en

Statybinių konstrukcijų ir gaminių inžinerija

Tarptautinio lygio studijos, kuriose svarbus kompleksiškas, platus požiūris bei erudicija – būsimi inžinieriai ne tik sužinos, bet ir kurs naujas žinias apie novatoriškas statybų technologijas, spręs statybų srities problemas, įgyvendins realius projektus.

Studijų metu gilinsite žinias į įvairių rūšių statybinių konstrukcijų projektavimą, jų tyrimų metodus. Susipažinsite su naujausiomis statybinių gaminių technologijomis ir kokybės užtikrinimo būdus.

 

Kodas 6211EX008
Vieta Kaunas
Statybos ir architektūros fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Statybos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 1,5 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Rimas Vaičaitis

JAV Niujorko valstijos Kolumbijos universiteto profesorius

Akkelies van Nes

Technologijų universitetas (Olandija)
 

Programos vertės

Žinios sutvertos realybei

Visa tai, ką pavyks įgyti studijų metu – baigę studijas galėsite praktiškai pritaikyti savo darbe. Įgytos žinios padės priimti tinkamus ir pasvertus sprendimus kritinėmis situacijomis, savarankiškai ir gerai suvokiant visą statybų procesą.

Reikiama įranga po ranka

Studijuodami naudositės statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodika, o savo eksperimentiniams tyrimams galėsite pasitelkti KTU laboratorijas.

Beveik garantuota karjera

Tokių inžinierių paklausa – milžiniška. Šios mūsų universiteto programos studentai įsidarbina dar studijų metu, o tyrimai rodo, jog po studijų pagal specialybę įsidarbina nuo 96 iki 100 procentų absolventų.

Vieta geroms idėjoms

Studijų programa – kūrybiška ir paremta ekspertine veikla. Todėl čia skatinamas studentų netipiškas, progresyvus mąstymas, leidžiantis šiai sričiai augti ir tapti vis efektyvesne.

Atsiliepimai

Rytis Mušauskas

UAB „INHUS engineering“ direktorius

 

Esu kito Lietuvos technikos universiteto bakalauro ir magistro studijų absolventas, todėl galiu objektyviau įvertinti KTU Statybos ir architektūros fakulteto valdymo politiką, personalo kompetenciją, studijų techninę bazę. KTU Statybos ir architektūros fakultetas man palieka labai gerą įspūdį dėl savo atvirumo verslui – administracija rodo didelę iniciatyvą bendraujant su įmonėmis (kitos Lietuvos aukštojo mokslo įstaigos čia labai atsilieka), kviečiant įmonių atstovus dalintis patirtimi su studentais, dalyvauti universiteto renginiuose. Administracija stengiasi išgirsti verslą ir lanksčiai priima siūlomas naujoves.
Mūsų įmonė yra konstrukcijų projektavimo paslaugų lyderė Lietuvoje. Įmonėje tiek Kauno, tiek Vilniaus padaliniuose dirba KTU absolventų, kurie pasižymi aukštu bendruoju išsilavinimu, yra gerai inžineriškai pasiruošę verslo keliamiems iššūkiams, yra ambicingi, greitai padaro karjerą įmonės viduje. Atsakingų darbuotojų dėka įmonės darbai yra puikiai vertinami tiek Lietuvoje, tiek Šiaurės Europos šalyse. Tikiuosi, kad mūsų bendras darbas prisidės prie to, kad Lietuva bus žinoma Europoje kaip aukštos kokybės inžinerinių paslaugų eksporto lyderė.

Mantas Raišys

„Immo-Invest“ įmonės vadovas

 

Studijuodamas žmogus išmoksta ne tik tam tikro „amato“, bet ir išlavina gebėjimą bendrauti su žmonėmis, kuris labai praverčia profesinėje veikloje. Mokslas duoda pamatus, o visa kita priklauso nuo asmeninių savybių – darbštumo, užsispyrimo, noro siekti žinių, judėti į priekį ir, be abejo, trupučio sėkmės.

Karjera

Jūsų žinios leis:

  • Kurti erdvinius statinių ir inžinerinių sistemų matematinius modelius.
  • Parengti ir pasiūlyti tikslingus ir konkurencingus statybos inžinerijos projektinius sprendimus;
  • Įvertinti ir prognozuoti pastatų, statybinių medžiagų ir konstrukcijų būseną bei elgseną;
  • Dalykiškai bendrauti ir bendradarbiauti su kitos srities specialistais ir verslo atstovais inžinerinės veiklos kokybės klausimais;
  • Spręsti praktinius statybos inžinerijos srities uždavinius, pritaikant teorinius modelius bei tyrimo metodus.

 

 

Gali tapti

Statybos tyrėju (-a)

Šie specialistai atlieka įvairiausius taikomojo pobūdžio tyrimus, konsultuoja statybų klausimais, atlieka veiklos analizę, prižiūri proceso organizavimą, vertina statybų efektyvumą bei skatina inovatyvius sprendimus.

Statybos darbų prižiūrėtoju (-a)

Tokie žmonės prižiūri statinio projektavimą ir jo įgyvendinimą. Jie projektuoja aukštos patikimumo klasės statinius, jų rekonstrukcijas bei prižiūri šių projektų darbus.

Statybos darbų ekspertu (-e)

Tai ekspertai, kurie rūpinasi pastatų techninės būklės vertinimu, tobulina konstrukcinius ir inžinerinius sprendimus, ruošia technines dokumentacijas.

Statybos darbų vadovu (-e)

Šie profesionalai rūpinasi statybos darbų projekto (arba jo dalies) įgyvendinimu. Jie koordinuoja darbus, paskirsto atsakomybes, derina procesus su užsakovais bei visa tai stengiasi atlikti laikantis profesinių, etinių ir aplinkosauginių standartų.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Statybos inžinerijos ar statybų technologijų studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitų technologijos mokslų studijų srities studijų krypčių ar architektūros studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios studijos.

Statybos inžinerijos ar statybų technologijų studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 45 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas

Donatas Rekus

e. p. donatas.rekus@ktu.lt

tel. +370 659 20814

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama