en

Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai

Magistrantūros studijų programa Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai skirta asmenims, baigusiems pagrindinių (bakalauro) Statybos inžinerijos, Statybų technologijų, Pastatų inžinerinių sistemų ar Energijos inžinerijos krypties studijų programas. Studijos skirtos ugdyti tiriamuosius gebėjimus ir sisteminį mastymą, išlaikant stiprų taikomąjį studijų pobūdį. Programa orientuota į tvaraus pastato vystymo kompetencijų ugdymą. Absolventas galės kompleksiškai analizuoti ir vertinti pastatų mikroklimatą, pastatų atitiktį darniosios statybos principams, energijos sąnaudas, projektuoti energetiškai efektyvių pastatų inžinerines sistemas, išmanys atsinaujinančių energijos šaltinių akumuliavimo, perdavimo ir naudojimo technologijas, sistemų valdymo principus, gebės atlikti modernių inžinerinių sistemų techninę priežiūrą bei pastato energetinio efektyvumo ekspertizę.

 

Kodas 6211EX006
Vieta Kaunas
Statybos ir architektūros fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Statybos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 1,5 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Andrius Timofejevas

UAB "Danfoss" šildymo projektų vadovas

Aidas Vaičiulis

Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos direktorius

Laima Biezumaitė-Ancevičienė

UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ technikos vadovė

Dr. Andrius Buska

UAB „Rockwool“ technikos vadovas

Evaldas Savickas

Lietuvos žaliųjų pastatų tarybos valdybos narys, UAB „Vesta Consulting“ direktorius

Targo Kalamees

Talino technikos universitetas
 

Programos vertės

Paklausa darbo rinkoje

Augantis specialistų, išmanančių darniosios statybos principus, poreikis

Didėja poreikis kvalifikuotų specialistų, tiriančių, modeliuojančių ir projektuojančių pažangias pastatų inžinerines sistemas, išmanančių darniosios statybos principus. Kaip ir gebančių sistemingai mąstyti bei spręsti kylančias šiluminio komforto, pastatų mikroklimato, saugos užtikrinimo ir kitas inžinerines problemas.

Studijos

Studijos orientuotos į dabarties ir ateities rinkos poreikius

Studijų programa orientuota į tiriamuosius gebėjimus ir sisteminį mąstymą, išlaikant stiprų taikomąjį studijų pobūdį. Studijų programa susijusi su perėjimu prie nulinės anglies dioksido emisijos statybos, energiją gaminančių pastatų ir pažangių, energetiškai efektyvių sistemų integravimu pastatuose bei darniu jų susiliejimu su aplinka.

Karjera

Plačios karjeros galimybės

Absolventas gali būti vadovu, dirbti aukščiausios kategorijos projektuotoju ar BIM projektų vadovu projektavimo ar gamybinėse įmonėse ir organizacijose, atliekančiose pastatų inžinerinių sistemų projektavimo, ekspertinius, konsultacinius, statybos vykdymo ir priežiūros darbus. Taip pat absolventai gali kurti ir plėtoti savarankišką statybos verslą; dirbti tarptautinėse kompanijose inžinerinės įrangos ir sistemų kūrimo bei vystymo srityje. Studentams atsiveria galimybės dirbti tiriamąjį darbą mokslo ir tyrimo įstaigose.

Paklausa darbo rinkoje

Specialistų paklausa rinkoje

Baigę magistratūros studijas, absolventai gali dirbti daugelyje Lietuvos įmonių, tokių kaip AB „Kauno energija“, UAB „Caverion Lietuva“, UAB „Vitaterma“, UAB „Enso Projects“, UAB „Terma“, UAB „Veda“, UAB „Rusnė“, UAB „ClimPro“, o taip pat sėkmingai darbuotis ir užsienio kompanijose, pavyzdžiui, „ENER-G Controls“ (Didžioji Britanija).

Studijos

Sklandus studijų procesas

Studijų procese dalyvaujantys dėstytojai yra ne tik savo srities profesionalai, bet taiko lanksčius paskaitų grafikus, konsultacijų laiką, stengiasi studentą sudominti ir įtraukti į mokslinius tyrimus.

 

Įgūdžių aprašas

Inžinerinės sistemos – šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas, vandentiekis ir nuotekų šalinimas.
Energinis efektyvumas – naujos technologijos, atsinaujinanti energija, renovacija.
Komfortas – darbi statyba ir architektūra, mikroklimatas pastatuose, darbo sąlygos, taršos mažinimas, vandens kokybė.
Kompiuterinis projektavimas – informacinis pastato inžinerinių sistemų modeliavimas (BIM), CFD skaičiavimo metodų taikymas.
PASTATŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ ANALIZĖ IR PROJEKTAVIMAS PASTATŲ VIDAUS APLINKOS KOMFORTAS ENERGETIŠKAI EFEKTYVŪS PASTATAI IR JŲ EKSPERTINIS VERTINIMAS STATINIŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ TECHNINĖ DIAGNOSTIKA

Atsiliepimai

Konstantinas Marcinkus

UAB „Terma“ direktorius

 

Šiuo metu, sparčiai tobulėjant technologijoms, jaunų, veržlių ir gebančių nuolat keistis ir tobulėti specialistų poreikis vis didėja. Džiugu, kad KTU „Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai“ programos absolventai sklandžiai įsiliejo į mūsų kolektyvą. Tenka pastebėti, kad baigę magistrantūros studijas šie jauni specialistai drąsiau imasi sudėtingesnių užduočių, labiau pasitiki savimi. Manau, kad žinios įgytos magistrantūros studijų metu ne tik praplėtė jų žinių bagažą, bet ir išmokė ieškoti, analizuoti ir rasti originalius inžinerinius sprendimus, atitinkančius naujausias tendencijas.

Marius Bridikis

„ENER-G Controls Ltd.“ (Didžioji Britanija) inžinierius projektuotojas

 

Studijos Kauno technologijos universitete suteikė galimybę sėkmingai siekti užsibrėžtų profesinių tikslų. Šiuo metu dirbu tarptautinėje inžinerinių sistemų / energetikos kompanijoje pastatų energijos valdymo sistemų projektavimo ir diegimo srityje. Darbo tikslas – sumažinti visų rūšių energijos suvartojimą įvairios paskirties pastatuose.
Su malonumu prisimenu studijų metus KTU. Profesionalūs ir supratingi dėstytojai, gerbiami savo srities profesionalai bei malonūs fakulteto darbuotojai nuolat pasirengę atsakyti į visus studentams rūpimus klausimus ir perteikti geriausią profesinę praktiką. Labai įdomios studijos Universitete nejučia tapo pomėgiu. Už pastangas studijuojant KTU buvau įvertintas vieno iš 100 geriausių metų absolvento statusu.
Taip pat labai džiugu, kad KTU vardas yra atpažįstamas garsiausiose Europos inžinerinėse organizacijose, tokiose kaip ICE (Institution of Civil Engineers), CIBSE (Chartered Institution of Building Services Engineers) ir kitose. Nereikėjo jokių papildomų procedūrų tampant šių organizacijų nariu.
Visos studijų metais įgytos žinios labai naudingos dirbant didelėje, modernioje kompanijoje bei konkuruojant nuolat besikeičiančioje statybų ir inžinerinių sistemų rinkoje.

Karjera

Studento kompetencijos

– informacijos apie statinių tvaraus vystymosi tendencijas, aplinkos įtaką statinio energetiniam efektyvumui ir ilgaamžiškumui, energijos generavimą, panaudojimą, akumuliavimą ir taupymo būdus, šiluminį komfortą statiniuose išmanymas ir vertinimas;
– statybos inžinerijos mokslinių tyrimų bei projektų valdymo metodų, eksperimentinio planavimo, atlikimo ir rezultatų apdorojimo teorinių pagrindų išmanymas ir taikymas praktikoje;
– pažangios programinės įrangos (CAD, BIM) ir skaitinių kompiuterinių metodų (LCA, CFD) pastatų inžinerinių sistemų analizei ir projektavimui išmanymas ir valdymas.

