Transporto elektronika

612H61007 Inžinerijos mokslų bakalauras N - 4 m. I - 6 m. Kaunas

Greitį, saugumą, ekologiškumą, komfortabilumą, ekonomiškumą ir kitas savybes transporte lemia elektronika. Šiuolaikinis transportas – nuo automobilio iki sudėtingos išmanios didmiesčio transporto valdymo sistemos – neįsivaizduojamas be elektronikos.

Studijuok

Kviestiniai lektoriai

Vytautas Jokužis

UAB „Elinta“ direktorius

Arūnas Marma

UAB „Arevita“ projektų vadovas

Egidijus Šedys

UAB „Robert Bosch“
Studijos

Elektronikos inžinerijos krypties programa orientuota į transporto sektorių

Studijų programa suteikia bazines elektronikos inžinerijos ir specifines su transporto elektronika susijusias žinias.  2000-aisiais metais automobiliuose įmontuotos elektronikos kaina sudarė apie 20 proc. visos automobilio vertės, o 2010-aisiais – jau 30 proc. Remiantis ekspertų prognozėmis, 2050 –aisiais ji sieks pusė visos automobilio kainos. Tai reiškia, kad ir specialistų, kurie galėtų dirbti su transporto elektronikos diagnostika ir techniniu aptarnavimu, rinkoje reikės vis daugiau.

Įgūdžiai

Projektavimo ir praktiniai įgūdžiai

Automobilių ir elektromobilių elektronines sistemų, transporto srautų valdymo ir automobilių parkavimo sistemų projektavimo ir jų eksploatacijos įgūdžiai, žinios apie transporto jutiklius, valdiklius, transporto energijos šaltinius, darbo su testavimo ir diagnostikos priemonėmis įgūdžiai.

Karjera

Plačios karjeros galimybės

Baigus studijas galima dirbti ekspertu, inžinieriumi, projektų vadovu, transporto technologijų organizavimo ir valdymo, techninės priežiūros ir eksploatacijos specialistu, dalyvauti transporto priemonių bei sistemų kūrimo ir modernizavimo projektuose. Transporto elektronikos absolventai dirba „Accel Elektronika“, „Robert Bosch“, „Lietuvos geležinkeliai“, „Kautra“, „Aviabaltika“, „Kauno autobusai“, „Arevita“ ir kitose įmonėse.

Infrastruktūra

Studijų procese naudojama moderni įranga

Studijų procese naudojama Vokietijos gamintojo „LD Didactic“ laboratorinė įranga. Programos studentai mokosi dirbdami su naujausia automobilinės diagnostikos įranga: automobilių borto kompiuterio, elektroninės stabilumo sistemos (ABS), komforto sistemų ir CAN duomenų perdavimo sąsajos, elektroninės dyzelinio variklio valdymo sistemos ir LIN tinklo magistralių tyrimų laboratoriniais stendais.

Kolegos

Programoje studijuoja motyvuoti studentai

Gera studentų motyvacija lemia kūrybišką bei į studijų rezultatus orientuotą aplinką, padedančią puikiai įsisavinti reikalingas žinias bei įgūdžius.

Diagnostika – parametrai, charakteristikos, algoritmai.
Sensorika – transporto jutikliai, valdikliai.
Automobilio elektronika – elektroninis valdymas, traukos ir stabilumo kontrolė, komforto sistemos.
Informacinės sistemos – transporto srautai, valdymas, integravimas.
Transporto sektoriuje naudojamos elektroninių sistemų projektavimas Praktinio darbo su transporte naudojama elektronine įranga įgūdžiai Transporto elektronikos eksploatacija Naujausių technologijų žinios

Atsiliepimai

Darius Belazaras

UAB „Littelfuse LT“ mokslinių tyrimų ir plėtros skyriaus vadovas

Projektuodami ir gamindami autotransporte naudojamus įvairius komponentus, elektroninių sistemų sudėtines valdymo dalis, pastebime gilesnes žinias automobilių elektronikos srityje turinčių šios srities specialistų trūkumą. Inovatyvi transporto elektronikos studijų programa užpildo potencialias spragas rengiant šios srities specialistus.

Martynas Šileika

Studijuodamas supratau, kokios yra svarbios įgytos žinios transporto elektronikos srityje ir tai suteikė man galimybę tobulėti bei realizuoti savo idėją paverčiant verslu. Esu dėkingas visiems savo kurso kolegoms bei man žinias perdavusiems dėstytojams.“

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo dedamosios

Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 3.

0.4 Matematika
0.2 Fizika
0.2 Dalykas nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Studijų informacijos skyrius

Donelaičio g. 73-109, Kaunas
El. paštas: studijos@ktu.lt
Tel.: +370 37 300 045, +370 37 300 054, +370 687 53 790

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Andrius Chaziachmetovas
El. paštas: andrius.chaziachmetovas@ktu.lt 
Tel. +370 (37) 300 518