Medžiagų fizika

Medžiagų savybių gerinimas ar naujų medžiagų kūrimas – tai vienas iš kertinių šiuolaikinio pasaulio tikslų, kurį įgyvendinus būtų galima kurti tvirtesnius, tvaresnius ir efektyvesnius naujus gaminius bei įrangą. Būtent tokių atradimų ir siekia šios programos absolventai, kurie studijų metu gilinasi į fundamentaliąją ir taikomąją fiziką, nagrinėja medžiagų sandarą, medžiagų savybių gerinimo ir formavimo būdus. Naujos išmanios medžiagos keičia gamybos pramonę, mediciną, klasikinęs ir atsinaujinančios energetikos sektorių, tad dabar būtų pats laikas atsidurti viso to epicentre!

Šiose studijose susijungia fundamentalios ir inžinerinės kompetencijos, nes didelis dėmesys skiriamas praktiniams įgūdžiams bei aukštųjų technologijų (mikro- ir nanotechnologijų) taikymui.

 

 

 

Vieta Kaunas
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Fizika, Medžiagų technologijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Vakarinė)
Laipsnis Fizinių mokslų magistras
 

Programos vertės

Studijos

Praktiniai gebėjimai – svarbiausia

Studijų metu gilinsitės į fizikinius reiškinius, svarbius medžiagų modifikavimui ir formavimui, šiuolaikines medžiagas, mikro- ir nanotechnologijas. Tačiau ypatingas dėmesys atiteks praktiniams įgūdžiams formuoti – spręsite tikras verslo ir mokslo užduotis, susijusias su medžiagų taikymu. Pramonei 4.0 (angl. Industry 4.0) gyvybiškai svarbus progresas šioje srityje.

 

Įgūdžiai

Drąsiai valdomos technologijos

Po studijų užtikrintai jausitės įvairių tipų ir specializacijų mokslsinėse ar komercinėse laboratorijose, kuriose dirbama su sudėtingiausia ir pažangiausia tyrimų bei medžiagų sintezės įranga. Tai atlikti jums leis studijų metu įgytos išsamios medžiagų bei technologijų taikymo galimybių žinios. Po studijų drąsiai galėsite kurti aukštųjų technologijų sprendimus.

Karjera

Motyvuojančios perspektyvos

Nanomedicina, naujos kartos jutikliai ir elementai, daiktų internetas, pažangiausi sprendimai elektronikai ir buičiai,– po studijų laukia išties plačios karjeros perspektyvos. Darbo rinkos tyrimai rodo, kad šios srities specialistų poreikis nuolat auga. Negana to, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro duomenimis, mūsų absolventų atlyginimai yra ženkliai didesni nei rinkos vidurkis.

Infrastruktūra

Prieinama moderniausia įranga

Šiuolaikine įranga naudotis mokėsite ne be priežasties. Per visą studijų laiką galėsite naudotis tiek klasikine, tiek modernia laboratorine įranga bei pačiomis naujausiomis medžiagų formavimo ir tyrimo sistemomis, esančiomis KTU „Santakos“ slėnyje.

 

Įgūdžių aprašas

Atsiliepimai

Karjera

 

  • Naudoti naujausius medžiagų mokslų ir technologijų pasiekimus, teorijas, idėjas, principus.
  • Taikyti šiuolaikinius paviršiaus inžinerijos, mikro- ir nanotechnologijų metodus bei instrumentus.
  • Formuoti mikro- ir nanostruktūras bei naudoti ir kurti prietaisus.
  • Vertinti turimas fizikos teorijos žinias, integruoti jas planuojant, organizuojant ir vykdant praktinius tyrimus bei eksperimentus.
  • Parengti tiriamojo darbo metodiką sprendžiant mokslines problemas.
  • Priimti technologinius sprendimus ir spręsti netipines problemas.
  • Apibrėžti, analizuoti ir spręsti medžiagų mokslo vystymosi, mokslinių tyrimų, technologinių procesų ir aplinkos apsaugos problemas.

 

 

Gali tapti

Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistu(-e)

Šie specialistai projektuoja ir diegia integruotas inžinerines sistemas, rūpinasi gamybos procesų analize bei, atsižvelgdami į rezultatus, tobulina ir optimizuoja technologijas. Jie gali dirbti laboratorijose, leidybos, teismo ekspertizės laboratorijose, farmacijos ir medicinos įmonėse, mokslo institucijose.

Technologijų ir gamybos konsultantu(-e) – ekspertu(-e)

Šie specialistai kuria aukštųjų technologijų įmones ir organizuoja jų veiklą. Tokios įmonės projektuoja ir diegia inžinerines sistemas. Tokie ekspertai taip pat steigia konsultuojančias įmones ir siūlo savo ekspertines žinias kitoms organizacijoms.

Fizinių mokslų mokslininku(-e)

Tai mokslininkai, kurie po magistrantūros studijų pasirenka doktorantūros studijas ir jas baigę įgyja mokslų daktaro laipsnį. Šie specialistai gali tęsti studijas ir po doktorantūros, dirbti mokslinį darbą Lietuvos ar užsienio universitetuose bei moksliniuose institutuose.

 

 

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų, žemės ūkio mokslų ar sporto krypčių grupės

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų, žemės ūkio mokslų ar sporto krypčių grupės;
ir 60 kr. papildomosios studijos

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

 

Studijų kaina

2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

Studijų programos vadovas
Benas Gabrielis Urbonavičius
e. p. benas.urbonavicius@ktu.lt

tel. + 370 (699) 64 324