ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai

Dar visai neseniai žmonėms terūpėjęs tvirtumas ar šiluma pastatuose, šiais laikais tėra viena iš svarbių dalių. Šiandien modernus pastatas privalo būti energetiškai efektyvus, o pageidautina – ir naudojantis atsinaujinančios energijos šaltinius. Ir visa tai turi būti būti daroma vadovaujantis darnumo principais, apgalvojat kaip statinys gali būti maksimaliai draugiškas aplinkai ir jo gyvavimo ciklas atitiktų žiedinės ekonomikos principus. Griežtėjantys pastatų energetinio efektyvumo reikalavimai tik didina juos išmanančių specialistų poreikį. Šių magistrantūros studijų metu įgysite ateičiai būtinas kompetencijas, o visų svarbiausia – novatorišką statybų suvokimą.

 

* Studijos įprastai vykdomos vakarais, tačiau dalis akademinių užsiėmimų vyksta dienos metu.

 

programos aprašas

 

Vieta Kaunas
Statybos ir architektūros fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Statybos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 1,5 m. (vakarinis; mišrus)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras
Metinė kaina  i Nuolatinė - 4787 €
 

Stojimo sąlygos

Bendrosios taisyklės

Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2021 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7 priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.

 

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje).

 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.

 

Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

 

Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos Respublikoje.

 

Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių V skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).

 

Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.

 

priėmimo taisyklės

Minimalūs reikalavimai

Priėmimo reikalavimai:

pagrindinės studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

kitos studijų krypčių grupės ar studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Baigusiems universitetų pirmos pakopos arba vientisąsias studijas:

statybos inžinerijos, energijos inžinerijos ar aplinkos inžinerijos studijų krypties

inžinerijos mokslų, technologijų mokslų krypčių grupės ar architektūros studijų krypties;
ir iki 30 kr. papildomosios studijos

Baigusiems kolegijų pirmos pakopos studijas:

statybos inžinerijos, energijos inžinerijos ar aplinkos inžinerijos studijų krypties;
ir iki 45 kr. papildomosios studijos

Papildomi priėmimo reikalavimai visiems:

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba

 

priėmimo tvarka

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji:

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji:

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji:

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai:

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

 • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
 • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
 • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų kaina

2021-2022 m. m. metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą.

Nuolatinė studijų forma 4787 €
Kredito kaina 79,78 €

 

finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė

Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555

el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Donatas Rekus
Studentų g. 48-414, Kaunas
el. p. donatas.rekus@ktu.lt

 

Studijų prodekanė
Doc. dr. Laura Stasiulienė
Studentų g. 48-403, Kaunas
Tel. +370 662 97377
el. p. laura.stasiuliene@ktu.lt

 

 

 

Studijų programos moduliai pagal semestrus

Įgūdžių aprašas

Inžinerinės sistemos – šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas, vandentiekis ir nuotekų šalinimas.
Energinis efektyvumas – naujos technologijos, atsinaujinanti energija, renovacija.
Komfortas – darbi statyba ir architektūra, mikroklimatas pastatuose, darbo sąlygos, taršos mažinimas, vandens kokybė.
Kompiuterinis projektavimas – informacinis pastato inžinerinių sistemų modeliavimas (BIM), CFD skaičiavimo metodų taikymas.
ENERGETIŠKAI EFEKTYVŪS PASTATAI IR JŲ EKSPERTINIS VERTINIMAS DARNUMO IR TVARUMO PRINCIPŲ DIEGIMAS STATYBŲ SEKTORIUJE INŽINERINIŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PAGRINDIMAS PASTATŲ VIDAUS APLINKOS SAUGA IR KOMFORTAS

 

 

Programos vertės

Rinkoje – specialistų poreikis

Šiandien didžiuliu tempu didėja poreikis žmonių, išmanančių, tiriančių ir projektuojančių pažangius ir darnius pastatus bei jų inžinerines sistemas. Todėl baigę programą neabejotinai susilauksite darbdavių dėmesio.

