en

Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai

Dar visai neseniai žmonėms terūpėjęs tvirtumas ar šiluma pastatuose, šiais laikais tėra viena iš svarbių dalių. Šiandien modernus pastatas privalo būti energetiškai efektyvus, o pageidautina – ir naudojantis atsinaujinančios energijos šaltinius. Griežtėjantys pastatų energetinio efektyvumo reikalavimai tik didina juos išmanančių specialistų poreikį. Šių magistrantūros studijų metu įgysite ateičiai būtinas kompetencijas, o visų svarbiausia – novatorišką statybų suvokimą.

 

Kodas 6211EX006
Vieta Kaunas
Statybos ir architektūros fakultetas
Pakopa Antrosios pakopos studijos
Kryptis Statybos inžinerija
Kalba Lietuvių kalba
Forma Nuolatinė - 1,5 m. (Dieninė)
Laipsnis Inžinerijos mokslų magistras

Kviestiniai lektoriai

Andrius Timofejevas

UAB "Danfoss" šildymo projektų vadovas

Aidas Vaičiulis

Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos direktorius

Laima Biezumaitė-Ancevičienė

UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ technikos vadovė

Dr. Andrius Buska

UAB „Rockwool“ technikos vadovas

Evaldas Savickas

Lietuvos žaliųjų pastatų tarybos valdybos narys, UAB „Vesta Consulting“ direktorius

Targo Kalamees

Talino technikos universitetas
 

Programos vertės

Rinkoje – specialistų poreikis

Šiandien didžiuliu tempu didėja poreikis žmonių, išmanančių, tiriančių ir projektuojančių pažangius ir darnius pastatus bei jų inžinerines sistemas. Todėl baigę programą neabejotinai susilauksite darbdavių dėmesio.

Studijų taikiklyje – dabartis ir ateitis

Perėjimas prie nulinės anglies dioksido emisijos statybos, energiją gaminantys pastatai, energetiškai efektyvių sistemų integravimas į pastatus ir aplinką, pastatų renovacijos galimybės – tai aktualūs ir ateičiai svarbūs klausimai, kuriuos gvildensite jau studijų metu.

Platūs karjeros keliai

Vis labiau modernizuojamiems pastatų inžineriniams sprendimams būtini tiek mokslininkai, tiek praktikai. Todėl absolventai gali dirbti tiek privačiame sektoriuje, tiek rinktis tiriamąjį darbą ar kurti savo savarankišką statybos verslą.

Sklandžios ir lanksčios studijos

Šiuolaikinėms studijoms – šiuolaikiški ir sprendimai. Studijų metu galėsite taikyti lanksčius konsultacijų laikus, patogų studijų grafiką, o užsiėmimų metu dirbsite su profesionalais bei būsite įtraukti į vykdomus mokslinius tyrimus.

 

Įgūdžių aprašas

Inžinerinės sistemos – šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas, vandentiekis ir nuotekų šalinimas.
Energinis efektyvumas – naujos technologijos, atsinaujinanti energija, renovacija.
Komfortas – darbi statyba ir architektūra, mikroklimatas pastatuose, darbo sąlygos, taršos mažinimas, vandens kokybė.
Kompiuterinis projektavimas – informacinis pastato inžinerinių sistemų modeliavimas (BIM), CFD skaičiavimo metodų taikymas.
PASTATŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ ANALIZĖ IR PROJEKTAVIMAS PASTATŲ VIDAUS APLINKOS KOMFORTAS ENERGETIŠKAI EFEKTYVŪS PASTATAI IR JŲ EKSPERTINIS VERTINIMAS STATINIŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ TECHNINĖ DIAGNOSTIKA

Atsiliepimai

Konstantinas Marcinkus

UAB „Terma“ direktorius

 

Šiuo metu, sparčiai tobulėjant technologijoms, jaunų, veržlių ir gebančių nuolat keistis ir tobulėti specialistų poreikis vis didėja. Džiugu, kad KTU „Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai“ programos absolventai sklandžiai įsiliejo į mūsų kolektyvą. Tenka pastebėti, kad baigę magistrantūros studijas šie jauni specialistai drąsiau imasi sudėtingesnių užduočių, labiau pasitiki savimi. Manau, kad žinios įgytos magistrantūros studijų metu ne tik praplėtė jų žinių bagažą, bet ir išmokė ieškoti, analizuoti ir rasti originalius inžinerinius sprendimus, atitinkančius naujausias tendencijas.

