ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Statybinių konstrukcijų ir gaminių inžinerija

Šios profesijos atstovams itin svarbus kompleksiškas, platus požiūris bei erudicija – būsimi inžinieriai ne tik žinos, bet ir kurs naujas žinias apie novatoriškas statybų technologijas, spręs statybų srities problemas, įgyvendins realius projektus.

Studijų metu gilinsite žinias į įvairių rūšių statybinių konstrukcijų projektavimą, jų tyrimų metodus. Susipažinsite su naujausiomis statybinių gaminių technologijomis ir kokybės užtikrinimo būdais.

* Studijos įprastai vykdomos vakarais, tačiau dalis akademinių užsiėmimų vyksta dienos metu.
programos aprašas

 

Vieta Kaunas
Statybos ir architektūros fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Statybos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 1,5 m. (vakarinis; mišrus)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 4916 €
 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2022 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

statybos inžinerijos studijų krypties

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų krypčių grupės ar architektūros studijų krypties;
ir iki 30 kr. papildomosios studijos

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

statybos inžinerijos studijų krypties;
ir iki 45 kr. papildomosios studijos

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

 • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
 • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
 • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų kaina

2022-2023 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą

Nuolatinė studijų forma 4916 €
Kredito kaina 81,93 €

 

finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė

Tel. +370 679 44 555

el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Dr. Eglė Klumbytė
Studentų g. 48-416, Kaunas
Tel. +370 683 27 736
el. p. egle.klumbyte@ktu.lt

 

Studijų prodekanė
Doc. dr. Laura Stasiulienė
Studentų g. 48-424, Kaunas
Tel.  +370 662 97377
el. p. laura.stasiuliene@ktu.lt

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

 

 

Programos vertės

Žinios, sutvertos realybei

Visa tai, ką pavyks įgyti studijų metu – baigę studijas galėsite praktiškai pritaikyti savo darbe. Įgytos žinios padės priimti tinkamus ir pasvertus sprendimus kritinių situacijų metu, savarankiškai ir gerai suvokti visą statybų procesą.

Reikiama įranga – po ranka

Studijuodami naudositės statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodika, o savo eksperimentiniams tyrimams galėsite pasitelkti reikalinga įranga ir priemonėmis aprūpintas KTU laboratorijas.

Beveik garantuota karjera

Tokių inžinierių paklausa – milžiniška, tad šios KTU studijų programos studentai įsidarbina dar studijų metu. Tyrimai rodo, jog po studijų pagal specialybę įsidarbina nuo 96 iki 100 proc. absolventų.

Vieta geroms idėjoms

Studijų programa – kūrybiška ir paremta ekspertine veikla. Todėl čia skatinamas studentų netipiškas, progresyvus mąstymas, leidžiantis šiai sričiai augti ir tapti vis efektyvesne.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios leis:

 • kurti erdvinius statinių ir inžinerinių sistemų matematinius modelius;
 • parengti ir pasiūlyti tikslingus bei konkurencingus statybos inžinerijos projektinius sprendimus;
 • įvertinti ir prognozuoti pastatų, statybinių medžiagų ir konstrukcijų būseną bei elgseną;
 • dalykiškai bendrauti ir bendradarbiauti su kitos srities specialistais ir verslo atstovais inžinerinės veiklos kokybės klausimais;
 • spręsti praktinius statybos inžinerijos srities uždavinius, pritaikant teorinius modelius bei tyrimo metodus.

 

 

Gali tapti

Statybos tyrėju (-a)

Šie specialistai atlieka įvairiausius taikomojo pobūdžio tyrimus, konsultuoja statybų klausimais, atlieka veiklos analizę, prižiūri proceso organizavimą, vertina statybų efektyvumą bei skatina inovatyvius sprendimus.

Statybos darbų prižiūrėtoju (-a)

Tokie žmonės prižiūri statinio projektavimą ir jo įgyvendinimą. Jie projektuoja aukštos patikimumo klasės statinius, planuoja jų rekonstrukcijas bei prižiūri šių projektų vykdymo darbus.

