en

Automatika ir valdymas

Automatika yra vienas iš pagrindinių progreso variklių, veikiančių visose šiuolaikinės žmonijos veiklos srityse. Studijų programoje ruošiami valdymo sistemų bakalaurai, gebantys kurti, projektuoti, diegti bei aptarnauti nuo paprasčiausios įrengimų valdymo automatikos iki sudėtingų technologinių procesų bei transporto srautų valdymo sistemų, naudodami klasikinius bei modernius automatikos sprendimus, dirbtinį intelektą bei kompiuterines jusles.

Studijų metu įgyjamos bazinės inžinerinės žinios (išmokstama programuoti C/C++/C#, HTML, MATLAB programavimo kalbomis, dirbti su projektavimo sistema AutoCAD), lavinami pramoninių automatikos sistemų projektavimo įgūdžiai (Eplan P8, E-planner), įsisavinamas pramoninių valdiklių programavimas (IEC61131 standarto kalbomis, dirbant su CoDeSys, Unity Pro XL, RSLogix, TIA Portal, FST programavimo sistemomis), išmokstama dirbti su pramoninėmis vizualizavimo sistemomis, kaip Wonderware InTouch, Siemens Simatic WinCC, VijeoSCADA, RSView, paskirstyto valdymo sistemomis Valmet DNA, Siemens PCS7. Išmokstama analizuoti elektromechaninius procesus ir juos valdyti panaudojant ABB, Schneider Electric, Omron, Lenze, Danfoss, Sew Eurodrive, Allen Bradley techninę įrangą, analizuoti technologinius procesus, parinkti jiems techninę ir programinę įrangą, kurti valdymo strategijas ir algoritmus, panaudojant dirbtinį intelektą, kompiuterinę regą, daiktų internetą, remiantis Pramonė 4.0 iššūkiais.

Praktiniai įgūdžiai įgyjami moderniausiose regione automatikos laboratorijose – tarptautinių kompanijų Festo, Siemens, Schneider Electric, PhoenixContact, Wonderware, Allen Bradley mokymo centruose, kuriuose studentai ne tik analizuoja ir mokosi dirbti su moderniausia pramonės automatika, bet ir dalyvauja žinomiausių kompanijų – socialinių partnerių įvairiuose mokymuose/simpoziumuose, gilina įgūdžius automatikos, elektros pavarų, pramoninių komunikacijų, pramoninių vizualizavimo sistemų, biotechnologinių procesų valdymo laboratorijose.

Investuok Lietuvoje patvirtina, kad palanki investicinė aplinka Lietuvoje ir aukštos kvalifikacijos, daugiakalbiai automatikos inžinieriai paskatino procesų automatizavimo milžinę augti Kaune iki pasaulinio paslaugų centro.

Teikti prašymą
Kodas 6121EX011
Vieta Kaunas
Elektros ir elektronikos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Elektronikos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė), Ištęstinė - 6 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Alvydas Jakavickis

UAB „MARS Lietuva“ Automatikos padalinio vadovas

Denis Gacicha

UAB „Schneider Electric Lietuva“ Pramonės verslo direktorius Baltijos šalims

Dr. Virginijus Valevičius

UAB „Phoenix Contact“ Pramonės valdymo ir automatizavimo verslo vadovas

Romas Keras

UAB „Schneider Electric Lietuva“ Baltijos šalių serviso ir projektų komandos vadovas

Linas Saikevičius

UAB „Klinkmann Lit“ Prekybos vadovas
 

Programos vertės

Studijos

Nuo teorinių pagrindų iki praktinių įgūdžių kurti modernias automatinio valdymo sistemas

Moksluose, susijusiuose su automatiniu valdymu bei jį realizuojančiomis sistemomis, neapsieinama be matematikos, fizikos, mechanikos, logikos, elektronikos bei informatikos mokslų. Žinios visose šiose srityse reikalingos automatikos specialistui, kuris kuria ir diegia saugias, efektyvias, žmogaus buitį bei darbą palengvinančias automatines valdymo sistemas.

Įgūdžiai

Geras gamybos procesų automatizavimo poreikių bei sprendimų išmanymas

Dirbdamas gamybos įmonėje studijų programą baigęs studentas supranta gamybinius procesus, analizuoja problemines jų valdymo sritis, randa optimalius sprendimus gamybos automatizavimui, projektuoja ir diegia modernias valdymo sistemas. Studijų metu studentai dirba su garsiausių pasaulio kompanijų technine programuojama įranga: „FESTO“, „ABB“, „Schneider Electric“, „PhoenixContact“, „Allen Bradley“, „Siemens“, „Danfoss“, „Unitronics“, „Beckhoff“, „Valmet“, kompiuterinio valdymo sistemomis iš „Siemens“, „Wonderware“, „Schneider Electric“.

Karjera

Universali ir paklausi specialybė, suteikia galimybes sėkmingai dirbti įvairiuose pramonės sektoriuose

Programos absolventai turi ypač dideles įsidarbinimo galimybes, dėl vis plačiau modernizuojamos bei automatizuojamos pramonės, aptarnavimo sektoriaus, ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Automatikos studentai turi galimybę save realizuoti labai plačioje srityje nuo namų automatizavimo iki gamybinių kompleksų automatizavimo, nes šiuolaikinis gyvenimas jau neįsivaizduojamas be automatikos ar automatinių sistemų. Studijų programos absolventai dirba „Schneider electric“, „Phoenix Contact“, „Klinkmann“, „Siemens“, „Dematic“, „Lietuvos geležinkeliai“, „Lifosa“, „Achema“, „MARS Lietuva“, visose maisto pramonės, chemijos pramonės šakose, medienos ir baldų pramonės šakose ir t.t.

Infrastruktūra

Studijos moderniose tarptautinio lygio laboratorijose

Studijų procese naudojamos atnaujintos modernios laboratorijos – tarptautiniai mokymo centrai, kuriuos įkūrė bei remia tarptautinės kompanijos: Schneider Electric, Siemens, Allen Bradley, Festo, Wonderware, Phoenix Contact ir kt. Tarptautinio akreditavimo ekspertai laboratorijas įvertino kaip geriausias Baltijos šalyse.

Lektoriai

Paskaitas skaito ir dėstytojai praktikai

Šioje programoje paskaitas skaito ne tik didelę mokslinę ir pedagoginę patirtį turintys universiteto dėstytojai, bet ir didelę gamybinę patirtį turintys dėstytojai praktikai, studijų programos studentams organizuojami seminarai bei simpoziumai, kuriuos veda garsių pasaulinių kompanijų atstovai, todėl studentų žinios bus grindžiamos ne tik teorija, bet ir praktika.

Atsiliepimai

Romas Keras

UAB „Schneider Electric Lietuva“ Baltijos šalių serviso ir projektų komandos vadovas

 

Šiuo metu nepriklausomai nuo veiklos srities tik dalinai procesai yra automatizuoti: ar tai būtų didžiulės pramonės įmonės, ar tai būtų namų ūkis ar privatus „protingas“ namas, nes globaliąja prasme automatizavimas – tai amžinai besitęsiantis progresas, kurio aktyviais dalyviais ir yra programos Automatika ir valdymas absolventai, dirbantys „gamyboje“ ir kuriantys, projektuojantys, diegiantys bei eksploatuojantys paprastas ir sudėtingas gamybos valdymo ar informacines sistemas. O specialistas, gebantis rasti tinkamą sprendimą, leisiantį sutaupyti resursus ir palengvinti darbą ar net gyvenimą bei sutaupyti laiką, yra visuomet vertinamas kaip techninis specialistas ar kaip vadovas. Modernėjant įmonėms, gamybos procesams tokių specialistų ypač reikia tiek pramonės įmonėms, tiek ir kitų sričių įmonėms, kurios susijusios su moderniomis technologijomis.

Linas Saikevičius

UAB „Klinkmann Lit“ prekybos vadovas

 

Studijuojant Automatikos ir valdymo programą jau antrame kurse gavau darbo pasiūlymą ir pradėjau savo karjerą, o pabaigęs studijas turėjau pasirinkimą dirbti jau keliose įmonėse. Taigi ši programa ne tik išugdo gerą bei patrauklų darbo rinkai automatikos specialistą su reikalingais praktiniais įgūdžiais, bet ir atveria plačias galimybes karjerai tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Lyginant su kitais universitetais, būtent Kauno technologijos universitetą pabaigę studentai dėl įgytų kompetencijų studijų metu turi pranašumą darbo atrankose bei darbo rinkoje. Be to, didžioji dalis baigusiųjų dirba su studijomis susijusiose veiklos srityse ir tai padeda kompanijoms sėkmingai augti ir modernėti.

Karjera

Studento gebėjimai

 – gebės suprasti gamybinius procesus, analizuoti problemines jų valdymo sritis;
 – gebės rasti optimalius sprendimus gamybos automatizavimui;
 – gebės projektuoti ir diegti modernias valdymo sistemas.

Studento kompetencijos

automatinės sistemos – įranga, programavimas, diegimas, valdikliai;
techninė įranga – veikimas, projektavimas, sistemos;
valdymo logika – elementai, funkcijos, schemos, parametrai;
technologijos – projektavimas, diegimas, valdymas, optimizavimas.

 

 

Gali tapti

Automatikos projektų vadovu (-e)

Atliekamos užduotys
 – gamybos techninių sąlygų rengimas, pajėgumo ir gamyklos bei sistemų išdėstymo numatymas, konsultavimas gamybos automatizavimo metodų, būdų ir įrangos klausimais;
 – vadovavimas gamyklos sistemų priežiūrai, taip pat naujiems projektams, apžiūrų ir priežiūros grafikams keliamų reikalavimų koordinavimas.

Gamybos automatizavimo sistemų inžinieriumi (-e)

Atliekamos užduotys
 – projekto darbuotojų organizavimas ir vadovavimas jiems, medžiagų, įrenginių ir įrangos pristatymas;
 – automatizavimo sistemų įrengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų ir priežiūros standartų rengimas pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles.

Inžinieriumi (-e) automatiku (-e)

Atliekamos užduotys
 – automatizavimo sistemų prietaisų ir įrangos įrengimas, valdymas ir kontrolė, sistemų eksperimentų ir bandymų atlikimas bei kontrolė.
 – kompiuterizuotų valdymo sistemų ir daugiafunkcių technologinių procesų valdymo mašinų valdymas ir kontrolė.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 2951 €
Ištęstinė studijų forma 1967 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50-121, Kaunas

Tel.: +370 (679) 44 555

El. paštas: studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas

Elektros ir elektronikos fakultete

Doc. dr. Virginijus Baranauskas

Studentų g. 48 – 318, Kaunas

Tel.: +370 (37) 300 291

El. paštas: virginijus.baranauskas@ktu.lt

Studijų programos vadovė

Panevėžio technologijų ir verslo fakultete

Doc. dr. Brigita Stanikūnienė

Nemuno g. 33-219, Panevėžys

Tel.: +370 (45) 596 257

El. paštas: brigita.stanikuniene@ktu.lt