Elektronikos ir elektros inžinerija

Tai dvi sritys, kurios yra svarbios įvairiausioms pramonėms šakoms. O šių sričių ekspertai, inžinieriai – tai inovuojantys, tobulinantys ir saugias elektros bei elektronikos sistemas kuriantys specialistai.

Ši programa ypatinga – ji yra dvikryptė. Todėl įgysite stiprius elektronikos inžinerijos pagrindus, leidžiančius ugdyti tiek elektronikos, tiek elektros inžinerijos sričiai reikalingas kompetencijas.

Baigę studijas galėsite toliau tobulėti Elektronikos inžinerijos arba Elektros inžinerijos krypties magistrantūros studijose.

Vieta Kaunas
Elektros ir elektronikos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Elektros inžinerija, Elektronikos inžinerija
Kalba Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 3 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Alberto Rodriguez

Miguel Hernandez universiteto (Ispanija) profesorius

Matti Lehtonen

Aalto universiteto (Suomija) profesorius
 

Programos vertės

Studijos

Dvi kryptys vienoje programoje

Tai unikali galimybė pasisemti stiprių elektronikos inžinerijos pagrindų, kurie leis ugdyti reikiamas elektronikos ir elektros inžinerijos sričiai reikalingas kompetencijas. Puikios žinios abiejose srityse suteiks daugiau galimybių ateityje.

Įgūdžiai

Svarbiausi inžineriniai etapai

Projektuosite, testuosite, gaminsite ir diegsite. Tai inžinerijos veiklos pagrindą sudarantys elementai, su kuriais atidžiai susipažinsite ir juos lavinsite. Studijuosite mikroprocesorinius, analoginius ir skaitmeninius įtaisus, galios elektronikos ir energijos keitiklius, sumaniąsias elektros sistemas, matavimus, signalų apdorojimą, energetikos ekonomiką, taip pat atliksite realią praktiką savo būsimose darbovietėse.

Karjera

Tapsite tarptautiniais specialistais

Ši anglų kalba dėstoma studijų programa – populiari ir gerai atpažįstama visoje Europoje. Jos dvikryptiškumas suteikia daugiau galimybių įsidarbinti. Šios srities specialistai yra itin paklausūs šiuolaikiniame pasaulyje: pramonės, energetikos, elektrinio transporto, aviacijos, robotikos, IT, telekomunikacijų ir kitose srityse. Elektronikos ir elektros inžinerijos profesionalai ypač reikalingi tokiu metu, kai tarptautinės automobilių elektronikos komponentų gamybos kompanijos vykdo aktyvius plėtros veiksmus ir savuosius gamybos, vystymo padalinius plečia ne tik Europoje, bet ir perkelia į Lietuvą.

Infrastruktūra

Naujoviškos laboratorijos

KTU „Santakos“ slėnyje naujai įkurtos keturios laboratorijos: elektronikos technologijų, elektromagnetinio suderinamumo, nanopalydovų ir avionikos bei moderniausias regione elektronikos technologijų centras „FabLab Kaunas“. Jas remia ir modernia įranga aprūpina pasauliniai gamintojai: „Texas instruments“, „ST Microelectronics“, „Altera“.

Kolegos

Daug įdomių projektų

Jau studijuodami vykdysite įvairius tiriamuosius ir projektavimo darbus. Mokslo grupėse, laboratorijose aplinka įkvepia savaime, todėl dirbdami čia pamatysite ne tik inovatyvių sprendimų virtuvę, bet ir sparčiai tobulėsite patys.

Karjera

Jūsų žinios leis:

 – Kurti, projektuoti, testuoti ir diegti elektronikos gaminius, mazgus ir sistemas.
 – Įgyvendinti elektronikos srities projektus su apibrėžtais reikalavimais.
 – Kurti ir projektuoti elektros įtaisus, projektuoti ir eksploatuoti elektros sistemas.
 – Teikti ataskaitas atitinkamą veiklą koordinuojantiems asmenims.

 

 

Gali tapti

Elektronikos inžinieriumi (-e)

Šie universalūs specialistai projektuoja elektroninius įtaisus, grandines ir jų sistemas. Jie konsultuoja tokiais klausimais, nustatinėja gamybos ir įrengimo metodus, komponentus, kokybę, užtikrina saugumą bei koordinuoja pačius darbus.

Elektros inžinieriumi (-e)

Tokie inžinieriai prižiūri ir kontroliuoja elektros gamybą, perdavimą ir paskirstymo sistemas. Jie projektuoja elektros variklius, elektros traukas ar kitus elektros prietaisus. Taip pat šie specialistai nustato kokybės standartus ir prižiūri saugų tokių įrenginių veikimą.

Elektronikos inžinerijos techniku (-e)

Šių technikų pareiga – rengti medžiagų ir darbo sąnaudų sąmatą pagal technines sąlygas. Jie atsakingi už elektroninės įrangos bandymus ir testavimą, elektroninės įrangos techninių reikalavimų nustatymą bei rekomendacijų teikimą dėl kokybės standartų.

 

Elektros inžinerijos techniku (-e)

Tai specialistai projektuojantys ir rengiantys elektros instaliacijas ir grandines. Jie sudaro sąmatų, sąnaudų sąrašą, vadovaujasi duotomis techninėmis sąlygomis ir užsiima viso projekto gamyba, įrengimu bei kontrole.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas;

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 

Papildomi kriterijai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

fizika arba chemija, arba informacinės technologijos

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

 

Studijų kaina

2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 3200 €
Kredito kaina 53,33 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50-121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Andrius Chaziachmetovas
Studentų g. 50-340, Kaunas
Tel. +370 616 59 229
el. p. andrius.chaziachmetovas@ktu.lt