Statybos darbų ekspertu (-e)

Tai ekspertai, kurie rūpinasi pastatų techninės būklės vertinimu, tobulina konstrukcinius ir inžinerinius sprendimus, ruošia technines dokumentacijas.

Statybos darbų vadovu (-e)

Šie profesionalai rūpinasi statybos darbų projekto (arba jo dalies) įgyvendinimu. Jie koordinuoja darbus, paskirsto atsakomybes, derina procesus su užsakovais bei visa tai stengiasi atlikti laikantis profesinių, etinių ir aplinkosauginių standartų.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Žymantas Rudžionis

Žymantas Rudžionis

Statybos procesų kokybės valdymas, betono technologijos
Ernestas Ivanauskas

Ernestas Ivanauskas

Statybos produktų kokybės vertinimas ir CE ženklinimas
Vitoldas Vaitkevičius

Vitoldas Vaitkevičius

Statybinių konstrukcijų tyrimo metodai ir kokybės kontrolė
Danutė Vaičiukynienė

Danutė Vaičiukynienė

Šarmu aktyvuotos, geopolimerinės sistemos
Mindaugas Augonis

Mindaugas Augonis

Gelžbetonio ir plienbetonio konstrukcijų skaičiavimas, tyrimai ir projektavimas

 

 

Atsiliepimai

Rytis Mušauskas

Rytis Mušauskas

UAB „INHUS engineering“ direktorius

 

Esu kito Lietuvos technikos universiteto bakalauro ir magistro studijų absolventas, todėl galiu objektyviau įvertinti KTU Statybos ir architektūros fakulteto valdymo politiką, personalo kompetenciją, studijų techninę bazę. KTU Statybos ir architektūros fakultetas man palieka labai gerą įspūdį dėl savo atvirumo verslui – administracija rodo didelę iniciatyvą bendraujant su įmonėmis (kitos Lietuvos aukštojo mokslo įstaigos čia labai atsilieka), kviečiant įmonių atstovus dalintis patirtimi su studentais, dalyvauti universiteto renginiuose. Administracija stengiasi išgirsti verslą ir lanksčiai priima siūlomas naujoves.
Mūsų įmonė yra konstrukcijų projektavimo paslaugų lyderė Lietuvoje. Įmonėje tiek Kauno, tiek Vilniaus padaliniuose dirba KTU absolventų, kurie pasižymi aukštu bendruoju išsilavinimu, yra gerai inžineriškai pasiruošę verslo keliamiems iššūkiams, yra ambicingi, greitai padaro karjerą įmonės viduje. Atsakingų darbuotojų dėka įmonės darbai yra puikiai vertinami tiek Lietuvoje, tiek Šiaurės Europos šalyse. Tikiuosi, kad mūsų bendras darbas prisidės prie to, kad Lietuva bus žinoma Europoje kaip aukštos kokybės inžinerinių paslaugų eksporto lyderė.

Mantas Raišys

Mantas Raišys

„Immo-Invest“ įmonės vadovas

 

Studijuodamas žmogus išmoksta ne tik tam tikro „amato“, bet ir išlavina gebėjimą bendrauti su žmonėmis, kuris labai praverčia profesinėje veikloje. Mokslas duoda pamatus, o visa kita priklauso nuo asmeninių savybių – darbštumo, užsispyrimo, noro siekti žinių, judėti į priekį ir, be abejo, trupučio sėkmės.

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė

Tel. +370 679 44 555

el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Dr. Eglė Klumbytė
Studentų g. 48-416, Kaunas
Tel. +370 683 27 736
el. p. egle.klumbyte@ktu.lt

 

Studijų prodekanė
Doc. dr. Laura Stasiulienė
Studentų g. 48-424, Kaunas
Tel.  +370 662 97377
el. p. laura.stasiuliene@ktu.lt