en

Intelektinės robotikos sistemos

Juodo scenarijaus, panašaus į filmo „Terminatorius“, piešti tikrai nereikėtų, tačiau… ateitis priklauso robotams! Tai jie mus vežios, tvarkys namus, pjaus veją, gamins gėrimus ar maistą. Tai vyksta jau dabar – pasak tyrimų, jau daugiau nei 2,3% Lietuvos darbo jėgos sudaro robotai! Akivaizdu – jų galimybės atrodo vis labiau neribotos ir vis plačiau pritaikomos.

Baigę tokią studijų programą gebėsite kurti, projektuoti, diegti bei aptarnauti robotus ir jų sistemas, naudojamas tiek buityje, tiek ir kosmoso bei karinėje pramonėje.

Išmoksite programuoti, lavinti robotus, analizuoti elektromechaninius procesus, valdyti sudėtingą techniką, naudotis kompiuterine rega ar daiktų internetu.

Praktikuositės moderniausiose laboratorijose – tarptautinių kompanijų „Festo“, „Siemens“, „Schneider Electric“, „PhoenixContact“, „Wonderware“, „Allen Bradley“ mokymo centruose.

 

Vieta Kaunas
Elektros ir elektronikos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Elektronikos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba, Anglų kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras
Dvigubas laipsnis

Kviestiniai lektoriai

Linas Vaitulevičius

UAB „Rubedo sistemos“ Verslo plėtros vadovas, „Lietuvos robotikos asociacijos“ bendrasteigėjas ir valdybos narys

Vladas Jablonskis

UAB ABB Pardavimų vadovas

Aurelijus Beleckis

UAB „Elinta“ Technikos direktorius, „Lietuvos robotikos asociacijos“ bendrasteigėjas ir valdybos narys

Vladimir Golovko

Valstybinio Bresto technikos universiteto (Baltarusija) profesorius, Dirbtinių neuroninių tinklų laboratorijos vedėjas
 

Programos vertės

Studijos

Robotų kūrimas

Norint sukurti robotą – reikia tiek teorijos, tiek praktikos. Pirmiausia, įgysite matematikos, fizikos, mechanikos, logikos, elektronikos bei informatikos žinių. Vėliau šias žinias pasitelksite praktikoje – dirbdami su dirbtiniu intelektu, robotų sistemomis, valdymo sprendimais, algoritmais.

Įgūdžiai

Poreikių ir sprendimų ekspertai

Tokiais save galėsite vadinti robotikos srityje, nes po studijų – puikiai išmanysite gamybinius procesus, jų robotizavimo poreikius ir galimybes, analizuosite problemines valdymo sritis, rasite sprendimus efektyvumui padidinti.

Karjera

Darbas – įvairiausiose srityse

Robotika taikoma vis plačiau. Todėl dirbsite įvairiausiose pramonės ir paslaugų sektoriuose tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Jūsų norės tokios įmonės, kaip „Mantinga“, „VMG“, „Esco medical technologies“, „Rubedo sistemos“, „Arionex“, „Medienosera“, „Proginta“, „Robotex“, „Tecan“, „Prorega“.

Infrastruktūra

Geriausios Baltijos šalių laboratorijos

Studijuosite bei praktikuositės geriausiose Baltijos šalių laboratorijose bei tarptautinių kompanijų „Festo“, „Siemens“, „Schneider Electric“, „PhoenixContact“, „Wonderware“, „Allen Bradley“ mokymo centruose.

Lektoriai

Dėstytojai – iš verslo pasaulio

Jums paskaitas skaitys ne tik pedagogai, bet ir komercinio pasaulio atstovai. Jie nuolat dalinsis savo karščiausiomis žiniomis apie robotikos pritaikymą, dalinsis savo gamybine patirtimi. Dalyvausite seminaruose, simpoziumuose.

 

Įgūdžių aprašas

Robotų mechanika – sudedamosios dalys, veikiančios jėgos, mechanizmai.
Valdikliai – sandara, veikimo principai, galimybės.
Skaitmeninės juslės – signalų (vaizdo, garso)atpažinimas, analizė, greitaveika, optimizavimas.
Robotų intelektas – projektavimas, programavimas, modeliavimas, valdymas.
Robotų mechanika Robotų ir jų valdymo sistemų projektavimas Robotų įrangos programavimas Modeliavimas ir eksperimentinė analizė

Atsiliepimai

Rimvydas Kisielius

UAB „Festo“ direktoriaus pavaduotojas, pramonės ir procesų automatizavimo komponentų ir sprendimų tiekėjas

 

Šiandieniniame pasaulyje robotai ir manipuliatorinės sistemos yra neatsiejama pramonės dalis.
Jie naudojami greito rūšiavimo, pakavimo, objektų pernešimo, patikros, klijavimo, dažymo ir kitoms užduotims spręsti. Robotai bei manipuliatoriai leidžia daug jėgų reikalaujantį fizinį žmogaus darbą pakeisti mechanizmų kuriama galia bei padidinti gamybos efektyvumą ir našumą, kuris ypatingai svarbus konkurencingoje rinkoje.

