kaunas
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Fizika, Medžiagų technologijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Vakarinė)
Laipsnis Fizinių mokslų magistras
 

Programos vertės

Studijos

Praktiniai gebėjimai – svarbiausia

Studijų metu gilinsitės į fizikinius reiškinius, svarbius medžiagų modifikavimui ir formavimui, šiuolaikines medžiagas, mikro- ir nanotechnologijas. Tačiau ypatingas dėmesys atiteks praktiniams įgūdžiams formuoti – spręsite tikras verslo ir mokslo užduotis, susijusias su medžiagų taikymu.

Įgūdžiai

Drąsiai valdomos technologijos

Po studijų užtikrintai jausitės įvairių tipų ir specializacijų laboratorijose, kuriose dirbama su sudėtingiausia ir naujausia tyrimų bei medžiagų sintezės įranga. Tai atlikti jums leis studijų metu įgytos išsamios medžiagų bei technologijų taikymo galimybių žinios.

Karjera

Motyvuojančios perspektyvos

Darbo rinkos tyrimai rodo, kad šios srities specialistų poreikis nuolat auga. Negana to, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro duomenimis, mūsų absolventų atlyginimai yra ženkliai didesni nei rinkos vidurkis.

Infrastruktūra

Prieinama moderniausia įranga

Šiuolaikine įranga naudotis mokėsite ne be priežasties. Per visą studijų laiką galėsite naudotis tiek klasikine, tiek modernia laboratorine įranga bei pačiomis naujausiomis medžiagų formavimo ir tyrimo sistemomis, esančiomis KTU „Santakos“ slėnyje.

 

Įgūdžių aprašas

Atsiliepimai

Karjera

 

  • Naudoti naujausius medžiagų mokslų ir technologijų pasiekimus, teorijas, idėjas, principus.
  • Taikyti šiuolaikinius paviršiaus inžinerijos, mikro- ir nanotechnologijų metodus bei instrumentus.
  • Formuoti mikro- ir nanostruktūras bei naudoti ir kurti prietaisus.
  • Vertinti turimas fizikos teorijos žinias, integruoti jas planuojant, organizuojant ir vykdant praktinius tyrimus bei eksperimentus.
  • Parengti tiriamojo darbo metodiką sprendžiant mokslines problemas.
  • Priimti technologinius sprendimus ir spręsti netipines problemas.
  • Apibrėžti, analizuoti ir spręsti medžiagų mokslo vystymosi, mokslinių tyrimų, technologinių procesų ir aplinkos apsaugos problemas.

 

 

Gali tapti

Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistu(-e)

Šie specialistai projektuoja ir diegia integruotas inžinerines sistemas, rūpinasi gamybos procesų analize bei, atsižvelgdami į rezultatus, tobulina ir optimizuoja technologijas. Jie gali dirbti laboratorijose, leidybos, teismo ekspertizės laboratorijose, farmacijos ir medicinos įmonėse, mokslo institucijose.

Technologijų ir gamybos konsultantu(-e) – ekspertu(-e)

Šie specialistai kuria aukštųjų technologijų įmones ir organizuoja jų veiklą. Tokios įmonės projektuoja ir diegia inžinerines sistemas. Tokie ekspertai taip pat steigia konsultuojančias įmones ir siūlo savo ekspertines žinias kitoms organizacijoms.

Fizinių mokslų mokslininku(-e)

Tai mokslininkai, kurie po magistrantūros studijų pasirenka doktorantūros studijas ir jas baigę įgyja mokslų daktaro laipsnį. Šie specialistai gali tęsti studijas ir po doktorantūros, dirbti mokslinį darbą Lietuvos ar užsienio universitetuose bei moksliniuose institutuose.

 

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Fizinių, technologijos ar biomedicinos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Fizinių, technologijos ar biomedicinos mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba.

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos grupė
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

Studijų programos vadovas
Benas Gabrielis Urbonavičius
e. p. benas.urbonavicius@ktu.lt

tel. + 370 (699) 64 324

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama