Automatika ir valdymas

612H66001 Inžinerijos mokslų bakalauras N - 4 m. I - 6 m. Kaunas, Panevėžys

Automatika yra vienas iš pagrindinių progreso variklių, veikiančių visose šiuolaikinės žmonijos veiklos srityse. Studijų programoje ruošiami valdymo sistemų bakalaurai, gebantys kurti, projektuoti, diegti bei aptarnauti nuo paprasčiausios įrengimų valdymo automatikos iki sudėtingų technologinių procesų bei transporto srautų valdymo sistemų, naudodami klasikinius bei modernius automatikos sprendimus, dirbtinį intelektą bei kompiuterines jusles.

Pastaba. Panevėžyje vykdomos specializacijos – Mechatroninės sistemos, Robotika

Studijuok

Kviestiniai lektoriai

Denis Gacicha

UAB „Schneider Electric Lietuva“ pramonės verslo direktorius Baltijos šalims
Linas Saikevičius

Linas Saikevičius

UAB „Klinkmann Lit“ prekybos vadovas

Grigor Stambolov

Sofijos technikos universiteto (Bulgarija) docentas
Studijos

Nuo teorinių pagrindų iki praktinių įgūdžių kurti modernias automatinio valdymo sistemas

Moksluose, susijusiuose su automatiniu valdymu bei jį realizuojančiomis sistemomis, neapsieinama be matematikos, fizikos, mechanikos, logikos, elektronikos bei informatikos mokslų. Žinios visose šiose srityse reikalingos automatikos specialistui, kuris kuria ir diegia saugias, efektyvias, žmogaus buitį bei darbą palengvinančias automatines valdymo sistemas.

Įgūdžiai

Geras gamybos procesų automatizavimo poreikių bei sprendimų išmanymas

Dirbdamas gamybos įmonėje studijų programą baigęs studentas supranta gamybinius procesus, analizuoja problemines jų valdymo sritis, randa optimalius sprendimus gamybos automatizavimui, projektuoja ir diegia modernias valdymo sistemas.

Karjera

Universali ir paklausi specialybė, suteikia galimybes sėkmingai dirbti įvairiuose pramonės sektoriuose

Programos absolventai turi ypač dideles įsidarbinimo galimybes, dėl vis plačiau modernizuojamos bei automatizuojamos pramonės, aptarnavimo sektoriaus, ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Infrastruktūra

Studijos moderniose tarptautinio lygio laboratorijose

Studijų procese naudojamos atnaujintos modernios laboratorijos – tarptautiniai mokymo centrai, kuriuos įkūrė bei remia tarptautinės kompanijos: Schneider Electric, Siemens, Allen Bradley, Festo, Wonderware, Phoenix Contact ir kt. Tarptautinio akreditavimo ekspertai laboratorijas įvertino kaip geriausias Baltijos šalyse.

Lektoriai

Paskaitas skaito ir dėstytojai praktikai

Šioje programoje paskaitas skaito ne tik didelę mokslinę ir pedagoginę patirtį turintys universiteto dėstytojai, bet ir didelę gamybinę patirtį turintys dėstytojai praktikai, studijų programos studentams organizuojami seminarai bei simpoziumai, kuriuos veda garsių pasaulinių kompanijų atstovai, todėl studentų žinios bus grindžiamos ne tik teorija, bet ir praktika.

Atsiliepimai

Romas Keras

UAB „Schneider Electric Lietuva“ Baltijos šalių serviso ir projektų komandos vadovas

Šiuo metu nepriklausomai nuo veiklos srities tik dalinai procesai yra automatizuoti: ar tai būtų didžiulės pramonės įmonės, ar tai būtų namų ūkis ar privatus „protingas“ namas, nes globaliąja prasme automatizavimas – tai amžinai besitęsiantis progresas, kurio aktyviais dalyviais ir yra programos Automatika ir valdymas absolventai, dirbantys „gamyboje“ ir kuriantys, projektuojantys, diegiantys bei eksploatuojantys paprastas ir sudėtingas gamybos valdymo ar informacines sistemas. O specialistas, gebantis rasti tinkamą sprendimą, leisiantį sutaupyti resursus ir palengvinti darbą ar net gyvenimą bei sutaupyti laiką, yra visuomet vertinamas kaip techninis specialistas ar kaip vadovas. Modernėjant įmonėms, gamybos procesams tokių specialistų ypač reikia tiek pramonės įmonėms, tiek ir kitų sričių įmonėms, kurios susijusios su moderniomis technologijomis.

Linas Saikevičius

UAB „Klinkmann Lit“ prekybos vadovas

Studijuojant Automatikos ir valdymo programą jau antrame kurse gavau darbo pasiūlymą ir pradėjau savo karjerą, o pabaigęs studijas turėjau pasirinkimą dirbti jau keliose įmonėse. Taigi ši programa ne tik išugdo gerą bei patrauklų darbo rinkai automatikos specialistą su reikalingais praktiniais įgūdžiais, bet ir atveria plačias galimybes karjerai tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Lyginant su kitais universitetais, būtent Kauno technologijos universitetą pabaigę studentai dėl įgytų kompetencijų studijų metu turi pranašumą darbo atrankose bei darbo rinkoje. Be to, didžioji dalis baigusiųjų dirba su studijomis susijusiose veiklos srityse ir tai padeda kompanijoms sėkmingai augti ir modernėti.

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo dedamosios

Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 3.

0.4 Matematika
0.2 Fizika
0.2 Dalykas nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Studijų informacijos skyrius

Donelaičio g. 73-109, Kaunas
El. paštas: studijos@ktu.lt
Tel.: +370 37 300 045, +370 37 300 054, +370 687 53 790

Studijų programos vadovas
Elektros ir elektronikos fakultete

Doc. dr. Virginijus Baranauskas
El. paštas: virginijus.baranauskas@ktu.lt

 

Studijų programos vadovė
Panevėžio technologijų ir verslo fakultete

Doc. dr. Diana Micevičienė
e. p. diana.miceviciene@ktu.lt
tel. +370 45 596 257