en

Elektronikos inžinerija

Elektronikos inžinerijos studijų programoje ruošiami inžinieriai – elektronikai, gebantys kurti, gaminti, diegti, tirti, tobulinti ir aptarnauti modernias elektronines sistemas, skirtas pramonei, medicinai, apsaugai ir logistikai, komunikacijų sistemoms, karinei technikai. Studijų programoje yra galimybė papildomai specializuotis biomedicininės elektronikos arba informacijos ir telekomunikacijų technologijų srityse.

Studijų metu įgyjamos bazinės inžinerinės žinios (C/C++, HTML, Python, MATLAB, AutoCAD, Solidworks), elektroninių sistemų projektavimo įgūdžiai (Altium Designer, Solidworks PCB, LTSPICE aplinkose), elektroninių sistemų programavimas (Keil, Code composer studio aplinkose su 16/ 32 bitų populiariausiais ST Microelectronics, Texas Instruments gamintojų valdikliais, FPGA matricomis), praktinės elektronikos gamybos procesų žinios (Autotronik, Fuji, Yamaha, K&S, Essemtec) bei elektronikos testavimo įgūdžiai (EMC, LabView, TestStand).

Savo idėjas studentai realizuoja viename iš moderniausių prototipavimo centrų regione FabLab Kaunas (mini elektronikos gamykla, EMC laboratorija, jau greitai ir specializuotų lustų ASIC projektavimo laboratorija).

Kauną renkasi pasaulinio dydžio elektronikos pramonės įmonės.

2019 m. Elektronikos inžinerijos bakalauro studijų programai suteiktas „Investors Spotlight“ kokybės ženklas. Studijų programa pripažinta kaip perspektyviausia ir labiausiai verslo lūkesčius atitinkanti, rengiant aukštos kvalifikacijos elektronikos inžinierius.

Kodas 6121EX012
Vieta Kaunas
Elektros ir elektronikos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Elektronikos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė), Ištęstinė - 6 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Shayan Ali

Continental Automotive Lithuania UAB Managing Director

Michael Jarecki

UAB HELLA Lithuania Managing director

Mario González Gutiérrez

Continental Automotive UAB Plant Head of IE

Vilius Benetis

UAB „NRD CS“ generalinis direktorius

Saulius Jačėnas

UAB „Kitron“ Techninio skyriaus vadovas

Alberto Rodriguez

Miguel Hernandez universiteto (Ispanija) profesorius

Roland Gerhards

UAB HELLA Lithuania Vidinės gamyklos kokybės vadovas
 

Programos vertės

Studijos

Nuo bazinių principų iki praktinių įgūdžių kurti šiuolaikiškas sistemas ir prietaisus

Pradedame nuo fundamentinių gamtos dėsnių supratimo ir greitai pereiname prie šiuolaikiškų elektroninių įtaisų, išmanių programuojamų sistemų ir jutiklių, duomenų perdavimo ir apdorojimo priemonių panaudojimo ir kūrimo metodų įvaldymo. Kurti ir realizuoti savo idėjas – nuostabus jausmas.

Įgūdžiai

Projektavimas, testavimas, gamyba, diegimas

Inžinerinės veiklos pagrindą sudarantys projektavimo, testavimo, gamybos, diegimo procesai ir jiems įgyvendinti reikalingi įgūdžiai lavinami mikroprocesorinių, analoginių ir skaitmeninių įtaisų, matavimo, signalų apdorojimo ir kituose kursuose. Praktikas studentai atlieka Lietuvos įmonėse, kuriose dažnai ir lieka įsidarbinti.

Karjera

Globali specializacija paklausi ir Lietuvoje

Kelerių paskutinių metų programos absolventai įsidarbino elektronikos sektoriaus įmonėse ne tik Lietuvoje, bet ir Norvegijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Airijoje. Studijų programos absolventai dirba Lietuvos ir pasaulinėse rinkose veikiančiose įmonėse kaip Axioma, Littelfuse, Elgama, ContinentalKitron, Selteka, Jotron, HellaElinta, Alko bei įvairiuose inovatyvius produktus vystančiuose startuoliuose.

Infrastruktūra

Modernios atnaujintos laboratorijos

Programą vertinę tarptautiniai ekspertai, kaip vieną iš jos privalumų, pažymėjo mokomųjų laboratorijų įvairovę ir jų nuolatinį atnaujinimą ES paramos lėšomis bei steigiant „Santakos“ mokslo slėnį. Šiemet įkurtos trys naujos laboratorijos: elektronikos technologijų, elektromagnetinio suderinamumo bei nanopalydovų ir avionikos. Laboratorijas modernia įranga remia ir pasauliniai gamintojai, tokie kaip Texas instruments, ST Microelectronics, Altera ir daugelis kitų. 2016 metais atidaryta moderniausias regione elektronikos technologijų centras – FabLab Kaunas.

Kolegos

Studentai įsitraukia į projektinę veiklą jau studijų metu

Studentai pritraukiami vykdyti tiriamuosius ir projektavimo darbus laboratorijose ir mokslo grupėse. Tokioje darbinėje aplinkoje jie pamato ne tik inovatyvių techninių sprendimų kūrimo virtuvę, bet ir sparčiai tobulina praktinius įgūdžius.

Atsiliepimai

Mindaugas Staišiūnas

UAB „Elinvision“ elektronikos inžinierius

 

Baigęs Elektronikos inžinerijos bakalauro studijas KTU, įgijau fundamentalias žinias, analitinį mąstymą ir praktinius įgūdžius, kurie leido kryptingą ir nuoseklų darbą studijų metu transformuoti į galimybę siekti karjeros inovatyvioje elektronikos inžinerijos srityje. Šiuo metu įgytas žinias ir įgūdžius pritaikau projektuodamas elektronikos įtaisus, kurie yra vertinami ir konkurencingi pasaulinėje rinkoje.

Virgilijus Pamakštis

AB „Axis Industries“ inovacijų ir technikos direktorius

 

Esame įdarbinę ir kiekvienais metais priimame praktikai šios studijų programos studentus, kurie kuria, modernizuoja, diegia elektroninius prietaisus ir sistemas, skirtus energetinių resursų apskaitai, duomenų perdavimui pačiais įvairiausiais tinklais, namų ūkių valdymui. Be naujausių elektronikos technologijų šiandien neįsivaizduojama telekomunikacijų, automobilinė, aviacijos, medicininių prietaisų, energetikos ir kitos pramonės ir paslaugų šakos. Norint ne tik naudoti, bet ir kurti technologinius sprendimus, reikia kvalifikuotų elektronikos specialistų.

Jonas Bunevičius

UAB „Dicto Citius“ IT inžinierius

 

Skaitmeninių sprendimų rinka nuolatos keičiasi, o šis procesas palaipsniui mus veda prie naujų techninių produktų ir sprendimų realizacijos. Įdomiausiai tai, kad būtent ateities technologijos, kurių svarba dabartinėje rinkoje pamažu įgauna vis didesnį vaidmenį, leidžia prognozuoti ypatingai gerą ateitį telekomunikacijų inžinieriams.

Darijus Paulauskas

„Eltel Sønnico AS NORWAY“ telekomunikacijų specialistas

 

Šios srities verslo įmonėms ypatingai trūksta kvalifikuotų specialistų. Todėl įgytas KTU diplomas atveria plačias darbo galimybes ir tarptautinėje telekomunikacijų darbo rinkoje.