Marius Bridikis

„ENER-G Controls Ltd.“ (Didžioji Britanija) inžinierius projektuotojas

 

Studijos Kauno technologijos universitete suteikė galimybę sėkmingai siekti užsibrėžtų profesinių tikslų. Šiuo metu dirbu tarptautinėje inžinerinių sistemų / energetikos kompanijoje pastatų energijos valdymo sistemų projektavimo ir diegimo srityje. Darbo tikslas – sumažinti visų rūšių energijos suvartojimą įvairios paskirties pastatuose.
Su malonumu prisimenu studijų metus KTU. Profesionalūs ir supratingi dėstytojai, gerbiami savo srities profesionalai bei malonūs fakulteto darbuotojai nuolat pasirengę atsakyti į visus studentams rūpimus klausimus ir perteikti geriausią profesinę praktiką. Labai įdomios studijos Universitete nejučia tapo pomėgiu. Už pastangas studijuojant KTU buvau įvertintas vieno iš 100 geriausių metų absolvento statusu.
Taip pat labai džiugu, kad KTU vardas yra atpažįstamas garsiausiose Europos inžinerinėse organizacijose, tokiose kaip ICE (Institution of Civil Engineers), CIBSE (Chartered Institution of Building Services Engineers) ir kitose. Nereikėjo jokių papildomų procedūrų tampant šių organizacijų nariu.
Visos studijų metais įgytos žinios labai naudingos dirbant didelėje, modernioje kompanijoje bei konkuruojant nuolat besikeičiančioje statybų ir inžinerinių sistemų rinkoje.

Karjera

Jūsų žinios leis:

  • Kuriamiems statinių ir inžinerinių sistemų skaitmeniniams modeliams taikyti energetiškai efektyvius sprendinius.
  • Rengti moksliškai pagrįstus ir konkurencingus statinių inžinerinių sistemų ir jų valdymo sprendimus.
  • Planuoti ir atlikti energetinio efektyvumo tyrimus.
  • Naudoti CAD, BIM, LCA, CFD programinę įrangą ir kompiuterinius metodus.

 

 

Gali tapti

Pastatų energinio naudingumo ekspertu (-e)

Analizuoti pastatų projektus, sertifikuoti jų energinį naudingumą, ruošti reikiamą dokumentaciją bei bendrauti su užsakovais ir kitų statinio dalių projektuotojais – tokia pagrindinė šių ekspertų rolė.

 

Tvarių pastatų ekspertu (-e)

Tvarumo principai yra vis besiplečiantys, o šie ekspertai gali tinkamai juos diegti pastatuose bei konsultuoti atliekant būtinus pakeitimus.

Mikroklimato, tvaraus statinių vystymosi, pastatų energetinio efektyvumo srities tyrėju (-a)

Šios specializacijos mokslininkai planuoja bei atlieka tyrimus, vertina jų rezultatus, publikuoja juos, o galų gale – pristatinėja juos mokslinėse konferencijose.

 

Minimalūs reikalavimai

Bendri reikalavimai

Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai

Statybos inžinerijos, statybų technologijų, energetikos ar energijos inžinerijos ar aplinkos inžinerijos studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
ARBA
Kitų technologijos mokslų studijų srities studijų krypčių ar architektūros studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios studijos.

Statybos inžinerijos, statybų technologijų, energetikos, energijos inžinerijos, aplinkos inžinerijos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 45 kr. papildomosios studijos.

Papildomi priėmimo reikalavimai

Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba. 

 

Konkursinio balo sandara

Kontaktai

 

Konkursinio balo dedamosios Svertinis koeficientas
Pirma konkursinio balo dedamoji

Pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo priedėlyje įrašytų mokomųjų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis

0,7

Antra konkursinio balo dedamoji

Mokslo veiklos (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose, dalyvavimo parodose, darbo studentų
mokslinėje draugijoje, darbo mokslinėje grupėje ir kt.) arba meno veiklos (meno kūrinio skelbimo arba realizavimo,
dalyvavimo meno parodose ir architektūriniuose konkursuose), stojant į meno srities studijų programas, įvertinimas
dešimtbalėje sistemoje

0,2

Trečia konkursinio balo dedamoji

Motyvacijos įvertinimas dešimtbalėje sistemoje 

0,1

Papildomi balai

Prie konkursinio balo gali būti papildomai pridedama 0,5 balo už:

  • antrosios užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;
  • dalines studijas užsienio šalies aukštojoje mokykloje, kai išklausyti ≥24 ECTS kreditai;
  • baigtą aukštojo mokslo institucijos akademinę talentų ugdymo programą, pvz..: “GIFTed talentų akademija”

tą patį kriterijų papildomas balas skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali viršyti 1,5 balo.

Studijų informacijos skyrius

Studentų g. 50–121, Kaunas

mob. tel. +370 (679) 44 555

e. p. studijos@ktu.lt

 

Studijų programos vadovas

Donatas Rekus

e. p. donatas.rekus@ktu.lt

tel. +370 659 20814

 

Studijų kaina

Stojantiesiems 2020-2021 m. m. metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:

Nuolatinė studijų forma 4234 €
Kredito kaina 70,57 €

 

Finansinė parama