Pagrindinės kompetencijos:

 

 • Pritaikyti technikos valdymo sistemas įvairaus profilio įmonėse: pvz. nuo gamybos iki projektavimo sričių.
 • Valdyti gamybinius procesus bei išmanyti jų robotizavimo poreikius bei galimybes.
 • Analizuoti problemines technikos valdymo sritis bei adaptuoti modernias robotikos sistemas efektyvumui  didinimui.
 • Projektuoti bei realizuoti modernias robotų sistemas pagal rinkos poreikius.

 

Studijų programos tarpdiscipliniškumas suteikia plačias karjeros galimybes dirbti įvairiose pramonės šakose, viešajame sektoriuje, kosmoso ir karinėje pramonėje. Studentai mokosi moderniausiose laboratorijose Baltijos šalyse ir po studijų gebės:

 

 • projektuoti, diegti bei aptarnauti stacionarius bei mobilius robotus ir jų sistemas;
 • realizuoti modernius bei dirbtiniu intelektu paremtus technikos valdymo algoritmus;
 • apjungti klasikinius mechatronikos sprendimus, klasikinius valdymo algoritmus, dirbtinio intelekto bei informacinių technologijų galimybes.
Robotų ir robotizavimo sistemų inžinieriai Atliekamos užduotys
Robotų ir robotizavimo sistemų inžinieriai projektuoja, organizuoja ir prižiūri robotus, skirtus gamybos veiksmingumui bei saugumui užtikrinti. Taip pat koordinuoja prekių gamybos ir specializuotų profesionaliųjų ir techninių paslaugų teikimo ir pramoninės gamybos procesų robotizavimo sistemų  diegimą, veikimą ir naudojimą.

Robotikos projektų vadovas

gamybos techninių sąlygų rengimas, pajėgumo ir gamyklos bei sistemų išdėstymo numatymas, konsultavimas gamybos robotizavimo metodų, būdų ir įrangos klausimais;

vadovavimas gamyklos robotų sistemų priežiūrai, taip pat naujiems projektams, apžiūrų ir priežiūros grafikams keliamų reikalavimų koordinavimas;

 

Pramoninio roboto inžinierius

projekto darbuotojų organizavimas ir vadovavimas jiems, medžiagų, įrenginių ir įrangos pristatymas;

robotų sistemų įrengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų ir priežiūros standartų rengimas pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles;

Robotų inžinerijos specialistai Atliekamos užduotys
Robotų inžinerijos specialistai prižiūri  techninius gavybos ir gamybos robotus, kontroliuoja inžinerinius darbo ir gamybos procesus, valdo techninę įrangą.  Robotikos inžinierius

robotizavimo sistemų prietaisų ir įrangos įrengimas, valdymas ir kontrolė, sistemų eksperimentų ir bandymų atlikimas ir kontrolė;

 

Robotus aptarnaujantis personalas

kompiuterizuotų valdymo sistemų ir daugiafunkcių technologinių procesų valdymo mašinų valdymas ir kontrolė;


Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas;

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2019 – 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2016 – 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • Išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas;
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais:
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro – 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 

Papildomi kriterijai

Kriterijai
Kriterijus: Vertė balais:

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 2,5

sidabro medalis arba II vieta – 1,5

bronzos medalis arba III vieta – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis arba I vieta – 1,5

sidabro medalis arba II vieta – 1

bronzos medalis arba III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“ (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba “Jaunimo savanoriškoje tarnyboje” (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas:

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas:

fizika arba chemija, arba informacinės technologijos

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas:

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas:

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

 

Studijų kaina

2020-2021 m. m. taikyta metinė studijų kaina, įstojus į valstybės nefinansuojamą studijų vietą:

Nuolatinė studijų forma 2951 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos grupė
Studentų g. 50-121, Kaunas
Tel. +370 679 44 555
el. p. studijos@ktu.lt
Studijų programos vadovas
Doc. dr. Virginijus Baranauskas
Studentų g. 48 – 318, Kaunas
Tel. +370 37 300 291
el. p. virginijus.baranauskas@ktu.lt