Medicinos fizika

621B92002 Medicinos fizikos magistras N-2 m. Kaunas

Programos esmę sudaro jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio individui, aplinkai ir medžiagai studijos, akcentuojant spinduliuotės panaudojimą onkologiniams susirgimams gydyti ir diagnozuoti bei individo ir aplinkos apsaugą nuo nepagrįstos apšvitos.  Žinias, gebėjimus ir kompetencijas reglamentuoja EK direktyva 2013/59/EURATOM,  todėl  absolventai  turi unikalias tarptautinio tobulėjimo ir karjeros perspektyvas.

Studijuok

Kviestiniai lektoriai

Elona Juozaitytė

LSMU profesorė

Laimonas Jaruševičius

LSMU ligoninės Kauno klinikos Spindulinės terapijos skyriaus vadovas

Jurgita Laurikaitienė

LSMU ligoninės Kauno klinikos filialo Onkologijos ligoninės mokslų daktarė

Nikolajus Medvedevas

UAB „Rentgenas“ direktorius

Soren Mattsson

Lundo universiteto (Švedija) profesorius

Europos medicinos fizikos organizacijų federacijos (EFOMP) atstovai

atvykstantys į kasmetinę tarptautinė konferenciją „Medicinos fizika Baltijos šalyse“
Studijos

Sandūra tarp fizikos ir medicinos mokslų

Studijų programa yra vykdoma kartu su LSMU. Studijų turinys harmonizuotas su kitų Europos ir pasaulio universitetų Medicinos fizikos studijų programomis (www.iomp.org). Tiriamieji darbai siejami su nacionaliniais poreikiais / projektine veikla.

Kolegos studijų metu

Glaudūs ryšiai su potencialiais darbdaviais ir profesinėmis draugijomis (Medicinos fizikų draugija)

Absolventai yra integruojami į tarpdalykinę gydytojų radioterapeutų / radiologų, medicinos fizikų ir kitų specializacijų medikų komandą, kuri yra atsakinga už kvalifikuotų spindulinių paslaugų suteikimą pacientui bei personalo ir gyventojų, susijusių su spinduline aplinka, sveikatingumą. Dėl šios priežasties žmogaus anatomijos ir fiziologijos, radiobiologijos, dozimetrijos ir kitų specialybinių dalykų, įtrauktų į programą, žinios yra būtinas pagrindas priimant kolektyvinius sprendimus.

Įgūdžiai

Įgyjamos žinios pritaikomos praktikoje

Baigę studijas, studentai geba taikyti spindulines procedūras onkologinių ligų gydymui ir diagnostikai, geba atlikti dozimetrinius matavimus ir teikti rekomendacijas pacientų dozimetrijos klausimais. Dirbdamas klinikinėje aplinkoje medicinos fizikas yra atsakingas už spindulinio gydymo planavimą, kokybę ir optimizaciją diagnostikos procedūrose ir pacientų bei personalo dozimetriją bei radiacinę saugą.

Karjera

80–90 % absolventų per pirmąjį pusmetį po baigimo įsidarbina pagal specialybę

Medicinos fizikų skaičių sveikatos priežiūros institucijose lemia  pacientų skaičius ir turima įranga. Remiantis tarptautiniais standartais (IAEA, IOMP), 2015 m. duomenimis Lietuvoje vis dar trūksta medicinos fizikų.

Absolventai dirba visuose Lietuvos onkologijos centruose ir ligoninėse, Radiacinės saugos centre, yra įkūrę privačias įmones.

Kolegos

Praktiniai darbai atliekami glaudžiai bendradarbiaujant su Lietuvoje dirbančiais medicinos fizikais

Studijų procese naudojamasi LSMU klinikine baze, KTU įsteigta šiuolaikinės dozimetrijos ir spektrometrijos  laboratorija, moksliniai tyrimai atliekami visose Lietuvos onkologijos ligoninėse, Radiaciniame centre  ir Ignalinos AE.

Jonizuojančioji spinduliuotė=radiacija – dalelių srautas, elektromagnetinės bangos
Spindulinė terapija – onkologinių ligų gydymo metodai, įranga, dozimetrija
Spindulinė diagnostika=radiologija – ligų diagnozavimo metodai, įranga, vaizdinimas
Branduolinė medicina – radioaktyviųjų medžiagų naudojimas diagnostikai ir gydymui
Radiacinė sauga – priemonių visuma apsaugai nuo spinduliuotės
Pacientų dozių planavimas Pacientų dozių optimizavimas spindulinėje diagnostikoje Kokybės užtikrinimo programų rengimas ir įgyvendinimas radiologijos sektoriuje Radiacinės saugos sistemos įstaigoje kūrimas ir įgyvendinimas

Atsiliepimai

Vinsas Janušonis

Klaipėdos universitetinės ligoninės vyr. gydytojas prof. hab. dr. Vinsas Janušonis

Medicinos fizikai reikalingi visose gydymo įstaigose, kur naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, tačiau klinikinių ligoninių spindulinės terapijos skyriuose be jų tiesiog neįmanoma išsiversti.

Evelina Jaselskė

LSMU ligoninės Kauno klinikos medicinos fizikė Evelina Jaselskė

Tik pradėjusi dirbti įvertinau, kad viskas, ko mes mokėmės studijų metu, neišskiriant nei vieno, kartais ir nelabai mėgiamo dalyko, yra reikalinga kasdieninėje praktikoje ieškant geriausių būdų, kaip panaudojant sukauptas žinias suteikti profesionalią pagalbą onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams.

Priėmimo į magistrantūros studijas reikalavimai

Biomedicinos, fizinių ar technologijos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis arba kitų studijų sričių bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

Biomedicinos, fizinių ar technologijos mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos.

Pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamoje vietoje

METINĖ KAINA
Nuolatinė studijų forma Kredito kaina
3236 € 53,93 €
Studijų programos vadovas

Prof. dr. Diana Adlienė
e. p. diana.adliene@ktu.lt
tel. +370 (674) 23 325