Karjera

Studento gebėjimai

 – gebės numatyti veiklos atlikimo būdus ir metodus elektronikos inžinerijos srityje, įvertinant naujai atsirandančius veiklos elementus ir nuolat kintantį veiklos turinį;
 – gebės valdyti ir pritaikyti sudėtingas veiklos atlikimo technologijas; rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją panaudojant duomenų bazes bei kitus informacijos šaltinius, ją sisteminti, analizuoti ir vertinti;
 – gebės planuoti veiklą, atsižvelgiant į numatytus tikslus, analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas atitinkamą veiklą koordinuojantiems asmenims.

Studento kompetencijos

 – elektronikos srities inžinerinių uždavinių suformulavimas; techninio lygio bei įgyvendinimo analizė; techninių reikalavimų bei dokumentacijos parengimas;
 – elektronikos įrangos projektavimas ir eksploatavimas , jos kūrimo ir gamybos problemų sprendimas; galimybė specializuotis elektronikos inžinerijos, biomedicininės elektronikos ir telekmoninkacijų srityse;
 – elektronikos srities inžinerinių uždavinių taikomų metodų išmanymas ir taikymas (struktūros sintezė, sistemų dekompozicija, algoritmizavimas, testavimas, komunikacijos tinklų, saugumo analizė), eksperimentinės (fizikinių parametrų matavimo ir vizualizavimo) bei gamybinės įrangos parinkimas.

 

 

Gali tapti

Elektronikos inžinieriumi

Galimos atsakomybės
 – elektroninių įtaisų ar jų dalių, grandinių, puslaidininkinių įtaisų ir sistemų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 – gamybos ar įrengimo metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas, vadovavimas elektronikos gaminių ir sistemų gamybai ar įrengimui;
 – kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant veiksmingą elektroninių sistemų, variklių ir įrenginių veikimą ir saugumą.

Technologijų ir gamybos inžinieriumi

Galimos atsakomybės
 – įrengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų ir priežiūros standartų ir politikos krypčių rengimas pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles;
 – darbo jėgos naudojimo, darbuotojų gamybos grafikų bei išlaidų analizė, siekiant nustatyti didžiausią darbuotojų ir įrangos veiksmingumą;
 – gamybos techninių sąlygų rengimas bei sistemų išdėstymo numatymas.

Telekomunikacijų inžinieriumi

Galimos atsakomybės
 – telekomunikacijų įrangos, tinklų ir duomenų perdavimo sistemų projektavimas, konsultavimas;
 – įdiegimo metodų, darbų, kokybės bei saugos standartų nustatymas, įrangos parinkimas, vadovavimas įrengimo darbams;
 – veikiančių telekomunikacijų sistemų, tinklų ir įrenginių priežiūros bei remonto organizavimas, vadovavimas.

Biomedicininės elektroninės įrangos inžinieriumi

Galimos atsakomybės
– biomedicininės elektronikos įrenginių ir sistemų projektavimas ir konsultavimas;
– biomedicininės elektronikos įrenginių gamybos, įrengimo metodų, medžiagų ir kokybės standartų nustatymas, vadovavimas biomedicininės elektronikos gaminių ir sistemų gamybai, parinkimui ar įrengimui;
– biomedicininės elektronikos įrenginių techninis aptarnavimas, tinkamo jų veikimo ir saugumo kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas ir užtikrinimas.

Įterptinių sistemų programavimo inžinieriumi

Galimos atsakomybės
 – įterptinių sistemų projektavimas, programavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
 – programavimo metodų ir algoritmų, įrengimo medžiagų ir kokybės standartų nustatymas, vadovavimas elektronikos gaminių ir sistemų gamybai ar įrengimui;
 – kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant veiksmingą įterptinių  sistemų veikimą ir saugumą.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2020 ir 2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2018 -2016 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 2951 €
Ištęstinė studijų forma 1967 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50-121, Kaunas

Tel.: +370 (679) 44 555

El. paštas: studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Andrius Chaziachmetovas

Studentų g. 50-340, Kaunas

El. paštas: andrius.chaziachmetovas@ktu.lt

Tel.: +370 (37) 300 531