en

Transporto elektronika

Šiuolaikinis transportas – nuo elektrinio paspirtuko iki sudėtingos išmanios didmiesčio transporto valdymo sistemos – neįsivaizduojamas be elektronikos.

Studijų metu įgyjamos bazinės inžinerinės žinios (C/C++, HTML, Python, MATLAB, AutoCAD, Solidworks), automobilių elektroninių sistemų projektavimo įgūdžiai (Altium Designer, Solidworks PCB, LTSPICE aplinkose), gilinamasi į žinomiausių ir pažangiausių automobilių gamintojų elektronines sistemas atliekant jų diagnostiką (Autel, Launch, Pico, Bosch) ir sudėtinių modulių, sensorių analizė bei pritaikymą. Absolventai tampa automobilių elektroninių valdymo blokų programavimo, dyzelinių/benzininių (Common-rail, GDI, TDI, TFSI), elektrinių/hibridinių variklių valdymo metodų (HEV, PHEV, EV), navigacijos sistemų, komforto/saugumo įrangos sričių ekspertais.

Praktiniai įgūdžiai įgyjami moderniausioje regione automobilinės elektronikos diagnostikos laboratorijoje, kurioje studentai ne tik tiria realių automobilių elektroniką, bet ir dalyvauja žinomiausių automobilinės elektronikos gamintojų mokymuose, gilina įgūdžius transporto elektronikos, sensorių, projektavimo ir eksperimentinių tyrimų laboratorijose.

Investuok Lietuvoje patvirtina, kad šiuo metu palankiausios augimo sąlygos gamybai yra Lietuvoje.

Kodas 6121EX014
Vieta Kaunas
Elektros ir elektronikos fakultetas
Pakopa Pirmosios pakopos studijos
Kryptis Elektronikos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 4 m. (Dieninė), Ištęstinė - 6 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų bakalauras

Kviestiniai lektoriai

Valery Dragan

Magicmotorsport.com lektorius

Mantas Jasiulevičius

Baltic diagnostic service, UAB vadovas

Arūnas Marma

UAB „Arevita“ projektų vadovas

Egidijus Šedys

UAB „Robert Bosch“
 

Programos vertės

Studijos

Elektronikos inžinerijos krypties programa orientuota į transporto sektorių

Studijų programa suteikia bazines elektronikos inžinerijos ir specifines su transporto elektronika susijusias žinias.

Įgūdžiai

Projektavimo ir praktiniai įgūdžiai

Automobilių ir elektromobilių elektronines sistemų, transporto srautų valdymo ir automobilių parkavimo sistemų projektavimo ir jų eksploatacijos įgūdžiai, žinios apie transporto jutiklius, valdiklius, transporto energijos šaltinius, darbo su testavimo ir diagnostikos priemonėmis įgūdžiai.

Karjera

Plačios karjeros galimybės

Baigus studijas galima dirbti ekspertu, inžinieriumi, projektų vadovu, transporto technologijų organizavimo ir valdymo, techninės priežiūros ir eksploatacijos specialistu, dalyvauti transporto priemonių bei sistemų kūrimo ir modernizavimo projektuose. Transporto elektronikos absolventai dirba „Continental Automotive Lithuania“„Baltic Car Equipment“, „Voltas IT“, „Scania Lietuva“, „Volvo Lietuva“, „Adampolis“, „Kaunas Aircraft Maintenance Service“, „Yazaki Wiring Technologies Lietuva“, „Teltonika“, „Esemda“, „Kitron“, „MERA Lithuania“, „Axioma Metering“, „Dematic Kaunas“, „Robotex“, „Detagama“, „Energijos skirstymo operatorius“, „Rodova“, „Vairoma“ ir kitose įmonėse.

Infrastruktūra

Studijų procese naudojama moderni įranga

Studijų procese naudojama Vokietijos gamintojo „LD Didactic“ laboratorinė įranga. Programos studentai mokosi dirbdami su naujausia automobilinės diagnostikos įranga: automobilių borto kompiuterio, elektroninės stabilumo sistemos (ABS), komforto sistemų ir CAN duomenų perdavimo sąsajos, elektroninės dyzelinio variklio valdymo sistemos ir LIN tinklo magistralių tyrimų laboratoriniais stendais. 2019 metais atidaryta automobilinės elektronikos diagnostikos laboratorija.

Kolegos

Programoje studijuoja motyvuoti studentai

Gera studentų motyvacija lemia kūrybišką bei į studijų rezultatus orientuotą aplinką, padedančią puikiai įsisavinti reikalingas žinias bei įgūdžius.

 

Įgūdžių aprašas

Diagnostika – parametrai, charakteristikos, algoritmai.
Sensorika – transporto jutikliai, valdikliai.
Automobilio elektronika – elektroninis valdymas, traukos ir stabilumo kontrolė, komforto sistemos.
Informacinės sistemos – transporto srautai, valdymas, integravimas.
Transporto sektoriuje naudojamos elektroninių sistemų projektavimas Praktinio darbo su transporte naudojama elektronine įranga įgūdžiai Transporto elektronikos eksploatacija Naujausių technologijų žinios


Atsiliepimai

Darius Belazaras

UAB „Littelfuse LT“ mokslinių tyrimų ir plėtros skyriaus vadovas

 

Projektuodami ir gamindami autotransporte naudojamus įvairius komponentus, elektroninių sistemų sudėtines valdymo dalis, pastebime gilesnes žinias automobilių elektronikos srityje turinčių šios srities specialistų trūkumą. Inovatyvi transporto elektronikos studijų programa užpildo potencialias spragas rengiant šios srities specialistus.

Martynas Šileika

Transporto elektronikos studentas

 

Studijuodamas supratau, kokios yra svarbios įgytos žinios transporto elektronikos srityje ir tai suteikė man galimybę tobulėti bei realizuoti savo idėją paverčiant verslu. Esu dėkingas visiems savo kurso kolegoms bei man žinias perdavusiems dėstytojams.“

Karjera

Studento gebėjimai

 – užtikrinti transporto elektroninių sistemų ar jų sudedamųjų posistemių, mazgų savalaikį veikimą;
 – identifikuoti veiklas, nustatyti procedūras, užtikrinti optimalų proceso organizavimą ir valdymą;
 – vertinti techninės priežiūros ir eksploatacijos standartus bei parametrų atitikimą standartams, teikti rekomendacijas;
 – projektuoti transporto elektronines sistemas ir jų sudedamąsias posistemes, mazgus.

Studento kompetencijos

 – elektronikos ir transporto inžinerinių problemų identifikavimas ir formulavimas, tinkamiausių sprendimo metodų parinkimas ir įgyvendinimas;
 – bendrųjų transporto elektronikos sistemų projektavimo ir konstravimo bei gamybos metodų ir būdų žinojimas ir techninių priemonių ir jų valdymo metodų, bei kokybės užtikrinimo principų išmanymas;
 – praktinių tyrimų ir eksperimentų transporto elektronikos srityje planavimas, projektavimas ir atlikimas, tyrimų įrangos parinkimas;
 – žinių taikymas atliekant reikiamus eksperimentinius tyrimus, vertinant duomenis, pateikiant išvadas;
 – individualių ir bendro dalykinio darbo komandoje metodų taikymas;
 – teorinių ir praktinių įgūdžių taikymas, sprendžiant transporto elektronikos inžinerines problemas.

 

 

Gali tapti

Transporto elektronikos inžinieriumi (-e)

Galimos atsakomybės
 – transporto elektroninių sistemų ar jų sudedamųjų posistemių, mazgų savailaikio veikimo užtikrinimas.

Transporto veiklų organizavimo ir valdymo ekspertu (-e)

Galimos atsakomybės
 – veiklų identifikavimas, procedūrų nustatymas, optimalaus proceso organizavimas ir valdymas.

Techninės priežiūros ir eksploatacijos specialistu (-e)

Galimos atsakomybės
 – techninės priežiūros ir eksploatacijos standartų vertinimas, procedūrų vykdymo užtikrinimas, parametrų atitikimo standartams ir rekomendacijoms vertinimas.

Transporto priemonių bei sistemų projektuotoju (-a)

Galimos atsakomybės
 – transporto elektroninių sistemų ar jų sudedamųjų posistemių, mazgų projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais.

 

Minimalūs reikalavimai

Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

2020 ir 2019 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:  

Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7 (suapvalintas iki sveiko skaičiaus):

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2018 -2016 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai:

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai:

 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (arba tarptautinis užsienio egzaminas).

Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

 • Išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.
 • Konkursinis balas negali būti mažesnis kaip 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.
2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais
 • Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, taip pat išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Pirmasis dalykas

matematika

0,4

Brandos egzaminas

Antrasis dalykas

fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Trečiasis dalykas

dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

Ketvirtasis dalykas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

Stojantiesiems savo konkursinį balą rekomenduojame pasitikrinti naudojantis konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinio balo skaičiuoklė pagal konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Papildomi kriterijai

Kriterijus Vertė balais

Tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

aukso medalis – 2,5

sidabro medalis – 1,5

bronzos medalis – 1

Šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas

I vieta – 1,5

II vieta – 1

III vieta – 0,5

Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu

1

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas

0,5

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ≥ 9

0,25

Dalyvavimo ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje (≥3 mėn.) pažymėjimas, arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje (≥6 mėn.) pažymėjimas

0,25

Stojantiems į studijų programą Muzikos technologijos

0,15×A,

A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 2951 €
Ištęstinė studijų forma 1967 €
Kredito kaina 49,18 €

 

Finansinė parama

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Studentų g. 50-121, Kaunas

Tel.: +370 (679) 44 555

El. paštas: studijos@ktu.lt

Skype: studijosKTU

Studijų programos vadovas
Doc. dr. Andrius Chaziachmetovas

Studentų g. 50-340, Kaunas

El. paštas: andrius.chaziachmetovas@ktu.lt

Tel.: +370 (37) 300 531