Studijų taikiklyje – dabartis ir ateitis

Perėjimas prie nulinės anglies dioksido emisijos statybos, energiją gaminantys pastatai, energetiškai efektyvių sistemų integravimas į pastatus ir aplinką, pastatų renovacijos galimybės – tai aktualūs ir ateičiai svarbūs klausimai, kuriuos gvildensite jau studijų metu.

Atsiveria įvairūs karjeros keliai

Vis labiau modernizuojamiems pastatų inžineriniams sprendimams būtini tiek mokslininkai, tiek praktikai. Todėl absolventai gali dirbti tiek privačiame sektoriuje, tiek rinktis tiriamąjį darbą ar kurti savo savarankišką statybos verslą.

Lanksčios studijos

Šiuolaikinėms studijoms – šiuolaikiški ir sprendimai. Studijų metu galėsite taikyti lanksčius konsultacijų laikus, patogų studijų grafiką, o užsiėmimų metu dirbsite su profesionalais bei būsite įtraukti į vykdomus mokslinius tyrimus.

 

Karjera

Karjera

Jūsų žinios leis:

 • Kuriamiems statinių ir inžinerinių sistemų skaitmeniniams modeliams taikyti energetiškai efektyvius sprendinius.
 • Rengti moksliškai pagrįstus ir konkurencingus statinių inžinerinių sistemų ir jų valdymo sprendimus.
 • Planuoti ir atlikti energetinio efektyvumo tyrimus.
 • Naudoti CAD, BIM, LCA, CFD programinę įrangą ir kompiuterinius metodus.

 

 

Gali tapti

Pastatų energinio naudingumo ekspertu (-e)

Analizuoti pastatų projektus, sertifikuoti jų energinį naudingumą, ruošti reikiamą dokumentaciją bei bendrauti su užsakovais ir kitų statinio dalių projektuotojais – tokia pagrindinė šių ekspertų rolė.

Tvarių pastatų ekspertu (-e)

Tvarumo principai yra vis besiplečiantys, o šie ekspertai gali tinkamai juos diegti pastatuose bei konsultuoti atliekant būtinus pakeitimus.

Mikroklimato, tvaraus statinių vystymosi, pastatų energetinio efektyvumo srities tyrėju (-a)

Šios specializacijos mokslininkai planuoja bei atlieka tyrimus, vertina jų rezultatus, publikuoja juos, o galų gale – pristatinėja juos mokslinėse konferencijose.

 

 

 

Dėstytojai. Savo srities ekspertai

Andrius Jurelionis

Andrius Jurelionis

Pastatų energetika ir mikroklimatas, statybos procesų skaitmenizavimas
Jurgita Černeckienė

Jurgita Černeckienė

Šildymo sistemos, pastatų energinis efektyvumas
Lina Šeduikytė

Lina Šeduikytė

Patalpų mikroklimato kokybė, darnūs sprendimai

 

 

Atsiliepimai

Tautvydas Šimanauskas

Tautvydas Šimanauskas

"Hilti Group" (Lichtenšteinas) Global Product Manager

 

Šios studijos – puikus pasirinkimas tiems, kurie nori pagilinti savo žinias apie energetiškai efektyvių pastatų kūrimą bei šiuolaikines tendencijas. Studijų metu turėjau galimybę sužinoti apie pastatų klasių sertifikavimą, atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą projektuojant pastato sistemas bei kitus aspektus, šiai dienai aktualius statybų rinkoje. Magistro studijos leido prie jau turimų žinių apie statybos procesus, įgyti ekspertinių kompetencijų, skatinančių novatorišką mąstymą ir norą ieškoti netradicinių sprendimų, atliepiančių rinkos poreikius. Be to, projektinės užduotys leido išsiugdyti kritinį mąstymą ir sugebėjimą nuodugniai išanalizuoti situaciją priimant bet kokius tolimesnius sprendimus projekto eigoje. Šios įgytos kompetencijos yra neatsiejamai naudingos mano dabartiniame darbe ir padeda į daugelį problemų pažvelgti kitu kampu!

Monika Dobrovolskytė

Monika Dobrovolskytė

BIM asistentė "YIT Lietuva"

 

Studijos darnių ir energetiškai efektyvių pastatų programos magistrantūroje suteikė įvairiapusiškų žinių ir praktinių įgūdžių. Augantis tvarių, energetiškai efektyvių pastatų poreikis bei susidomėjimas darnia statyba daro šią programą perspektyvia, todėl specialistų poreikis auga. Tai ir pastūmėjo rinktis šias studijas. Kompetentingi dėstytojai, įdomios paskaitos, kviestiniai lektoriai skatino tobulėti ir įtraukė į studijų procesą. Įgavau daugiau žinių apie tvarias statybas, pastato inžinerines sistemas, energinį efektyvumą, kompiuterinį modeliavimą. Šie įgūdžiai itin praverčia darbe, kurio pasiūlymo sulaukiau būtent studijuodama magistrą, taigi galiu sakyti, kad studijos atvėrė ir naujas karjeros galimybes.

Marius Bridikis

Marius Bridikis

„ENER-G Controls Ltd.“ (Didžioji Britanija) inžinierius projektuotojas

 

Studijos Kauno technologijos universitete suteikė galimybę sėkmingai siekti užsibrėžtų profesinių tikslų. Šiuo metu dirbu tarptautinėje inžinerinių sistemų / energetikos kompanijoje pastatų energijos valdymo sistemų projektavimo ir diegimo srityje. Darbo tikslas – sumažinti visų rūšių energijos suvartojimą įvairios paskirties pastatuose.
Su malonumu prisimenu studijų metus KTU. Profesionalūs ir supratingi dėstytojai, gerbiami savo srities profesionalai bei malonūs fakulteto darbuotojai nuolat pasirengę atsakyti į visus studentams rūpimus klausimus ir perteikti geriausią profesinę praktiką. Labai įdomios studijos Universitete nejučia tapo pomėgiu. Už pastangas studijuojant KTU buvau įvertintas vieno iš 100 geriausių metų absolvento statusu.
Taip pat labai džiugu, kad KTU vardas yra atpažįstamas garsiausiose Europos inžinerinėse organizacijose, tokiose kaip ICE (Institution of Civil Engineers), CIBSE (Chartered Institution of Building Services Engineers) ir kitose. Nereikėjo jokių papildomų procedūrų tampant šių organizacijų nariu.
Visos studijų metais įgytos žinios labai naudingos dirbant didelėje, modernioje kompanijoje bei konkuruojant nuolat besikeičiančioje statybų ir inžinerinių sistemų rinkoje.

Konstantinas Marcinkus

Konstantinas Marcinkus

UAB „Terma“ direktorius

 

Šiuo metu, sparčiai tobulėjant technologijoms, jaunų, veržlių ir gebančių nuolat keistis ir tobulėti specialistų poreikis vis didėja. Džiugu, kad KTU „Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai“ programos absolventai sklandžiai įsiliejo į mūsų kolektyvą. Tenka pastebėti, kad baigę magistrantūros studijas šie jauni specialistai drąsiau imasi sudėtingesnių užduočių, labiau pasitiki savimi. Manau, kad žinios įgytos magistrantūros studijų metu ne tik praplėtė jų žinių bagažą, bet ir išmokė ieškoti, analizuoti ir rasti originalius inžinerinius sprendimus, atitinkančius naujausias tendencijas.

 

 

 

Kontaktai

Studijų informacijos grupė

Studentų g. 50–121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555

el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Donatas Rekus
Studentų g. 48-414, Kaunas
el. p. donatas.rekus@ktu.lt

 

Studijų prodekanė
Doc. dr. Laura Stasiulienė
Studentų g. 48-403, Kaunas
Tel. +370 662 97377
el. p. laura.stasiuliene@ktu.lt