en

Medicinos fizika

Koks jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis individui, aplinkai ir medžiagoms? Tai – pagrindinis iššūkis ir didžioji mokslinė dilema, sprendžiama šioje magistrantūros studijų programoje. Visa tai lems ateities spinduliuotės panaudojimą gydymui ir sprendimus, kaip dar labiau užtikrinti onkologinių pacientų apsaugą nuo nepagrįstos apšvitos. Šią tarptautiniu lygiu reglamentuotą programą užtikrina ir Europos Komisijos direktyvos, tad tobulėjimo ir karjeros perspektyvos – išties pasaulinio lygio.

Vieta Kaunas
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Fizika, Medicinos technologijos
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 2 m. (Dieninė)
Laipsnis Sveikatos mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Elona Juozaitytė

LSMU profesorė

Laimonas Jaruševičius

LSMU ligoninės Kauno klinikos Spindulinės terapijos skyriaus vadovas

Jurgita Laurikaitienė

LSMU ligoninės Kauno klinikos filialo Onkologijos ligoninės mokslų daktarė

Nikolajus Medvedevas

UAB „Rentgenas“ direktorius

Soren Mattsson

Lundo universiteto (Švedija) profesorius

Europos medicinos fizikos organizacijų federacijos (EFOMP) atstovai

atvykstantys į kasmetinę tarptautinė konferenciją „Medicinos fizika Baltijos šalyse“
 

Programos vertės

Studijos

Fizika ir medicina – viskas viename

Toks dviejų mokslo krypčių susidūrimas neišvengiamas be kompetentingos pagalbos. Todėl KTU šią studijų programą vykdo kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu. Jos turinys yra derinamas pagal Europos ir pasaulio universitetų Medicinos fizikos studijų programas (iomp.org), todėl aukščiausio tarptautinio lygio studijos  garantuotos!

Kolegos studijų metu

Darbdaviai ir kolegos šalia

Mūsų absolventai po studijų prisijungia prie gydytojų radioterapeutų, radiologų ir medicinos fizikų komandų. Todėl į studijų programą yra įtraukti ir būsimų kolegų bei darbdavių dėstomi dalykai: žmogaus anatomija, fiziologija, radiobiologija ar dozimetrija.

Įgūdžiai

Praktiškos kompetencijos

Studijų metu įgytas žinias galėsite panaudoti dirbdami klinikinėje aplinkoje: ligoninėse ir klinikose, vėžio institutuose, mokslinėse medicinos technologijų laboratorijose. Gebėsite taikyti dozimetrinius matavimus, spindulines procedūras onkologiniams pacientams ir teikti jiems rekomendacijas  šiais klausimais, o paktinius įgūdžius studijų metu galėsite lavinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto klinikų laboratorijose.

Karjera

Įsidarbinimas – iš karto

Tarptautiniuose IAEA ir IOMP standartuose nurodyta, kad Lietuvoje vis dar trūksta medicinos fizikų. Medicinos technologijos –  šiuo metu labai greitai besiplečianti sritis. Todėl natūralu, kad net 80-90 proc. mūsų absolventų įsidarbina pagal specialybę jau per pirmąjį pusmetį po studijų baigimo. Ir karjeros keliai astiveria ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Skamba perskpektyviai, tiesa?

Kolegos

Darbas su ekspertais

Studijuodami naudositės LSMU klinikine baze, o mokslinius tyrimus atliksite onkologiniuose skyriuose, kuriuose glaudžiai bendrausite su Lietuvoje dirbančiais medicinos fizikais. Studijų metu dirbsite unikaliose ir vienintelėse Lietuvoje Dozimetrijos ir radiometrijos bei Medicinos fizikos laboratorijose.

 

Įgūdžių aprašas

Jonizuojančioji spinduliuotė=radiacija – dalelių srautas, elektromagnetinės bangos
Spindulinė terapija – onkologinių ligų gydymo metodai, įranga, dozimetrija
Spindulinė diagnostika=radiologija – ligų diagnozavimo metodai, įranga, vaizdinimas
Branduolinė medicina – radioaktyviųjų medžiagų naudojimas diagnostikai ir gydymui
Radiacinė sauga – priemonių visuma apsaugai nuo spinduliuotės
Pacientų dozių planavimas Pacientų dozių optimizavimas spindulinėje diagnostikoje Kokybės užtikrinimo programų rengimas ir įgyvendinimas radiologijos sektoriuje Radiacinės saugos sistemos įstaigoje kūrimas ir įgyvendinimas

Atsiliepimai

prof. hab. dr. Vinsas Janušonis

Klaipėdos universitetinės ligoninės vyr. gydytojas

 

Medicinos fizikai reikalingi visose gydymo įstaigose, kur naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, tačiau klinikinių ligoninių spindulinės terapijos skyriuose be jų tiesiog neįmanoma išsiversti.

Evelina Jaselskė

LSMU ligoninės Kauno klinikos medicinos fizikė

 

Tik pradėjusi dirbti įvertinau, kad viskas, ko mes mokėmės studijų metu, neišskiriant nei vieno, kartais ir nelabai mėgiamo dalyko, yra reikalinga kasdieninėje praktikoje ieškant geriausių būdų, kaip panaudojant sukauptas žinias suteikti profesionalią pagalbą onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams.

Karjera

Jūsų žinios leis:

  • Taikyti spindulinėje medicinoje fizikinius metodus ir koncepcijas bei kurti naujus.
  • Teikti rekomendacijas pacientams dozimetrijos klausimais.
  • Dirbti su spinduline įranga saugiai ir kokybiškai.
  • Dirbti komandoje kuriant apšvitos valdymo strategijas.
  • Planuoti pacientų spindulinės terapijos dozes.

 

 

 

Gali tapti

Medicinos fiziku-ekspertu (-e)

Tai specialistai, kurie planuoja ir koordinuoja medicinos fizikų veiklas onkologijos centruose. Jie vadovauja jaunesniems kolegoms, dalyvauja rengiant ir atliekant spindulinį gydymą. Be to, rengia onkologinių susirgimų prevencijos programas.

Radiacinės saugos ekspertu (-e)

Šie profesionalai vadovauja radiacinės saugos padaliniams, užtikrina kokybišką ir saugų darbą rengdami radiacinės saugos ir kokybės strategijas ar apšvitos optimizavimo programas.

Medicinos diagnostikos įmonės vadovu (-e)

Tai žmonės, kurių rankose – įmonės veiklos organizavimas, vadovavimas personalui, vykdančiam radiacinę priežiūrą. Jie rengia medicininės apšvitos optimizavimo bei diagnostikos procedūrų kokybės patikros programas, konsultuoja įmones.

 

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų, žemės ūkio mokslų ar sporto krypčių grupės

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų, žemės ūkio mokslų ar sporto krypčių grupės;
ir 60 kr. papildomosios studijos

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

 

Studijų kaina

2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
tel. +370 (679) 44 555
e. p. studijos@ktu.lt

Studijų programos vadovas
Benas Gabrielis Urbonavičius
e. p. benas.urbonavicius@ktu.lt

tel. + 370 (699) 64 324