 

Studento gebėjimai

– kurti erdvinius statinių ir inžinerinių sistemų matematinius modelius energetinio efektyvumo procesų, gyvavimo ciklo, šiluminio komforto, oro kokybės analizei;
– parengti ir pasiūlyti moksliškai pagrįstus, tikslingus ir konkurencingus statinių inžinerinių sistemų ir jų valdymo projektinius sprendinius atsižvelgiant į statybos aplinką, ribojančias sąlygas, estetinį ir architektūrinį aspektus, ekonominius veiksnius bei numatomas eksploatacijos sąlygas;
– planuoti ir atlikti analizinius, modeliavimo bei eksperimentinius tyrimus, susijusius su pastatų ir inžinerinių sistemų energetinio efektyvumo tyrimais, apdoroti, vertinti ir interpretuoti gautus rezultatus;
– projektuoti pastatų mikroklimato palaikymo (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo), dūmų šalinimo bei kitas inžinerines sistemas, pritaikyti tradicinius, naujus bei originalius sprendinius, integruoti technines naujoves bei dokumentuotus mokslinius pasiekimus.

 

 

Gali tapti

Statinių inžinerinių sistemų srities projektų vadovu (-e)

– Statinių inžinerinių sistemų projektavimo darbų organizavimas, koordinavimas ir kontrolė;

– Bendravimas su užsakovais ir kitų statinio dalių (konstrukcijų, elektros tinklų ir t. t.) projekto dalių bei statybos darbų vadovais.

Inžinerinių sistemų srities projekto ir statinio ekspertu (-e)

– Projekto ekspertas tikrina, ar statinių inžinerinių sistemų projektai atitinka šiems projektams keliamus reikalavimus, informuoja projektuotoją ir užsakovą apie projekto neatitikimus, pakartotinai patikrina pataisytus projektus;

– Statinio ekspertas tikrina, ar pastatyto statinio inžinerinės sistemos atitinka joms keliamus reikalavimus, nustato, kokius tyrimus reikia atlikti įrengtų inžinerinių sistemų būklei įvertinti, įvertina gautų tyrimų rezultatus ir pateikia ekspertizės išvadas.

Pastatų energinio naudingumo ekspertu (-e)

– Pastatų projektų analizavimas;

– Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas;

– Bendravimas su užsakovais ir kitų statinio dalių (architektūros, šildymo ir vėdinimo, elektros tinklų ir t. t.) projektuotojais;

– Reikiamos dokumentacijos rengimas.

Tvarių pastatų ekspertu (-e)

– Pastatų vertinimas vadovaujantis tvarumo principais;

– Konsultavimas įgyvendinant tvarius sprendimus naujuose ir rekonstruojamuose pastatuose.

Mikroklimato, tvaraus statinių vystymosi, pastatų energetinio efektyvumo srities tyrėju (-a)

– Tyrimų planavimas ir atlikimas;

– Tyrimų rezultatų apdorojimas, vertinimas ir interpretavimas;

– Mokslinių publikacijų rašymas;

– Tyrimų rezultatų pristatymas konferencijose.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Statybos inžinerijos, statybų technologijų, energetikos ar energijos inžinerijos ar aplinkos inžinerijos studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitų technologijos mokslų studijų srities studijų krypčių ar architektūros studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios studijos.

Statybos inžinerijos, statybų technologijų, energetikos, energijos inžinerijos, aplinkos inžinerijos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 45 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: „GIFTed.COMM“

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas

Donatas Rekus

e. p. donatas.rekus@ktu.lt

tel. +370 659 20814

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinės studijų kainos valstybės nefinansuojamose studijų vietose:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama