en

Automatika ir valdymas

Automatika dabar yra visur kur bepasisuksi. Ji – jūsų delnuose esančiuose įrenginiuose. Ji – virtuvėje. Ji – automobiliuose. Pasaulis būtų visiškai kitoks, jeigu neturėtume modernių automatikos sprendimų. Viskas būtų gerokai mažiau pažangu ar greita.

Todėl ateitis priklauso nuo tokių žmonių kaip jūs. Pasiryžusių skirti savo dėmesį ir energiją šioms technologijoms.

Po studijų – gebėsite kurti, projektuoti, diegti bei aptarnauti nuo paprasčiausios įrengimų valdymo automatikos iki sudėtingų technologinių procesų bei transporto srautų valdymo sistemų, naudodami klasikinius bei modernius automatikos sprendimus, dirbtinį intelektą bei kompiuterines jusles.

Vieta Kaunas
Elektros ir elektronikos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Elektronikos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras
Specializacijos Mechatroninės sistemos,
Procesų valdymas,
Valdymo sistemos

Kviestiniai lektoriai

Alvydas Jakavickis

UAB „MARS Lietuva“ Automatikos padalinio vadovas

Denis Gacicha

UAB „Schneider Electric Lietuva“ Pramonės verslo direktorius Baltijos šalims

Dr. Virginijus Valevičius

UAB „Phoenix Contact“ Pramonės valdymo ir automatizavimo verslo vadovas

Romas Keras

UAB „Schneider Electric Lietuva“ Baltijos šalių serviso ir projektų komandos vadovas

Linas Saikevičius

UAB „Klinkmann Lit“ Prekybos vadovas
 

Programos vertės

Studijos

Nuo teorijos iki praktikos

Čia neapsieisite be matematikos, fizikos, mechanikos, logikos, elektronikos ir informatikos mokslų. Tačiau teorija bus ne viskas. Visas šias žinias galėsite pasitelkti į pagalbą praktikuojantis bei kuriant tikras automatinio valdymo sistemas

Įgūdžiai

Garsiausia įranga

„FESTO“, „ABB“, „Schneider Electric“, „PhoenixContact“, „Allen Bradley“, „Siemens“, „Danfoss“, „Unitronics“, „Beckhoff“, „Valmet“, „Siemens“, „Wonderware“, „Schneider Electric“. Tai tik keletas pavadinimų, su kokia technine programuojama įranga ir valdymo sistemomis įgusite darbuotis.

Karjera

Perspektyvos visame pasaulyje

Įsidarbinti nebus problemų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Juk automatizuojamos yra visos pramonės dalys. Mūsų absolventai dirba įvairiausiose įmonėse, kurių tarpe: „Schneider electric“, „Phoenix Contact“, „Klinkmann“, „Siemens“, „Dematic“, „Lietuvos geležinkeliai“, „Lifosa“, „Achema“, „MARS Lietuva“.

Infrastruktūra

Tarptautinio lygio laboratorijos

Ne veltui mūsų laboratorijas tarptautinio akreditavimo ekspertai įvertino kaip geriausias Baltijos šalyse. Studijų procese naudojamos atnaujintos laboratorijos – tarptautiniai mokymo centrai, kuriuos įkūrė bei remia tarptautiniai gigantai: „Schneider Electric“, „Siemens“, „Allen Bradley“, „Festo“, „Wonderware“, „Phoenix Contact“.

Lektoriai

Dėstytojai iš solidžių kompanijų

Paskaitas ves ne tik mokslininkai ir pedagogai, bet ir gamybinę patirtį turintys ekspertai. Galėsite dalyvauti seminaruose ir simpoziumuose, kuriuos ves garsių pasaulinių kompanijų atstovai.

Atsiliepimai

Romas Keras

UAB „Schneider Electric Lietuva“ Baltijos šalių serviso ir projektų komandos vadovas

 

Šiuo metu nepriklausomai nuo veiklos srities tik dalinai procesai yra automatizuoti: ar tai būtų didžiulės pramonės įmonės, ar tai būtų namų ūkis ar privatus „protingas“ namas, nes globaliąja prasme automatizavimas – tai amžinai besitęsiantis progresas, kurio aktyviais dalyviais ir yra programos Automatika ir valdymas absolventai, dirbantys „gamyboje“ ir kuriantys, projektuojantys, diegiantys bei eksploatuojantys paprastas ir sudėtingas gamybos valdymo ar informacines sistemas. O specialistas, gebantis rasti tinkamą sprendimą, leisiantį sutaupyti resursus ir palengvinti darbą ar net gyvenimą bei sutaupyti laiką, yra visuomet vertinamas kaip techninis specialistas ar kaip vadovas. Modernėjant įmonėms, gamybos procesams tokių specialistų ypač reikia tiek pramonės įmonėms, tiek ir kitų sričių įmonėms, kurios susijusios su moderniomis technologijomis.

Linas Saikevičius

UAB „Klinkmann Lit“ prekybos vadovas

 

Studijuojant Automatikos ir valdymo programą jau antrame kurse gavau darbo pasiūlymą ir pradėjau savo karjerą, o pabaigęs studijas turėjau pasirinkimą dirbti jau keliose įmonėse. Taigi ši programa ne tik išugdo gerą bei patrauklų darbo rinkai automatikos specialistą su reikalingais praktiniais įgūdžiais, bet ir atveria plačias galimybes karjerai tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Lyginant su kitais universitetais, būtent Kauno technologijos universitetą pabaigę studentai dėl įgytų kompetencijų studijų metu turi pranašumą darbo atrankose bei darbo rinkoje. Be to, didžioji dalis baigusiųjų dirba su studijomis susijusiose veiklos srityse ir tai padeda kompanijoms sėkmingai augti ir modernėti.

Karjera

Jūsų žinios leis:

 – Suprasti gamybinius procesus.
 – Analizuoti problemines gamybos valdymo sritis.
 – Rasti optimalius sprendimus gamybos automatizavimui.
 – Projektuoti ir diegti modernias valdymo sistemas.
 – Valdyti, programuoti ir diegti automatines sistemas.

 

 

Gali tapti

Automatikos projektų vadovu (-e)

Šie specialistai rengia technines sąlygas, numato pajėgumus ir sistemos išdėstymus, konsultuoja gamybos automatizavimo klausimais savo klientus arba įmones, kuriose darbuojasi.

 

Gamybos automatizavimo sistemų inžinieriumi (-e)

Tai žmonės, kurie organizuoja gamybos automatizavimo darbus. Jie koordinuoja darbuotojus, pristato reikiamas medžiagas bei įrangą. Taip pat jie rengia automatizavimo sistemų įrengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų ir priežiūros standartus.

Inžinieriumi (-e) automatiku (-e)

Tai profesionalai, kurie įrenginėja automatizavimo sistemų prietaisus bei įrangą, juos valdo, prižiūri, atlieka eksperimentus. Jiems tenka valdyti ir kontroliuoti kompiuterizuotas procesų valdymo sistemas bei mašinas.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas;

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 

Papildomi kriterijai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

fizika arba chemija, arba informacinės technologijos

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

 

Studijų kaina

2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50-121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Elektros ir elektronikos fakultete

Doc. dr. Virginijus Baranauskas
Studentų g. 48 – 318, Kaunas
Tel. +370 37 300 291
el. p. virginijus.baranauskas@ktu.lt

Studijų programos vadovė
Panevėžio technologijų ir verslo fakultete

Doc. dr. Brigita Stanikūnienė
Nemuno g. 33-219, Panevėžys
Tel. +370 45 596 257
el. p. brigita.stanikuniene@ktu.lt